Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Organizacja Urzędu Miejskiego

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dukli określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Dukli (Zarządzenie 17/15 Burmistrza Dukli z 18 lutego 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Dukli).

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

W skład Urzędu wchodzą wydziały oraz stanowiska:

Wydziały:
Wydział Gospodarczy - naczelnik Piotr Świder
Wydział Finansowy - naczelnik Jolanta Bik
Wydział Spraw Obywatelskich - naczelnik Halina Cycak

Samodzielne stanowiska:
Stanowisko Radcy Prawnego - Janusz Kubit
Stanowisko wieloosobowe ds. Promocji i Informacji Turystycznej - Krystyna Boczar-Różewicz, Anna Chłopecka
Specjalista d/s BHP - Dorota Kurdyła
Kontrola wewnętrzna - Maria Bernadzikowska
Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Janusz Krowicki
Urząd Stanu Cywilnego - Jolanta Albrycht

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny zawarty w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dukli

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.