Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Komisja Rewizyjna

Władysław Boczar - przewodniczący
Krzysztof Woźniak - z-ca przewodniczącego
Jan Marszał - członek komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

Zenon Leńczyk - przewodniczący
Mariusz Folcik - z-ca przewodniczącego
Halina Pietruś - członek komisji
Andrzej Dziedzic - członek komisji
Ewa Przystasz - członek komisji
Teresa Belcik - członek komisji
Andrzej Kędra - członek komisji
Tomasz Węgrzyn - członek komisji
Zbigniew Głód - członek komisji
Adam Faustus - członek komisji
Jan Dembiczak - członek komisji

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Teresa Belcik - przewodniczący
Ewa Przystasz - z-ca przewodniczącego
Halina Pietruś - członek komisji
Bohdan Gocz - członek komisji
Krzysztof Woźniak - członek komisji
Tomasz Węgrzyn - członek komisji
Zbigniew Głód - członek komisji
Adam Faustus - członek komisji
Andrzej Dziedzic - członek komisji

Komisja Budżetu i Finansów

Jan Dembiczak - przewodniczący
Andrzej Kędra - z-ca przewodniczącego
Jan Marszał - członek komisji
Bohdan Gocz - członek komisji
Władysław Boczar - członek komisji
Zenon Leńczyk - członek komisji
Mariusz Folcik - członek komisji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli lub Jego zastępcy przyjmują mieszkańców Gminy Dukla w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 13.00-17.00 w Urzędzie Miejskim w Dukli w pokoju numer 307 (II piętro).

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Dziedzic

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.