Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Jasełka Święta Noc

8 stycznia w Domu Ludowym w Barwinku przedstawione zostały "Jasełka Święta Noc", przygotowane przez młodzież wsi Barwinek przy współpracy Ośrodka Kultury w Dukli. Inicjatorem przygotowania przedstawienia był Pan Jacek Bujak, który zgłosił na początku grudnia do Ośrodka Kultury z prośbą o pomoc w przygotowaniu dzieci i młodzieży oraz oprawę techniczną. Spotkania odbywały sie dwa razy w tygodniu. Czas na przygotowanie młodzieży był bowiem bardzo krótki. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowaniach. Stroje, szopka i żłóbek zostały wykonane przez rodziców, którzy od początku angażowali się w przygotowania występu. Próby przeprowadziła Alicja Jakieła stażystka Ośrodka Kultury w Dukli. Koło Gospodyń Wiejskich z Barwinka przygotowało pyszne ciasta oraz barszcz z uszkami dla publiczności i przybyłych gości. Przedstawienie obejrzeli zaproszeni goście: ks. proboszcz parafii w Tylawie Janusz Dudziak, Bohdan Gocz - radny Rady Miejskiej w Dukli, Małgorzata Walaszczyk-Faryj - dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli i Józef Magnuszewski - sołtys Barwinka.
Jasełka zostały zakończone wspólnym spożyciem potraw przygotowanych przez KGW w Barwinku i opłatkiem. A młodzież wyraziła chęć pracy nad następną sztuką.

Norbert Uliasz

2012-01-11

Kwestowali dla Wielkiej Orkiestry już po raz czwarty8 stycznia br. 35 wolontariuszy-licealistów z ZS nr 2 w Dukli kwestowało w: Dukli, Jaśliskach, Tylawie, w Chyrowej na wyciągu. Niektórzy pojechali nawet do Krosna, gdzie zbierali w okolicach lodowiska , galerii i na krośnieńskim rynku. Sztab WOŚP przy Zespole Szkół nr 2 w Dukli działa już od 4 lat. W środę 11 stycznia br. w szkole odbyła się licytacja różnych magicznych przedmiotów, a uzyskany dochód zasili konto Wielkiej Orkiestry. Należy podkreślić, że młodzież z dużym zapałem i poświęceniem, niezależnie od warunków atmosferycznych angażuje się w coroczną zbiórkę pieniędzy w tak szczytnym celu.

Bogusława Michalik-Trojan
Szef sztabu

2012-01-11

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowegoInformuję, że od 2012r. uległ zmianie termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w dwóch terminach:

- od 1 do 29 lutego 2012r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012r.,

- od 1 do 31 sierpnia 2012r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2012r.

Marek Górak
Burmistrz Dukli

2012-01-11

Kolędowanie w Łękach Dukielskich6 stycznia br. w święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli odbyło się w kościele parafialnym w Łękach Dukielskich 3. spotkanie zespołów śpiewaczych z powiatu krośnieńskiego.

Organizatorami przeglądu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Ośrodek Kultury w Dukli i Stowarzyszenie "Jedność" w Łękach Dukielskich. Przegląd rozpoczął się uroczystą mszą św. w intencji organizatorów i zespołów, sprawowaną przez ks. proboszcza Tadeusza Urbana z Kobylan, oraz ks. prob. Alojzego Szweda. Oprawę liturgiczną sprawowali członkowie Stowarzyszenia "Jedność". Ewangelię odczytał ks. Roman Jagiełło, proboszcz parafii polsko-katolickiej w Łękach Dukielskich. 21 zespołów zaprezentowało po dwie wybrane przez siebie kolędy.

Wystąpiły zespoły: Zespół Folklorystyczny "Łęczanie" z Łęk Dukielskich, młodzieżowy zespół "Łęczanie", Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Rogowice" z Rogów, Zespół Śpiewaczy "Zalaski" z Zalesia, Zespół Śpiewaczy "Wrocanianki" z Wrocanki, Zespół Śpiewaczy "Jutrzenka" z Kopytowej, Zespół Śpiewaczy "Chorkowianie" z Chorkówki, Zespół Śpiewaczy "Seniorzy" ze Świerzowej, Zespół Śpiewaczy "Bobrzanie" z Bóbrki, Zespół Śpiewaczy "Nadzieja" ze Zręcina, Zespół Obrzędowy-Śpiewaczy "Równianie" z Równego, Zespół Śpiewaczy "Wietrznianie" z Wietrzna, Zespół Wokalny "Czeremcha" z Jaślisk, Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy "Szarotka-Duklanie" z Dukli, Zespół Śpiewaczy "Przybowianki" z Przybówki, Zespół Śpiewaczy "Odrzykonianki" z Odrzykonia, Zespół Śpiewaczy "Prządki" z Odrzykonia, "Mali Lubatowianie", "Młodzi Lubatowianie" oraz dorośli "Lubatowianie" z Lubatowej" oraz Stowarzyszenie "Nasz Rymanów"-Sekcja Kultury i Tradycji z Rymanowa. Każdy z zespołów wykonywał po dwie kolędy. Kolędowanie rozpoczęło się występem Zespołu "Łęczanie" gospodarzy przeglądu. Kolędy i pastorałki wykonywane były w różnych interpretacjach i była to prawdziwa uczta dla słuchających. Najmłodszymi artystkami były 3,5 letnia Emilka Turek z "Małych Lubatowian" i 4. letnia Zuzia Krowicka z dukielskich "Szarotek". Przegląd prowadziła p. Grażyna Ostrowska - kierownik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie, która z wyczuciem przeprowadziła nas przez ten piękny, niemal 4. godzinny czas kolędowania . Na zakończenie wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe choinki z wygrawerowaną tabliczką pamiątkową oraz kalendarze na 2012 rok ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. Wręczali je przedstawicielom zespołów: pan Andrzej Guzik, pan Andrzej Krężałek oraz pan burmistrz Marek Górak. Spotkanie zakończył skromny poczęstunek w sali widowiskowej.

Organizatorzy serdecznie dziękują księżom, mieszkańcom Łęk Dukielskich, gościom i zespołom za wspólne kultywowanie kolędowania - tradycji okresu świąt Bożego Narodzenia.

kbr

2012-01-09

Zawiadomienie

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Dukla informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla.

Jednocześnie informuję się o możliwości zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla w siedzibie Urzędu Gminy Dukla, przy ul. Trakt Węgierski 11, pok. nr 12 oraz o możliwości składania uwag i wniosków od dnia 29.12.2011 r. do 19.01.2012 r. na adres: Urząd Gminy w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, pok. nr 12. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Dukla.

Uwagi i wnioski wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

BURMISTRZ
Gminy Dukla
Marek Górak
2011-12-29

Informacja

Zawiadamia się, że w terminie od 29.12.2011 do 19.01.2012 zostanie udostępniony projekt dokumentu: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dukla oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla.

Projekt dokumentu będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 12. Uwagi odnośnie projektów dokumentów mogą być składane w okresie konsultacji.

BURMISTRZ
Gminy Dukla
Marek Górak

2011-12-29

INFORMACJA

Z DNIEM 2 STYCZNIA 2012R PRZESTAJE FUNKCJONOWAĆ KASA W TUTEJSZYM URZĘDZIE. PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA RACHUNEK URZĘDU GMINY
38-450 DUKLA UL. TRAKT WĘGIERSKI 11
NR RACHUNKU 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001

BURMISTRZ GMINY DUKLA
MAREK GÓRAK

2011-12-28

Konkursowe kolędy i pastorałki20 grudnia br. w sali kina "Promień" odbył się V. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

104 wykonawców z całej gminy zaśpiewało na dukielskiej scenie. Rywalizacja przebiegała w pięciu kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa w składzie Dorota Świstak, Krystyna Stańkowska i Małgorzata Walaszczyk - Faryj postanowiła wyróżnić i nagrodzić w tegorocznym konkursie następujących wykonawców w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I

Nagroda Główna - Jagoda Jakieła, 1. miejsce - Julia Tyburcy, Iga Urban, Dominik Matelowski, Daria Rajchel, Nikola Stanek, Witold Mysza, Oliwia Sorys, wyróżnienia: Oliwia Bobula, Aleksandra Jurczyk, Wiktoria Piróg, Kornelia Sysak, Julia Sajdak

Kategoria II

1. miejsce - Stanisław Stojak, 2. Wiktoria Chajec, 3. Emilia Zając, wyróżnienia: Gracjana Ważecha, Wiktoria Jakieła, Julia Tyc, Grzegorz Głód

Kategoria III

1. miejsce - Laura i Julia Woźniak, 2. Martyna Gac, 3. Sebastian Dubiel, Kinga Wróbel, wyróżnienie: Weronika Wnęk, Aleksandra Bogaczyk, Łukasz Baraniecki, Kamila Kula

Kategoria IV

1. miejsce - Zespół wokalny z ZSP w Łękach Dukielskich, 2. Zespół "ISKRA" z Jasionki, 3. Karolina Jastrząb , wyróżnienia: Damian Glazer, Barbara Głód i Sylwia Kula.

W kategorii V nagrodzona została Gabriela Matyka.

Norbert Uliasz

2011-12-23

Gospodynie w Równem nie mają sobie równych18 grudnia 2011 Koło Gospodyń Wiejskich w Równem oraz zespół "Szarotka" z Ośrodka Kultury w Dukli, reprezentowali wspólnie gminę Dukla na IX MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE TRADYCYJNYCH POTRAW STOŁU WIGILIJNEGO I CIASTA ŚWIATECZNEGO "WOKÓŁ WIGILIJNEGO STOŁU".

Konkurs odbył się w Dworze Ostoya w Jasionce koło Rzeszowa. Panie z KGW w Równem przygotowały wspaniałe wigilijne potrawy, tradycyjne dla naszego regionu: barszcz czerwony, uszka (z grzybami, fasolą), pierogi (z serem, kapustą, suszonymi śliwkami), gołąbki, kapusta z grochem, chleb na zakwasie. Były również świąteczne ciasta: sernik, piernik i makowiec. Nie zabrakło także tradycyjnego kompotu z suszonych jabłek. Wszystko to nie tylko pięknie wyglądało, ale i smakowało. Stół Wigilijny ośpiewał zespół "Szarotka" pastorałkami i kolędami z okolic Dukli. Zespół otrzymał gromkie brawa.

Wysiłki pań z Równego doceniła komisja, przyznając w konkursie WYRÓŻNIENIE SPECJALNE. Oprócz gminy Dukla, prezentowały się między innymi: Trzebownisko, Łukawiec, Boguchwała, Ptaszkowa, Kielnarowa, Rzeszów. Zagraniczne stoły wigilijne przygotowały Ukraina i Słowacja. Wszystko przebiegało w prawdziwie świątecznej atmosferze. Całości dodał urok sali balowej Dworu Ostoya i konferansjerka wielkiego miłośnika folkloru, Czesława Drąga.

Ośrodek Kultury w Dukli, KGW w Równem i Zespół "Szarotka" dziękują organizatorom za niezwykle ciepłe przyjęcie i wspaniałą organizację imprezy.

Ponadto Ośrodek Kultury w Dukli, szczególnie dziękuje paniom z KGW w Równem za ogrom pracy i wysiłek włożony w przygotowanie potraw wigilijnych, które w konkursie odegrały największą rolę.

Małgorzata W-F

2011-12-22

Gmina Dukla 3.i 11. na Podkarpaciu

W rankingu "Aktywna Gmina Podkarpacia" opracowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie na podstawie danych za 2010 rok gmina Dukla w kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich znalazła sie na 11. miejscu, a w kategorii gmin miejsko-wiejskich na 3. miejscu w województwie Podkarpackim.

Kryteria brane pod uwagę w rankingu to: dochody ogółem na 1 mieszkańca (w zł), dochody własne na 1 mieszkańca (w zł), wydatki ogółem na 1 mieszkańca (w zł), wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca (w zł), udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem, udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców, udział liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbie mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców. Gratulujemy mieszkańcom.

kbr

2011-12-20

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 27 grudnia 2011 r. (wtorek) o godz.12:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2011 /druk nr 102 /,
  • b) o zmianie uchwały własnej dotyczącej określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu /druk nr 103 /,
  • c) zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.532.707,22 zł /druk nr 104 /,
  • d) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o przyznanie pomocy /druk nr 105 /,
  • e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla/druk nr 106/,
  • f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 /druk nr 107/.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.


Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji 27 grudnia 2011 r./wtorek/ godz. 8:00

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2011-12-20

80 prac wzięło udział w konkursie14 grudnia komisja konkursowa w składzie Alicja Jakieła, Małgorzata Walaszczyk - Faryj, Norbert Uliasz oceniała prace stroiki i szopki nadesłane na konkurs bożonarodzeniowy. Spośród 80 prac, po burzliwych naradach wyłonili następujących zwycięzców:

Kat. SZOPKA

1. miejsce - Karolina Szczurek i Julita Wrzecionko - ZSP nr1 Dukla, 2. Kamila Pasterkiewicz i Bartłomiej Jasiński - ZSP nr 1 Dukla, 3. Klaudia Woźniak - SP Głojsce, wyróżnienie: Wietrzno - praca zbiorowa, Aleksandra Staroń - SP Wietrzno, Patrycja Marszał - SP Głojsce, Bartosz Wrzecionko świetlica - ZSP nr 1 w Dukli, Mateusz Budzisz - ZSP nr 1 Dukla

Kat. STROIK Szkoła Podstawowa;

1. miejsce - Laura Woźniak i Rafał Gołąbek - SP Głojsce, 2. Julia Woźniak - SP Głojsce, 3. Bartłomiej Lelko - SP Tylawa, wyróżnienie - Paulina Woźniak - SP Głojsce, Milena Bień - SP Jasionka, Klaudia Pikor - SP Równe

Kat. STROIK Gimnazjum;

1. miejsce - Marlena Lajdanowicz - ZSP nr 2 Dukla, 2. Anna Jakimczuk - ZSP nr2 Dukla, 3. Dominika Zawada - ZSP nr2 Dukla i Kamil Tomkiewicz - ZSP Łęki Dukielskie

Kat Dorośli;

1.miejsce - Praca zbiorowa - ŚDS, 2. Anna Magdziak - ŚDS, 3. Jadwiga Bogacz - ŚDS

Norbert Uliasz

2011-12-19

Konkurs "Moja pasja" rozstrzygnięty13 grudnia 2011r. odbyło się posiedzenie komisji konkursu fotograficznego "Moja pasja".

Jury konkursowe w składzie; specjalista do spraw promocji - Krystyna Boczar - Różewicz, fotograf - Juliusz Stola, fotograf - Gabriela Skrzyńska, plastyk - Alicja Jakieła, postanowiło przyznać następujące nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kat. szkoła podstawowa, wyróżnienie - Konrad Zima

Kat. dorośli, 1. miejsce - Magdalena Konop, 2. Grzegorz Lega, 3. Marek Małecki, wyróżnienie 1. Agnieszka Adamska, wyróżnienie 2. Jakub Szczurek.

NU

2011-12-16

Konkursu na najładniejszą kartkę o tematyce bożonarodzeniowejŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej we współpracy z Sanatorium "Górnik" w Iwoniczu-Zdroju był już po raz drugi organizatorem konkursu na najładniejszą kartkę o tematyce bożonarodzeniowej.

Celem konkursu jest:

- pogłębienie wiedzy o tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
- kształtowanie umiejętności plastycznych;
- rozwijanie upodobań artystycznych;
- integracja twórcza uczestników ŚDS.

Technika prac była dowolna, a temat pracy związany ze Świętami Bożego Narodzenia.

Konkurs adresowany był do wszystkich uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego. Każdy uczestnik mógł zaprezentować tylko jedną swoją pracę. Na konkurs wpłynęło 87 prac z 23 Ośrodków.

9 grudnia 2011 r. komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Sakowska - Rygiel - kierownik ds. marketingu w Sanatorium "GÓRNIK", Iwona Jankowska - Kozak - artysta - malarz oraz Joanna Sadowska - Wrzecionko - artysta- instruktor rękodzieła, dokonała przeglądu i oceny zgłoszonych do konkursu prac.

Komisja nagrodziła prace następujących osób: Teresy Sieńczak - ŚDS w Bliznem - 1. miejsce, 2. Tomasza Chęć - ŚDS w Bliznem, 3. Pawła Rebizak - ŚDS w Izdebkach oraz wyróżniła: Adama Świdera - ŚDS w Bliznem, Jadwigę Bogacz - ŚDS w Cergowej, Jana Skoczołek - ŚDS w Wolicy.

Nagrody specjalne od członków Komisji otrzymali:

1. Anna Muciek - ŚDS w Mielcu
2. Łukasz Chęć - ŚDS w Bliznem
3. Damian Gnap - ŚDS w Lesku
4. Edyta Pigoń - ŚDS w Bliznem
5. Joanna Kasica - ŚDS w Woli Raniżowskiej.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają podziękowania i pamiątkowe dyplomy. Nagrodę specjalną Kierownika ŚDS w Cergowej otrzymała praca Danuty Kudły z ŚDS w Izdebkach.

Nagrodą główną, za zdobycie 1. miejsca, jest 10 - dniowy pobyt w Sanatorium "GÓRNIK" w Iwoniczu-Zdroju, w całości sfinansowany przez Sanatorium "Górnik" dla zwycięzcy Konkursu oraz dla jego opiekuna.

Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w dniu 22.12.2011 r. o godzinie 11.00. podczas uroczystej Wigilii zorganizowanej przez ŚDS w Cergowej.

Kierownik ŚDS w Cergowej
Bogumiła Dymek- Urynowicz

2011-12-14

8 grudnia Święto Matki Boskiej

8 grudnia w dukielskim sanktuarium odbyły się uroczystości ku czci Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.

Uroczystościom przewodniczył o. prowincjał Jarosław Kania z Krakowa. Wygłosił okoliczne słowo Boże nawiązując do dzisiejszego święta. Wspomniał, że wielkim czcicielem Matki Bożej był święty Jan z Dukli. Matka Boża Niepokalanie Poczęta jest patronką prowincji bernardyńskiej i całego zakonu. Mszy świętej współprzewodniczyli ks. Alojzy z Łęk Dukielskich- wicedziekan dukielski, ks Jan z Krosna, ks. Marek z dukielskiej "fary" oraz współbracia Bernardyni o. Eugeniusz i o. Henryk oraz o. gwardian Micheasz Okoński. Po Mszy Świętej odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem. Podczas adoracji o. prowincjał zawierzył całą prowincję bernardyńską, wspólnotę i wszystkich zgromadzonych Matce Najświętszej. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej otrzymały medaliki aby Matka Boża miała ich zawsze w swojej opiece. Poświęcono również nową salkę dla młodzieży, szczególnie dla ministrantów i scholi aby mieli się gdzie spotkać i tworzyć wspólnotę-podkreśla o. gwardian Micheasz Okoński.

Stanisław Kalita

2011-12-14

Drogi po remoncie w Cergowej

Od 20 października do 30 listopada trwał remont dróg wewnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym Igloopolu w Cergowej.

Wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na powierzchni 2177 m2. Wartość całej inwestycji to 358 474,85 zł. Inwestycja została sfinansowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych o/ Rzeszów i Gminę Dukla. Agencja od lat wspomaga tereny popegeerowskie.

kbr

2011-12-13

Parking przy obiektach sportowychZakończono realizację parkingu przy stadionie w Dukli. Był to kolejny etap ważnej dla Gminy inwestycji związanej z budową kompleksu sportowego w Dukli. Wykonawcą zadania była firma RYMTAR z Rymanowa. Prace trwały od lipca do listopada 2011r. Zakres robót obejmował miedzy innymi wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej średnicy 500 mm, parking z kostki betonowej o powierzchni 2898 m2 oraz 213mb. ogrodzenia. Wartość zadania wyniosła 589 170 zł. Dzięki realizacji tej inwestycji mieszkańcy gminy i wszystkie osoby korzystające z nowo-wybudowanych obiektów sportowych mają zapewniony wygodny dostęp do nich.

Piotr Świder

2011-12-08

Obok. Polska - Niemcy. 1000 lat historii w sztuce

W dniach 3-5 stycznia 2012 roku - 16 najlepszych uczniów Gimnazjum w Równem odwiedzi Berlin i zwidzi wystawę "Obok. Polska - Niemcy. 1000 lat historii w sztuce." Projekt ten wspierany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. GefĂśrdert aus Mitteln der Stiftung fĂźr deutsch-polnische Zusammenarbeit. Celem naszego wyjazdu do Berlina jest uświadomienie uczniom, jak bardzo krzywdzące mogą być przyjęte stereotypy i pielęgnowane przez lata urazy. Chcemy, by uczniowie poznali piękno Berlina, jego historię, historię zwykłych ludzi, a przede wszystkim, by zrozumieli, że Polacy i Niemcy to sąsiedzi i należy dbać o dobre stosunki pomiędzy naszymi krajami. Trzeba poznać i zrozumieć nasze wspólne dzieje, by móc budować przyszłość bez nienawiści i uprzedzeń.

Aneta cyran

2011-12-06

Enduro me

23 listopada br. odbyła sie premiera internetowa filmu "Enduro me" prezentującego atrakcyjne tereny do uprawiania kolarstwa górskiego (film ponizej).Pokazane zostały tereny Beskidu Niskiego (gmina Dukla: Góra Cergowa i Grodzisko w Wietrznie), Wyspowego, Żywieckiego i Masyw Śnieżnika Po umieszczeniu filmu na serwisach Vimeo oraz FaceBook już pierwszego dnia odnotowano 5000 wejść. Natomiast na portalu pinkbike.com już pierwszego dnia zanotowano 17 000 wejść. Tydzień wcześniej w Krakowie w klubie Stara Kotłownia odbyła sie prapremiera filmu. Ilość uczestników przerosła oczekiwania producentów. Gratulujemy producentowi Tomaszowi Dębcowi. Gmina Dukla wsparła finansowo produkcję filmu. Zapraszamy do obejrzenia

kbr

2011-11-29

Konkursy Ośrodka Kultury

Ośrodek Kultury w Dukli jest organizatorem lub współorganizatorem konkursów: Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, Powiatowego Konkursu Plastyki dla Dzieci i Młodzieży "Moje Boże Narodzenie", Gminnego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową i Stroik Świąteczny, X Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.

Regulaminy konkursów w znajdzicie Państwo na stronie Ośrodka Kultury w Dukli:

V GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ORAZ STROIK ŚWIĄTECZNY

V Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek Dukla 2011

kbr

2011-11-29

Pokazy modeli szybowców halowychSzybowce halowe F1N są to małe modele samolotów przeznaczone do lotów w hali. Start odbywa się z ręki stąd popularnie modele te nazywa się "rzutkami".

Rzutki należą do najprostszych modeli jakie można zbudować samodzielnie i startować nimi w zawodach. Do budowy używa się łatwo dostępnych materiałów takich jak balsa, sklejka oraz depron (pianka izolacyjna od paneli podłogowych). Aby wykonać model wystarczy dysponować najprostszymi narzędziami - nożem, linijką, ołówkiem, klejem i odrobiną plasteliny.

Start rzutkiem polega na takim wypuszczeniu go z ręki aby uzyskać jak najdłuższy czas lotu. W czasie całych zawodów zawodnik wykonuje 9 lotów. Wynik końcowy stanowi suma trzech najdłuższych czasów. Zawodnicy są podzieleni wiekowo na 3 grupy: dzieci w wieku 0-14 lat to tzw, młodzicy, starsze dzieci od 15 do 18 lat to juniorzy, osoby powyżej 18 lat życia stanowią grupę seniorów. W sezonie jesienno-zimowym obywa się wiele zawodów modeli halowych. Można w nich wygrać puchary, statuetki, medale i dyplomy a czasem drobne upominki. 4 grudnia br. o godz.14.00 w hali MOSiR w Dukli na ul. Armii Krajowej 1 odbędą się pokazy modeli. Serdecznie zapraszamy.

J. Bodaszewski
Michał Szopa
MOSiR w Dukli

2011-11-29

Na półmetku rozgrywek

Dobiegła końca I runda rozgrywek IV ligi siatkówki męskiej. Siatkarze SKS Dukla rozgrywki te zakończyli meczem wyjazdowym z wiceliderem grupy II - zespołem SST ITS Lubcza Racławówka.

Choć na parkiecie przez większą część trwała wyrównana walka, to jednak gospodarze kontrolowali przebieg zdarzeń i wygrali 3 do 0. Dzięki temu zwycięstwu zespół z Racławówki został liderem a SKS Dukla - wiceliderem grupy II. W ciągu całej I rundy rozgrywek siatkarze SKS "DUKLA" na siedem rozegranych spotkań wygrali 5, a w dwóch spotkaniach lepsi okazali się przeciwnicy.

Wyniki spotkań I rundy:Siatkarze SKS Dukla występowali w składzie: Maciej Chłap, Damian Wiernusz, Dominik Piróg, Konrad Piróg, Szczepan Jakieła, Marcin Milan, Rafał Sikora, Michał Okarma, Zbigniew Mosoń, Piotr Such, Bartłomiej Jerzyk i Wojciech Nowak.

Trenerem zespołu jest Robert Rąpała.

Tekst i foto /ZeL/

2011-11-25

Turniej Żeńskiej Piłki SiatkowejW sobotę, 19 listopada 2011r. w hali sportowej MOSiR w Dukli odbył się Turniej Żeńskiej Piłki Siatkowej. Organizatorem turnieju był Siatkarski Klub Sportowy "DUKLA" oraz MOSiR w Dukli.

Do miłego, sportowego spędzenia sobotniego dnia zostały zaproszone cztery zespoły: UKS Champion Bratkówka, ZS Iwonicz, "Jacki" Dukla oraz SKS Dukla.

Forma zawodów miała charakter towarzyski, choć rywalizacja w poszczególnych meczach świadczyły o czymś wręcz przeciwnym. Rozgrywki przebiegały w miłej, sportowej atmosferze. Dziewczyny pokazały niezłą siatkówkę, były aktywne i skuteczne w ataku i obronie. Emocji nie brakowało ani wśród zawodniczek, a tym bardziej wśród trenerów i opiekunów zagrzewających swe podopieczne do walki. W trakcie całego turnieju wszyscy uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek oraz napoje ufundowane przez firmę "ZIKO". Mecze rozgrywane systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów.

Nad oprawą całego turnieju czuwali zawodnicy SKS Dukla:

Sędziowie - Konrad Piróg oraz Jerzy Górka.
oprawa muzyczna - Maciej Chłap
wydawanie posiłków - Szczepan Jakieła oraz Artur Śliwiński.

Po ciężkich, całodziennych zmaganiach najlepszą drużyną turnieju okazała się reprezentacja Siatkarskiego Klubu Sportowego "DUKLA", trenująca na co dzień pod czujnym okiem instruktora siatkówki Roberta Rąpały. II miejsce przypadł zespołowi "Jacki" Dukla, na III miejscu uplasował się zespół z Iwonicza a na IV UKS Champion Bratkówka.

Wyniki poszczególnych spotkań:

Jacki Dukla - UKS Champion Bratkówka 2-0
SKS Dukla - ZS Iwonicz 2-0
ZS Iwonicz - UKS Champion Bratkówka 2-0
SKS Dukla - Jacki Dukla 2-0
Jacki Dukla - ZS Iwonicz 2-1
SKS Dukla - UKS Champion Bratkówka 2-0

Uczestnicy turnieju otrzymali z rąk Prezesa SKS Dukla Pana Zenona Leńczyka pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe puchary.

Tekst i foto /ZeL/

2011-11-24

Śpiewali w językach obcych

IV Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

18 listopada br. w sali kina "Promień" w Dukli odbył się IV Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Organizatorem konkursu był Ośrodek Kultury w Dukli. Starostwo Powiatowe w Krośnie objęło konkurs honorowym patronatem i ufundowało nagrody, piękne albumy. Nagrody ufundowali także Gmina Dukla: albumy o gminie Dukla, pamiątkowe kubki i inne wydawnictwa dukielskie i Ośrodek Kultury, który nagrodził najlepszych drobnymi upominkami, dyplomami i statuetkami. W komisji artystycznej konkursu zasiedli: Krzysztof Zajdel - przewodniczący, Elżbieta Głód, Anna Masternak, Małgorzata Walaszczyk - Faryj oraz Wojciech Krężałek. Po wysłuchaniu 88 utworów jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia;

KATEGORIA I (kl. I-III)

Dawid Jakieła - Królik Polski - 1. miejsce, Amelia Wojciechowska - Szkoła Muzyczna Krosno - 2., Emilia Zając - ZSP Równe - 3, Wiktor Zając - GOK Iwonicz Zdrój- wyróżnienie

KATEGORIA II (KL. IV-VI)

Aleksandra Lidwin - ZSP Potok - 1. miejsce, Michał Kondyjowski - ZSP Sieniawa - 2., Katarzyna Such - ZSP Korczyna- 3, Aneta Aszlar - Korczyna- wyróżnienie

KATEGORIA GIMNAZJUM

Monika Szufnarowska - ZSP Potok - 1.miejsce, Rebeka Zalisz - ZSP Sieniawa i Maria Podbilska - Gimnazjum nr 5 Krosno - 2., Magdalena Klimkiewicz - Społeczna Szkoła Muzyczna Krosno - 3., Katarzyna Makoś - ZSP Zręcin i Wiktoria Krzepkowska - Łęki Dukielskie - wyróżnienie

KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Sara Pohl - LO B. Markiewicza Krosno i Natalia Fydryk - ZS nr 2 Dukla - 1.miejsce, Marcelina Steczkowska - Społeczna Szkoła Muzyczna Krosno - 2., Jakub Pelczar - LO nr 1 Krosno - 3., Gabriela Matyka - Społeczna Szkoła Muzyczna Krosno i Dawid Khan - Jaśliska - wyróżnienie

KATEGORIA DUETY, ZESPOŁY

Liwia Limberger z Zespołem
miejsce I Patrycja Winiarska i Katarzyna Krzanowska SP. Korczyna
miejsce II Julia i Laura Woźniak - SP. Głojsce
miejsce II Paulina Froń, Tomasz Michalczyk, Mateusz Knap - LO nr 1 Krosno
miejsce III zespół "Song" - Gimnazjum Krościenko Wyżne

Liwia Limberger z Zespołem i Patrycja Winiarska i Katarzyna Krzanowska - SP. Korczyna - 1.miejsce, Julia i Laura Woźniak - SP. Głojsce, Paulina Froń, Tomasz Michalczyk, Mateusz Knap - LO nr 1 Krosno - 2., Zespół "Song" - Gimnazjum Krościenko Wyżne -3.

Jury Przeglądu przyznało GRAND PRIX Przeglądu dla Moniki Nowotyńskiej z Zespołu Szkół nr 5 w Krośnie.

Norbert Uliasz

2011-11-23

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 29 listopada 2011 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla na rok 2010/2011.
 5. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) określenia wzoru formularza na podatek od nieruchomości /druk nr 77/,
  • b) określenia wzoru formularza na podatek rolny /druk nr 78/,
  • c) określenia wzoru formularza na podatek leśny /druk nr 79/,
  • d) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości /druk nr 80/,
  • e) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny /druk nr 81/,
  • f) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny /druk nr 82/,
  • g) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych /druk nr 83/,
  • h) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych /druk nr 84/,
  • i) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych /druk nr 85/,
  • j) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla /druk nr 86/,
  • k) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego/ druk nr 87/,
  • l) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty /druk nr 88/,
  • m) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2011 rok /druk nr 89/,
  • n) zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. /druk nr 90/,
  • o) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych /druk nr 91/,
  • p) zmieniająca uchwałę własną w sprawie ustalenia opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla /druk nr 92/,
  • q) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe / druk nr 93/,
  • r) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych /druk nr 94/,
  • s) przystąpienia do likwidacji aglomeracji Tylawa o RLM powyżej 2000 /druk nr 95/,
  • t) przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 / druk nr 96/,
  • u) uchwalenia statutu Gminy Dukla /druk nr 97/,
  • v) uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli /druk nr 98/,
  • w) zmiany uchwały własnej dotyczącej utworzenia i nadania statutu dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli /druk nr 99/,
  • x) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dukla /druk nr 100/,
  • y) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli /druk nr 101/.
 8. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji 25 listopada 2011 r./piątek/ godz. 9:00

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2011-11-22

BEZDOMNI ZIMĄ - NIE BĄDĹšMY OBOJĘTNI!

Pora zimowa to szczególnie niebezpieczny czas dla osób pozbawionych opieki. Trudne warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady śniegu stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku, samotnych i niepełnosprawnych. Zagrożenie takie dotyczy również osób będących pod wpływem alkoholu.

W związku z powyższym Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatna, całoroczna i całodobowa infolinia o numerze 987, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych. Najbliższe schroniska dla bezdomnych znajdują się w Krośnie, Jaśle i Sanoku.

Jednocześnie prosimy mieszkańców o niezwłoczne zgłaszanie do pracowników MGOPS w Dukli, wszystkich przypadków osób, które są narażone na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

Pełny wykaz zaktualizowanych placówek udzielających wsparcia w woj. podkarpackim znajdziecie Państwo na stronie www.mgops.dukla.pl/placowki_wsparcia.php.

2011-11-21

Uczyli się rękodzieła w Ośrodku Kultury w DukliOd 24 października do 8 listopada 2011r. w Ośrodku Kultury w Dukli odbywały się warsztaty rękodzielnicze. Organizatorami byli Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" i Ośrodek Kultury w Dukli.

Warsztaty tkackie prowadzone były przez Zofię Kędzierską. Uczestnicy wykonywali koszyk z kwiatami z wełny, sizalu, rafii, sznurków itp. Na "ramie" z grubego drutu oplecionego ściśle wełną uczestnicy samodzielnie nakładali osnowę z lnianej dratwy by później przy użyciu w/w materiałów przetykać przede wszystkim ściegiem płótna wypełnienie koszyka. Uczestnicy warsztatów - uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dukli prześcigiwali się w wykonywaniu różnorodnych kwiatów, kokardek czy innych elementów do dekoracji koszyka. Przy tym bawili się świetnie i już dziś zapraszamy na kolejne warsztaty jak również na wystawę prac. Uczestnicy warsztatów dziękują Lokalnej Grupie Działania "Kraina Nafty", jak również Pani Zofii Kędzierskiej za kilka bardzo miło spędzonych godzin i atmosferę w jakiej przyszło nam pracować.

25 października odbyły się warsztaty z techniki carving, czyli sztuki rzeźbienia i tworzenia dekoracji w warzywach i owocach. W zajęciach wzięło udział kilkanaście osób, a większość to były dzieci z kółka plastycznego z ZS nr2 w Dukli. Warsztaty poprowadziła pani Elżbieta Koperstyńska z Jaślisk, która zajmuje się carvingiem od kilku lat. Dzieci rzeźbiły w warzywach: marchewce, kalarepie, rzodkiewce czy melonie. W miłej atmosferze spędziły czas poznając tajniki i sztukę fantazyjnego i dekoracyjnego rzeźbienia w warzywach. Podczas zajęć powstało wiele pięknych rzeźb tj. kwiaty z melona, kalarepy, bukiety z kwiatków zrobionych z pietruszki i marchewki, szyszki z marchewki ozdobne liściem z pora czy lilie z rzodkiewek. Uczyli sie także ozdabiania potraw, co sprawi, że nasze przyjęcia staną się bardziej atrakcyjne i estetyczne. Rzeźby z warzyw i owoców sprawią, że stoły nabiorą niepowtarzalnego charakteru i smaku, staną sie ciekawe i nietypowe.

Warsztaty fotograficzne odbyły się 26 października Prowadzący pan Waldemar Czado z Rymanowa objaśniał i pokazywał na przykładach czego unikać w fotografii, dawał cenne wskazówki co zrobić, aby zdjęcie było dobre. Zapoznano się również z prawem autorskim i jak można zarabiać na zdjęciach. Podczas warsztatów omawiane były także zagadnienia: oświetlenia, ekspozycji, doboru przysłony, czasu czy ISO. Cenne były porady dla początkujących, jaki wybrać aparat, jaki obiektyw. Omawiane były techniki fotografowania i rodzaje fotografii: portretowa, krajobrazowa, przyrodnicza. Odbyły sie również zajęcia praktyczne. Na rynku dukielskim budynek Ratusza był obiektem najczęściej fotografowanym. Robiono zdjęcia ludziom, dzwonnicy kościoła, a w parku natomiast głównym bohaterem była przyroda i my. Poznaliśmy tajniki korzystania z lamp błyskowych, umiejętnego wyłapywania światła i fotografii osób i przedmiotów w ruchu. Po powrocie z terenu omówiliśmy nasze prace, które zostały umieszczone na stronie internetowej. Okazało się, że fotograf tak jak malarz ma bardzo dużo możliwości używania barw i technik do utrwalania rzeczywistości, a sama fotografia, nie ustępuje w niczym - innym dziedzinom sztuk pięknych.

7 listopada odbyły się warsztaty, które wspólnie z grupą LGD przygotowaliśmy dla naszej społeczności lokalnej a mianowicie warsztaty z koronkarstwa, haftu i wyrobów z bibuły, które poprowadziła pani Stanisława Kłap z Cergowej. Pani Stanisława pokazała jakie możliwości dają w/w techniki na przykładzie własnych prac. Przepięknie wyszydełkowane kwiaty, wyhaftowane obrazy czy prace, które stworzyła z bibuły. Część osób uczyła się wyszywać krzyżykami na kanwie muliną, część uczyła się misternej sztuki koronkarskiej - czyli w ruch poszły nici i szydełka, a ostatnia grupa zajęła się sztuką tworzenia papierowych arcydzieł z bibuły i krepiny. Wszystkie te techniki wymagają zręczności, cierpliwości i wytrwałości. Z bibuły powstały piękne bzy i róże, z koronek bańki a z haftu krzyżykowego różnego rodzaju małe obrazki.

8 listopada odbyły się ostatnie warsztaty rękodzielnicze wyrobów z siana i drewna, które poprowadziła pani Dorota Gniady z Lubatowej. Mali rękodzielnicy, ze świetlicy ZS nr2, którzy towarzyszyli nam od pierwszych warsztatów uczyli sie wyrabiać z drewna, siana i różnego rodzaju dodatków ozdoby. Powstały w ten sposób piękne flakony oplecione sznurkiem, stroiki świąteczne, ozdobne kule z siana, czy wianki ozdobne na drzwi.

Szczególne podziękowania należą sie pani Leokadii Chudobie jak i pani Marii Fornal, która zmobilizowana artystycznie silną, grupą dzieci i młodzieży uczestniczyła we wszystkich warsztatach zorganizowanych przez LGD i Ośrodek Kultury a w Dukli.

Zdjęcia z imprezy znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka Kultury...

2011-11-18

Mikołajkowy turniej szachowy

Komunikat organizacyjny
Mikołajkowy Turniej Szachowy Dukla 2011

 1. Organizator
  • Bank PKO BP Oddział 1 w Dukli
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
  • Uczniowski Klub Sportowy Rekord w Iwli
 2. Cel
  • Rozwój i popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży.
  • Integrowanie środowiska dzieci i młodzieży.
  • Doskonalenie umiejętności gry w szachy.
  • Popularyzowanie zawodów szachowych w Gminie Dukla.
 3. Miejsce i termin
  Turniej odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli w dniu 6 grudnia 2011r.
  • Rozpoczęcie turnieju o godz. 845
  • Godzina 9.05 - 9.25 I runda
  • Godzina 9.30 - 9.50 II runda
  • Godzina 9.55 - 10.15 III runda
  • Godzina 10.10 - 10.30 przerwa
  • Godzina 10.30 - 10.50 IV runda
  • Godzina 10.55 - 11.15 V runda
  • Godzina 11.15 - 11.35 VI runda
  • Godzina 11.35 - 11.45 przerwa
  • Godzina 11.45 - 12.05 VII runda.
  • Godzina 12.10 - 12.30 VIII runda.
  • Godzina 12.35 - 12.55 IX runda.
  • Około godziny 1320 ogłoszenie wyników po pierwszym turnieju i rozdanie medali.
 4. System rozgrywekTurniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:
  • szkoły podstawowe
  • gimnazja i szkoły średnie
   systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 10 min. na zawodnika. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od liczby zawodników.
 5. Uczestnictwo
  W turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu Gminy Dukla.
 6. ZgłoszeniaDo dnia 02.06.2011 z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, kategorii szachowej szkoły, do której uczęszcza na e-mail: szkolaiwla@poczta.fm, faksem 134330003 lub listownie na adres Szkoła Podstawowa w Iwli; 38-450 Dukla; Iwla 22.
 7. Koszty uczestnictwa
  Udział w turnieju jest bezpłatny.
 8. Nagrody
  Dla najlepszych 6 zawodników i zawodniczek, w każdej kategorii będą dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 9. Postanowienia końcowe
  Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz dokonywania w nim ew. zmian.
  Wszystkie odpowiedzi odnośnie organizacji i przebiegu turniej można uzyskać pod numerem telefonu 134330003 lub 781787011.
2011-11-18

Sezon myśliwski rozpoczęty

3 listopada br. mszą św. hubertowską na Pustelni św. Jana z Dukli rozpoczął się sezon myśliwski Koła Łowieckiego "Rogacz" z Dukli. To tradycja tego Koła, że rokrocznie na Pustelni u swojego drugiego patrona myśliwi czczą św. Huberta, patrona myśliwych i z Panem Bogiem rozpoczynają sezon łowiecki. Mszę św. odprawili o. Dobromił Godzik i ks. Krzysztof Sobiecki. W uroczystości wzięła także udział młodzież z dukielskiego liceum wraz z opiekunką koła ekologicznego, działającego przy szkole, p. Marią Walczak. Po mszy św. odbyło się ślubowanie i pasowanie kandydatów na myśliwych: Władysław Dragana i Bogusława Jastrzębskiego. Aby zostać myśliwym trzeba odbyć staż myśliwski, który trwa 1,5 roku. Kandydat na myśliwego uczestniczy w życiu myśliwskim tz. dokarmia zwierzęta, uczestniczy w nagankach. Nie może jednak polować. Dopiero po zdaniu egzaminu i złożeniu przysięgi myśliwskiej staje się w pełni myśliwym i może czynnie uczestniczyć w polowaniu. Od dzisiaj jestem już pełnoprawnym myśliwym - powiedział Władysław Dragan.

Myśliwym życzymy udanego sezonu łowieckiego "Darz Bór"

Krystyna Boczar-Różewicz

2011-11-14

Certyfikowane kwalifikacje nową szansą

Podkarpacka Agencja
Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 18
38-200 Jasło

Zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w projekcie "Certyfikowane kwalifikacje nową szansą" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, w szczególności o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, sanockim i leskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, poza godzinami pracy.

Obecnie trwa nabór na szkolenia zawodowe:

 • Spawanie MAG 135 II stopień
 • Spawanie TIG 141 II stopień
 • Koparka jednonaczyniowa dla osób posiadających książeczkę Operatora koparko-ładowarki
 • Świadectwo na przewóz rzeczy wstępne wg. nowych zasad dla osób przed 21 rokiem życia
 • Świadectwo na przewóz osób wstępne wg. nowych zasad dla osób po 23 roku życia
 • Kurs makijażu i wizażu z egzaminem czeladniczym
 • Kurs stylizacja paznokci z egzaminem czeladniczym
 • Kurs fryzjerski z egzaminem czeladniczym

Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu i bezpłatne badania lekarskie.
Koszt udziału w szkoleniu dla Uczestnika: 10% wartości danego szkolenia.

Szczegółowe informacje:
Biuro Projektu w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 32 a
(naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 14)
tel.: 13 493 79 87
oraz na stronie internetowej www.ckz.pakd.pl

"Certyfikowane kwalifikacje nową szansą"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2011-11-14

Konkurs rozstrzygnięty, nagrody rozdane

17 października 2011 roku komisja konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. św. Jana z Dukli z udziałem poetów polonijnych w składzie: Olga Lalic-Krowicka - przewodnicząca, Halina Cycak, Krystyna Boczar-Różewicz i o. Dobromił Godzik - członkowie jury oceniła 93 wiersze 33 autorów i postanowiła nagrodzić w dwóch kategoriach konkursowych następujących uczestników konkursu.

Kategoria regionalna:

Dorośli:

 1. miejsce- Joanna Zając z Łęk Dukielskich za wiersz "pomóż mi znaleźć swą własna pustelnię"
 2. Katarzyna Bożątka z Dukli za "Wiersz o św. Janio"

Młodzież:

 1. miejsce - Norbert Faliszek z Jaślisk za zestaw wierszy (oraz coroczny udział w konkursie)
 2. Karina Milasz z Jaślisk za wiersz "Spragniony modlitwy"
 3. Weronika Szałaj z Woli Niżnej za wiersz "Zapomnienie"

Dzieci:

 1. miejsce - Joanna Futyma z Jaślisk za zestaw wierszy.

Kategoria ogólnopolska z udziałem poetów polonijnych:

Dorośli:

 1. miejsce ex aequo: Magdalena Cybulska z Łodzi za zestaw wierszy pisanej prozą i Piotr Zemanek z Bielska -Białej za zestaw wierszy
 2. ex aequo: Halina Kurek ze Zręcina za zestaw wierszy i Józef Janowski za wiersz "O następcy Piotra z Betsaidy"
 3. ex aequo: Maria Kruk - Sieczkowska z Płocka za wiersz "Jak wyrwać" i Monika Kubisz z Żarnowca za wiersz "Napisz list"

W kategorii ogólnopolskiej z udziałem poetów polonijnych wyróżniono także:
Krzysztofa Rębowskiego z Kępna za zestaw wierszy, Marię Stefanik z Żarnowca za wiersz "Papieski naftowy krzyż", Małgorzatę Baran z Wrocanki za zestaw wierszy, Zdzisławę Górską ze Strzyżowa za zestaw wierszy, Halinę Herbszt za zestaw wierszy.

Młodzież:

 1. miejsce Dominika Pszonak z Ustrzyk Dolnych za wiersz "Janie Pawle"
 2. Kaja Hrabal z Ustrzyk Dolnych za zestaw wierszy

Komisja konkursowa w uznaniu za szczególny i coroczny wkład i zaangażowanie w organizację konkursu wyróżniła nauczycielkę języka polskiego p. Janinę Szczurek z Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach, za inspiracje swoich uczniów do pracy i tworzenia i nauczycielkę biologii w Zespole Szkół nr 2 w Dukli p. Marię Walczak za przygotowywanie oprawy konkursu, a w szczególności deklamacje wierszy laureatów przez uczniów z dukielskiego liceum.
Wszystkim uczestnikom konkursu, a szczególnie laureatom gratulujemy. Wiersze laureatów i wyróżnionych uczestników będą drukowane w kolejnych numerach Dukli.

Więcej zdjęć w galerii...

kbr

W listopadowym numerze drukujemy wiersz "Pomóż mi znaleźć swa własna Pustelnię" Joanny Zając z Łęk Dukielskich, który zajął 1. miejsce w kategorii regionalnej: dorośli.

Pomóż mi znaleźć swą własną Pustelnię

Pomóż mi znaleźć swą własną Pustelnię
W której poznam siebie na nowo
Zgubiłam gdzieś ją przenosząc sie z miasta do miasta
zmieniając ciągle imiona i twarze
zamykając za sobą każde otwarte drzwi
Na klucz
Na zapomnienie

Pomóż mi znaleźć swą własną Pustelnię
w której poznam jego na nowo
Tego co serce mi dał i tchnął w nie wiersze
A ja pogubiłam je wszystkie
Zostawiłam w którymś ze starych domów

Pomóż mi znaleźć swą własną Pustelnię
w której poznam Ciebie w końcu
A Ty pokażesz mi jak składać dłonie
i patrzeć
Tak żeby widzieć naprawdę

Wstyd mi
Twoje oczy choć zapomniały -
widziały

2011-11-09

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR DYREKTORA MOSiRTurniej przeniesiony na 26 listopada 2011

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie MOSiR Dukla...

2011-11-08

Śpiewali na UkrainieNa zaproszenie p. Krystyny Husarz dyrektorki Polskiej Niedzielnej Szkoły im. Jana Pawła II w Samborze chór szkolny ZSP w Łękach Dukielskich, wraz z p. dyrektor Krystyną Delimatą oraz nauczycielami, udał się na III Międzynarodowy  Festiwal Piosenki Szkolnej pn. "ROZKOŁYSZ PIEŚNIĄ ŚWIAT". Festiwal ma formę przeglądu dorobku artystycznego polskich mniejszości narodowych na zachodniej Ukrainie i odbył się 23 października br.. Wystąpiły zespoły: "Roztoczanki" z Jaworowa, "Dzwoneczki" ze Strzelczysk, "Odrodzenie" z Drohobycza, "Senkapio" ze Stryja, "Jaskółki" z Borysławia, "Lilia" z Sądowej Wiszni oraz gospodarze, zespół "Fujareczka" oraz chór "Sursum Corda" z Sambora. Wystąpiło również 9 solistek.

Jako goście specjalni wystąpił chór szkolny "MUSICA" z ZSP w Łękach Dukielskich oraz solistka Joanna Buryła. Występy naszych chórzystów przypadły do serc najwybredniejszym nawet gustom oraz znawcom muzyki. Długie owacje były wyrazem uznania dla dorobku naszych młodych śpiewaków i pracy p. Andrzeja Aszlara, opiekuna, nauczyciela i dyrygenta. Oprócz dyplomów i okolicznościowych pucharów otrzymali także nagrodę publiczności, przyznawaną przez niezależne jury - medal pamiątkowy. Nagrody i dyplomy wręczał konsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie p. Marian Orlikowski. Konsul powiedział wiele ciepłych słów o naszym zespole, ale także i o wszystkich wykonawcach, dla których niejednokrotnie zaśpiewanie piosenki po polsku jest wyzwaniem i ogromnym przeżyciem. Polacy na Ukrainie wiedzą doskonale, co to znaczy Polska, język polski, Ojczyzna. My chyba tak tego nie doceniamy...

Wyjątkowo dostojnie zabrzmiały na rozpoczęcie i zakończenie Festiwalu takie pieśni jak: "Kraj rodzinny matki mej", czy "Polskie kwiaty" wykonane wspólnie przez wszystkie chóry i solistów pod czułą dyrygencką ręką niezmordowanej krzewicielki polskości na Ukrainie p. Krystyny Husarz. Festiwal zaszczycili swoją obecnością: władze Sambora, organizacji polonijnych zachodniej Ukrainy oraz regionalne media. Podczas uroczystej kolacji dyrektorka naszego ZSP p. Krystyna Delimata przekazała dary dla polskiej szkoły w Samborze: książki, zeszyty, przybory szkolne oraz inne materiały dydaktyczne.

Była to niezwykła przygoda dla naszych uczniów. Doznali wielu przeżyć artystycznych, nawiązali sporo znajomości, zobaczyli inny kraj, inną kulturę, inne zachowania i obyczaje. Dla naszych chórzystów - po wspaniałym występie - Ukraina stoi otworem. Jednak takie wyjazdy to także niemałe koszty, więc każdy sponsor będzie "na wagę złota".

Z pozdrowieniem
Henryk Kyc

2011-11-07

ZMIEŃ SIEBIE - UTRZYMAJ (SAMO)ZATRUDNIENIE

Jeżeli jesteś osobą w wieku produkcyjnym, mieszkasz w województwie podkarpackim, a w okresie do 4 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji zostałeś zwolniony lub znajdujesz się w okresie wypowiedzenia, a może przewidujesz, że może do tego dojść w najbliższym czasie z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne to znaczy, że ten projekt jest skierowany do Ciebie!

Szczegóły projektu do pobrania...

2011-10-27

Eliminacje gminne zakończone25 października br. odbył się IV. Eliminacje Gminne Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej. Komisja artystyczna w składzie Anna Masternak - przewodnicząca, Małgorzata Walaszczyk-Faryj i Norbert Uliasz po wysłuchaniu 23 prezentacji postanowiła nagrodzić i tym samym zakwalifikować do przeglądu powiatowego następujących wykonawców:

Kat. I Szkoła Podstawowa;
atryk Majer - SP w Wietrznie "Ojczyzna"
Kamila Kula - ZSP w Jasionce "Jest Takie Miejsce"
Julia Woźniak i Laura Woźniak SP w Głojscach "11-Listopada"

Kat. II Gimnazjum;
Arleta Urbańska ZSP w Iwli "Katyń 2010"
Karolina Szczurek ZSP w Jasionce "Katyń"
Klaudia Dereniowska ZS nr 2 w Dukli "Ojczyzna"

Piotr Jakieła
OK w Dukli

2011-10-27

Powitanie Relikwii błogosławionego Jana Pawła II

W sobotę 22 października 2011r., odbyło się po raz pierwszy liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. W ten szczególny dzień Sanktuarium św. Jana w Dukli powitało Relikwie Krwi Błogosławionego Pielgrzyma Dukielskiego.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Marian Rojek. W organizację tego święta zaangażowali się parafianie: dzieci, młodzież i starsi. Przed mszą świętą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dukli w programie słowno-muzycznym przypomniały zgromadzonym ważne momenty życia Błogosławionego Papieża. Schola działająca przy parafii im. św. Jana z Dukli przygotowała repertuar specjalnie na tę okoliczność. Wystąpił także zaproszony przez o. Micheasza, gwardiana dukielskiego klasztoru, Zespół "Szarotka" działający przy Ośrodku Kultury w Dukli. Zespół przygotował piosenki z własnymi tekstami o św. Janie z Dukli. Po uroczystej mszy św. rozstrzygnięta została V. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. św. Jana z Dukli. Nagrody i dyplomy laureatom wręczali ks. bp. Marian Rojek, burmistrz Marek Górak, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic i o. Micheasz. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy mogli wysłuchać koncertu ewangelizacyjnego zespołu "Drogowskaz" z Leżajska".

Więcej zdjęć w galerii...

kbr

2011-10-25

Wszystko co dobre szybko się kończy, czyli warsztaty w KrasnogrudzieW drugi weekend października uczennice Gimnazjum w Równem wraz z nauczycielką języka polskiego p. Anetą Cyran wyjechały na warsztaty poświęcone postaci Czesława Miłosza i tym samym dołączyły do 10 wyróżnionych szkół z całej Polski realizujących program "Miłosz odNowa". To niezwykłe spotkanie zorganizowane zostało w dworku rodziny Miłoszów w Krasnogrudzie na Suwalszczyźnie i było nagrodą za pracę nad projektem.

Warsztaty trwały tylko trzy dni, lecz Fundacja Pogranicze zapewniła nam intensywny program. Pierwszego dnia poznałyśmy dokładnie wystawę o Czesławie Miłoszu, która znajdowała się w dworku. Mieliśmy też okazję poznać siebie nawzajem. Wszystkie grupy zaprezentowały swoje projekty i opowiedziały co im się najbardziej podobało w czasie realizacji projektu. My uznaliśmy, że największym naszym osiągnięciem było nagranie filmu "Wiecznie żywy dzięki poezji - niezwykła rozmowa z Czesławem Miłoszem" oraz zorganizowanie Wieczoru Poetyckiego. Drugiego dnia zaczęły się właściwe warsztaty. Podzieleni na trzy grupy uczestnicy warsztatów rozjechali się po okolicy. Nauczyciele udali się do pracowni Andrzeja Strumiłły w Maćkowej Rudzie, przyjaciela Miłosza, podróżnika i malarza. Gimnazjaliści w tym czasie w synagodze poznawali wraz Michałem Moniuszką kulturę żydowską tańcząc, śpiewając i słuchając. Spotkali się też z archeolożką Kasią Radziwiłko, która opowiedziała im o Jaćwingach zamieszkujących tereny Suwalszczyzny przez setki lat. Ostatnia grupa, czyli licealiści poznawała we dworku w Krasnogrudzie historię rodziny Miłosza. Zapoznali się nie tylko z dokumentami o pisarzu, ale również z muzyką, która go otaczała w dzieciństwie. Warsztaty poprowadziła Małgorzata i Weronika Czyżewskie.

Po obiedzie, zjedzonym w podziemiach dworku, ruszyliśmy na dalsze warsztaty o kulturze żydowskiej, rozmowy o tożsamości, o projektach, o planach na przyszłość. Wieczorem zaś wróciliśmy do synagogi na przedstawienie "Kroniki Sejneńskie", które wywarło na nas chyba największe wrażenie. To jednak nie był koniec atrakcji. W sobotę od rana gimnazjaliści przy wsparciu Bożeny Szroeder tworzyli własne komentarze do "Rodzinnej Europy", licealiści spotkali się z panem Piotrem Dapkiewiczem, który podzielił się z nimi swoimi wiadomościami na temat Sejn, nauczyciele zaś mieli okazję obejrzeć film nakręcony przez Fundację Pogranicze "Dolina Issy".

Na koniec pozostało już tylko rozdanie dyplomów i książek ufundowanych przez Wydawnictwo Szkolne PWN i oczywiście pyszny, tradycyjny obiad, czyli kartacze. Nie obyło się też bez litewskich śpiewów na pożegnanie, które zaintonowała Małgorzata Czyżewska.

Aneta Cyran

2011-10-24

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych /druk nr 73/,
  • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla /druk nr 74/,
  • c) trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego /druk nr 75/,
  • d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Łęki Dukielskie, Wietrzno/druk nr 76/.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji 25 października 2011r. /wtorek/ godz. 17.00

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2011-10-20

X Jubileuszowy Konkurs Inscenizacj Wiersza i Prozy

19 października odbył się X Jubileuszowy Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza i Prozy. Na scenie zaprezentowały się ZSP z Jasionki w utworach: "Śpioch", "Ania z Zielonego Wzgórza", "Grzyby", "Przygody Tomka Sawyera", SP Głojsce "Włos" i ZS nr.2 Dukla "Antygona". Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca:

 • I miejsce - ZSP Jasionka "Przygody Tomka Sawyera"
 • I miejsce - ZSP Jasionka "Ania z Zielonego Wzgórza"
 • II miejsce - SP Głojsce "Włos"
 • II miejsce - ZS nr.2 Dukla "Antygona"
 • III miejsce - ZSP Jasinka "Grzyby"
 • Wyróżnienie - ZSP Jasionka "Śpioch"
Więcej zdjęć w galerii...
2011-10-20

RELIKWIE BŁ. JANA PAWŁA II W SANKTUARIUM DUKIELSKIM

W dniu, 9 sierpnia 2011 roku, w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał Kustoszowi Sanktuarium św. Jana z Dukli, Ojcu Micheaszowi Okońskiemu, Relikwie Krwi Błogosławionego Jana Pawła II.

UROCZYSTA INTRONIZACJA RELIKWII
BŁOGOSŁAWIONEGO PIELGRZYMA DUKIELSKIEGO
odbędzie się w liturgiczne wspomnienie Bł. Jana Pawła II
(22 października 2011)

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

 • 10.15 - program słowno-muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej z Dukli;
 • 10.45 - występ zespołu Szarotka;
 • 11.00 - uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Bpa Mariana Rojka z Przemyśla, podczas której zostaną przyniesione Relikwie Krwi Bł. Jana Pawła II;

po mszy świętej: Koncert Ewangelizacyjny zespołu "Drogowskaz" z Leżajska.

Wieczorem, po mszy świętej rozpoczynającej się o godz. 17.00,
będzie można nawiedzić pokój papieski w klasztorze

20.30 - nabożeństwo różańcowe i apel Jasnogórski zakończony procesją ze świecami pod pomnik papieski.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

W imieniu wspólnoty OO. Bernardynów w Dukli
o. Micheasz Okoński OFM
kustosz sanktuarium

2011-10-19

Film o Dukli

Emisja pilotażowego filmu promocyjnego o gminie Dukla pt. "Wrota Karpat" w TVP Rzeszów odbędzie się 21 października godz. 17.15

kbr

2011-10-19

Ogloszenie

ZARZĄD OSIEDLA DUKLA
ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DUKLI NA
OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
które odbędzie się w dniu 27 października 2011 roku (czwartek) o godz. 18.00 w sali kina "PROMIEŃ" w Dukli

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór protokolanta
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków
 5. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności
 6. Sprawy wniesione przez mieszkańców
 7. Dyskusja
 8. Zakończenie

Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla
Zenon Leńczyk

2011-10-19

Ogłoszenie o naborze wniosków

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
za pośrednictwem
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA NAFTY"
działającej na terenie gmin:
Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe

Pełna treść ogłoszenia
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD "Kraina Nafty"
Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów
2011-10-18

Ogłoszenie z klasztoru

22 października 2011 roku w Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli nastąpi intronizacja relikwii Krwi bł. Jana Pawła II.

Program uroczystości:

 • 10.15 - program słowno-muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej z Dukli;
 • 10.45 - występ zespołu Szarotka z OK w Dukli
 • 11.00 - uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Mariana Rojka z Przemyśla, podczas której zostaną przyniesione Relikwie Jana Pawła II;

Po mszy świętej Koncert Ewangelizacyjny zespołu "Drogowskaz" z Leżajska i rozstrzygniecie V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. św. Jana z Dukli (około godz. 13.00)

Po mszy świętej wieczornej rozpoczynającej się o godz. 17.00 będzie można nawiedzić pokój papieski w klasztorze.

O godz. 20.30 - nabożeństwo różańcowe i apel Jasnogórski zakończony procesją ze świecami pod pomnik papieski.

OO. Bernardyni z Dukli

2011-10-18

Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

Poniżej publikujemy zdjęcia Pana Grzegorza Legi, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostały wyróżnione jako zdjęcia miesiąca września 2011.

Panu Grzegorzowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

2011-10-18

Wieczorne Spotkania SzachoweMOSiR Dukla zaprasza wszystkich zainteresowanych na wieczorne spotkania szachowe. Zajęcia prowadzone będą przez licencjonowanego instruktora i sędziego szachów - Jerzego Gunia. Zajęcia skierowane są dla każdej grupy wiekowej.
Przyjdź poznaj zasady gry w szachy lub rywalizuj ze znajomymi.

W każdy piątek od godziny 17.00 do 19.00. Start w piątek 28.10.2011

Wszystkich Serdecznie Zapraszamy

2011-10-17

Ośrodek Kultury w Dukli Informuje

X JUBILEUSZOWY GMINNy KONKURS INSCENIZACJI WIERSZA I PROZY DUKLA 2011
Konkurs odbędzie się w dniu 19 października 2011r. o godz. 11.00 w sali kina "PROMIEŃ"
Regulamin konkursu

IV POWIATOWY KONKURS POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Eliminacje gminne odbędą się w dniu 25 października 2011r. o godz. 12.00 w sali Kina "Promień"
Regulamin konkursu

IV POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ DUKLA 2011
Konkurs odbędzie się w dniu 11 listopada 2011r. o godz. 11.30 w sali kina "PROMIEŃ"
Regulamin konkursu

2011-10-17

Ćwiczebne użycie syren w piątek 21 października

W zawiązku z zarządzeniem nr 62/2011 Starosty Krośnieńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 10.10.2011 r. na terenie powiatu zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania z udziałem formacji obrony cywilnej włączonych do systemu zarządzania kryzysowego.

Trening odbędzie się 21 października 2011r. W tym dniu przeprowadzona zostanie próba systemów ostrzegania na trenie całej Gminy Dukla ? uruchomienie syren:
Godz. 17 - alarm powietrzny
Godz. 17.30 - odwołanie alarmu

Tabela sygnałów alarmowych.

2011-10-17

Zmiany w Ośrodku Kultury w DukliZ dniem 1 października 2011r. na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Dukli została powołana Pani Małgorzata Walaszczyk-Faryj.

2011-10-17

Komunikat dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520,00 zł miesięcznie

W związku z wejściem w życie w dniu 7 października 2011 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informuje, iż osobom które mają ustalone za miesiąc listopad lub grudzień prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje dodatkowa pomoc finansowa w wysokości 100,00 zł.

Pomoc ta przysługuje na miesiąc listopad i grudzień 2011 r. Przyznanie pomocy następuje na wniosek osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne złożony w MGOPS w Dukli ul. Kościuszki 4, pokój nr 1. Wniosek składa się w terminie do 31 października 2011, a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpoznania.

Małgorzata Bielec
Kierownik MGOPS w Dukli

2011-10-13

Udana inauguracja IV ligi siatkówki w DukliOd zwycięstwa 3-0 nad zespołem TKF ITS Anilana II Rakszawa siatkarze SKS Dukla rozpoczęli rywalizację w IV lidze siatkówki w sezonie 2011/2012. Mecz inauguracyjny odbył w sobotę 8 października w hali MOSiR w Dukli przy pełnej i wspaniale dopingującej publiczności.. Od samego początku mecz rozgrywał się pod dyktando gospodarzy.

Siatkarze SKS spokojnie rozpoczęli spotkanie. Od początku seta wypracowali sobie kilkupunktową przewagę i kontrolując przebieg spotkania powiększali przewagę by wygrać seta do 14.

W drugiej odsłonie było już znacznie więcej emocji. Mocny początek i kilkupunktowa przewaga. Od tego momentu w drużynie SKS Dukla widać był dużo nerwowości i niezdecydowania. Goście wykorzystując to doprowadzili do remisu a nawet wyszli na dwupunktowe prowadzenie. Odpowiednia reakcja trenera przyczyniła się do odwrócenia losów tego seta., Mimo dramaturgii w końcówce seta, jaką zafundowali nam zawodnicy SKS set został rozstrzygnięty do 23 na naszą korzyść.

III set podobny przebieg do drugiego; dobry początek, przewaga kilkupunktowa, kontrola, nerwowość w końcówce seta i wygrana do 22.

Inauguracja sezonu 2011/2012 była bardzo udana - liczna publiczność (około 200 osób), wspaniały doping i dobra gra.

Kolejne dwa mecze nasi siatkarze rozegrają na wyjeździe z w Białobrzegach (k. Łańcuta) i w Błażowej.

Natomiast u siebie zagramy 29 października (sobota) z UKS Tęcza Sędziszów Małopolski.

Zapowiada się emocjonujące spotkanie.

NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ

SKS DUKLA - TKF ITS Anilana II Rakszawa 3-0 (14, 23, 22)

SKS DUKLA - Szczepan Jakieła, Michał Okarma, Artur Śliwiński, Maciej Chłap, Zbigniew Mosoń, Bartłomiej Jerzyk, Dominik Piróg, Konrad Piróg, Piotr Such, Damian Wiernusz.

Trener - Robert Rapała

/ZeL/

2011-10-12

Tak głosowali mieszkańcy Gminy DuklaW wyborach parlamentarnych 9 października br. w gminie Dukla frekwencja wyniosła 39,91%. Najwyższa frekwencja była w Dukli - 48,21%, w Cergowej - 45,38% i w Jasionce - 45,21%. Najniższa natomiast w miejscowościach: Trzciana - 23,71%, Iwla - 26,33% i Równe - 34,52%.

Wizualizacja wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

2011-10-10

Zakończenie sezonu motocyklowego16 października br. o godzinie 11.30 (niedziela) na Pustelni św. Jana z Dukli w Trzcianie odbędzie się zakończenie sezonu motocyklowego.

Zapraszamy wszystkich motocyklistów i miłośników motocykli na msze świętą, która rozpocznie spotkanie na zakończenie sezonu.

Tomasz Czajkowski
organizator

2011-10-10

Dzień Patrona na Puszczy3 października ZS nr 2 obchodził Dzień Patrona. Uczniowie i nauczyciele udali się na Puszczę świętego Jana z Dukli na Górę Zaśpit w Trzcianie. Dyrektor szkoły Jan Drajewicz powitał wszystkich przybyłych i podkreślił cechy świętego Jana z Dukli, na których młodzież powinna się wzorować. Przede wszystkim powinna to być pokora. Powinniśmy dostrzegać wartości w drugim człowieku, dostrzegać jego możliwości i dać mu szansę. Dyrektor życzył aby ten dzień był dla wszystkich radosnym przeżyciem. Zapewne święty Jan, który sobie to miejsce tak bardzo upodobał, jest z nami. Każdy z nas potrzebuje darów nadprzyrodzonych w swoim życiu i w swoim sercu, prośmy o to wszystko czego potrzebujemy do szczęścia tego doczesnego, ale także wiecznego. Módlmy się za nas wszystkich tu zgromadzonych, powiedział na początku Eucharystii ks. Marek Frączek. W krótkiej homilii o. Eugeniusz Kaczor zwrócił uwagę na krzykliwy świat, w którym żyjemy, na potrzebę zadumy i refleksji nad naszym życiem. Po Mszy Świętej nauczyciel historii Stanisław Kalita przedstawił prelekcję o życiu i kulcie świętego Jana z Dukli. Zaprezentował zdjęcia z Puszczy, z Dukli okresu przedwojennego oraz niemalże z całej Polski świadczące o wielkim kulcie naszego Patrona. Następnie uczniowie i nauczyciele pisali quiz z wiedzy o świętym Janie. Nagrodą dla najlepszej klasy są 3 dni wolne od pytania, wiec było o co walczyć. Nagrody rzeczowe ufundowali także ojcowie Bernardyni. Poziom był bardzo wysoki i wszyscy popisali się bardzo dużą wiedzą na temat naszego patrona. Następnie była ciepła zupa i pieczona kiełbaska. Pierwsze miejsce zajęła klasa I LO, drugie IIIB, trzecie IIIC.

S. Kalita

2011-10-10

Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dukla

 1. rodzaj podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dotację: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe,
 2. termin budowy przyłącza: do 15 grudnia 2011r.,
 3. termin i miejsce przyjmowania wniosków: Urząd Gminy Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 9, do dnia 15 października 2011r.
 4. wielkość środków zapewnionych w budżecie na dany rok: 200 000,00 zł,
 5. wielkość dofinansowania jakie można uzyskać: kwota dotacji celowej stanowi sumę kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 105,00 zł netto za 1 metr przyłącza, kosztów wykonania dokumentacji technicznej oraz kosztów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, powiększony o należy podatek VAT.


Burmistrz Gminy Dukla
Marek Górak

2011-10-06

XII BIEG GÓRSKI NA CERGOWĄ

2 października br. w piękną październikową niedzielę odbył się XII Bieg Górski na Górę Cergową. Celem biegu jest promocja Beskidu Niskiego, jako miejsca wyjątkowego do uprawiania biegów, popularyzacja biegów górskich, a także upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. Organizatorem 12. edycji był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli.

W biegu głównym wzięło udział 42 zawodników. A w towarzyszących imprezie biegach ulicznych dla dzieci i młodzieży około 70 osób. Piękna pogoda przywitała biegaczy w Dukli. Najlepszym zawodnikiem tegorocznego biegu okazał sie Andrzej Długosz z Rytra, który pokonał trasę w czasie 22 minut i 2 sekund. To rekord trasy w dwunastoletniej historii biegu dukielskiego. Najlepszą zawodniczką była Izabela Zatorska z Wrocanki z czasem 26 minut i 21 sekund. Nagrody pieniężne dla zwycięzców biegu głównego fundowała gmina Dukla. MOSiR ufundował puchary, statuetki i dyplomy. Dla zwycięzców w biegach dziecięcych i młodzieżowych organizator ufundował medale, dyplomy, a gmina Dukla gadżety promocyjne. Nagrody zawodnikom wręczał burmistrz Marek Górak. Najstarszym zawodnikiem zawodów był Kazimierz Granda, który pokonał trasę w czasie 51minut i 43 sekundy. Najlepszym zawodnikiem Gminy Dukla był Marcin Bik z czasem 26, 23 min

Wyniki biegu głównego:

Kat. mężczyzn:

Andrzej Długosz (22,02 min) - 1. miejsce, Daniel Wosik (22,35 min) - 2., Sylwester Lepiarz (23,27 min) - 3.

Kat. kobiet:

Izabela Zatorska (26,21 min) - 1. miejsce, Ludmiła Melicherova (28,48 min)- 2., Gabriela Ekiert (34, 12 min) - 3.

Pozostałe wyniki i wyniki w kategoriach wiekowych w załączonym komunikacie.

Organizator dziękuje wszystkim, którzy przyczynili sie do tego, że bieg się odbył, GOPR-owcom i Ochotniczej Straży Pożarnej z Dukli za zabezpieczenie trasy, firmie ZIKO za sponsorowanie poczęstunku dla zawodników. Lekarzowi Arturowi Sadzikowskiemu za czuwanie nad zdrowiem zawodników. Ośrodkowi Kultury za pomoc techniczną.

Wyniki w kategoriach dzieci i młodzieży podamy w terminie późniejszym.

kbr

Pobierz wyniki...

2011-10-03

IV liga siatkówki męskiej zagości w DUKLI

Są młodzi i mają marzenia. Mimo młodego wieku, mogą się pochwalić osiągnięciami siatkarskimi. Siatkarze SKS "DUKLA", wystartują w sezonie siatkarskim 2011/2012 w IV lidze.

Ich przygotowania do sezonu, w którym zadebiutują na IV-ligowych parkietach, to jak na razie bardzo pracowite i żmudne godziny spędzone na siłowni i hali treningów oraz sparingi z wymagającymi III ligowymi drużynami. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do startu w nowym sezonie. Taka praca powinna zaprocentować, choć w pierwszych meczach może być różnie, przekonuje trener Siatkarskiego Klubu Sportowego "DUKLA".
Do tej pory, mimo licznych sukcesów, siatkarze z Dukli nie mieli większych możliwości zmierzenia swoich umiejętności z innymi drużynami, grającymi na poziomie ligowym. Grali wyłącznie mecze w Amatorskiej Powiatowej Lidze Siatkówki oraz w Amatorskiej PlusLidze, w których to spisywali się bardzo dobrze. Stąd też pomysł, aby zgłosić swój sportowy akces do rywalizacji w IV lidze Podkarpackiej.
Dzięki zaangażowaniu zawodników i działaczy, wsparciu osób prywatnych, instytucji a także przychylności Gminy Dukla oraz Dyrektora MOSiR w Dukli, gdzie zawodnicy mogą trenować, udało się tę sekcje powołać do życia. Od roku regularnie chłopcy się spotykają i trenują, pod okiem trenera Roberta Rąpały, spokojnie przygotowując się do startu w IV-to ligowych rozgrywkach siatkówki męskiej.
Po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym i zauważalnym wzroście jakości gry naszych zawodników, z optymizmem oczekujemy rozpoczęcia rozgrywek ligowych.
Mamy nadzieję, że znajdzie się również sponsor dla siatkarzy, bo warto pomagać i wspierać takie inicjatywy.
Już dziś zapraszamy na inaugurację rozgrywek IV ligi siatkówki mężczyzn w Dukli, która odbędzie się 8 października 2011r. w hali MOSiR przy ul. Armii Krajowej 1A.
W pierwszym meczu siatkarze SKS DUKLA zmierzą się z drużyną TKF ITS ANILANA Rakszawa II. Początek spotkania o godzinie 18:00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

/Zel/

Terminarz IV Ligi siatkówki męskiej sezon 2011/2012

2011-09-27

Nowi dyrektorzy w nowych szkołach

29 grudnia 2010 roku uchwałami Rady Miejskiej w Dukli zostały rozwiązane Zespoły Szkół Publicznych w: Głojscach, Iwli i Wietrznie. Również w tym samym dniu uchwałami Rady Miejskiej w Dukli nastąpiło przekazanie prowadzenia szkół gimnazjalnych stowarzyszeniom. Stowarzyszenie Wspólna Szkoła przejęło prowadzenie Gimnazjum w Głojscach, Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli "Perfektus" przejęło prowadzenie Gimnazjum w Iwli i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno przejęło prowadzenie Gimnazjum w Wietrznie. We wszystkich szkołach, w których nastąpiły zmiany przeprowadzono konkursy na dyrektorów. W Szkole Podstawowej w Iwli dyrektorem został Jerzy Gunia, w Szkole Podstawowej w Głojscach dyrektorem została Mata Szczurek, a w Szkole Podstawowej w Wietrznie Jolanta Leń. W gimnazjach prowadzonych przez stowarzyszenia dyrektorami zostali: w Gimnazjum w Iwli Maciej Raus, w Gimnazjum w Głojscach Iwona Janas, w Gimnazjum w Wietrznie Marek Widurek.

kbr

2011-09-26

Dukielska Liga Halowa

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DUKLI
ZAPRASZA WSZYSTKIE CHĘTNE DRUŻYNY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W ROZGRYWKACH
"DUKIELSKIEJ LIGI HALOWEJ"ZGŁOSZENIA: przyjmowane są do 15 października 2011 r.
elektronicznie na adres e-mail: mosir@dukla.pl
osobiście : MOSiR Dukla ul. Armii Krajowej 1A
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 691087355

Uwaga!!! Bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
2011-09-23

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 29 września 2011 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XI, XII i XIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zmiany uchwały własnej dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2011 /druk nr 65/,
  • b) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dukla /druk nr 66/,
  • c) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu Rejonowego w Krośnie /druk nr 67/,
  • d) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dukla na lata 2011-2013 /druk nr 68/,
  • e) zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla /druk nr 69/,
  • f) udzielenia Gminie Jaśliska pomocy rzeczowej /druk nr 70/,
  • g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla/druk nr 71/,
  • h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 /druk nr 72/.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji 29 września 2011r. (czwartek) godz. 8:00

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2011-09-22

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 22 września 2011 r. /czwartek/ o godz. 18:00 w pokoju nr 17 Urzędu Gminy w Dukli XIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 (druk nr 64).
 3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2011-09-20

Pamięci tych co strzegli granic Polski

11 września 2011 roku w 90. rocznicę utworzenia pierwszej placówki polskich formacji granicznych w Barwinku odsłonięto pomnik poświęcony żołnierzom i funkcjonariuszom ochraniającym polskie granice w latach 1918-2007. Odsłonięcia pomnika dokonali p. Stefania Piotrowska - córka ostatniego przed wybuchem II wojny światowej Komendanta Placówki SG w Barwinku, gen. brygady Dominik Tracz - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu i p. Józef Magnuszewski - sołtys wsi Barwinek.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez księdza Janusza Dudziaka w kościele parafialnym w Barwinku. Po niej nastąpił przemarsz kompanii reprezentacyjnej i pocztu sztandarowego oraz zaproszonych gości pod pomnik, znajdujący sie przy Domu Ludowym w Barwinku. Przybyłych na uroczystości gości i mieszkańców Barwinka przywitał burmistrz gminy Dukla Marek Górak. Gromadzimy się dzisiaj w Barwinku, aby dokonać odsłonięcia pomnika poświeconego pamięci żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, którzy pełnili służbę w ochronie granicy naszego państwa - powiedział między innymi burmistrz Marek Górak. Potem nastąpiły wystąpienia gen. brygady Dominika Tracza - Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, pani Stefanii Piotrowskiej - córki ostatniego przed wybuchem II wojny światowej Komendanta Placówki SG w Barwinku i pana Józefa Magnuszewskiego - sołtysa wsi Barwinek, a także przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika i byłego funkcjonariusza służb granicznych. Dziękuję za przybycie na naszą uroczystość Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału SG gen. brygady Dominikowi Tracz, Komendantowi Placówki SG w Sanoku mjr Andrzejowi Siwcowi, pani Stefanii Piotrowskiej, panu Ryszardowi Jaworskiemu - synowi pierwszego dowódcy WOP w Barwinku, kierownikowi kamieniołomu w Lipowicy Wiesławowi Jakieła, także za nieodpłatne przekazanie i przywiezienie do Barwinka kamienia na pomnik, burmistrzowi gminy Dukla Markowi Górakowi za finansowe wsparcie budowy pomnika i organizacje uroczystości, ks. Januszowi Dudziakowi za wspaniałą homilię, wszystkim mieszkańcom wsi Barwinek za pomoc i przybycie na uroczystości. To właśnie mieszkańcy Barwinka podjęli uchwałę o budowie pomnika poświeconego żołnierzom i funkcjonariuszom ochraniającym polskie granice w latach 1918-2007, który dzisiaj uroczyście odsłaniamy - powiedział sołtys Józef Magnuszewski. Głos zabrał także z-ca marszałka, członek Zarzadu województwa podkarpackiego p. Sławomir Miklicz. Pomnik poświecił ks. Janusz Dudziak.

Burmistrz gminy Dukla dziękuje wszystkim, którzy byli zaangażowani w budowę pomnika, szczególnie Józefowi Magnuszewskiemu i Wiesławowi Jakieła - za zaangażowanie i nieodpłatne przekazanie kamienia na pomnik przez kamieniołom w Lipowicy.

Więcej zdjęć w galerii...

Krystyna Boczar-Różewicz

2011-09-14

XLI OGÓLNOPOLSKI DUKIELSKI ZLOT TURYSTÓW

16. 09.2011 r.
Organizator: Oddział PTTK w Krośnie
Zorganizowano przy udziale środków finansowych: WFOŚ i GW w Rzeszowie i Gminy Krosno

Trasa piesza:
Dukla - Chyrowa (694 mnpm) - Pustelnia św. Jana z Dukli

Program:

 • zbiórka uczestników - Biuro PTTK w Krośnie ul. Krakowska 9 - godz. 8.30
 • przejazd do Dukli - zwiedzanie Klasztoru OO Bernardynów
 • piesze przejście trasy ( około 3-4 godz.)
 • ognisko z pieczeniem kiełbaski
 • konkursy - krajoznawczo-turystyczny, ekologiczno-przyrodniczy
 • powrót do Krosna ok. godz.15.00

Zgłoszenia i wpłaty wpisowego przyjmujemy do dnia 09.09.2011r.

Wpisowe na Zlot wynosi:
18 zł dla członków PTTK,
20 zł pozostali uczestnicy

Ilość miejsc ograniczona - o udziale w imprezie decyduje kolejność wpłaty wpisowego.

Zapewniamy: przewodnika, transport, plakietkę, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie NNW, nagrody za udział w konkursie turystyczno - krajoznawczym i ekologiczno-przyrodniczym, punkty do GOT i Turysty Przyrodnika.
Od uczestników wymagamy: przestrzegania zasad Karty Turysty, odpowiedniego ubioru turystycznego dostosowanego do zmiennych warunków pogodowych.
Do udziału w zlocie zapraszamy wszystkich chętnych, przypominamy, że młodzież szkolna i osoby niepełnoletnie biorą udział w zlocie wraz z opiekunem.
W razie nie uczestniczenia w rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy pieszej w zależności od pogody.

Ĺšródło: PTTK KROSNO

2011-09-13

O Puchar Prezesa

10 września 2011 r. w hali sportowej MOSiR w Dukli odbył się Turniej o Puchar Prezesa Siatkarskiego Klubu Sportowego "Dukla". Turniej zorganizowany był po raz pierwszy przez SKS "Dukla" i MOSiR w Dukli.
Wzięły w nim udział cztery drużyny: III ligowe: TSV Mansard Sanok, MKS MOSiR Jasło i LKS Brzozovia MOSiR Brzozów i beniaminek IV ligi - SKS "Dukla". Rozgrywki prowadzone były systemem "każdy z każdym", do dwóch wygranych setów. Zwyciężyła drużyna TVS Mansard Sanok, która w poprzednim sezonie ligowym w III lidze zajmowała 6. miejsce, drugie miejsce zajęli siatkarze z Dukli, trzecie siatkarze z Brzozowa, którzy w ubiegłorocznym sezonie ligowym zajmowali w III lidze 4. miejsce. Czwarte miejsce zajęli siatkarze z Jasła, w biegłym sezonie ligowym zajmowali w III lidze 5. miejsce. Nie liczyliśmy, że będziemy aż tak wysoko w turnieju, bo przeciwnicy to drużyny III ligowe. Chodziło nam o sprawdzenie się. Jako trener SKS Dukla jestem zadowolony - powiedział Robert Rąpała.
Wyniki spotkań:

 1. MKS MOSiR Jasło - SKS Dukla - 0:2 (21:25, 19:25)
 2. TSV Mansard Sanok - LKS Brzozowia Brzozów - 2:0 (25:17, 25:22)
 3. SKS Dukla - LKS Brzozovia Brzozów - 0:2 (23:35, 21:25)
 4. MKS MOSiR Jasło - TSV Mansard Sanok - 0:2 (21:25, 22:25)
 5. TSV Sanok - SKS Dukla - 1:2 (21:25, 25:21, 13:15)
 6. LKS Brzozovia - MKS MOSiR Jasło - 1:2 (25:12, 18:25, 11:15)

Kolejność miejsc w turnieju z punktacją:

 1. TSV Mansard Sanok - 4 pkt., 5/2 - 1. miejsce
 2. SKS "Dukla" - 4 pkt., 4/3- 2. miejsce
 3. LKS Brzozovia Brzozów - 2 pkt., 3/4 - 3. miejsce
 4. MKS MOSiR Jasło - 2 pkt., 2/5 - 4. miejsce.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Tomasz Podulka z LKS Brzozovia MOSiR Brzozów. Turniej sędziowali: Artur Paczkowski i Jan Dembiczak. Sędziami liniowymi były: Magdalena Jurczyk, Sylwia Belczyk, Magdalena Belczyk, Adriana Stepek. Miss Dni Dukli 2009 Wioletta Madej i Ewelina Moszczyńska pełniły funkcje sekretarzy turnieju. Uczestniczące w turnieju drużyny otrzymały statuetki i dyplomy ufundowane zostały przez prezesa SKS Dukla, albumy i książki przez burmistrza Gminy Dukla. Wszyscy zawodnicy bioracy udział w turnieju otrzymali gadżety promujące gminę Dukla. Nadgrody wręczali prezes SKS Zenon Leńczy, dyrektor MOSiR w Dukli Michał Szopa i Krystyna Boczar-Rózewicz - gł. specjalista ds. promocji.

Więcej zdjęć w galerii...

Zel

2011-09-12

Informacja dla wyborców

INFORMACJA DLA WYBORCÓW O UDZIALE W GŁOSOWANIU W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 9 PAĹšDZIERNIKA 2011R.

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy oraz wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek - zostaną z urzędu wpisani do spisu wyborców.

Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.

Czytaj całość...

2011-09-08

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 10 września 2011 r. / sobota / o godz. 09:00 w pokoju nr 17 Urzędu Gminy w Dukli XII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dukla 2011 (druk nr 62),

  • b) zmian w uchwale własnej nr XI/55/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego (druk nr 63).
 2. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Andrzej Dziedzic

2011-09-08

Święto rolników w powiecie4 września 2011 w Ustrobnej odbyły się dożynki powiatu krośnieńskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele: władz samorządowych, parlamentarnych, wojewódzkich z panią wojewodą Małgorzatą Chomycz, kapłani, delegacje z poszczególnych gmin z wieńcami dożynkowymi oraz mieszkańcy powiatu. Gminę Dukla reprezentowało sołectwo Zboiska, na czele ze starostami gminnymi państwem Renatą i Aleksandrem Książkiewiczami.

Każda z delegacji gminnych ośpiewała swój wieniec dożynkowy, a przyniesiony chleb złożyła na ręce swojego gospodarza.

Najbardziej zasłużeni rolnicy powiatu krośnieńskiego zostali uhonorowani symbolicznymi statuetkami wykonanymi przez Andrzeja Wrzecionko z Iwli. Z gminy Dukla odznaczeni zostali: Henryk Baraniecki z Barwinka, Zygmunt Sysak z Tylawy, Maria Gubik z Barwinka i Maria Milan z Zyndranowej. Dożynki w Ustrobnej uświetnił występ zespołu cygańskiego "Romano Oil" ze Stropkova, oraz kapeli "Na Drabini" ze Starego Sambora.

bpudło2011-09-07

Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

Poniżej publikujemy zdjęcia Pana Kamila Malczewskiego, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostały wyróżnione jako zdjęcia miesiąca sierpnia 2011.

Panu Kamilowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

2011-09-07

Obwieszczenie o obwodach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DUKLA z dnia 6 września 2011 r.

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Dukla.

Czytaj całość...

2011-09-07

Informacja podatkowa dla mieszkańców Dukli

Wpłatę III raty podatku można dokonać w budynku "Starego Urzędu Gminy" I piętro przy ul . Kościuszki 4 w następujących terminach:

12 września (poniedziałek) w godz. 13:00 - 17:00
13 września (wtorek) w godz. 13:00 - 17:00
14 września (środa) w godz. 13:00 - 17:00
15 września (czwartek) w godz. 10:00 - 17:00

Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla
Zenon Leńczyk

2011-09-06

Dziękowali za plony28 sierpnia br. w Dukli odbyły się Dożynki Gminne. Delegacje wieńcowe spotkały się w rynku. Stąd korowodem dożynkowym w rytmie marsza przeszły do kościoła farnego pw. Marii Magdaleny, gdzie odbyła się msza święta dożynkowa celebrowana przez o. gwardiana klasztoru OO. Bernardynów w Dukli Micheasza Okońskiego i ks. proboszcza dukielskiej fary Stanisława Siarę. Podczas nabożeństwa starostowie z poszczególnych sołectw złożyli dary, które zostały poświecone. Złożony w ofierze chleb został pokrojony i wszyscy uczestnicy celebry byli częstowani. Starostami tegorocznych dożynek byli Urszula Belczyk i Witold Krówka z Cergowej.

Po mszy św. korowód dożynkowy przeszedł na plac przy pałacu, gdzie na stołach zostały złożone wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa. Wokół wieńców zebrało się wielu oglądających. A było co podziwiać w tym roku - wieńce uginały sie od zboża, kwiatów, ziół i innych plonów ziemi wykorzystanych do zrobienia. Wszystkie wieńce wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Po prezentacji wieńców Zespół "Szarotka" przedstawił obrzęd pt. "Od ziarnka do garnka". Po występie jury konkursowe przedstawiło wyniki oceny wieńców. Wszystkie wieńce były bardzo piękne, więc jury miało ogromne trudne zadanie. Po długiej dyskusji przyznało następujące miejsca:

1.miejsce sołectwo Zboiska, 2. sołectwo Dukla, 3. sołectwo Równe.

Pozostałe sołectwa zostały wyróżnione, a były to: Łęki Dukielskie, Cergowa, Nadole, Teodorówka, Głojsce, Równe, Lipowica, Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa i Barwinek. Po wręczeniu dyplomów wszystkie delegacje dożynkowe zostały zaproszone na uroczysty obiad do dukielskiego muzeum przez burmistrza Marka Góraka.

W godzinach popołudniowych rozpoczęła się także kolejna impreza zakończenie wakacji. Dzieci do wspólnej zabawy zaprosiła grupa animacyjna "Barwny Świat". Wystąpił Zespół "Maska" z Rymanowa Zdroju i zespół pieśni i tańca "Makovica" ze Słowacji, który jak zawsze zrobił furorę. Dożynki i zakończenie wakacji zakończyły się zabawą taneczną przy muzyce zespołu "Okay" z Krosna.

Krystyna Boczar-Różewicz

2011-08-31

Na łemkowską nutę

Od Rusal do Jana

Muzealne święto tradycji łemkowskiej "Od Rusal do Jana" w ubiegłym roku nie odbyło się, a w tym mimo, że świętowano nietypowo bo 21 sierpnia goście dopisali wyjątkowo. Zresztą pogoda również. Organizatorem święta jest od zawsze Towarzystwo Muzealne na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury łemkowskiej w Zyndranowej.

Święto jak tradycja każe rozpoczęło się nabożeństwem w cerkwi w Zyndranowej. Oficjalnie otworzył je Bohdan Gocz - przewodniczący Rady Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Przywitał też przybyłych gości min. burmistrza gminy Dukla Marka Góraka, wiceburmistrza gminy Dukla Andrzeja Bytnara, przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzeja Krężałka, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i wszystkich gości z Polski i zagranicy. Głos zabrał także Teodor Gocz - założyciel muzeum i były przewodniczący Rady Towarzystwa Muzealnego. Przywitał gości i wyraził swoje zadowolenie, że tyle osób pamięta o święcie, odwiedza Zyndranową. Dziękował także władzom samorządowym gminy za merytoryczne wsparcie w organizacji święta, Ośrodkowi Kultury za wieloletnią pomoc przy organizacji święta. Oprawą święta oprócz koncertów zespołów artystycznych było rękodzieło artystyczne. Licznie reprezentowane było malarstwo, ceramika, koronkarstwo, wyroby z drewna, wikliny, skóry. Można było zakupić ikony z Cisnej i Komańczy, a także publikacje turystyczne. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich częstowały swojskim jadłem: pierogami, kapuśniaczkami, pysznymi ciastami. Stoisko z materiałami promocyjnymi i jadłem regionalnym miała także Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty", stowarzyszenie skupiające sześć gmin naszego regionu. Można tam było sie dowiedzieć kiedy i gdzie, a także na jakie zadania można składać wnioski na dofinansowanie. A na scenie cały czas śpiewały i grały zespoły: kapela bojkowska "Balowie" z Baligrodu, Czerwona Ruta z Polan, Kamfinioki z Łopienki, Stropkovcan ze Stropkowa, Ludova Hudba Ondreja Kondraca, Trio A.I.M.A. z Małastowa i Bobrzanie z Bóbrki. Dla koneserów śpiewała Julia Doszna. Święto jak zawsze było udane.

Goście mogli zobaczyć nowy budynek pawilonu wystawowego, który pozwoli na właściwe wyeksponowanie i bezpieczeństwo najcenniejszych eksponatów. Tam też znajdą się pomieszczenia dla biblioteki, archiwum, a także węzeł sanitarny dla zwiedzających.

Organizatorzy dziękują bardzo wszystkim którzy przyczynili się do organizacji święta, a szczególnie za wsparcie finansowe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego.

Więcej zdjęć w galerii...

Krystyna Boczar-Różewicz

2011-08-30

Informacja PKS w KrośniePKS w Krośnie S.A. informuje, że nie likwiduje kursów autobusowych zapewniających dojazd dzieciom i młodzieży szkolnej do gimnazjów i szkół średnich.

Robert Sołek
Prezes Zarządu
PKS w Krośnie S.A.

2011-08-25

Pamięci pomordowanych

11 sierpnia br., z okazji 69. rocznicy eksterminacji ludności żydowskiej z Dukli i okolic, przy zbiorowej mogile u podnóża góry Błudna, została odmówiona modlitwa za zmarłych przez Marcina Dudek-Lewina z Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy Żydowskich.

Uroczystość zorganizowali członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla. W modlitwie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie lokalnych społeczności z Dukli, Jaślisk i Barwinka. W zbiorowej mogile spoczywa ok. 500 obywateli polskich wyznania mojżeszowego, którzy w bestialski sposób, w dniu 13 sierpnia 1942 r., zostali zamordowani przez Niemców.

Społeczność żydowska zamieszkiwała Duklę od XVII wieku. W najbardziej sprzyjającym dla siebie okresie, Żydzi stanowili 84,2% ludności naszego miasteczka. Materialne ślady które po nich zostały, to dwa kirkuty, ruiny domu przedpogrzebowego, ruiny synagogi przy ul. Cergowskiej zbudowanej w 1758 r., synagoga Rabiego Cwi Lajtnera, budynek szkoły dla chłopców wybudowany w 1895 roku dzięki fundacji barona Maurycego Hirscha, dom rabina oraz łaźnia rytualna. Za pomoc w organizacji uroczystości chciałbym serdecznie podziękować pp. Marcinowi Dudek-Lewinowi, zastępcy burmistza Andrzejowi Bytnarowi oraz Józefowi Magnuszewskiemu, sołtysowi wsi Barwinek.

Jacek Koszczan
Prezes Stowarzyszenia

2011-08-25

Wybory parlamentarne 2011

W związku ze zbliżającymi się Wyborami Parlamentarnym, które zgodnie z zarządzeniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbęda się 9 października 2011 roku, została utworzona specjalna podstrona naszego serwisu. Dzięki niej będziemy strali się przekazywać Państwu wszsytkie istotne informajce.

Do informacje można również dotrzeć klikając w baner znajdujący się w lewej kolumnie naszego serwisu.

2011-08-24

Dukla w Enduro Me

Zapraszamy do odwiedzenia Dukielszczyzny. Można tu bardzo aktywnie spedzić czas. Znajdują się tu miedzy innymi znakomite tereny do uprawiania kolarstwa górskiego.

Zapraszamy do obejrzenia filmików i na Dukielszczyznę.Pozostałe filmy z serii "Enduro Me" znajdziecie Państwo w serwisie Vimeo...

kbr

2011-08-24

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 30 sierpnia 2011 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej (parter) Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli XI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia przez Gminę Dukla realizacji zadania publicznego - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gmin: Chorkówka, Jaśliska i Miejsce Piastowe /druk nr 54/,
  • b) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników /druk nr 55/,
  • c) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego /druk nr 56/,
  • d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. /druk nr 57/,
  • e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Łęki Dukielskie, Wietrzno /druk nr 58/,
  • f) zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dukla /druk nr 59/,
  • g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 60/,
  • h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 /druk nr 61/
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.Wspólne posiedzenie komisji 30 sierpnia 2011 r. /wtorek/ godz.8:00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Andrzej Dziedzic

2011-08-23

Relikwie bł. Jana Pawła II w Sanktuarium św. Jana z Dukli9 sierpnia 2011 roku Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał Kustoszowi Sanktuarium św. Jana z Dukli, Ojcu Micheaszowi Okońskiemu, Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II. Intronizacja Relikwii odbędzie się 22 października 2011 roku w liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II.

żródło: dukla.bernardyni.pl

bp
2011-08-17

Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

Poniżej publikujemy zdjęcia Pana Wasyla Fala, które najbardziej przypadły do gustu redakcji galerii i zostały wyróżnione jako zdjęcia miesiąca lipca 2011.Panu Wasylowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

2011-08-08

Otwarcie siłowni i saunyW piątek 5 sierpnia br. odbyło sie oficjalne otwarcie siłowni i sauny w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli.

Dyrektor MOSiR w Dukli Michał Szopa otworzył spotkanie i przywitał przybyłych gości min.: burmistrza gminy Dukla Marka Góraka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Andrzeja Dziedzica, skarbnika Elżbietę Wróbel, sekretarza Mirosława Matykę i radnych gminy Dukla. Tym samym oferta Ośrodka została poszerzona o możliwość korzystania z nowych obiektów. Do korzystania z oferty MOSiR. Więcej informacji na stronie www.mosir.dukla.pl

2011-08-08

Konkurs Piękna Wieś

Samorząd Województwa Podkarpackiego informuje, że na podstawie Uchwały Nr 63/1380/11z dnia 26 lipca 2011 r. ogłasza konkurs Piękna Wieś Podkarpacka 2011. Celem Konkursu jest ukazanie uroku podkarpackich wsi i dynamiki ich rozwoju.

Poprzez tą inicjatywę pragniemy ukazać przykłady niezwykłej aktywności i nakładu pracy mieszkańców przy realizacji wielu, czasem bardzo nowatorskich i wzorcowych projektów, które w sposób istotny zmieniły zarówno krajobraz wsi, ale przede wszystkim samych mieszkańców. Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie najlepszych i godnych naśladowania przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich. Ma także inspirować i stworzyć płaszczyznę wymiany dobrych doświadczeń.

Udział w konkursie może wziąć każda wieś, lecz nie przysiółki, która położona jest na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej w Województwie Podkarpackim. Zgłoszenia dokonuje Wójt/Burmistrz Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

W konkursie przewidziano uhonorowane 6 miejscowości nagrodami rzeczowymi o równowartości:

 1. za zajęcie I miejsca 11 000,00 zł,
 2. za zajęcie II miejsca 8 000,00 zł,
 3. za zajęcie III miejsca 5 000,00 zł,
 4. oraz 3 wyróżnienia x 2 000,00 zł.

Zgłoszenie do udziału następuje poprzez wypełnienie "Zgłoszenia do konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2011", a następnie złożenie go wraz z materiałem fotograficznym lub prezentacją multimedialną:

 1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu;
 2. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, z dopiskiem "Konkurs Piękna Wieś Podkarpacka 2011",

w terminie od 2 sierpnia 2011r. do 26 sierpnia 2011 r. (włącznie).

Regulamin konkursu

BP

2011-08-06

MOSiR zaprasza: siłownia i sauna czynne od sobotyUpłynęło już siedem miesięcy funkcjonowania kompleksu sportowego prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli. Od 6 sierpnia br. nasza oferta zostaje poszerzona o możliwość korzystania z siłowni, sauny i sali fittnes. Zapraszamy do odwiedzania naszych obiektów, oferujemy możliwość korzystania z różnych form odpoczynku, rehabilitacji oraz ćwiczeń siłowych i zajęć sportowych.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w następujących terminach:

- boiska sportowe - od poniedziałku do niedzieli
- hala sportowa - od poniedziałku do niedzieli
- siłownia - od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 - 20.00, w soboty w godz. 12.00 - 16.00
- sauna - od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 20.00 w soboty w godz. od.13.00 - 16.00

Więcej informacji na stronie internetowej MOSiR: www.mosir.dukla.pl

Michał Szopa
Dyrektor MOSiR

Poniżej zdjęcia z sauny oraz siłowni:

2011-08-03

Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź...24 lipca br. odbyła się 7. edycja Spotkań Folklorystycznych w Łękach Dukielskich. Przesłaniem spotkań jest : ?Zachować dla przyszłych pokoleń". Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" z Łęk Dukielskich.

Imprezę prowadzili Justyna Wierdak oraz Mateusz Więcek. Prowadzący znakomicie sie uzupełniali. Mimo nienajlepszej pogody frekwencja dopisała. Prezes Stowarzyszenia p. Krystyna Łajdanowicz oficjalnie otwarła Spotkania i dziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania spotkań. Za wieloletnia współpracę i pomoc w organizacji Spotkań Stowarzyszenie w tym roku uhonorowało dyplomem i okolicznościową statuetką Krystynę Boczar-Różewicz - gł. specjalistę ds. promocji gminy Dukla i Andrzeja Krężałka - przewodniczącego Rady Powiatu w Krośnie, mieszkańca Łęk Dukielskich. Henryk Kyc powitał przybyłych gości: dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Marka Jastrzębskiego, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej: Alicję Zając i Stanisława Piotrowicza, radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Bogdana Rzońcę i Władysława Turka, burmistrza gminy Dukla Marka Góraka, przewodniczącego Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Krośnie Andrzeja Krężałka i wielu innych gości.

Głos zabrał senator Piotrowicz, między innymi powiedział: Kultywowanie tradycji, zachowanie dziedzictwa swoich przodków i rozwijanie takich form działalności świadczy o człowieku, o wartościach, którymi żyje. Taki człowiek, taka społeczność zasługuje na szacunek i o przyszłość ich możemy być spokojni. Zacytował także Goethego: "Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serce mają. Ĺšli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają". Głos zabrali również dyrektor WDK w Rzeszowie Marek Jastrzębski i senator Alicja Zając. Obydwoje gratulowali organizatorom rozmachu i tak wspaniałej, wartościowej imprezy. Po przemówieniach rozpoczęła się muzyczna uczta dla wielbicieli muzyki i tradycji ludowej. Piękno muzyki ludowej, kultywowania dawnych obyczajów, folkloru cygańskiego i lwowskiego prezentowały zespoły: zespół pieśni i tańca "Kaśka" z Dębowca, grupa śpiewacza "Barwy Jesieni" ze Strzyżowa, zespół cygański Staśka Derenia z Sanoka, zespół obrzędowy ""Graboszczanie" z Grabownicy, zespół śpiewaczo-obrzędowy "Pogórzanie z Bieździedzy", zespół obrzędowy "Tkacze" z Wysokiej k/Łańcuta, kapela ludowa "Młoda Harta" z Harty k/ Dynowa. Młodzi ludzie grający w kapeli w znakomitym stylu zakończyli występy muzyczno-wokalne. Było też coś dla ciała, a o to zadbały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Milczy i Żarnowca z pełna dbałością o wystrój stoisk i regionalne stroje. Nie zabrakło rękodzielników i ludowych twórców, których w tym roku było niezbyt wielu. Może przestraszyli sie pogody, a może pojechali gdzie indziej, bo imprez co tydzień jest sporo w naszym regionie. Swoje prace prezentowali: Urszula Marchewka z Łęk Dukielskich ? rzeźba, batik, tkanina artystyczna, Stanisław Śliwa ze Strzyżowa - malarstwo, wycinanki i rzeźby, Józef Łoś z Bałucianki - rzeźbiarstwo i snycerstwo, Dorota Zając z Posady Górnej - koronkarstwo i haft, Maria Przybylska z Milczy - koronkarstwo, bibułkarstwo, kuchnia galicyjskia, Władysława Stapińska z Milczy - koronkarstwo, bibułkarstwo, szydełkowanie.

Wśród rękodzielniczych stoisk znalazło się także stoisko z książką regionalną, przygotowane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Warto było także odwiedzić muzeum wsi, które z roku na rok rozrasta sie powiększając swoje zbiory. Spotkania zakończyły się zabawa taneczną przy muzyce zespołu Duet.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim sponsorom. Oprócz Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego były to: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie /statuetki/, Ośrodek Kultury w Dukli /nagłośnienie/, Materiały budowlane Marian Niekowal - skład w Kobylanach, Firma BIUROSERWIS w Krośnie przy ul. Składowej 1, Hurtownia ZOSTAŃ w Krośnie przy ul. Podkarpackiej 2, Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska SOPEX w Krośnie przy ul Składowej 2, p. Łukasz Delimata ? właściciel firmy DELI z Rymanowa, Krośnieńskie Huty Szkła w Krośnie, pp. Gabriela i Leszek Jastrzębscy.

Henryk Kyc, kbr

2011-07-27

"Wakacje z MOSiR" - ZMIANA TERMINÓW NA SIERPIEŃ

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w turniejach wakacyjnych , które będą organizowane na obiektach MOSiR. Dodatkowe informacje dotyczące terminu organizowania, zgłoszeń oraz regulaminu poszczególnych zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mosir.dukla.pl. Serdecznie wszystkich zapraszamy do licznego udziału.

Ze sportowym pozdrowieniem

Michał Szopa

Dyrektor MOSiR

SIERPIEŃ :
 • 03.08.2011 - Piłka siatkowa - dziewczyny open.
 • 10.08.2011 - Piłka nożna - szkoły średnie i starsi.
 • 17.08.2011 - Piłka nożna - gimnazjum.
 • 24.08.2011 - Piłka siatkowa - chłopcy open.
2011-07-26

Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt open

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DUKLI

ZAPRASZA NA

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

w Kategorii Open

03.08.2011 (środa 10:00) - Boisko Tartanowe

Zgłoszenia drużyn do 01.08.2011

Pliki do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

2011-07-26

Puchar Burmistrza pozostaje w Dukli17 lipca br. w upalne, gorące popołudnie na stadionie MOSiR w Dukli odbył się Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Dukla. Przedstawiciele wszystkich zgłoszonych klubów uczestniczyli w losowaniu i ustaleniu zasad rozgrywek. Dziewięć drużyn zostało podzielone na 3 grupy:

grupa I: Beskid Równe, Przełęcz II Dukla, Twierdza Teodorówka

grupa II: Przełęcz Dukla, Iwełka Iwla, Huragan Jasionka

grupa III: Zorza Łęki Dukielskie, Husaria Dukla, Grodzisko Wietrzno

Mecze rozgrywane były 2 x 15 min, a sędziowali: Wioletta Folcik, Bogusław Cysarz, Mariusz Folcik, Paweł Kuliga, Paweł Pitak, Mariusz Szczepanik.

Najlepsze zespoły awansowały do fazy finałowej. Oto wyniki spotkań:

Grupa I:
Beskid- Twierdza 1-1
Przełęcz II- Twierdza 4-0
Beskid- Przełęcz II 1-4
AWANS: Przełęcz II

Grupa II:
Przełęcz- Huragan 2-0
Iwełka- Huragan 1-2
Przełęcz- Iwełka 2-0
AWANS: Przełęcz

Grupa III:
Zorza- Grodzisko 0-0
Husaria- Grodzisko 0-1
Zorza- Husaria 2-0
AWANS: Zorza

Wyniki meczów finałowych:
Przełęcz II- Przełęcz 0-6
Zorza- Przełęcz II 4-1
Przełęcz- Zorza 3-0

Zwycięzcą turnieju z kompletem zwycięstw została Przełęcz Dukla, która będzie reprezentować gminę w Turnieju o Puchar Starosty Krośnieńskiego (30/31 lipca). Drugie miejsce zdobyła Zorza Łęki Dukielskie, a trzecie Przełęcz II Dukla.

Skład zwycięskiej drużyny: Mirosław Nowak, Damian Bogacz, Patryk Drobek, Marcin Ginalski, Franciszek Pietruszka, Łukasz Rędowicz, Grzegorz Stec, Grzegorz Mormol, Jozef Kozak, Paweł Mielech, Tomasz Mikosz, Dawid Zima, Artur Pernal, Kamil Kowalski, Krystian Frączek, Krystian Walczak. Drużynę do turnieju przygotował trener Bronisław Niżnik.

Najlepszym strzelcem turnieju został Kamil Kowalski (Przełęcz), zdobywca 6 goli.

Nagrody dla najlepszej trójki wręczył burmistrz gminy Dukla Marek Górak oraz dyrektor MOSiR Dukla Michał Szopa, który zafundował także karnety wejściowe na siłownię i saunę, która zostanie oddana do użytku już w sierpniu tego roku.

Tekst &foto Jakub i Bogusław Szczurek

2011-07-19

Podziękowanie za beatyfikacjęDoroczny odpust ku czci św. Jana z Dukli, patrona Dukli i Lwowa, patrona naszej Archidiecezji i Ojczyzny, przeżywany był w sanktuarium św. Jana z Dukli w dniach 9 i 10 lipca br.

9 lipca br. na Pustelni św. Jana z Dukli w Trzcianie odprawiona została msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem Biskupa Stanisława Szyrokoradiuka z Kijowa. Po mszy św. odbyło sie nabożeństwo do św. Jana z Dukli, a następnie procesja z relikwiami Świętego do klasztoru. W niedzielę 10 lipca odbyła sie msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Michalika oraz Ojca Prowincjała Jarosława Kani. Msza św. niedzielna sprawowana była na placu przed klasztorem. Odprawiona msza św. była podziękowaniem za beatyfikację Jana Pawła II oraz w intencji wszystkich parafian i dobrodziejów, a także czcicieli św. Jana Duklana oraz przybywających pielgrzymów. W niedzielnym nabożeństwie uczestniczyli marszałek województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, a także burmistrzowie i wójtowie ościennych gmin z burmistrzem gminy Dukla Markiem Górakiem na czele. Pielgrzymami byli także pracownicy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie pod przewodnictwem Pani prof. Elżbiety Starosławskiej dyrektora Centrum.

kbr

2011-07-15

ROZSTAWIENIE DRUŻYN W GMINNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

ROZSTAWIENIE DRUŻYN W  GMINNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ KLUBÓW SPORTOWYCH I STOWARZYSZEŃ, O PUCHAR BURMISTRZA GMINY DUKLA 17 LIPCA 2011 r.

Zobacz rozstawienie...

2011-07-15

Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie czerwca

Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

Poniżej publikujemy zdjęcia Pani Marioli Szyszlak, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcia miesiąca czerwca 2011.

Pani Marioli Szyszlak gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

2011-07-15

Oceń naszą pracę

W związku z dążeniem Urzędu Gminy Dukla do doskonalenia świadczonych usług zapraszamy do anonimowego udzielenia informacji na temat stopnia zadowolenia Pani / Pana ze sposobu obsługi Klientów przez pracowników Urzędu.

Przejdź do wypełnienia ankiety...

Ankietę można wypełnić tylko raz. Po wypełnieniu wrócicie Państwo do strony głównej serwisu dukla.pl.

2011-07-15

Pielgrzymka na odpust ku czci św. Jana z Dukli do Lwowa8 lipca br. 52 osobowa grupa pielgrzymów z Łęk Dukielskich i Dukli udała się w kolejną, czwartą już pielgrzymkę do Lwowa, na rozpoczęcie odpustu ku czci patrona Lwowa, św. Jana z Dukli. Z dukielskiego klasztoru duchową opiekę nad pielgrzymką sprawowali oo. Henryk i Tadeusz.

Po przekroczeniu granicy w Krościenku udaliśmy się do Rudek, gdzie u stóp Matki Bożej Rudeckiej wysłuchaliśmy przejmującej historii tego miejsca z ust wyjątkowego człowieka, ks. Gerarda Liryka. Rudecka parafia, przez wieki prężna i bogata duchowo, przeżyła w czasach sowieckich swoją "drogę krzyżową", jak większość parafii i kościołów na tym terenie. Budynek kościoła był składem przeróżnych materiałów, a w końcu pozostawiony na pastwę losu; zamknięty, zawilgocony, zanieczyszczony. Po przemianach politycznych rozpoczęto mozolny trud podnoszenia kościoła i parafii z ruin. Dzisiaj w parafii pracuje ks. Gerard z wikariuszem, a należą do niego sąsiednie wioski - przede wszystkim Polacy. Trzeba również wspomnieć o znajdującym się tam w podziemiach kościoła grobie A. Fredry i jego rodziny, który również nawiedziliśmy.

We Lwowie nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od cmentarza Łyczakowskiego, gdzie miał miejsce obrzęd poświęcenia odnowionego grobowca oo. Bernardynów, którzy tutaj zostali pochowani na przestrzeni blisko 150 lat od 1802 do 1945 roku. Inicjatorem odnowienia grobowca oo. Bernardynów na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie był o. Juniper Ostrowski z Leżajska. Najpierw modliliśmy się w intencji wszystkich oo. Bernardynów tutaj pochowanych i za zmarłych z tego cmentarza. Poświęcenia odnowionego grobowca dokonał ks. bp Stanisław Szyrokoradiuk z Kijowa, w obecności prowincjałów i braci zakonnych z Polski i Ukrainy.

Z cmentarza udaliśmy się do świątyni św. Andrzeja, w której posługiwał św. Jan z Dukli, a która w 1999 została przekazana wspólnocie grekokatolickiej oo. Bazylianów. Wcześniej jednak, bo już w 1998 r. odbyła się tu uroczysta Msza św. gdy był wyświęcany na biskupa ks. Leon Maksymilian Dubrawski 28 czerwca 1998 roku. Na tej Mszy św. był o. Martynian Darzycki, legendarny kapłan, bernardyn. W łagrach Kołymy spędził 10 lat. Po ich opuszczeniu przyjechał na Podole, gdzie pracował w różnych parafiach. W samej Miastkówce posługiwał ponad 50 lat. Dzięki niemu odrodził się na Ukrainie i trwał w podziemiu Zakon Braci Mniejszych, który dziś tworzy samodzielną prowincję na Ukrainie.

Te uroczystości ku czci św. Jana z Dukli łączą w przedziwny sposób dwie prowincje: Św. Michała Archanioła na Ukrainie i Krakowską prowincję, która niejako wychowała tych braci, bo tu ks. bp Stanisław Szyrokoradiuk jest jednym z pierwszych, który przyszedł do zakonu jeszcze za czasów o. Martyniana Darzyckiego, który do końca swoich dni podkreślał, że jest Polakiem i upominał się o prawo obecności języka polskiego w duszpasterstwie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Podejmował w tej sprawie interwencję u Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas spotkania z nim w bernardyńskim klasztorze w Dukli, podczas jego pielgrzymki w Polsce, wręczył mu specjalnie przygotowany memoriał.

Trzeba tutaj wspomnieć nieco historii związanej ze świętowaniem odpustu ku czci św. Jana z Dukli w tym miejscu. Bo gdy odrodził się Kościół na Ukrainie, powrócił też do historycznej racji tego święta patrona Lwowa, św. Jana z Dukli. I dzisiaj wszystkie parafie rzymskokatolickie we Lwowie przeżywają w tym dniu święto św. Jana z Dukli, a cała archidiecezja wspomnienie obowiązkowe. Natomiast cała Ukraina ma w tym dniu wspomnienie dowolne św. Jana z Dukli.

Mszę św. odpustową koncelebrowali m.in. prowincjałowie Dobrosław Kopesteryński - Przełożony Zakonów i Zgromadzeń Męskich na Ukrainie i Natanael Zając z Żytomierza, prowincjał Jarosław Kania z Krakowa, o. Henryk, o. Tadeusz z Dukli, o. Krystian Olszewski z Koła /były gwardian i kustosz z Dukli/, o. Jan Kapistran z Rawy Ruskiej, o. Berard Zadojko - gwardian ze Zbaraża, o. Marcelin - gwardian z Przeworska. Był z nami także organizator uroczystości ks. Jan Nikiel z Lwowskiej parafii katedralnej. Przyjechała także pielgrzymka z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Homilię poświęcił ks. biskup Stanisław roli i znaczeniu Świętych, szczególnie na przykładzie życia i postawy wiary św. Jana z Dukli. Powiedział: "Historia życia Kościoła jest przepełniona podobnymi postaciami. I całe bogactwo, całe skarby Kościoła to są właśnie święci, którzy ubogacili Kościół swoim życiem, swoją wiarą i swoją miłością. Wierzymy, że naśladować świętych to wierzyć, że współdziałając z łaską Bożą człowiek może czynić cuda na ziemi". Wspomniał również kaznodzieja o obecności na tej ziemi ponad 10 lat temu papieża Jana Pawła II, jako jeszcze jednym cudzie działania Boga i świętych w Kościele i na tej ziemi. Po Mszy św. odmówiliśmy litanię do św. Jana z Dukli, nastąpiło ucałowanie relikwiarza, a po końcowym błogosławieństwie księża biskupi znaleźli czas na serdeczne rozmowy z pielgrzymami i wiernymi z Ukrainy.

Całość Eucharystii upiększał swoim śpiewem chór z Łęk Dukielskich oraz p. organista z katedry.

Rozwijając wątek świętych ks. bp Stanisław powiedział w rozmowie: "Ja bym powiedział, że św. Jan z Dukli łączy nie tylko dwie prowincje bernardyńskie, ale także dwa narody, gdyż na Żytomierszczyźnie jest kościół pw. św. Jana z Dukli i tu we Lwowie i to jednoczy naród polski i ukraiński. Bo ten święty był za życia takim łącznikiem właśnie "abyśmy byli jedno". Wszystkie problematyczne pytania on to rozwiązywał bowiem w swoich kazaniach, z tą taką wielką miłością. I dzisiaj ten jego kult także jednoczy społeczność ukraińska i polską. To jest też dla nas taki znak. I co ciekawe: ten kult bardzo się rozszerza. Po niemal 500. latach ten kult nie zmniejsza się, ale zwiększa".

Z kolei o. Krystian, były gwardian z Dukli powiedział, że będąc jedynie parę dni w Kole, do którego został skierowany na kolejną posługę, że spotkał się z ludźmi, którzy byli w Krośnie na kanonizacji św. Jana z Dukli. I już zwracają się do o. Krystiana, by kiedyś zrobić pielgrzymkę do Dukli, do św. Jana. A Koło jest pod Poznaniem. "Zbliża się 600. rocznica urodzin św. Jana z Dukli i myślę, że to będzie ambicją braci z Ukrainy, aby ta rocznica miała okazały charakter. W dekanacie dukielskim i wspólnocie zakonnej trzeba się będzie także skupić na przypadającej w przyszłym roku w czerwcu 15. rocznicy kanonizacji św. Jana z Dukli".

Po uroczystościach odwiedziliśmy jeszcze kilka miejsc we Lwowie m.in. operę, pomnik Mickiewicza. W drodze powrotnej jechaliśmy przez Sambor, gdzie naszą uwagę zwrócił opuszczony kościół oo. Bernardynów - bez wieży i krzyża. A z pewnością wstępował do niego św. Jan z Dukli odbywając podróż do Lwowa, czy z powrotem. Dzisiaj kościół służy za salę organową i na imprezy kulturalne. Jednak przychylność władz Sambora dla Polaków sprawiła, że w ubiegłym roku Polonia w Samborze zorganizowała tam koncert polskich pieśni patriotycznych z udziałem zespołów dziecięcych i młodzieżowych z Ukrainy i Polski. Jaka byłaby radość św. Jana z Dukli i jego żyjących współbraci, gdyby w tym kościele - tak pięknym i typowo bernardyńskim - można było sprawować Najświętszą Ofiarę z okazji np. odpustu w drodze do Lwowa, 15 lecia beatyfikacji św. Jana, czy też przypadającej w 2014 roku 600. rocznicy jego urodzin.

Znakiem szczególnym tej pielgrzymki była również potężna burza, którą pożegnała nas Ukraina na przejściu w Krościenku. A niespotykaną niezwykłością była nocna, podwójna tęcza nad niebem Lwowa i Sambora. O. Tadeusz tę niezwykłość określił wprost mianem starotestamentowego "Przymierza Boga z ludźmi".

Pozostaje nam podziękować za zorganizowanie tej pielgrzymki, jako niezwykłej uczty duchowej i zaprosić za rok.Tekst i foto: Henryk Kyc

2011-07-12

Dukla bawiła się w deszczuDni Dukli 2011 rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dukli, poświęcona Jubileuszowi 20. lecia dukielskiego miesięcznika i promocji albumu fotograficznego "Dukla - gmina atrakcyjna turystycznie". Sesja odbyła się w dukielskim muzeum.

Tradycją dni naszego miasta jest także deszcz, który zwykle jednego dnia próbuje przeszkodzić w zabawie. W tym roku nie padało lecz lało, można powiedzieć że były w ciągu tych dwóch dni chwile bez deszczu. Taka pogoda była w całej Polsce, padało, grzmiało, zalewało i na dodatek było zimno. Ale pogoda nie przeszkodziła zabawie.

Po uroczystościach w muzeum rozegrany został na stadionie MOSiRu Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej oldbojów pomiędzy zawodnikami z zaprzyjaźnionego Opaly na Węgrzech, Bajut w Rumunii i dukielskimi oldbojami. Wygrała drużyna z Dukli. Ale cóż w sporcie jest tak, że wygrywa lepszy i gratulacje należą się w tym roku naszym piłkarzom, a szczególnie p. Zbyszkowi Szubrychtowi, który został najlepszym piłkarzem turnieju. Blok rozrywkowy dla dzieci zakończył sie wyborami Małej Miss i Małego Mistera Dni Dukli 2011. O ten zaszczytny tytuł ubiegały się trzy kandydatki: Sara Woźniak(6 lat) Julia Mazurek(7 lat) i Julia Durał(7 lat). Najwięcej głosów otrzymała Julia Mazurek i to ona została Małą Miss Dni Dukli 2011. O tytuł Mistera Dni Dukli 2011 ubiegał się tylko jeden chłopiec Kamil Durał (7 lat) i to on nim został. Piękny bukiet róż oraz jedną z wielu nagród ufundowała wierna i niezawodna sponsorka Dni Dukli p. Nina Szczurek " kwiaciarnia Dukla. Nagrody główne we wszystkich konkursach Dni Dukli ufundowali organizatorzy.

Zespół "Szarotka" z Ośrodka Kultury w Dukli rozpoczął Dni Dukli nowym programem artystycznym. A burmistrz Marek Górak uroczyście otworzył dni miasta, przekazując symbolicznie władzę nad miastem organizatorom imprezy. Znakomicie grał folk tyrolski zespół Tyrolia Band. Szkoda, że nie było zbyt licznej publiczności, bo posłuchać było warto. Pojawienie sie gwiazdy Dni Dukli Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza spowodowało, że las parasoli wyrósł na widowni i wszyscy przez godzinę, bo tyle trwał koncert słuchali z zapartym tchem. Nie obyło się bez najważniejszego przeboju Alicji Majewskiej, dzięki któremu jak sama to potwierdziła została zauważona i zrobiła karierę. I kto mówi, że deszczowa pogoda nie pozwoliła się bawić? Absolutnie nie. W Dukli nawet deszcz nie jest wstanie przeszkodzić w zabawie. Koncert zespołu The Liverpool Beatles Live, który grał jak sama nazwa wskazuje muzykę najsłynniejszego zespołu XX wieku poprzedził wybory Miss Dni Dukli 2011. Kandydatek w tym roku było wiele : Aleksandra Chłap, Gabriela Matyka, Majka Pietrzak, Ilona Patlewicz, Anna Piróg, i Karolina Burczyk. Po wszystkich konkurencjach Miss Dni Dukli 2011 została Ilona Patlewicz, a Wicemiss Dni Dukli 2011 Karolina Burczyk. Nagrody dla Miss ufundowali: Przedstawiciele firmy BETTERWARE(Irena Zima, Jolanta Zygmunt, Mirosława Uliaszyk, Bożena Poliniewicz, Agata Łacheta), Salon Kosmetyczny "Uroda" p. Sabiny Okońskiej Majdosz, Diana Maj- Danuta Pernal - salon fryzjerski Dukla. Disco-Biesiada z DJ Marco zakończyła tanecznie pierwszy dzień zabawy.

W niedzielny poranek przywitało nas słoneczko, niestety nie dane nam było na długo. Mimo, że padało Turniej Sołectw zgromadził cały plac publiczności. Ze względu na warunki atmosferyczne rozegrane zostały tylko dwie konkurencje turnieju, najbardziej widowiskowe, te które można było przeprowadzić na scenie. Rozegranie tylko dwóch konkurencji nie dawało obiektywnego wyniku na wybór zwycięskiego sołectwa. Decyzją burmistrza nagroda została podzielona równo na wszystkie sołectwa biorące udział turnieju: Barwinek, Iwlę Równe, Trzcianę i Zawadkę Rymanowską. Przy obu rozgrywanych konkurencjach publiczność znakomicie się bawiła, oklaskiwała artystów, którzy wiele pracy włożyli w przygotowanie występów.

W tym roku po raz pierwszy swój dorobek prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich. Przygotowały jadło regionale: swojski chleb ze smalcem, kiszone ogórki, różne pierogi (ruskie, z kaszą gryczaną z ziemniakami i miętą, pieczone z kapustą) bandurzak, żurek, zupa cebulowa, różnego rodzaju ciasta (serniki, jabłeczniki, pierniki) nalewki i wiele, wiele innych pyszności. A to wszystko tak wspaniałe, że mimo deszczu chętnych do degustacji nie brakowało. Te wspaniałości przygotowały KGW z: Barwinka, Łęk Dukielskich, Iwli, Równego, Cergowej aż dwa, Wietrzna. Za to wszystko bardzo, bardzo serdecznie dziękują organizatorzy, ale także wszyscy którzy mieli szansę spróbować tych pyszności. Zespół grecki "Mythos" próbował rozruszać publiczność, ale nie było chętnych do nauki zorby. Zespół Masters gwiazda disco polo zgromadziła tyle publiczności, że zastanawiające jest to kto tej muzyki nie lubi. Bawiła się młodzież, studenci i ludzie w średnim wieku. Dni Dukli 2011 zakończył Roberto Zucaro włoskimi przebojami.

Próbowaliśmy sprowadzić do Dukli słońce i muzykę z każdego zakątka Europy od Tyrolu, aż po Grecję i Italię. Szkoda, że nie wszyscy ze względu na pogodę mogli z tego skorzystać.

Gorąco dziękujemy wiernej publiczności, która mimo tak trudnych warunków atmosferycznych nie zawiodła i przybyła na plac przypałacowy aby obejrzeć program Dni Dukli. To ukłon i szacunek w kierunku artystów i nas organizatorów. Nie było łatwo. Dziękujemy również sponsorom: Firmie "Janpol" z Dukli, Oddziałowi SKOK Chmielewskiego w Dukli, firmie Izar-Pol, panu Michałowi Tęcza, firmie Tupperware, p. Małgorzacie i Stanisławowi Braja sklep"As" Dukla. Całej imprezie w tym roku patronowało Polskie Radio Rzeszów.

Zdjęcia z imprezy do obejrzenia w galerii wydarzeń...

kbr

2011-07-08

20 lat z Czytelnikami2 lipca br. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dukli. W programie sesji był Jubileusz 20. lecia Dukli.pl/Dukielskiego Przeglądu Samorządowego i promocja albumu fotograficznego "Dukla - gmina atrakcyjna turystycznie". Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic.

Prezentacje multimedialna pt. "20. lecie dukielskiego miesięcznika" zaprezentowała Krystyna Boczar-Różewicz redaktor naczelna gazety. Redaktor naczelna powiedziała: "Jubileusz 20. lecia dukielskiego miesięcznika to święto całej społeczności lokalnej gminy Dukla, to kronika gminy. To święto nie tylko tych , którzy przez dwadzieścia lat tworzą gazetę, ale przede wszystkim tych którzy ją czytają. Przez 20 lat ukazało się 240 numerów gazety i trzy numery specjalne: w kwietniu 1991roku nr "0", kolejny nr w czerwcu 1997 roku z okazji przyjazdu papieża Jana Pawła II i kanonizacji św. Jana z Dukli, i w kwietniu 1991 roku z okazji 10. lecia gazety..." Na temat dukielskiego miesięcznika została napisana praca magisterska przez duklankę Annę Radwańską pt."Dukielski Przegląd Samorządowy 1991- 2005 - próba monografii". Praca napisana została pod kierunkiem prof. dra hab. Romana Jaskuły na Wydziale Humanistycznym Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2006 roku. Przez te wszystkie lata pismo było urozmaicane różnymi rubrykami, ciekawostkami. Powstawały rubryki stałe, które kontynuowane są do dnia dzisiejszego. Obecnie jest 14 rubryk stałych, które ukazują sie co miesiąc lub rzadziej. Kilkakrotnie zmieniało się logo gazety, ale zawsze niezmiennym elementem był i jest herb Dukli. Zmieniała sie także cena gazety od 1000 - 5000 zł przed denominacją i od 0,80-2,80 zł po denominacji. Początkowo gazeta miała 8 stron, obecnie 28 lub 32. Od 1 stycznia 2009 roku gazeta zmieniła nazwę na Duklę.pl z podtytułem Dukielski Przegląd Samorządowy. Na łamach gazety ukazało się kilka tysięcy artykułów, informacji, reklam, ogłoszeń, wywiadów, drukowane jest także prawo lokalne - uchwały Rady Miejskiej w Dukli. Gazeta publikuje informacje bieżące, lokalne i z regionu. Podsumowując redaktor naczelna powiedziała: Przez 20 lat zapisano 4445 stron formatu A4, wydano 240 numerów gazety, pojawiło się 1146 reklam, wywiadów udzieliło 152 osoby, łącznie zapisano 27 536 775 cm kw. papieru.

Po przedstawieniu historii miesięcznika redaktor naczelna gazety w imieniu Redakcji uhonorowała imiennymi grawertonami z podziękowaniem wydawców: Marka Góraka, Zygmunta Nowaka i Wiesława Jakimczuka oraz osoby współpracujące z gazetą: Jadwigę Morawską, o. Krystiana Olszewskiego, Waldemara Półchłopka, Józefa Janowskiego, Barbarę Żwirecką, Stanisława Kalitę, Bogdana Kaczora, Wacława Cyrana, Mirosława Matykę, Henrykę Leńczyk, Janusza Krowickiego, Daniela Białego, Sabinę Morawską, Janusza Kubita, Bogdana Szczurka, Edwarda Marszałka, Artura Paczkowskiego, Bartosza Szczepanika, Przemysława Ziółka, Sławomira Błażewicza, Jarosława Szubrychta, Bogdana Trybusa, Błażeja i Stanisława Szczurka i statuetkami: Stanisławę Zaniewicz, Marię Walczak, Halinę Cycak, Fryderyka Krówkę, Zbigniewa Ringera, Augustynę Nawracaj, Zenona Dudzika, Aleksandrę Żółkoś, Wiktora Szyndaka, Norberta Uliasza, Jana Grzywacza, Tadeusza Krotosa, Zenona Leńczyka, Witolda Puza, Barbarę Pudło, Małgorzatę Walaszczyk-Faryj i Henryka Kyca.

Statuetkę od Redakcji redaktor naczelnej Krystynie Boczar-Różewicz wręczyła Halina Cycak. Burmistrz Marek Górak dziękował redaktor naczelnej za wieloletnią pracę w redagowaniu i tworzeniu gazety i w uznaniu zasług wręczył kwiaty i grawerton z podziękowaniem. Podsumowując dyskusję burmistrz Marek Górak podziękował wszystkim za pracę przy tworzeniu gazety, jej doskonaleniem i staraniami w utrzymaniu jej na rynku.

W programie uroczystej sesji była również promocja albumu fotograficznego "Dukla - gmina atrakcyjna turystycznie". Krystyna Boczar-Różewicz - gł. specjalista ds. promocji, pod redakcją której powstał album zaprezentowała album, a także dziękowała wszystkim, których zdjęcia znalazły się w album i sponsorom za wsparcie finansowe: Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu Oddział w Dukli, Przedsiębiorstwu Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie, Przedsiębiorstwu Produkcji Kruszywa Żwir-Geo w Trzcianie, Stacji Narciarskiej Chyrowa - Ski, Spółce Metalnaft i Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Rzeszowie.

Na małej wystawce zorganizowanej z okazji Jubileuszu 20. lecia można było zobaczyć wszystkie numery juz archiwalne dukielskiego miesięcznika, a także zakupić nowy, promowany album, prezentujący: architekturę, przyrodę, turystykę i imprezy stałe gminy Dukla. Uroczysta sesję uświetnił koncert muzyki klasycznej uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krośnie pod kierownictwem pani dyrektor Doroty Skibickiej.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć gazecie kolejnych jubileuszy.

Więcej zdjęć w galerii...

kbr

2011-07-05

Program odpustu ku czci św. Jana z Dukli

Sanktuarium św. Jana z Dukli

7 lipca 2011
 • 6.30 - Godzinki o św. Janie z Dukli
 • 18.00 - Nieszpory o św. Janie z Dukli;
 • 18.30 - Msza święta z kazaniem;
8 lipca 2011 - Uroczystość św. Jana z Dukli
 • 6.30 - Godzinki o św. Janie z Dukli;
 • 17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Parafii i Archidiecezji Przemyskiej (spowiedź);
 • 18.00 - Nieszpory o św. Janie z Dukli;
 • 18.30 - Msza święta z kazaniem i nabożeństwo z ucałowaniem Relikwii;
10 lipca(niedziela) 2011
 • 7.30 - Msza św. z kazaniem:
 • 9.00 - Msza św. z kazaniem pod przewodnictwem O. Jarosława Kani OFM PROWINCJAŁA
 • 11.00 - MSZA ŚWIĘTA PONTYFIKALNA POD PRZEWODNICTWEM JEGO EKSCELENCJI
  Ks. abpa Józefa Michalika
  METROPOLITY PRZEMYSKIEGO
  PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
 • 15.00 - Msza święta z kazaniem;
 • 18.30 - Msza święta z kazaniem;

Na Puszczy św. Jana z Dukli

9 lipca 2011
 • 9.00 - Msza święta pod przewodnictwem ks. Tadeusza Nowaka
  DZIEKANA DUKIELSKIEGO
  (po Mszy świętej nabożeństwo Drogi Krzyżowej)
 • 11.00 - MSZA ŚWIĘTA PONTYFIKALNA POD PRZEWODNICTWEM JEGO EKSCELENCJI
  Ks. bpa Stanisława Szyrokoradiuka OFM KIJÓW
  Po Mszy Świętej nabożeństwo do św. Jana z Dukli, a następnie procesja z relikwiami do klasztoru.

W Klasztorze w Dukli:

 • 18.00 - Nieszpory
 • 18.30 - Msza Święta

Przy Złotej Studzience

17 lipca 2011
 • 15.00 - MSZA ŚWIĘTA PONTYFIKALNA POD PRZEWODNICTWEM JEGO EKSCELENCJI
  Ks. bpa Piotra Herkulana Malczuka OFM Odessa
  (po mszy świętej błogosławieństwo małych dzieci) Czcigodnych Kapłanów zapraszamy do koncelebry, a wiernych do udziału w powyższych Uroczystościach Odpustowych.
  Spowiedź mieszkańców Dukli i okolic w piątek, 8 lipca 2011 roku od godz. 15.00, natomiast spowiedź Pielgrzymów - pół godziny przed rozpoczęciem Eucharystii.

Zapraszamy
Ojcowie Bernardyni
z Dukli

2011-07-04

Narodowy Spis Powszechny - Spis kontrolny

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2011, w dniach od 1 do 11 lipca 2011r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.
Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.
Infolinia czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20
oraz w weekendy od 8-18.
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.
Jednocześnie uprzejmie informuje, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

Przygotował JK na podstawie danych z GUS

2011-06-30

UWAGA PRODUCENCI WARZYW !

Do dnia 11 lipca 2011 r.
(decyduje data wpływu wniosku do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego)

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje Wnioski o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC.
O wsparcie mogą ubiegać się:

 1. producenci owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw,
 2. organizacje producentów owoców i warzyw uznane decyzją Marszałka Województwa.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji(UE) nr 585/2011, wsparcie z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC obejmuje działania związane:

 • z wycofaniem z rynku produktów,
 • z niezbieraniem,
 • z zielonymi zbiorami.

Mechanizm obejmuje produkty: ogórki, sałata, endywia o liściach karbowanych i szerokolistna, pomidory, słodka papryka, cukinia.
Wsparcie dotyczy okresu 26.05 - 30.06.2011r.
Wszystkie informacje i wnioski dotyczące mechanizmu znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl
Szczegółowe informację można uzyskać w Oddziale Terenowym ARR w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 32 pod nr tel. (017) 864-20-27.

Damian Przedzieńkowski
Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Rzeszowie
Sekcja Informacji i Promocji

2011-06-30

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 2 lipca 2011r. (sobota) o godz.14.00 w sali konferencyjnej (parter) Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli X uroczystą sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Koncert muzyki klasycznej.
 3. Prezentacja multimedialna na temat 20.lecia dukielskiego miesięcznika.
 4. Promocja albumu "Dukla gmina atrakcyjna turystycznie".
 5. Wystąpienia uczestników sesji.
 6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Andrzej Dziedzic

2011-06-29

Promocja książki Aleksandry Żółkoś

21 czerwca br. w Muzeum Historycznym -Pałac w Dukli odbyła się promocja książki autorstwa Aleksandry Żółkoś "Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli". Książka została wydana przez Gminę Dukla i Muzeum Historyczne -Pałac w Dukli jako VI tom Biblioteki Dukielskiej.

Wypełniona po brzegi sala konferencyjna w muzeum świadczyła o dużym zainteresowaniu publikacją. Spotkanie prowadził pan Andrzej Szwast, a uczniowie dukielskiego liceum Klaudia Fornal i Dawid Khan prezentowali fragmenty książki i wiersze autorki. W programie promocji był koncert muzyki barokowej duetu wiolonczelowego Barbary Sierpińskiej i Wojciecha Jaworskiego z klasy Wojciecha Pelczara z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośnie. Utwory Benedetto Marcello i Antonio Vivaldiego wprowadziły przybyłych na promocję gości w nastrój baroku. Promocji towarzyszyło także otwarcie wystawy: "Ornaty z krasiczyńskiej pracowni Ludwiki z Mniszchów Potockiej", nawiązującej do tematu książki.
Więcej zdjęć w galerii.

Krystyna Boczar-Różewicz

2011-06-29

Projekcja filmu

1 lipca br. o godz. 17.00 odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego
o zamachu na komendanta policji SS w Dukli Diebala w TVP Rzeszów
pt. " Zabić bestię".

KBR

2011-06-28

Przekazanie majątku dla gminy Jaśliska15 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Dukli podpisano porozumienie dotyczące przekazania składników mienia komunalnego należących do gminy Dukla na rzecz gminy Jaśliska.

Przedmiotem przekazania były nieruchomości gruntowe, budowle, oraz rzeczy ruchome i inwestycje w toku. Porozumienie ma moc prawną, jednakże w odniesieniu do nieruchomości gruntowych wymagane jest zawarcie aktu notarialnego potwierdzającego przeniesienie praw własności nieruchomości. W imieniu gminy Dukla porozumienie podpisał Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, a gminy Jaśliska Wójt Gminy Jaśliska Ignacy Lorenc w obecności przedstawicieli Rady Gminy Jaśliska i merytorycznych pracowników z Urzędu Gminy Dukla.

kbr2011-06-16

PGNiG rozpoczyna najgłębszy odwiert w PolscePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło w okolicach Dukli na Podkarpaciu wiercenie najgłębszego otworu poszukiwawczego w Polsce. Planowana głębokość odwiertu o nazwie "Dukla-1" wyniesie 5,5 km. Koszt tej inwestycji to około 70 mln zł.

Jak wynika z komunikatu PGNiG, celem prac jest odkrycie ropy naftowej i gazu ziemnego zalegających na znacznych głębokościach.

"Według obecnych prognoz zasoby geologiczne mogą osiągnąć (na tym terenie - PAP) ok. 700 mln m sześc. gazu ziemnego i ok. 2,5 mln ton ropy. Szacowane zasoby wydobywalne określono na ok. 500 mln m sześc. gazu ziemnego i ok. 500 tysięcy ton ropy naftowej" - czytamy w komunikacie.

Planowany koszt wszystkich prac wyniesie ok. 70 mln zł, a czas realizacji inwestycji ok. 11 miesięcy. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników geologiczno-złożowych firma przewiduje kolejny odwiert. Wykonawcą odwiertu jest zakład Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło z Podkarpacia.

"Dukla-1" to kolejny głęboki otwór wykonywany przez PGNiG w tym regionie. W 2010 r. firm rozpoczęła wiercenie otworu "Niebieszczany-1" koło Sanoka (Podkarpackie). Planowana głębokość tego otworu to 4,8 km. Obecnie osiągnięto głębokość 3,9 km.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zajmuje się poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importem, magazynowaniem, obrotem i dystrybucją paliw gazowych i płynnych. W skład grupy kapitałowej PGNiG wchodzą 34 spółki.

źródło: wiadomosci24.pl

2011-06-14

Koncertowali dla błogosławionego Jana Pawła II12 czerwca br. w kościele Ojców Bernardynów w Dukli na dwunastym już Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Kościelnych i Cerkiewnych zgromadzili się przedstawiciele Gminy Dukla, Starostwa Powiatowego w Krośnie, radni, burmistrzowie, wójtowie, mieszkańcy gminy i powiatu. Wystąpiło sześć chórów z powiatu krośnieńskiego, Słowacji i Węgier w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Koncert to wyraz podziękowania za wyniesienie na ołtarze naszego największego z Wielkich Polaków.

Motywem przewodnim tej uroczystości dziękczynnej była prezentacja multimedialna poświęcona życiu Jana Pawła II. Występy chórów przeplatane były zdjęciami z życia Ojca Świętego, dzięki którym uczestnicy przeglądu mogli przeżywać po raz kolejny najważniejsze wydarzenia z Jego życia, dzieciństwo, studia, kapłaństwo, inauguracje pontyfikatu, podróże apostolskie, śmierć i beatyfikację.

Pierwszy zaprezentował się Chór "Ĺšródło" z Rymanowa Zdroju, pod dyrygencją Zbigniewa Malinowskiego. Następnie wystąpił Chór "Karmel" ze Stropkova. Chór ma w swoim repertuarze blisko 100 utworów. Śpiewa głównie pieśni kościelne, a także narodowe i ludowe. Dyrygentem jest Andrej Nabożny. Chór "Cantate" z Iwonicza, który od początku bierze udział w przeglądzie zaprezentował swoje najpiękniejsze pieśni. Jego kierownikiem jest Stanisław Kenar, pomysłodawca przeglądu, a dyrygentem i kierownikiem artystycznym ks. dziekan Kazimierz Piotrowski. Po raz kolejny dukielska publiczność miała okazję wysłuchać pieśni w wykonaniu chórzystów z Budapesztu, tym razem wystąpił Chór Franciszka Lista. Wystąpił także z repertuarem Chór Greko-Katolicki Św. Cyryla i Metodego ze Stropkova. Dyrygentką jest Ludmiła Jakubcova. Jako ostatni wystąpił Chór "Chorus" z Korczyny. W przeglądzie bierze udział od początku. Dyrygentem jest Stanisław Szostak, a kierownikiem Stanisław Roman.

Gospodarze spotkania burmistrz gminy Dukla i starosta krośnieński Jan Juszczak podziękowali wszystkim uczestnikom przeglądu składając na ręce dyrygentów pamiątkowe statuetki i kwiaty. Całą uroczystość prowadziła pani Grażyna Ostrowska ze starostwa powiatowego. W trakcie uroczystości wystąpili laureaci Powiatowego Konkursu "Śpiewajmy Świętym", Katarzyna Chorzępa z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Miejsca Piastowego i Bartłomiej Piwowara ze Szkoły Podstawowej w Krasnej.

Tradycyjnie na zakończenie wszystkie chóry wraz z publicznością zaśpiewały "Barkę", ulubioną pieśń Ojca Świętego bł. Jana Pawła II.

kbr

2011-06-14

Najlepsi w powiecie

7 czerwca 2011. r. w Zespole Szkół w Korczynie odbył się finał Powiatowej Gimnazjady w piłce nożnej. Zawody te organizowane były w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego. Reprezentacja Gimnazjum w Dukli zajęła 1. miejsce i tym samym została mistrzem naszego powiatu. W turnieju wzięło udział cztery najlepsze drużyny (mistrzowie swoich gmin) z terenu powiatu krośnieńskiego. Z naszymi gimnazjalistami rywalizowali jeszcze zawodnicy z gimnazjów w Przybówce i w Zręcinie oraz gospodarze z Korczyny. Bramki dla naszej drużyny strzelili: Krystian Walczak (4),Korzec Marcin (2), Karol Moszczyński (1) Gratulujemy młodym piłkarzom i życzymy dalszych sukcesów.

Wyniki meczów:

Dukla - Przybówka 2 : 2
Dukla - Korczyna 2 : 1
Dukla - Zręcin 3 : 1

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. miejsce - Gimnazjum W Dukli,

2. - Gimnazjum w Zręcinie,

3. - Gimnazjum w Korczynie,

4. - Gimnazjum w PrzybówceNa zdjęciu stoją od lewej: A. Bożętka (kapitan) , P. Krakowiecki, M. Korzec, D. Szyszlak, B. Patlewicz, W. Dembiczak, K. Walczak, G. Kostycz, D. Kogut; w dolnym rzędzie od lewej: nauczyciel wychowania fizycznego K. Belczyk, A. Józefczyk, H. Piróg, P. Szajna, K. Moszczyński, K. Wiśniowski (bramkarz), P. Zima.

Krzysztof Belczyk

2011-06-14

SKS Dukla zwycięzcą turnieju21 maja 2011r. w jedlickiej hali widowiskowo - sportowej odbył się Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Zrzeszenia LZS. Turniej ten organizowany jest corocznie na zakończenie rozgrywek Krośnieńskiej i Brzozowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Do udziału w turnieju zostały zaproszone po dwie najlepsze drużyny z Ligi Krośnieńskiej i Ligi Brzozowskiej. Powiat krośnieński reprezentowały zespoły z Dukli i Chorkówki natomiast Powiat Brzozów - Izdebki i Humniska. Rozgrywki prowadzone były systemem "każdy z każdym", do dwóch wygranych setów.

Zwyciężyła drużyna z Siatkarskiego Klubu Sportowego "Dukla" wygrywając wszystkie mecze. Drugie miejsce zajęli siatkarze z Humnisk, trzecie miejsce przypadło dla Volley Izdebki, a czwarte zajął Sokół Chorkówka.

Drużyna SKS Dukla wystąpiła w następującym składzie:
Maciej Chłap, Konrad Piróg, Dominik Piróg, Marcin Milan, Damian Wiernusz, Paweł Michalak, Artur Śliwiński, Robert Rąpała, Jerzy Górka.

Przypomnę, iż siatkarze SKS "Dukla" w tym roku zdobyli:

- wicemistrzostwo Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki,
- wygrali eliminacje do Amatorskiej Plusligi,
- zwyciężyli w podkarpackich rozgrywkach ligowych Amatorskiej PlusLigi, i reprezentować będą Województwo Podkarpackie w Półfinałach Amatorskiej PlusLigi, które odbędą się 18 czerwca w Warszawie.

/ZeL/

2011-06-14

W podzięce Wielkiemu PolakowiRada Miejska w Dukli na 37 posiedzeniu 2 lipca 2005 r. uchwaliła: "W podzięce Wielkiemu Polakowi, Pierwszemu Honorowemu Obywatelowi Dukli, Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II za Jego wspaniały pontyfikat dla świata, dla całej Polski i dla Dukli oraz dla upamiętnienia po wsze czasy Jego odwiedzin na naszej dukielskiej ziemi w dniu 9 czerwca 1997 roku i kanonizacji naszego rodaka, Jana z Dukli, uchwałą Rady Miejskiej w Dukli ustanowiony został dzień 9 czerwca jako Dukielski Dzień Jana Pawła II".

9 czerwca 2011 roku zaszczyt organizowania w tym dniu obchodów przypadł w udziale Łękom Dukielskim. To nie przypadek, gdyż szkoła w Łękach Dukielskich już od 10 lat nosi imię tego Wielkiego Papieża Polaka.

Uroczysta Msza św. dziękczynna o godz. 11.00 zgromadziła w parafialnej świątyni parafian, dzieci, młodzież i pracowników szkoły, delegacje szkół z terenu gminy ze swoimi dyrektorami i opiekunami, władze samorządowe, poczty sztandarowe.

W koncelebrze uczestniczyli kapłani dekanatu dukielskiego z przewodniczącym Eucharystii, ks. dziekanem Tadeuszem Nowakiem.

Ubogaceniem Eucharystii były - zamiast homilii - urywki z nauczania Jana Pawła II oparte na motywach 8 błogosławieństw, śpiewanych przez grupę młodzieży. W tym pełnym najgłębszych, duchowych treści momencie mogliśmy poczuć się jak podczas tych cudownych chwil, gdy papież był z nami, w Polsce. Kolejnym ubogaceniem Eucharystii był wystrój prezbiterium oraz papieski wizerunek u szczytu 8 błogosławieństw imitujących schody. Po cytatach z papieskiego nauczania poszczególne stopnie przyozdabiane były różą. Całości oprawy uroczystej liturgii dopełnił piękny śpiew chóru szkolnego oraz oprawa liturgiczna szkolnej młodzieży.

Na zakończenie ks. prob. Alojzy Szwed serdecznie podziękował kapłanom, zaproszonym gościom, parafianom oraz wspólnocie szkolnej za dar wspólnej modlitwy. Wyraził również podziękowanie dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz dzieci i młodzieży za trud przygotowania tej pięknej uroczystości. Podziękowania i podziw dla trudu i zaangażowania wspólnoty w zorganizowanie obchodów tego dnia w Łękach Dukielskich wyraził również ks. dziekan Tadeusz Nowak.

Po mszy św. udaliśmy się do sali widowiskowej, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Pani dyrektor Krystyna Delimata powitała władze samorządowe gminy Dukla: burmistrza Marka Góraka, wiceburmistrza Andrzeja Bytnara, przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Dziedzica, radnych Rady Miejskiej, przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzeja Krężałka, księży dekanatu Dukielskiego na czele z ks. dziekanem Tadeuszem Nowakiem, proboszcza parafii Polskokatolickiej Księdza Romana Jagiełło, dyrektorów szkół naszej gminy, poczty sztandarowe Zespołów Szkół z Dukli, Głojsc, Równego i Łęk Dukielskich, przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół gminy Dukla, prezes Stowarzyszenia ,,Jedność " Krystynę Łajdanowicz, sołtysów Romana Kasprzyka z Myszkowskiego i Tomasza Węgrzyna Łęk Dukielskich, przedstawicieli prasy lokalnej, emerytów naszej szkoły, przedstawicieli rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły, a także uczniów.

W okolicznościowym wystąpieniu pani dyrektor wyraziła radość z uczestnictwa wszystkich zebranych w tym "jakże ważnym dla nas wszystkich dniu", gdyż "wszystkich nas łączy autentyczna radość z beatyfikacji Jana Pawła II". Przypomniała, że "Pontyfikat Jana Pawła II zmienił bieg dziejów świata w każdym jego wymiarze" , gdyż "był człowiekiem pokoju i nadziei. Wskazywał całemu światu , każdej wspólnocie i każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim".

W dalszej części wystąpienia pani dyrektor przypomniała o roli młodzieży w życiu i Pontyfikacie Jana Pawła II. Wszak to "Już na początku pontyfikatu Ojciec Święty mówiąc do młodzieży zgromadzonej na Placu św Piotra w Rzymie podkreślił ,,Jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją. Podczas spotkań papieża z młodzieżą często śpiewano mu słynna Barkę. Są w niej słowa ,, potrzebujesz mych dłoni, mojego serca młodego zapałem" I to się odnosi do Was młodzi przyjaciele - świat czeka na Wasze młode zapałem serca".

W końcowym fragmencie przypomniała o podejmowanych przez wspólnotę szkolną konkretnych formach tych "zobowiązań i odpowiedzialności".

"Szkoła nasza należy do Rodziny Szkól im. Jana Pawła II. Corocznie od 7 lat uczestniczymy w pielgrzymce rodziny szkół. Naszymi symbolami od chwili nadania imienia jest nasz sztandar i hymn szkolny. Założyliśmy także kącik Patrona i prowadzimy kronikę upamiętniającą wydarzenia związane z imieniem Patrona.

Społeczność szkolna przygotowuje uroczystości środowiskowe poświęcone osobie i nauczaniu Jana Pawła II. Po śmierci Patrona przez 12 miesięcy organizowaliśmy w szkole modlitewne czuwania od godziny 21 do 21.37. W okresie poprzedzającym beatyfikację ponownie powróciliśmy do tradycji, tym razem, radosnego czuwania. Cieszymy się bardzo, że udało nam się zachęcić do współudziału w tych modlitwach mieszkańców naszej miejscowości.

Dwa razy w roku przygotowujemy nabożeństwa Fatimskie - zawsze w czerwcu i październiku. W okresie bożonarodzeniowym nasi uczniowie wraz z Panią katechetką odwiedzają z opłatkiem i życzeniami osoby samotne, starsze. Co roku w niedzielę Palmową uczniowie uczestniczą w akcji charytatywnej "Pola Nadziei" - dochód ze zbiórki przeznaczony jest na krośnieńskie Hospicjum. Uczestniczymy również w akcji misyjnej ,,adopcja serca"

Co roku przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy szkolną wigilię z udziałem naszych emerytów, władz oświatowych. Dbamy o kultywowanie polskiej kultury i tradycji"

To jest ten konkretny wymiar, wymiar miłości, wynikający z wielkiego przywileju, którym jest noszenie przez szkołę w Łękach Dukielskich imienia Jana Pawła II. Dlatego w pełni uprawnione wydały się na koniec słowa Pani Dyrektor, które niech będą zakończeniem opisu tego dnia w naszej miejscowości i gminie.

"Ogłoszenie terminu beatyfikacji poruszyło nasze serca, w których zrodziła się myśl uczczenia tego wydarzenia. Dzięki otwartości proboszcza Ks. Alojzego Szweda, zaangażowaniu nauczycieli naszej szkoły i rodziców, mogliśmy w tym gronie, w kolejną rocznicę pobytu Papieża Polaka na naszej ziemi dziękować Bogu za dar beatyfikacji".

W kolejnej części popis kunsztu muzycznego i recytatorskiego dała młodzież i dzieci naszej szkoły. Zarówno monologi, jak też przedstawienia i śpiew były na bardzo wysokim poziomie artystycznym, duchowym i organizacyjnym. Nie sposób wyrazić tego w słowach, ani wystawiać poszczególnych laurek, gdyż to trzeba było zobaczyć i przeżyć. Burza braw był co chwila nagrodą za wiele trudu i serca włożonego przez uczniów i nauczycieli, którym na zakończenie pani dyrektor złożyła serdeczne podziękowanie nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości: Urszuli Szpiech, Katarzynie Majchrzak, Danucie Witowskiej, Radosławowi Ziębie, Magdalenie i Andrzejowi Aszlarom.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz gminy p. Marek Górak, który podkreślił, że "Dukielski Dzień Jana Pawła II ma w tym roku szczególny wymiar, gdyż jesteśmy już po beatyfikacji i obchodzimy go w takiej rzeczywistości po raz pierwszy". Kierując swoje słowa do społeczności szkolnej w Łękach Dukielskich stwierdził, że "jest zaszczytem i honorem być w rodzinie szkół im Jana Pawła II". Złożył wszystkim, którzy włożyli wiele pracy w organizację, wspaniałe przygotowanie i przyczynili się w tym dniu do uczczenia Jana Pawła II, gorące podziękowania.

W swoim bardzo emocjonalnym wystąpieniu przewodniczący Rady Powiatu p. Andrzej Krężałek podkreślił, że "dla mojego pokolenia był Ojciec Święty znakiem i drogowskazem" i życzył tego młodzieży i dzieciom, którzy kultywują nauczanie i pamięć o Ojcu Świętym. Był pełen podziwu dla bardzo wysokiego poziomu części artystycznej w wykonaniu uczniów. Należy tutaj zaznaczyć, co przypomniała p. dyrektor, że p. Andrzej Krężałek był w czasie przygotowań do wizyty Ojca Świętego na Ziemi Dukielskiej przewodniczącym Rady Miejskiej w Dukli, był osobiście w Watykanie z zaproszeniem, a także witał Go na naszej ziemi.

Zwieńczeniem uroczystości był wspólny obiad dla zaproszonych gości.

Henryk Kyc

2011-06-13

Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków

Od 29 czerwca do 2 lipca 2011 na trasie z Nowego Sącza do Łodzi organizowany będzie 22-szy Międzynarodowy Wyścig Kolarski"Solidarności" i Olimpijczyków.

29 czerwca br. rozegrany będzie pierwszy etap z Nowego Sącza do Krosna. Trasa tego odcinka będzie przebiegała przez Gminę Dukla (droga nr 1956 R powiatowa Zręcin-Wietrzno-Zboiska, na skrzyżowaniu przy drodze do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego skręt w lewo do drogi krajowej nr 9)

Informujemy mieszkańców o utrudnieniach w ruchu drogowym na powyższym odcinku i apelujemy o usuniecie zagrożeń, jakie mogą stwarzać np. pozostawione bez opieki zwierzęta.

Szczegółowa trasa wyścigu i regulamin na www.wyścig.com.pl

bp

2011-06-13

3530 km w hołdzie Janowi Pawłowi II9 czerwca 2011 grupa biegaczy z gminy Dukla wystartowała z Ropianki do Stasiany w hołdzie Wielkiemu Polakowi bł. Janowi Pawłowi II. Był to jeden z odcinków Kwietnego Biegu, który rozpoczął się 26 maja br. w Lubaczowie. Decyzje o organizacji biegu organizator, jakim jest Stowarzyszenie 10 czerwca z Krakowa, podjął bardzo późno. Mimo to biegacze nie zawiedli. Sztafeta trwa i mamy nadzieję zakończy się pomyślnie jak w ubiegłych latach.

O godz. 9.20 reprezentanci gminy Krempna przekazali symbolicznie sztafetę gminie Dukla, która kontynuowała bieg na odcinku 12 km do granicy z gminą Jaśliska. W biegu wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli na czele z p. Renatą Zimą i Zespołu Szkół Publicznych z Tylawy z nauczycielem wychowania fizycznego p. Robertem Magnuszwskim. Dystans 12 km pokonano w godzinę. Trud poniesiony na trasie, zmęczenie, ból i radość składamy w hołdzie Janowi Pawłowi II dla podkreślenia pamięci o spuściźnie, jaką nam pozostawił.

Serdeczne podziękowania składamy dyrektorom szkół: Janowi Drajewiczowi z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli i Aleksandrowi Kosiorowi z ZSP w Tylawie za zorganizowanie grupy biegaczy, Andrzejowi Uklei - prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za organizację zabezpieczenia trasy, strażakom z Tylawy, Mszany i Iwli za zaangażowanie i solidne wykonanie powierzonego zadania.

bp

2011-06-13

Wybory ławników sądowych na lata 2012-2015W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm. ) Rada Miejska w Dukli  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2012? 2015.

Rada Miejska w Dukli będzie wybierać:

- 4 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie,
- 2 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie - Wydział Pracy i ubezpieczeń Społecznych,
- 2 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej  prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca br.

Ławnikiem może zostać wybrany ten kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru
3. ukończył 30 lat
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarcząÂ  lub mieszka  w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej.
9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie  dowodu osobistego,
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżeniapublicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię /imiona/, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatur z uwzględnieniem kryteriów wymienionych wyżej w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku do Urzędu Gminy Dukla pok. Nr 9 do godz.15-tej.

Marek Górak
Burmistrz Gminy Dukla

2011-06-09

Certyfikowane kwalifikacje nową szansą

Zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w projekcie "Certyfikowane kwalifikacje nową szansą" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, w szczególności o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, sanockim i leskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, poza godzinami pracy.

Zobacz pełna ofertę szkoleń...

2011-06-09

Ogłoszenie

Od 16 maja do 31 sierpnia 2011 r. w dzwonnicy na parterze przy kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny będzie pełniony dyżur w godz. od 10.00 - 13.00. Osoba pełniąca dyżur umożliwi wejście odwiedzającym zabytkową świątynię.

Ks. proboszcz
parafii pw. św. Marii Magdaleny
2011-06-07

Modlili sie na Pustelni świętego Jana z Dukli

4 czerwca odbyła się pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich do pustelni św. Jana z Dukli z rejonu przemyskiego. Modliły się wspólnoty franciszkańskiego zakonu świeckiego z następujących rejonów: przemyski, rzeszowski, zamojsko-lubaczowski, częściowo sandomierski i tarnowski. Eucharystii przewodniczył bp Jan Sobiło z Ukrainy, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej oraz 14 duchownych w tym księża asystenci zakonu tercjarzy z całego rejonu min. Cyryl Mozdyniewicz i Marian Godek.

Celem pielgrzymki było dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II i jego wizytę na ziemi podkarpackiej. Ksiądz biskup modlił się w intencji tercjarzy rejonu przemyskiego. Modlono się także o przyjazd papieża Benedykta XVI do Lwowa na Kongres Eucharystyczny w 2012 roku oraz o kanonizację Władysława z Gielniowa-patrona Warszawy i polskich Bernardynów. Na zakończenie serdeczne podziękowania wszystkim złożył przewodniczący tercjarzy rejonu przemyskiego Roman Serwiński. W pielgrzymce wzięło udział ok. 400 osób.

S. Kalita

2011-06-07

Promowali Duklę i okolicęUczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Równem wraz z opiekunkami p. Beatą Bek i Anetą Cyran wzięli udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Warszawie.

XIII edycja prezentacji Centrum Edukacji Obywatelskiej odbyła się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie 30 maja 2011. Jak co roku w prezentacji wzięli udział zaproszeni goście m.in. Irena Wójcicka reprezentująca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego, Mirosław Sielecki ? podsekretarz w Ministerstwie Edukacji, Jagoda Pietryszyn ? Kierownik Działu Oświatowego Zamku Królewskiego.

Podczas spotkania w Arkadach Kubickiego młodzież miała możliwość porozmawiać z ekspertami oraz podzielić się własnym doświadczeniem z rówieśnikami. Tegoroczna Prezentacja Projektów Młodzieżowych była wyjątkowa dzięki młodym ludziom pełnym energii, zainteresowań i pomysłów. W spotkaniu uczestniczyło około kilkaset uczniów z całej Polski, reprezentujących ponad 100 szkół. Udział w Ogólnopolskiej Prezentacji był ogromnym wyróżnieniem dla uczniów Gimnazjum w Równem, którzy zaprezentowali stoisko poświęcone postaci Czesława Miłosza. Przygotowane materiały, zdjęcia, gazetka, relacje z uroczystości oraz nagrany film - cieszyły się ogromną popularnością wśród uczestników targów oraz ekspertów, którzy chętnie rozmawiali z uczniami o pracach związanych z realizacją projektu "Miłosz odNowa". Naszym ekspertem był pan Marek Zagańczyk, redaktor "Zeszytów Literackich", na którym nasz projekt zrobił ogromne wrażenie. Na zakończenie spotkania młodzi znawcy twórczości Czesława Miłosza otrzymali z rąk prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej ? pana Jacka Strzemicznego pamiątkowe dyplomy. Udział uczniów z Równego w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych był nie tylko świetną okazją do zaprezentowania efektów naszej pracy, ale i promocją szkoły, gminy i powiatu. Honorowy patronat nad targami objęła Pani Anna Komorowska.

Aneta Cyran
nauczyciel języka polskiego
ZSP w Równem

2011-06-07

Kto zwycięży w podkarpackim finale Turnieju o Puchar Tymbarku?

Już wkrótce odbędzie się podkarpacki finał Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", czyli oficjalnych Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców w kategorii U-10. To prawdziwe święto dziecięcego futbolu odbędzie się już 13 czerwca w Stalowej Woli. Spośród ponad 5500 dzieci zgłoszonych z woj. podkarpackiego do tegorocznej edycji rozgrywek, do półfinałów największego Turnieju dla dzieci w Polsce awansuje tylko jedna najlepsza drużyna chłopców oraz jeden najlepszy zespół dziewcząt.

Młodzi piłkarze i piłkarki z Podkarpacia, aby zdobyć Puchar Tymbarku, tytuł Mistrzów Polski oraz wyjechać na stadion sławnego klubu Ajax Amsterdam, muszą najpierw pokonać wszystkich swoich rywali z województwa i zdobyć przepustkę do kolejnego etapu Turnieju, jakim są półfinałowe, wakacyjne obozy szkoleniowe. Na pewno podczas finału w Zamościu nie zabraknie wielu popisowych akcji i wielkich emocji. Ale który zespół okaże się najlepszy? Warto się o tym przekonać na własne oczy, dlatego organizatorzy gorąco zapraszają kibiców do dopingowania młodych sportowców!

Wyjątkowe emocje już 13 czerwca

Turniejowe rozgrywki na poziomach gminnym i powiatowym w całej Polsce powoli dobiegają końca. Były one niezwykle zacięte i emocjonujące. A wszystko to za sprawą rekordowej frekwencji młodych piłkarek i piłkarzy w tegorocznej edycji Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku". Tylko w woj. podkarpackim do Turnieju zgłosiło się ponad 5500 zawodników, a w całej Polsce było ich bez mała 85 000. Tak duża konkurencja pośród uczestników podniosła poziom rozgrywek jeszcze wyżej, dlatego najlepsze drużyny musiały wykazać się nie lada umiejętnościami, aby awansować do finału wojewódzkiego.

Zespoły, którym się to udało, spotkają się podczas podkarpackiego finału, który zostanie rozegrany 13 czerwca na boiskach MOSiR w Stalowej Woli, (ul. Hutnicza 15). Jak co roku będzie to wspaniałe święto dziecięcej piłki nożnej. Tradycyjnie już nie zabraknie pięknej walki, gry fair play oraz ogromnej radości z każdego strzelonego gola.

- Ilekroć mam przyjemność kibicować zawodnikom podczas różnych etapów rozgrywek Turnieju, czuję, jak z boisk, na których zmagają się drużyny, emanuje prawdziwa radość - powiedział Dariusz Czech, prezes sponsora tytularnego Turnieju, firmy Tymbark, która w tym roku obchodzi 75. urodziny. - Jest to wielka frajda dla zawodników, którzy oddają się swojej pasji, cieszą się z samej możliwości gry i rywalizacji. Doświadczenie to działa na mnie niezwykle energetyzująco, napełnia chęcią do działania i do realizacji swych własnych pasji. Uczy ono także czerpania radości z życia, z możliwości spędzania czasu z innymi.

W drodze na szczyt

- Każdy finał wojewódzki jest wyśmienitą okazją do wyłaniania największych piłkarskich talentów z danego regionu Polski - twierdzi Tomasz Zabielski, koordynator Turnieju ze strony PZPN. - Na jednym finale występują najlepsi zawodnicy z całego województwa, którzy świetnie się bawią podczas rozgrywek i spełniają swoje marzenia. Uważam, że warto obserwować młodych piłkarzy i piłkarki występujących w Turnieju o Puchar Tymbarku i mam nadzieję, że za kilka lat będziemy ich oklaskiwać podczas krajowych i międzynarodowych rozgrywek.

Zwycięzcy finału woj. podkarpackiego wyjadą na kilkunastodniowy obóz szkoleniowy, podczas którego rozegrane zostaną mecze półfinałowe. Zajęcie pierwszych dwóch miejsc w rozgrywkach półfinałowych gwarantuje drużynom awans do Wielkiego Finału, który zostanie rozegrany na początku września.

Podczas Wielkiego Finału piłkarze i piłkarki będą już tylko o krok od upragnionego Pucharu Tymbarku, tytułu Mistrzów Polski oraz wyjątkowego wyjazdu na stadion klubu Ajax Amsterdam. Triumfatorzy Wielkiego Finału, drużyna dziewcząt i chłopców, nie tylko zwiedzą obiekt wielokrotnego mistrza z Amsterdamu, ale także będą mieli niepowtarzalną okazję odbyć trening w jednej z najlepszych szkółek piłkarskich świata, jaką jest właśnie szkółka Ajaksu. Zawodnicy rozegrają także mecze ze swoimi holenderskimi rówieśnikami.

Młodzi piłkarze i piłkarki z woj. podkarpackiego liczą na pomoc dodatkowego zawodnika w drużynie, którym zawsze jest publiczność, jednocześnie gorąco zapraszając do odwiedzenia zbliżającego się finału wojewódzkiego.

Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym firma Tymbark.

Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Patronat mediowy nad Turniejem objęli: Piłka Nożna, Piłka Nożna Plus, Piłka Nożna Junior, Bravo Sport, Polska Dziennik Bałtycki, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Kurier Lubelski, Echo Dnia, Głos Dziennik Pomorza, Głos Pomorza, Głos Szczeciński, Głos Koszaliński, Gazeta Pomorska, PORTAL INTERIA PL, PORTAL FUTBOLOWO.PL, Portal Interklasa.pl, www.pilkanozna.pl, www.wychowaniefizyczne.pl, www.u21.pl

Partnerami Turnieju są firmy Tetra Pak i Reporter Young.

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach:

www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Maciej Papierski - osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN: adres e-mail: maciej.papierski@pzpn.pl, tel.: 22 551 22 41

Przemysław Różowicz - osoba odpowiedzialna za Turniej z firmy Tymbark, adres e-mail: p.rozowicz@maspex.com, tel.: 33 870 84 55

Kontakt z mediami:

Agnieszka Olejkowska; agnieszka.olejkowska@pzpn.pl, tel. +48 516 663 204

Marek Kuleta, MG Network: adres e-mail: marek.kuleta@mgnetwork.pl, tel.: 22 824 31 35

Dorota Liszka, Tymbark: adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870  82 04 <>

2011-06-07

Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych12 czerwca 2011 roku (niedziela) o godz. 15.00 w kościele OO. Bernardynów w Dukli odbędzie się XII Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych. Organizatorami przeglądu są: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla, Ośrodek Kultury w Dukli, Zakon OO. Bernardynów w Dukli

Uczestnicy przeglądu:

Chór "Ĺšródło z Rymanowa Zdroju,
Chór "Kamel" ze Stropkowa (Słowacja),
Chór "Cantate" z Iwonicza,
Chór Franciszka Liszta z Budapesztu (Węgry),
Chór greko-katolicki ze Stropkowa (Słowacja),
Chór "Chorus" z Korczyny

Zapraszają
Organizatorzy

2011-06-07

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 10 czerwca 2011r. (piątek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej (parter) Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli IX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
 7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Dukla sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
 8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2010 r. , sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2010 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (druk nr 47).
 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Dukla z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Dukla absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2010 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Dukla za rok 2010 (druk nr 48).
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole i Teodorówka (druk nr 49),
  • b) zmiany w uchwale własnej dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla(druk nr 50),
  • c) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 51).
  • d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 52),
  • e) ustalenia obwodu dla Gimnazjum w Głojscach (druk nr 53).
 14. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Andrzej Dziedzic

wspólne posiedzenie Komisji w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli 10 czerwca 2011r. /piątek/ godz. 8.00

2011-06-06

Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

Poniżej publikujemy zdjęcia Pana Wojciecha Szymańskiego i Pana Kamila Malczewskiego, które najbardziej przypadły do gustu redakcji galerii i zostały wyróżnione jako zdjęcia miesiąca maja 2011.Panu Wojciechowi i Panu Kamilowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

2011-06-06

Marek Górak wśród Najpopularniejszych Samorządowców Społeczności Podkarpackiej

W czasie tegorocznej edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej mieszkańcy Podkarpacia już po raz piaty wybierali Najpopularniejszego Samorządowca Społeczności Podkarpackiej. Wśród czterech najpopularniejszych znalazł sie burmistrz gminy Dukla Marek Górak, obok starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka, burmistrza Sanoka Wojciecha Blecharczyka i wójta Dębicy Stanisława Rokosza.kbr

2011-06-01

Gimnazjaliści z Równego zwycięzcami konkursu filmowego

30 maja w Sali kina "Promien" w Dukli o godz. 16.00 odbył sie pokaz filmów nadesłanych na I Konkurs Filmowy - Miniatura Filmowa organizowany przez Ośrodek Kultury w Dukli. Projekcja trwała ok. 2,5 godziny. Filmy zostały ocenione przez profesjonalne jury, w którym zasiedli: Rafał Rachfalski (absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Bartosz Korkuć (student Filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz przewodnicząca komisji Krystyna Boczar - Różewicz (główny specjalista do spraw promocji gminy Dukla). Komisja po obejrzeniu czterech nadesłanych filmów przyznała następujące miejsca i nagrody:

1. miejsce film pt. "Ignacy Łukasiewicz - życie i dzieło - opowieść o prawdziwym człowieku "autorzy: ZSP w Równem,

2. miejsce film pt. "Moje transgraniczne spojrzenie " Ziemia Niczyja" autorzy: Krzysztof Gabło, Mikołaj Gocz, Sebastian Kosior

Pozostałe filmy to:

"Dukla oczami turysty" autorzy: Anna Trzebunia, Anna Jakimczuk, Marlena Lajdanowicz, Izabela Patla, Aleksandra Gaj, Eryk Szerląg, Bartosz Braja,

"Historia mojej ojcowizny" autorzy: Krzysztof Gabło, Mikołaj Gocz, Sebastian Kosior.

Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy.

Norbert Uliasz
2011-06-01

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie dla szkoły w Łękach Dukielskich30 maja 2011 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 przy Zespole Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich "gościła" kuchnia mobilna: "Road Show Truck". Jej odwiedziny to nagroda za wyróżnienie otrzymane podczas pracy nad projektem w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Jedz smacznie i zdrowo" . Projekt realizowany był na przełomie 2010/2011 roku przez gimnazjalistów naszej szkoły pod kierunkiem pań: Beaty Węgrzyn oraz Zofii Leja ( opiekunów Klubu 4H). Organizatorami konkursu byli: Eskadra Publica Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, Federacja Polskich Banków Żywności oraz marka Winiary. Program został objęty patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych.

Częścią akcji edukacyjnej był konkurs, którego celem było rozpowszechnianie wśród młodzieży gimnazjalnej dobrych nawyków związanych ze zdrowym odżywianiem.

Zadaniem uczniów było stworzenie i przesłanie do Warszawy plakatów informacyjnych lub filmików propagujących zdrowe odżywianie.

Program edukacyjny "Jedz smacznie i zdrowo" spotkał się z ogromnym zainteresowaniem gimnazjalistów z całej Polski. Łącznie wzięło w nim udział ponad 1000 gimnazjów, a na konkurs przesłano 668 plakatów i 116 filmów. W nagrodę w każdej kategorii do zdobycia było:10 tablic multimedialnych oraz 25 wyróżnień w postaci odwiedzin trucka z mobilną kuchnią.

Szkołę w Łękach Dukielskich reprezentowały 3 plakaty przygotowane przez uczennice: Paulę Pice, Justynę Wierdak, Agatę Kamińską, Agnieszkę Szydło, Magdę Węgrzyn, Aleksandrę Frugę i Paulinę Pietruś.

Praca uczennic: Magdy Węgrzyn, Aleksandry Frugi i Pauliny Pietruś otrzymała wyróżnienie w kategorii plakatu. W nagrodę do naszej szkoły przyjechał Road Show Truck z mobilną kuchnią, w której prowadzone były zajęcia oraz warsztaty dla zwycięskiej klasy III gimnazjum, do której uczęszczają dziewczęta.

W czasie wizyty trucka uczniowie mogli w ciekawej formie nabyć przydatną wiedzę na temat zdrowego żywienia. Zajęcia dla zwycięskiej klasy trwały ponad 3 godziny lekcyjne i składały się z trzech części. Pierwsza część to wykład dietetyka połączony z pokazem kucharza. Na drugiej godzinie uczniowie mieli okazję wykorzystać tę wiedzę w praktyce poprzez samodzielne przygotowywanie sałatek pod kierunkiem specjalistów. Trzecia część lekcji była przeznaczona na zabawę - młodzież pod okiem dietetyka i kucharza mogła się zważyć i zmierzyć oraz pograć w gry komputerowe, oczywiście mające na celu propagowanie zdrowego odżywiania.

Od 12.30 do 15.00 uczniowie z pozostałych klas pod opieką nauczycieli mogli skorzystać z atrakcji w trucku, a na pytania zainteresowanych rodziców odpowiadali kucharz i dietetyk.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom Konkursu "Jedz smacznie i zdrowo" za niezapomniane wrażenia z pobytu kuchni mobilnej w naszej szkole. Wiedza na temat zdrowego odżywiania, przekazana uczniom w tak atrakcyjny sposób, z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.

Beata Węgrzyn, nauczyciel ZSP im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich i koordynator projektu

Foto: H.Kyc
2011-05-31

Dukla gotowa na EURO 2012Zakończono realizację projektu "Dukielskie Euroboisko - etap II wykonanie trybuny i zaplecza" z udziałem środków pozyskanych w ramach - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość projektu wyniosła 1 084 896 zł, wysokość dofinansowania 450 944,00 zł.

Celem projektu było wybudowanie trybuny i budynku zaplecza przy boisku sportowym ze sztuczna nawierzchnią. Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami i 21 kwietnia 2011r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie trybuny, natomiast 22 kwietnia 2011r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku zaplecza socjalnego - szatni. Wykonana trybuna pozwala na wygodne korzystanie z niej przez 300 osób. Do dyspozycji osób korzystających z boiska sportowego jest budynek szatni, w którym mieszczą się m.in. szatnie z natryskami dla zawodników, pomieszczenia dla sędziów, mała salka konferencyjna oraz pomieszczenia gospodarcze. Ponadto dla wszystkich widzów i kibiców korzystających z obiektu wybudowano sanitariaty z osobnym wejściem zewnętrznym. Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne ( szatnia oraz WC).

Jeszcze w tym roku planowany jest do wykonania parking przy stadionie, który pozwoli na dogodne korzystanie z obiektu. Zachęcamy zatem wszystkich mieszkańców Gminy do udziału w licznych imprezach sportowych organizowanych przez Dukielski MOSIR na nowo-wybudowanych obiektach sportowych.

Piotr Świder2011-05-28

Ogłoszenie!

Spotkanie maturzystów rocznika 1976 klasy matematyczno-fizycznej odbędzie sie 11 czerwca 2011 roku w Lipowcu koło Jaślisk. Początek spotkania godz. 16.00

Prosimy o wpłatę 100 zł na konto nr: 81 8642 1096 2010 9603 4088 0002 z dopiskiem: Matura 76 do 6 czerwca.

Organizatorzy

2011-05-27

W hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II18 maja 2011 był szczególnym dniem w Zespole Szkół Publicznych w Równem, ponieważ gościliśmy Ekscelencję Biskupa Przemyskiego Adama Szala. By podkreślić rangę tego wydarzenia wszyscy uczniowie byli odświętnie ubrani i starali się zachować spokój i powagę.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Katarzyna Reczkowska - Buryła, powitała Szanownego Gościa, a następnie zaprezentowała naszą placówkę, organizację pracy, osiągnięcia dydaktyczne. Wszyscy zebrani obejrzeli część artystyczną poświęconą Błogosławionemu Janowi Pawłowi II przygotowaną przez p. Dorotę Szczurek oraz uczniów naszej szkoły. Uwagę zebranych przykuwało hasło "W najmniejszym pyłku polskiej ziemi zawsze bić będzie Jego Serce" oraz duży portret Jana Pawła II ozdobiony czerwoną różą. Uczniowie z przejęciem prezentowali strofy poświęcone Papieżowi, Jego zasługom w formie ciekawostek starali się przypomnieć Jego czyny i dokonania. Wszyscy uczestnicy złożyli hołd Papieżowi, wykonując w postawie stojącej "Hymn na cześć Jana Pawła II". Uroczystość uatrakcyjniały pieśni religijne wykonane przez uczennice: K. Wiśniewską i J. Zimę. Utwory, które przypominały wszystkim ostatnie tygodnie życia Ojca Świętego, Jego walkę z chorobą, na niejednej twarzy wywołały smutek. Akademię zakończyło podziękowanie Janowi Pawłowi II, połączone z przypomnieniem Jego zasług oraz słów "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Biskup podziękował uczniom za wzruszające wiersze, podkreślił aktualność słów Jana Pawła II. Zwrócił uwagę, że młode pokolenie powinno dbać o pamięć o autorytetach, a takim niewątpliwie był Błogosławiony Jan Paweł II.

W drugiej części spotkania z Radą Pedagogiczną ks. biskup podkreślił, jak ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia odkrywa spójność działania rodziny i szkoły, które ukształtują charaktery i postawy dzieci i młodzieży.

Edyta Szczurek
ZSP Równe
2011-05-27

Poświęcony Markowi Grechucie

25 maja 2011r. w sali kina "Promień" można było posłuchać piosenek znanych i lubianych śpiewanych przez dzieci i młodzież z naszej gminy. W konkursie udział wzięło 30 wykonawców w 5 kategoriach wiekowych. Niestety zabrakło dzieci z Głojsc i Tylawy. Poziom konkursu był bardzo wysoki, czemu dowód dało jury, nagradzając dużą liczbę uczestników.

W komisji artystycznej zasiadali: Krystyna Stankowska, Anna Masternak i Krzysztof Zajdel ? przewodniczący. Przed rozdaniem nagród wspólnie z przewodniczącym, na scenie dukielskiego kina, zaśpiewany został piękny utwór "Świat w obłokach". Tegoroczny konkurs poświecony był Markowi Grechucie w 5 rocznicę jego śmierci - w taki sposób chcieliśmy uhonorować jednego z najwybitniejszych polskich artystów. Po wręczeniu nagród Krzysztof Zajdel pedagog wydziału wokalnego szkoły w Krośnie przeprowadził z uczestnikami krótkie warsztaty wokalne.

Nagrody Główne Przeglądu otrzymali:

Kat I

Milena Kogut i Daria Rajchel - Dukla

>KAT II

Weronika Wnęk i Emilia Zając - Równe

KAT. III

Karolina Borek ? Równe, Sylwia Kula i Barbara Głód ? Jasionka, Nina Kogut - Dukla

KAT IV

Adriana Stepek ? Dukla (bz), Monika Jastrzębska i Joanna Buryła ? Łęki Dukielskie, Natalia Zbiegień i Klaudia Wiśniewska - Równe, Klaudia Dereniowska i Gabriela Matyka ? Dukla, Wioletta Fydryk, Anna Kogut i Arleta Urbańska - Iwla

KAT V

Wioletta Madej i Natalia Fydryk ? Dukla, Zespół Wokalny OK (Gabriela i Aleksandra Matyka, Wioletta i Natalia Fydryk)

GRAND PRIX PRZEGLĄDU

Karolina Jastrząb ? Wietrzno

Uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy.

Norbert Uliasz

2011-05-27

Konkurs na dyrektorów rozstrzygnięty

20 maja 2011 r. odbyły się konkursy w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych w Głojscach, Iwli i Wietrznie. Na nową kadencję kandydatami na dyrektorów w poszczególnych szkołach zostali:

Marta Szczurek w Szkole Podstawowej w Głojscach, Jerzy Gunia w Szkole Podstawowej w Iwli i Jolanta Leń w Szkole Podstawowej w Wietrznie.

kbr

2011-05-27

Zasłużeni dla pożarnictwa

Z okazji Dnia Strażaka Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał odznaczenia: dla komendanta gminnego Zarządu Oddziału Miejsko -Gminnego OSP RP w Dukli Wiktora Madeja - złoty krzyż zasługi i prezesa ZO M -G OSP RP w Dukli Andrzeja Uklei - srebrny krzyż zasługi. 15 maja br. na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Kalwarii Zebrzydowskiej medale zasłużonym wręczał wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

kbr

2011-05-27

Miłosz wiecznie żywy11 maja 2011 r. w Zespole Szkół Publicznych w Równem uroczyście obchodzono podsumowanie projektu "Miłosz odNowa" realizowanego pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była pani Aneta Cyran, dzięki której zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mieli okazję przeżyć niesamowitą przygodę z poezją Czesława Miłosza. W realizacji projektu uczestniczyli uczniowie Gimnazjum w Równem, nauczyciele języka polskiego, plastyki, muzyki oraz wychowawcy klas gimnazjalnych. W ramach programu "Miłosz odNowa" zorganizowany został wieczór poetycko - muzyczny poświęcony pamięci Noblisty - zorganizowany pod opieką pań Beaty Bek i Anety Cyran. Ponadto uczniowie uczestniczyli w konkursie recytatorskim, konkursie wiedzy o Miłoszu, lekcjach języka polskiego, które przybliżyły im postać poety, tworzyli również prace plastyczne inspirowane jego twórczością.

W realizację tych zadań zostało włożone wiele trudu i serca, zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli.

Podsumowaniem naszych działań było Święto Miłosza, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV - VI SP oraz I - III Gimnazjum. Część artystyczna, zaprezentowana przez uczniów, którzy na co dzień nie przepadają za poezją wywołała zainteresowanie nawet wśród sportowców. Najpiękniejsze słowa poety, jego myśli z uwagą chłonęli zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Druga część imprezy była ekscytująca i do końca trzymała w napięciu. Najpierw odbył się "Pojedynek gigantów w wiedzy o Czesławie Miłoszu". Zadania nie należały do najłatwiejszych, szczególnie te dotyczące biografii i twórczości Noblisty, nie zraziły jednak uczestników, a niezwykły doping widowni mobilizował ich do działania. Najwięcej emocji wzbudziła gra dydaktyczna o "Laur Miłosza". Kolorowe pola gry pokonywane przez uczestników wywoływały w nich i w widowni nie lada emocje, zwłaszcza, gdy z czarnego pola będąc w pobliżu mety należało wrócić na start i rozpocząć grę od nowa. Zabawne skojarzenie z tytułem projektu "Miłosz od Nowa" dla uczestników gry w tym dniu nie było takie śmieszne. Wszyscy uczestnicy imprezy do końca z zaangażowaniem śledzili przebieg gry, którą wygrała klasa II gimnazjum.

Dzień ten pozostanie w pamięci uczniów, ponieważ mogli w lekki sposób chłonąć poezję Cz. Miłosza, która jest ambitna i nie należy do najłatwiejszych. W realizacji projektu uczestniczyli: p. Aneta Cyran, Beata Bek, Katarzyna Szuba, Edyta Szczurek, Dorota Dołęgowska, Marzena Rygiel. Wspólnie podejmowane działania skłoniły do wymiany poglądów i pomysłów, a owocowały działaniami uczniów. Trud włożony w realizację przedsięwzięcia został doceniony, ponieważ ZSP w Równem jako jedna z 2000 szkół biorących udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, a 160 szkół realizujących projekt "Miłosz odNowa" została wytypowana do prezentacji efektów swej pracy na Zamku Królewskim w Warszawie. Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunkami p. Anetą Cyran i Beatą Bęk będą prezentowali program w stolicy 30 maja 2011 r..

Trzymamy za nich mocno kciuki i życzymy powodzenia. Wyjazd dojdzie do skutku dzięki finansowemu wsparciu proboszcza ks. Mariana Szumigraja, sołtysa wsi Równe - pana Mariusza Folcika, prezesa Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku - pana Lesława Wojtasa. Burmistrz Gminy Dukla - pan Marek Górak zadbał natomiast o transport uczestników projektu do Warszawy. Wszystkim bardzo dziękujemy.

Edyta Szczurek
nauczyciel języka polskiego w Równem

2011-05-26

Cyklokarpaty w Dukli po raz pierwszyBlisko 250 osób wzięło udział w kolejnym etapie maratonu rowerowego Cyklokarpaty. Trasa przebiegała przez Gminę Dukla, która w br. wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dukli była współorganizatorem rowerowego szaleństwa.

Maratony Rowerowe Cyklokarpaty to ciąg imprez rowerowych, które odbywają się w ustalonych miejscowościach i terminach. 22 maja br. rozgrywany był maraton ze startem w Iwoniczu Zdroju. Wystartowało łącznie na trzech dystansach Mega (46 km), Giga (66 km) i Hobby(20 km) ok.250 osób. Zawodnicy zmierzyli się z trasą przebiegającą przez ciekawe tereny Beskidu Niskiego zarówno pod względem krajobrazów jak i specyfiki terenu.

Z Gminy Dukla 1. miejsce na dystansie 46 km, w kategorii mężczyzn 15-18 lat zdobył Krystian Gosztyła. Gratulujemy!

Miejski Ośrodek Spotu i Rekreacji w Dukli i Gmina Dukla składają serdeczne podziękowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Dukli za zabezpieczenie trasy.

Barbara Pudło

Obejrzyj galerię zdjęć...

2011-05-26

Kopczyk i Gołąbski w Półfinałach Mistrzostw PolskiW marcu i kwietniu br. odbyły się indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego tenisa stołowego we wszystkich kategoriach wiekowych. Prawo startu miało 32 najlepszych zawodników i zawodniczek, natomiast dwa pierwsze miejsca dawały przepustkę do Półfinałów Mistrzostw Polski. Największy sukces osiągnęli młodzicy w składzie Hubert Kopczyk i Maciej Gołąbski. W grach pojedynczych Maciek zdobył srebrny medal natomiast Hubert zajął 5. miejsce. Drużynowo natomiast chłopcy zdobyli złoty medal wygrywając w finale 3:1 z murowanym faworytem turnieju UKS GIM-TIM Stalowa Wola, w składzie Kamil Nalepa i Kacper Kozimala. Warto zaznaczyć, że pierwszy z rywali jest czołowym i utytułowanym zawodnikiem w Polsce, a pomimo to musiał uznać wyższość naszych zawodników. Dzięki tym osiągnięciom nasi chłopcy będą reprezentować nasz klub w Półfinałach Mistrzostw Polski.

Oprócz młodzików nasz klub reprezentowali również kadeci i juniorzy, którym Mistrzostwa nie wyszły tak udanie jak młodszym kolegom. Aby zdobyć wyższe lokaty i przybliżyć się do strefy medalowej zawsze zabrakło trochę szczęścia lub umiejętności.

Końcowe wyniki:

Młodzicy :

Maciej Gołąbski - indywidualnie - 2. miejsce, Hubert Kopczyk - indywidualnie - 5., Szczurek Patryk - indywidualnie - 26.,
5. miejsce w grze podwójnej
1. miejsce w drużynie

Kadeci:

Mateusz Włoch - indywidualnie - 12. miejsce, Kamil Karnasiewicz - indywidualnie - 14.,
5. miejsce w drużynie
5. miejsce w grze podwójnej

Juniorzy/juniorki:

Magdalena Jurczyk - indywidualnie - 7. miejsce,
5. miejsce w grze podwójnej
5. miejsce w grze mieszanej

Krystian Frączek - indywidualnie - 13. miejsce, Piotr Krowicki - indywidualnie - 17..

Stanisław Paszek

2011-05-25

Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

4 czerwca o godz. 11.00 na Puszczy świętego Jana z Dukli odbędzie się msza święta pod przewodnictwem ks. bp Jana Sobiło z Ukrainy.

O godzinie 10.30 odprawiona zostanie Droga Krzyżowa. Będą się modlić wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckiego z następujących rejonów: przemyskiej, rzeszowskiej, zamojsko-lubaczowskiej, częściowo sandomierskiej i tarnowskiej.

Stanisław Kalita

2011-05-24

GMINNA LIGA SZACHOWA I TURNIEJ 20 MAJ 201120 maja br. szachiści z gminy Dukla rozegrali pierwszy turniej z cyklu Gminnej Ligi Szachowej. Do turnieju przystąpili uczniowie ze szkół w Dukli, Iwli, Łękach Dukielskich, Równem i Tylawie. Zawody były rozgrywane systemem "szwajcarskim" i cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem było 24 uczestników turnieju. Zwycięzcą pierwszej edycji został Grzegorz Kostycz. Kolejne miejsca na podium zajęli uczniowie z ZSP w Iwli. Wyniki turnieju w załączeniu.

Wszystkich zainteresowanych szachami i mających chęć udziału zapraszamy już 17 czerwca na kolejną edycję Gminnej Ligi Szachowej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.

red

Wyniki do pobrania...

Więcej zdjęć...

2011-05-24

Siatkarze SKS "DUKLA" w półfinale Amatorskiej Plus LigiWspaniały sukces odnieśli siatkarze amatorzy Siatkarskiego Klubu Sportowego "DUKLA" występujący w rozgrywkach II edycji Amatorskiej PlusLigi. Po zwycięstwie w swojej grupie eliminacyjnej na przełomie marca i kwietnia tego roku dla zawodników SKS "Dukla" przyszedł czas na rozgrywki ligowe. W rozgrywkach ligowych odbywających się w dniach od 7 do 15 maja w hali sportowej w Tyczynie wzięło udział 8 najlepszych drużyn z eliminacji podkarpackich. Ogromny sukces odnieśli siatkarze SKS Dukla, którzy  wygrywając 6 spotkań i ponosząc tylko 1 porażkę, zapewnili sobie zwycięstwo w podkarpackich rozgrywkach ligowych.

Dzięki temu zwycięstwu zawodnicy Siatkarskiego Klubu Sportowego "Dukla" będą reprezentować województwo podkarpackie w rozgrywkach półfinałowych Amatorskiej Plus Ligi.

Półfinały odbędą się 18 czerwca w dwóch miastach. Dla drużyn z miast Polski Zachodniej (Bydgoszcz, Poznań, Szczecin, Wrocław) odbędą się w Poznaniu, a dla miast z Polski Wschodniej (Gdańsk, Katowice, Rzeszów, Warszawa) w Warszawie.

Zwycięska drużyna II edycji Amatorskiej PlusLigi zostanie wyłoniona w wielkim finale, który rozegrany zostanie 9  lipca br. w hali Ergo Arena w Gdańsku podczas finału Ligi Światowej.

Wyniki siatkarzy SKS "Dukla" z rozgrywek ligowych:

SKS "Dukla" - OSiR Biłgoraj 2/3
SKS "Dukla" - REST 3/2
SKS "Dukla" - Volley Dębica 3/0
SKS "Dukla" - Chyba Ty 3/0
SKS "Dukla" - Royale 3/0
SKS "Dukla" - Union Jack 3/0
SKS "Dukla" - Szik Tyczyn 3/0

Końcowa tabela rozgrywek ligowych

DRUŻYNA Mecze wygrane przegrane Punkty Sety wygr. Sety prze. Punkty zdob. Punkty stra.
SKS DUKLA 7 6 1 18 20 5 574 369
OSiR Biłgoraj 7 6 1 17 18 6 558 439
Royale 7 4 3 12 12 12 531 485
REST 5 3 2 10 11 6 319 352
Szik Tyczyn II 7 3 4 9 11 13 531 425
Union Jack 5 2 3 6 8 10 341 384
Chyba Ty 5 0 5 0 2 15 266 408
Volley Dębica 5 0 5 0 0 15 117 375


Siatkarzy SKS "DUKLA" do rozgrywek przygotował i poprowadził instruktor siatkówki Pan Robert Rąpała. Drużyna SKS  "Dukla" występowała w składzie:  Maciej Chłap, Konrad Piróg, Damian Wiernusz, Michał Okarma, Marcin Milan, Krzysztof Sikora, Artur Śliwiński, Paweł Michalak i Dominik Piróg.

Drużynę do rozgrywek zgłosił oraz zajął się sprawami organizacyjnymi Kamil Wiernusz.

Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy i życzymy im również sukcesu w półfinałach oraz sportowej rywalizacji w atmosferze weekendowego relaksu!

Występ naszych siatkarzy na tak wysokim szczeblu to doskonała promocja na zewnątrz naszego pięknego miasteczka i naszego sportu. Działacze SKS "Dukla" wraz z zawodnikami usilnie poszukują sponsorów, którzy to pomogli by zrealizować marzenia naszych zawodników jakim jest udział w rozgrywkach  Półfinałowych Amatorskiej PlusLigi, które odbędą się w Warszawie w dniu 18 czerwca 2011.

Wszystkim, którzy chcieli by wesprzeć finansowo wyjazd naszych zawodników podajemy nr naszego  konta:

PBS O/Dukla 85 8642 1096 2010 9606 5659 0001

Z góry dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.

/ZeL/

Na zdjęciu zwycięzcy podkarpackich rozgrywek ligowych Amatorskiej PlusLigi zespół Siatkarskiego Klubu Sportowego "DUKLA":


U góry od lewej: sędzia, Robert Rąpała- instruktor siatkówki, Kamil Wierusz, Damian Wierusz, Michał Okarma, Artur Śliwiński, Paweł Michalak, sędzia U dołu od lewej: Maciej Chłap, Konrad Piróg, Krzysztof Sikora, Marcin MilanPoniżej kilka zdjęć z zawodów:2011-05-24

Informacja dla mieszkańców

Burmistrz Gminy Dukla i Dyrektor Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, informują , że od dnia 1 marca 2011 roku są udzielane świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a to:

- w godzinach 19.00 - 7.00 (w dni powszednie) oraz w niedziele i święta, opiekę medyczną w sytuacjach koniecznych dla gmin: Dukla, Jaśliska, Iwonicz, Rymanów i Chorkówka

zapewnia

AMBULATORIUM OGÓLNE lekarsko-pielęgniarskie w Dukli, ul. Słowacka 11 (NZOZ VIVA) - tel. 13 43 31 704

2011-05-17

Cyklokarpaty w gminie Dukla

Już 22 maja br. odbędzie się kolejny etap rowerowego święta pod nazwą Cyklokarpaty. W tym roku współorganizatorem jest również Gmina Dukla oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli. Trasa zawodów będzie przebiegać przez malownicze tereny naszej Gminy, dlatego wszystkich miłośników dwóch kółek zapraszamy do udziału w tym rowerowym święcie.

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu zawodów, tras oraz uczestnictwa w zawodach zapraszamy na podane poniżej strony:

Regulamin:
http://cyklokarpaty.pl/regulamin

Zgłoszenia:
http://cyklokarpaty.pl/zgloszenia

Zobacz trasę...

2011-05-16

Z Rawy Mazowieckiej przez Duklę do NyirbatorPiątka triatlonistów na rowerach wyruszyła skoro świt 11 maja br. w drogę z Rawy Mazowieckiej do Nyirbator. Pierwszym przystankiem z noclegiem była Dukla. To był najdłuższy etap - prawie 350km. Triatloniści w środę późnym wieczorem dotarli do Dukli.

Dzisiaj, 12 maja spotkali się w Urzędzie Gminy Dukla z wiceburmistrzem Andrzejem Bytnarem. Triatloniści podziękowali za pomoc w organizacji wyjazdu. Otrzymali od wiceburmistrza okolicznościowe upominki. Zrobili rundę honorową z reprezentantami gminy Dukla: sekretarzem gminy Dukla Mirosławem Matyką i dyrektorem MOSiR w Dukli Michałem Szopą. Pojechali także razem z nimi na Pustelnię św. Jana z Dukli w Trzcianie, gdzie spotkali się z pustelnikiem o. Tadeuszem. Goście zrobili wpis w książkę pamiątkową i pobłogosławieni przez pustelnika o. Tadeusza wyruszyli w drogę na południe do Nyirbator. W piątek mają już być na miejscu. Wyprawa ma dwa główne cele: promocję Mistrzostw Polski w triathlonie, organizowanych w Rawie oraz nawiązanie współpracy sportowej z węgierskimi amatorami dyscyplin triathlonowych. Życzymy im powodzenia.

Więcej zdjęć w galerii...

Krystyna Boczar-Różewicz

2011-05-13

Nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych7 maja 2011 roku na posiedzeniu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, któremu przewodniczył druh Tadeusz Sieniawski ukonstytuował się nowy Zarzad

 1. Prezes - Andrzej Ukleja
 2. Wiceprezes - Marek Górak
 3. Wiceprezes - Wacław Sporniak
 4. Komendant gminny - Wiktor Madej
 5. Sekretarz - Witold Puz
 6. Skarbnik -  Jacek Ukleja
 7. Członek prezydium - Andrzej Kusz
 8. Członek prezydium - Stanisław Bauer
 9. Członek zarządu - Tadeusz Wierdak
 10. Członek zarządu - Jakub Miszczak
 11. Członek zarządu - Dariusz Dyrcz
 12. Członek zarządu - Jan Szwast
 13. Członek zarządu - Franciszek Romańczak
 14. Członek zarządu - Roman Krężałek
 15. Członek zarządu - Marek Widziszewski
 16. Członek zarządu - Mariusz Uliasz
 17. Członek zarządu - Stefan Pilip
 18. Członek zarządu - Jan Polak
 19. Członek zarządu - Wiesław Baraniecki
 20. Członek zarządu - Józef Pernal
 21. Członek zarządu - Tadeusz Sieniawski
 22. Członek zarządu - Bolesław Mormol
 23. Członek zarządu -  Andrzej Szczęsny
Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali wybrani następujący druhowie:

1. Andrzej Ukleja
2. Tadeusz Sieniawski
3. Wacław Sporniak
4. Wiktor Madej

Witold Puz

2011-05-12

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 17 maja 2011 r. (wtorek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej (parter) Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli VIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 (druk nr 41),
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 42),
  • uchylenia uchwały własnej Nr VI/34/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Dukla (druk nr 43),
  • zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł (druk nr 44),
  • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dukla, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego (druk nr 45),
  • określenia metod i norm postępowania przy załatwianiu spraw związanych z udzieleniem ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dukla lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (druk nr 46).
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Andrzej Dziedzic

wspólne posiedzenie Komisji w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli 17 maja 2011 r./wtorek/ godz. 9.00

2011-05-10

Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

Poniżej publikujemy zdjęcie pani Aleksandry Ziemby, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca kwietnia 2011.

Pani Aleksandrze gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

2011-05-06

Rywalizowało ponad stu uczestników29 kwietnia 2011r. w sali kina "PROMIEŃ" odbył się konkurs Piosenki, Poezji i Prozy o tematyce religijnej. W konkursie udział wzięło ponad 100 uczestników, którzy rywalizowali  w pięciu kategoriach wiekowych. Nagrody dla zwycięzców tegorocznego konkursu ufundowali: Agencja Rynku Rolnego w Rzeszowie, Gmina Dukla i Ośrodek  Kultury w Dukli. Komisja artystyczna w składzie: Przewodniczący - Krzysztof Zajdel, Krystyna Stańkowska ks. Krzysztof Sobiecki i Norbert Uliasz postanowiła przyznać następujące wyróżnienie i miejsca na podium:

PIOSENKA

I kategoria

wyróżnienie specjalne - Zuzanna Krowicka - Dukla wyróżnienie - Maja Czekaj, Justyna Laskowska, Julia Szczurek, Julia Sajdak, Kornelia Sysak, Wiktoria Siuta, Szymon Niezgoda, Wiktoria Jakieła, Martyna Kalińska, Amelia Pilarska, Klaudia Stelmaszczyk, Julia Belcik, Bartłomiej Korzec, Julia Durał, Gracjana Warzecha, Paulina Jakieła, Weronika Moskal, Wiktoria Paszek, Ewelina Gonet, Karolina Górecka,

II kategoria


1. miejsce - Wiktoria Chajec, Karol Wajs, Jakub Głód - Dukla, 2. Emilia Zając - Równe, 3. Sebastian Dubiel - Głojsce i Niezgoda Angelika - Wietrzno, wyróżnienie - Grzegorz Głód, Patryk Mroczka, Kacper Michalczyk - Jasionka

III kategoria

1.  miejsce - Zespół z ZSP w Jasionce, 2.  Kamila Kula - Jasionka, 3. Weronika Dziadowicz - Wietrzno i Barbara Głód - Jasionka, wyróżnienie - Patrycja Zbiegień, Dominika Welcer, Karolina Borek - Równe

IV kategoria

1.miejsce - Joanna Buryła - Łęki Dukielskie i Karolina Jastrząb - Wietrzno, 2. Anna Kogut - Iwla i Wioletta Fydryk - Iwla, 3. Klaudia Wiśniewska - Równe, wyróżnienie - Matyka Gabriela - schola z sanktuarium św. Jana z Dukli

V kategoria

Grand Prix - Natalia Fydryk - LO Dukla 1. miejsce - schola z Sankuarium św. Jana z Dukli

WIERSZ


I kategoria

1. miejsce - Julia Belczyk - Dukla i Gracjan Wszołek - Dukla, wyróżnienie - Martyna Belczyk  i Zuzanna Torba - Dukla

II kategoria

1. miejsce - Wiktoria Nowak - Głojsce, 2. Malwina Uliasz - Jasionka, 3. Martyna Twardzik - Dukla

III kategoria

1.  miejsce - Klaudia Łajdanowicz - Łęki Dukielskie, 2. Kinga Brulińska - Dukla, 3. Dominika Sikora - Dukla, wyróżnienie - Maja Pernal - Dukla

IV kategoria

1. miejsce - Patrycja Wróbel - Jasionka, 2. Anna Kordyś - Tylawa, 3. Justyna Lajdanowicz - Równe, wyróżnienie - Kinga Bukowczyk - Równe, Szymon Uliasz - Jasionka, Natalia Delimata - Tylawa

Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!

Norbert Uliasz

2011-05-06

Władysław Szwast stulatek z TeodorówkiWładysław Szwast urodził się 2 maja 1911 roku w Teodorówce. Ma dwie córki Marię i Janinę, dwie wnuczki, pięcioro prawnucząt i czworo praprawnucząt. Przed II wojną światową pracował w firmie POLMIT, zajmującej się poszukiwaniami nafty i gazu na terenie Podkarpacia i w okolicach Stryja i Drohobycza(obecnie tereny Ukrainy). Po wojnie w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie przepracował około 20 lat ? to była praca w Wielkopolsce, najczęściej w okolicach Poznania. Pracował przy odwiertach. Później pracował w Przedsiębiorstwie Usług Technicznych w Dukli, a przed emeryturą w Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli. Recepta na długowieczność według szanownego Jubilata to praca, humor i solidne śniadanie, a kolację można sobie odpuścić.

2 maja br. szacownego Jubilata odwiedził wiceburmistrz gminy Dukla Andrzej Bytnar z życzeniami i okolicznościowym prezentem. Były życzenia i kwiaty z Urzędu Stanu Cywilnego w Dukli, który reprezentowała p. Jolanta Albrycht. Pracownice Oddziału ZUS w Jaśle Inspektorat w Krośnie p. Marzena Kujda ? pełniąca obowiązki kierownika Inspektoratu w Krośnie i p. Maria Bogacz kierownik Oddziału Świadczeń Emerytalnych odwiedziły także Jubilata, który od ZUS otrzymał dodatek emerytalny z tytułu ukończenia stu lat.

Panu Władysławowi składamy życzenia 200 lat w dobrym zdrowiu i humorze.Krystyna Boczar-Różewicz

2011-05-05

Droga Jana Pawła II do beatyfikacjiNa  konkurs plastyczny, którego celem było przypomnienie życia naszego Papieża Jana Pawła II wpłynęło 83 prace konkursowe. Komisja w składzie Krystyna Boczar-Różewicz, Nina Szczurek, Małgorzata Walaszczyk-Faryj, Norbert Uliasz po obejrzeniu prac nagrodziła następujące prace w poszczególnych kategoriach: Kat I - kl. I-III 1. miejsce - Arkadiusz Węgrzyn - SP Łęki Dukielskie i Koło plastyczne - SP Wietrzno, 2. Martyna Gac - SP Łęki Dukielskie, 3. Bartosz Ryczak - SP Łęki Dukielskie


Wyróżnienia: Marcel Bytnar  i Ernest Bytnar - SP Dukla, Martyna Twardzik- SP Dukla, Weronika Gałka - SP Dukla, Angelika Smuga - SP Dukla, Aleksandra Leśniak - SP Dukla

Kat II - kl. IV-VI
 1. miejsce  - Izabela Staroń - SP Dukla, Wiktoria Krzepkowska - SP Łęki Dukielskie i Weronika Dudzik - SP Równe, 2. Kacper Bogaczyk - SP Równe, 3. Magdalena Kłap - SP Równe i Karolina Madej - SP Tylawa


Wyróżnienia: Sylwia Solińska - SP Łęki Dukielskie, Sylwia Smolak - SP Dukla, Karolina Poradyło  - SP Łęki Dukielskie, Justyna Madej - SP Tylawa

Kat III - Gimnazjum
 1. miejsce - Łukasz Kluk - Równe, 2. Paulina Kula - Dukla i Gabriela Matyka - Dukla, 3. Karolina Belczyk - Łęki Dukielskie


Kat. Dorośli


 1. miejsce -   Roman Krok i Tadeusz Zając - ŚDS, 2. otrzymali : Halina Turek, Jadwiga Bogacz, Krystyna Zając, Tadeusz Zając, Roman Krok z ŚDS w Cergowej.


Norbert Uliasz

2011-05-04

Msza święta dziękczynna w dukielskim sanktuariumPo całonocnym czuwaniu modlitewnym, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 1 maja o godz. 15.00 miała miejsce wyjątkowa uroczystość w dukielskim sanktuarium Św. Jana z Dukli: uroczysta Msza św. dziękczynna za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II - dukielskiego Pielgrzyma. Bo właśnie tu 9 czerwca 1997 roku przybył Jan Paweł II i tutaj spędził noc. Stąd wyruszył 10 czerwca do Krosna, by dokonać aktu kanonizacji Św. Jana Duklana.

Wdzięczni OO. Bernardyni i mieszkańcy dukielskiej ziemi podjęli całonocne czuwanie przed beatyfikacją, a zaraz po niej dziękowali Panu Bogu za nowego błogosławionego. Uroczystej Mszy św. przewodniczył oraz okolicznościowe, wspomnieniowe kazanie wygłosił ks. bp Gerard Bernacki, biskup pomocniczy i wikariusz generalny archidiecezji katowickiej. Msza św. była także ofiarowana w intencji Onkologii Lubelskiej. W koncelebrze uczestniczyli także: ks. prał. Stanisław Siara, ks. prał. Michał Moskwa, ks. Jan Wilusz, ks. Jan Wosiewicz, proboszcz parafii Wietrzno oraz ojcowie Bernardyni Micheasz Okoński i gwardian Krystian Olszewski.

Wyjątkowo licznie wypełniona była w tym dniu świątynia. Przybyli parafianie i mieszkańcy dukielszczyzny, ale także pielgrzymi z Krosna i Lublina, z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli z p. dyr. Elżbietą Starosławską, Towarzystwo im. Św. Jana z Dukli z p. Stanisławem Kalitą na czele, III Zakon św. Franciszka. Obecny był także były burmistrz p. Zygmunt Nowak. Oprawę muzyczną liturgii sprawował chór z Łęk Dukielskich.

Wszystkich na wstępie bardzo serdecznie powitał kustosz relikwii Św. Jana z Dukli, gwardian dukielskiego klasztoru o. Krystian.

W podsumowaniu ks. Biskup wyraźnie zaznaczył, że cechą charakterystyczną w życiu bł. Jana Pawła II był ten jego niezwykły ewangeliczny entuzjazm, bo w każdej sytuacji widział "te jasne promienie i to, co łączy, a nie to, co dzieli". "I teraz, gdy został wyniesiony do chwały ołtarzy cieszymy się i mamy tę Ewangeliczną ufność, że z taką samą życzliwością i pogodą ducha i radością tam, w Domu Ojca Niebieskiego, przez Jego okno, będzie patrzył na nas, jak patrzył będąc tutaj, na tej ziemi, będąc wśród nas". W relikwiarzu wystawione zostały cenne relikwie Ojca Świętego bł. Jana Pawła II: fragment pasa papieskiego ofiarowany przez kard. Stanisława Dziwisza oraz różaniec, na którym się modlił ofiarowany przez kard. Mariana Jaworskiego.

Po Mszy św. ks. Bp. poprowadził po raz pierwszy litanię do Błogosławionego Jana Pawła II, pobłogosławił zebranych wspomnianym relikwiarzem.

Następnie głos zabrała p. E. Starosławska, która w imieniu pracowników Onkologii Lubelskiej ofiarowała jako wotum 3 róże, za wszelkie otrzymane łaski za wstawiennictwem Św. Jana z Dukli: za uratowanie Onkologii Lubelskiej i łaskę uzdrowienia.

Na koniec pracownicy Onkologii Lubelskiej zaintonowali "Barkę".

Henryk Kyc

2011-05-04

Leć muzyczko do niebiańskiej krainy...Z gniazda co przetrwało próby czas,
W którym ran jest tyle ilu nas
Wzbił sie w niebo niczym biały orzeł
Urzeczony blaskiem gwiazd

Tak jak strumień co wypływa z gór
Niosąc wodę dla spragnionych pól
Swoim słowem nas do miasta wiedzie
Gdzie anielski śpiewa chór

Leć muzyczko do niebiańskiej krainy
Powiedz Bogu, że Go za to wielbimy...


W dzień beatyfikacji Jana Pawła II, 1 maj br. słowami piosenki Leć muzyczko do niebiańskiej krainy... napisanej z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny w 2002 roku, a wykonywanej przez braci Golców, uczniowie klasy III b i VI c ze Szkoły Podstawowej w Dukli rozpoczęli spektakl dziękczynny za beatyfikację naszego Papieża. Jak później się okazało ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego do kraju.

Scenariusz do spektaklu napisała i przygotowała go z uczniami pani Józefa Sawczuk-Winnicka nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Dukli. W spektaklu przedstawiono ważne chwile w życiu Ojca Świętego, a uczniowie z wielkim zaangażowaniem deklamowali i śpiewali utwory. Spektakl odbywał się przy pełnej widowni w sali kinowej. Na przedstawienie przybyli : dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Jerzy Pęcak i wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, siostry Agata i Jolanta ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie

Spektakl był podsumowaniem wspaniałego dnia jakim był dzień beatyfikacji naszego Ojca Świętego Jana Pawła II dla wszystkich katolików. Dziękujemy za pracę i zaangażowanie pani Józefie Sawczuk-Winnickiej.

Krystyna Boczar-Różewicz

2011-05-04

Miłosz od nowa14 kwietnia br. w ramach realizowanego w Zespole Szkół Publicznych w Równem ogólnopolskiego projektu pod hasłem "Miłosz od Nowa"  w celu uczczenia 100. rocznicy urodzin noblisty oraz ogłoszeniem Roku 2011 - Rokiem Miłosza zorganizowano wieczór poetycki poświęcony Jego pamięci. W organizację zaangażowane były szczególnie klasy gimnazjalne i nauczycielki: Aneta Cyran - koordynator projektu i Beata Bek.

Wieczór poetycki rozpoczęła uczennica Gimnazjum w Łękach Dukielskich Joasia Buryła piosenką Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos. Dyrektor szkoły Katarzyna Reczkowska-Buryła przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość gości:: sekretarza gminy Dukla Mirosława Matykę, wicestarostę krośnieńskiego Andrzeja Guzika,  Komendanta Komisariatu Policji w Dukli Leszka Buryłę. nauczycieli, rodziców i uczniów. Narratorami wieczoru byli gimnazjaliści, uczniowie III klasy Justyna Lajdanowicz i Marcin Bogacz. Justyna Lajdanowicz powiedziała: Czesław Miłosz wniósł nieprzemijający wkład do polskiej kultury, ale i do polskiego życia. Niekwestionowany autorytet moralny, niezwykłe zaangażowanie na rzecz wolności i prawdy, tolerancji między ludźmi oraz między narodami. Wyrażał nasze niepokoje, tęsknoty i nadzieje. Jego głos otwierał nam drogę do Zjednoczonej Europy. Odznaczony Orderem Orła Białego. Literacką Nagrodę Nobla otrzymał 9 października 1980 roku za całokształt twórczości.

Wieczór rozpoczął walc angielski i wiedeński w wykonaniu tancerzy ze szkoły podstawowej Karoliny Buryła i Maćka Beka. Nauczycielki dobrały znakomicie twórczość Czesława Miłosza, bo choć to poezja trudna i wymagająca przygotowania słuchało się jej z przyjemnością. Właściwym doborem utworów pokazano piękno jego poezji, a także złożono podziękowanie za bogatą twórczość literacką i zasługi dla ojczyzny. Wybrane wiersze z ogromnym zaangażowaniem recytowali: Diana Uliaszyk, Szymon Kochan, Klaudia Pikor, Dawid Kluk, Bartłomiej Bałon, Dorota Penar, Paulina Dudzik, Dawid Folcik, Kinga Bukowczyk, Justyna Bek, Iza Kopcza, Klaudia Wiśniewska, Jadwiga Zima, Aleksandra Knapik, Damian Albrycht, Aleksandra Buczek. Przytoczę jeden wiersz:

Zaklęcia Ojca

"O słodki mędrcze, jakimże spokojem
Pogodna mądrość twoja serce darzy!
Kocham Cię, jestem we władaniu twojem,
Choć nigdy twojej nie zobaczę twarzy.

Popioły twoje dawno się rozwiały
Grzechów i szaleństw nikt już nie pamięta
I już na wieki jesteś doskonały
Jak księga, myślą z nicości wyjęta.

Ty znałeś gorycz i znałeś zwątpienie,
Ale win Twoich pamięć zaginęła.
I wiem, dlaczego dzisiaj ciebie cenię:
Mali są ludzie, wielkie są ich dzieła.

Recytacje były wzmacniane śpiewem i muzyką w wykonaniu uczniów: Justyny Jastrzębskiej,  Justyny Bek, Joanny Buryła i Karola Staronia. Na zakończenie obejrzeć można było tańce latynoamerykańskie w wykonaniu Karoliny i Maćka. Takich wieczorów chciałoby się więcej. Należą się wielkie podziękowania paniom, które przygotowały wieczór Anecie Cyran, Beacie Bek

Krystyna Boczar-Różewicz

2011-04-28

Gminny Konkurs Wiedzy EkologicznejObchody Światowego Dnia Ziemi, które co roku odbywają się 22 kwietnia, w 2011 roku obchodzone są podczas Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tematem wiodącym są lasy. Hasło Dnia Ziemi 2011 brzmi "Las całkiem blisko nas".

Na terenie lasów występują wszystkie formy ochrony przyrody, w tym pomniki przyrody, rezerwaty, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe i najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce ? parki narodowe. Na terenie lasów znajduje się również znaczna część obszarów objętych europejską siecią ochrony Natura 2000. Lasy, to częste miejsce naszego wypoczynku, rekreacji, a także edukacji. Należy wziąć pod uwagę, że 65% gatunków dzikiej flory i fauny stanowią gatunki leśne. Z okazji Międzynarodowego Roku Lasów należy przypomnieć o historycznej roli lasów. Las to miejsce, które przez tysiąclecia żywiło, odziewało , dostarczało opału i budulca. W lesie odciśnięta została także tragiczna historia Polski. Lasy polskie pełne są pamiątek po powstaniach listopadowym, styczniowym , I i II wojny światowej. Dzisiaj już wiemy, jakie skutki niesie za sobą postępujące przez setki lat wylesianie i nieprzemyślana ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze. Coraz większa wiedza o konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, stopniowo przynosi widoczne korzyści.

Zorganizowany przez gminę Dukla VI Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych był również wyrazem włączenia się w obchody Dnia Ziemi oraz Międzynarodowego Roku Lasu. W konkursie wzięło udział 20 uczniów szkół podstawowych, wyłonionych w drodze konkursu wewnętrznego w szkołach oraz 13 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Dukla. Do konkursu zgłosiło się również czterech uczniów Zespołu Szkół Publicznych z gminy Jaśliska.

Komisja w składzie: Halina Cycak, Maria Walczak, Bartosz Szczepanik i Artur Paczkowski dokonała weryfikacji konkursowych i przyznała:

- w kategorii konkurs dla Szkół Podstawowych zdecydowanie w czołówce uplasowali się uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce; Weronika Mazur, Aleksandra Uliasz, Tomasz Lorenc. Nie ustępowali im wiedzą również uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie: Weronika Dziadowicz, Paulina Bossekota i Sylwia Mazur. Ewelina Borek z Zespółu Szkół nr 1 w Dukli również uplasowała się w czołówce laureatów.

- w kategorii dla Szkół Gimnazjalnych:
1. miejsce - Izabeli Kopcza z Zespołu Szkół Publicznych w Równem, 2. - Klaudia Mazur z Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie, 3. - równorzędne zajęły trzy uczennice: Anna Bogacz, Małgorzata Bossekota z Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie oraz Anna Kordyś z Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie. Nagrody dla laureatów ufundowała Gmina Dukla oraz Agencja Rynku Rolnego. Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy wiedzy.

CH

2011-04-27

Droga do świętości

Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli

zaprasza na otwarcie wystawy
z okazji beatyfikacji Jana Pawła II

Droga do świętości

29 kwietnia 2011 roku (piątek) o godzinie 17:00
Mansarda Pałacu w DukliW programie:

 • koncert w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie pod kierunkiem Wiesława Pyzia

 • projekcja filmu "Jan Paweł II"

  2011-04-27
 • O Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli  16 kwietnia 2011 r. w Hali Sportowej  MOSiR w Dukli  odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli.  Największym zainteresowaniem wykazały się grupy dziecięce i młodzieżowe, łącznie  w zawodach wystartowało 64  zawodników.

  Klasyfikacja końcowa turnieju ( miejsca na podium ) przedstawia sie następująco :

  Kategoria żak ( 12 uczestników ) :


  1. miejsce - Dawid  Jakieła, 2. Michał Węgrzyn, 3. Krystian Szyszlak

  Kategoria żaczka ( 8  uczestniczek ) :

  1. miejsce -Ewelina Solińska, 2. Maja Pernal, 3. Patrycja Winiarska

  Kategoria młodzik ( 16 uczestników ) :

  1. miejsce - Hubert Kopczyk, 2. Karol Śliwiński, 3. Bernard Chrunik

  Kategoria młodziczka ( 2 uczestniczki )  :

  1. miejsce - Klaudia Łajdanowicz, 2. Karolina Poradyło


  Kategoria kadet ( 8 uczestników ) :

  1. miejsce - Karol Pachana, 2. Gracjan Żarnowski, 3. Tomasz Krężałek

  Kategoria kadetka (  4 uczestniczki ) :


  1. miejsce - Aleksandra Magierowska, 2. Paulina Pietruś, 3. Karolina Burczyk

  Kategoria junior (  3 uczestników ) :

  1. miejsce - Krystian Frączek, 2. Piotr Krowicki, 3. Daniel Fornal


  Kategoria juniorka ( 5 uczestniczek ) :

  1. miejsce - Magdalena Jurczyk, 2. Magdalena Węgrzyn, 3. Aleksandra Fruga

  Kategoria senior ( 3 uczestników ) :


  1. miejsce - Marcin Stępień, 2. Maciej Paszek, 3. Dawid Konieczko

  Kategoria seniorka ( 3uczestniczki ) :

  1. miejsce - Wioletta Madej, 2. Anna Chłap, 3. Agnieszka Matusik


  Po zakończeniu rozgrywek puchary i dyplomy wręczali Andrzej Dziedzic Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli.

  Bogdan Maciejewski

  2011-04-26

  Program czuwania

  PROGRAM NOCNEGO CZUWANIA PRZED BEATYFIKACJĄ sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, pielgrzyma dukielskiego w sanktuarium św. Jana z Dukli 30 kwietnia / 1 maja 2011

  20.00 przypomnienie pobytu Jana Pawła II w Dukli - o. Dobromił

  21.00 Apel Jasnogórski i procesja ze świecami pod pomnik papieski - o. Micheasz

  22.00 Część radosna różańca - mieszkańcy Teodorówki

  23.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu - o. Krystian

  0.00 Uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. Tadeusza Nowaka, dziekana dukielskiego (słowo Boże wygłosi ks. Michał Moskwa)

  1.00 Tajemnice światła - mieszkańcy Nadola

  2.00 Droga krzyżowa z Janem Pawłem II - mieszkańcy Dukli

  3.00 Tajemnice bolesne - mieszkańcy Cergowej i Popardów

  4.00 Nabożeństwo majowe

  5.00 Tajemnice chwalebne - mieszkańcy Zboisk

  6.00 Godzinki o św. Janie z Dukli i zakończenie nocnego czuwania

  7.30, 9.00, 10.30, 18.30 - msze święte

  18.00 - nabożeństwo majowe

  15.00 MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA ZA BEATYFIKACJĘ BŁ. JANA PAWŁA II POD PRZEWODNICTWEM JEGO EKSCELENCJI KS. BPA GERARDA BERNACKIEGO Z KATOWIC

  Wspólnota OO. Bernardynów w Dukli

  2011-04-26

  Konkurs świąteczny rozstrzygnięty  Już od wielu lat Ośrodek Kultury w Dukli jest organizatorem konkursu świątecznego pn. "Pisanka, kraszanka, malowanka". W tym roku na konkurs wpłynęło 145 prac. Komisja w składzie: Krystyna Boczar-Różewicz, Małgorzata Walaszczyk-Faryj i Norbert Uliasz po obejrzeniu wszystkich prac, przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych.

  Kat. Pisanka:
  1. miejsce - Danuta Patlewicz - Lipowica, 2. - Dorota Baran - Gimnazjum w Dukli

  Kat. Palma Wielkanocna:
  1. miejsce - Weronika Bałon - Gimnazjum w Równem  i  Aleksandra Staroń - Szkoła Podstawowa łęki Dukielskie , 2. - Anna Żurawska i Izabela Szczepanik - Szkoła Podstawowa w Równem, 3. - Patrycja Marszał - Szkoła Podstawowa w Głojscach, wyróżnienie - Anna Jakimczuk - Gimnazjum w Dukli

  Kat. Koszyk Wielkanocny:
  1. miejsce - Bartłomiej Lelko - Szkoła Podstawowa w Tylawie, 2. - Mateusz Borek - Szkoła Podstawowa w Równem, 3. - Ilona Salwa - Szkoła Podstawowa w Tylawie, wyróżnienie - Patrycja Buczek - Gimnazjum w Dukli

  Kat. Stroik Wielkanocny:
  1. miejsce - Dorota Penar - Gimnazjum w Równem, 2. - Angelika Dudzińska - Szkoła Podstawowa w Równem i Kaja Wrzecionko - Gimnazjum w Dukli, 3. - Patrycja Bałon - Szkoła Podstawowa w Równem, wyróżnienie - Katarzyna Kluk - Szkoła Podstawowa w Równem i Brygida Wierdak - Szkoła Podstawowa Łęki Dukielskie

  Kat. Inne:

  1 miejsce - Marlena Łajdanowicz - Gimnazjum w Dukli, 2. - Koło Plastyczne - Szkoła Podstawowa w Wietrznie, 3. - Gimnazjum w Jasionce - praca zbiorowa i Tomasz Uliaszyk - Gimnazjum w Równem, wyróżnienie: Martyna Twardzik - Szkoła Podstawowa w Dukli, ŚDS Cergowa, Ilona Salwa - Szkoła Podstawowa w Tylawie, Norbert Bazan - Gimnazjum w Dukli, II klasa ze Szkoły Podstawowej w Wietrznie, Szczurek Wojciech - Szkoła Podstawowa w Dukli, Weronika Jakieła - Podstawowa w Dukli.

  Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy.

  Małgorzata Walaszczyk - Faryj

  2011-04-21

  Konkurs na dyrektorów szkół  BURMISTRZ GMINY DUKLA

  ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Głojscach, Szkoły Podstawowej w Iwli oraz Szkoły Podstawowej w Wietrznie, prowadzonych przez Gminę Dukla.


  Przeczytał całość ogłoszenia...

  Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Trzciana-Zawadka Rymanowska odznaczony złotą odznaką "Za opiekę nad zabytkami"  W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków przypadającego w dniu 18 kwietnia wręczone zostały odznaki "Za opiekę nad zabytkami" przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. Uroczystość odbyła się w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi k/Brzozowa. Z terenu Gminy Dukla złotą odznakę otrzymał o.Dobromił Godzik - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Trzciana-Zawadka Rymanowska.

  Przygotowano na podstawie strony internetowej PUW w Rzeszowie

  ZS

  2011-04-20

  Bezpłatne badanie profilaktyczne dla kobiet z terenu Gminy Dukla

  W dniach 14 - 16 kwietnia 2011 r. w godz. 08:00 - 16:00 w cytomammobusie obok Urzędu Gminy w Dukli przeprowadzone zostaną badania mammograficzne (dla kobiet od 50-69 lat) i cytologiczne (dla kobiet od 25-59 lat), które otrzymały imienne zaproszenia przygotowane przez NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie wykonujący badania. Rejestracja obowiązkowa tel. 0 801 08 09 10

  Z. Skiba

  2011-04-13

  O Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu  9 kwietnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli odbył się turniej finałowy Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego.

  Zakończył on trwające od 22 października zmagania 9 amatorskich drużyn z terenu naszego powiatu. Po rozegraniu sezonu zasadniczego systemem każdy z każdym (mecz i rewanż), najlepsze drużyny spotkały się na turnieju finałowym. Do klasyfikacji końcowej zaliczane były wyniki spotkań z rundy zasadniczej pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Zdecydowanym faworytem rozgrywek był Mechanik, naszpikowany byłymi zawodnikami krośnieńskich Karpat, jednak już w pierwszym meczu miał niełatwą przeprawę z Sokołem Chorkówka. Losy wszystkich setów rozstrzygały się w samych końcówkach. Ambitni zawodnicy Sokoła zdołali jeszcze wygrać pierwszego seta z SKS Dukla, jednak później górą już byli gospodarze. Ostatni mecz, pomimo tego, że nie miał już wpływu na końcową klasyfikację, dostarczył ogromnych emocji zgromadzonej publiczności. Spotkały się w nim dwie najlepsze drużyny ligi Mechanik Krosno i SKS Dukla. W lidze Mechanik nie stracił w pojedynkach z Duklą nawet seta, a tu dwa pierwsze sety dość łatwo rozstrzygnęli na swoją korzyść gospodarze. W trzecim secie rozgorzała walka "na całego". W Mechaniku ciężar zdobywania punktów wziął na siebie Sebastian Galas, jednak największe brawa zbierał znakomicie grający dukielski libero Marcin Milan. Dukla miała przy stanie 24:23 piłkę meczową, jednak ostatecznie partię na swoją korzyść zapisał Mechanik, który w czwartym secie poszedł za ciosem i wygrał do 17. W tie-breaku najpierw przy stanie 14:13 piłkę meczową miała Dukla, kolejne dwa punkty zdobył Mechanik , jednak ostatecznie do 15 wygrali gospodarze.

  Wyniki turnieju: Mechanik-Chorkówka 3:0 (23,23,22) Dukla-Chorkówka 3:1 (-22,9,21,18) Mechanik-Dukla 2:3 (-20,-14,25,17,-15)

  Składy: Mechanik Krosno: Aleksander Paulo, Sebastian Galas, Tomasz Płaski, Paweł Kazanecki, Marcin Błaż, Grzegorz Wilusz, Dominik Stanisławczyk, Artur Gonet SKS Dukla: Konrad Piróg, Jerzy Górka, Robert Rąpała, Dominik Piróg, Damian Wiernusz, Artur Śliwiński, Rafał Sikora, Krzysztof Sikora, Marcin Milan Sokół Chorkówka: Grzegorz Węgrzynowski, Sławomir Zuzak, Piotr Kozubal, Michał Kozubal, Tomasz Tomasik, Tomasz Munia.

  Organizatorem Ligi było po raz dziesiąty Powiatowe Zrzeszenie LZS w Krośnie. Współorganizatorem finału był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, a sponsorami Restauracja ZIKO Dukla oraz Piekarnia Józef i Dominik Pernal Lubatowa. Okazałe puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wręczali: członek Rady PZLZS w Krośnie odpowiedzialny za sprawy organizacyjne ligi - Łukasz Aszklar, oraz Michał Szopa - dyrektor MOSiR Dukla.

  Końcowa klasyfikacja 10. Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki Zrzeszenia LZS w Krośnie:

  1. Mechanik Krosno 2. SKS Dukla 3. Sokół Chorkówka 4. LKS Krościenko Wyżne 5. LZS Przybówka 6. Beskid-GOSiR Iwonicz-Zdrój 7. LKS Świerzowa 8. LKS Targowiska 9. LUKS Tornado Wrocanka

  kbr

  Więcej zdjęć w galerii...

  2011-04-12

  Gminna liga szachowa  REGULAMIN GMINNEJ LIGI SZACHOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY DUKLA

  1. Organizator
  Uczniowski Klub Sportowy Rekord w Iwli
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

  2. Cel
  Rozwój i popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży.
  Integrowanie środowiska dzieci i młodzieży.
  Doskonalenie umiejętności gry w szachy.
  Popularyzowanie zawodów szachowych w Gminie Dukla.
  Organizacja życia pozalekcyjnego dzieci i młodzieży.

  3. Miejsce i termin
  Gminna Liga Szachowa będzie odbywać się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli w dniach: 20 maja, 17 czerwca, 23 września, 21 października i 18 listopada 2011 r.
  Rozpoczęcie o godz. 900.

  4. System rozgrywek
  Gminna Liga Szachowa składa się z cyklu pięciu turniejów. Turnieje zostaną rozegrane w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 10 min. na zawodnika. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od liczby zawodników.

  Punktacja: zwycięstwo w partii 1 pkt.; remis 1/2 pkt.; przegrana 0 pkt
  Zwycięstwo w pojedynczym turnieju 2 pkt.; drugie miejsce 1 pkt.; trzeci miejsce 1/2 pkt. Gminną Ligę szachową wygrywa zawodnik, który zdobędzie największa ilość punktów ze wszystkich turniejów.

  5. Uczestnictwo
  W turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjów (klasy I i II) z terenu Gminy Dukla. Każda ze szkół może wystawić 4 zawodników. Przy większej liczbie chętnych prosimy o kontakt telefoniczny.

  6. Zgłoszenia
  Do dnia 06.05.2011 z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, kategorii szachowej na e-mail: szkolaiwla@poczta.fm, faksem 134330003 lub listownie na adres Zespół Szkół Publicznych w Iwli; 38-450 Dukla; Iwla 22.

  7. Koszty uczestnictwa
  Napoje i posiłek na koszt własny zawodnika.
  Organizator zwraca koszt dojazdu na zawody dla 4 zawodników z Zespołu Szkół po podpisaniu umowy z opiekunem.

  8. Nagrody
  Dla najlepszych 6 zawodników i zawodniczek dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostali zawodnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki. 9. Postanowienia końcowe
  Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz dokonywania w nim ew. zmian.
  Czas trwania rozgrywek ligowych od 20 maja do 18 listopada 2011 r. Przewidywany czas trwania pojedynczego turnieju od 840 do około 1330.

  Wszystkie odpowiedzi odnośnie organizacji i przebiegu turniej można uzyskać pod numerem telefonu 134330003 lub 781787011.
  PROGRAM GMINNEJ LIGII SZACHOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY DUKLA

  Dukla 20 maja 2011 r.


  Miejsce gry
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

  Godzina 840 - 855
  Zapisy.
  Weryfikacja listy uczestników turnieju.

  Godzina 900
  Otwarcie turnieju - Dyrektor MOSiR w Dukli, Prezes UKS Rekord w Iwli.

  Godzina 905 - 925 I runda

  Godzina 930 - 950 II runda

  Godzina 955 ? 1015 III runda

  Godzina 1010 - 1030 przerwa

  Godzina 1030 - 1050 IV runda

  Godzina 1055 - 1115 V runda

  Godzina 1115 - 1135 VI runda

  Godzina 1135 - 1145 przerwa

  Godzina 1145 - 1205 VII runda.

  Godzina 1210 - 1230 VIII runda.

  Godzina 1235 - 1255 IX runda.

  Około godziny 1320 ogłoszenie wyników po pierwszym turnieju i rozdanie medali.

  2011-04-12

  Możliwość prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego, bycia opiekunką do dzieci lub nianią.  4.04. 2011 r. weszła w życie tzw. ustawę żłobkową, dotyczącą nadzoru nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat  trzech. Ustawa upraszcza zasady zakładania żłobków i mówi o formach opieki nad dziećmi, którymi mogą być oprócz żłobków, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie lub nianie. Ustawa nakłada na gminy obowiązek prowadzenia rejestru działających na jej terenie żłobków, klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów, z którymi zawrze umowę. W zależności od liczebności i rodzaju formy opieki samorząd może ubiegać się maksymalnie o 48 tys. zł na wyposażenie pomieszczeń i prace wykończeniowe, 95 tys. zł na adaptację istniejących budynków oraz 315 tys. zł na budowę lub zakup nowych z przeznaczeniem na żłobek lub klub dziecięcy. Maksymalna kwota dotacji wynosi 50% wartości przedstawionego kosztorysu.

  Termin składania wniosków przez gminy mija 20 kwietnia!!!!

  Termin składania wniosku w urzędzie mija 15 kwietnia 2011r.

  Maksymalna kwota dotacji dla żłobka lub klubu dziecięcego na 30 miejsc, zaś dla lokalu opiekuna dziennego na 5 miejsc, wynosi:

  Cel W żłobku W klubie dziecięcym U dziennego opiekuna
  Wyposażenie oraz prace wykończeniowe 48 000 zł 28 000 zł 8 000 zł
  Adaptacja 95 000 zł 56 000 zł 10 000 zł
  Budowa lub zakup budynku (lokalu) 315 000 zł 184 000 zł ------


  W przypadku mniejszej liczby miejsc, maksymalna kwota dotacji na jedno miejsce jest proporcjonalnie mniejsza i wynosi:
  Cel W żłobku W klubie dziecięcym U dziennego opiekuna
  Wyposażenie oraz prace wykończeniowe 1 600 zł 930 zł 1 600 zł
  Adaptacja 3 170 zł 1 870 zł 2 000 zł
  Budowa lub zakup budynku (lokalu) 10 500 zł 6 130 zł ------


  Według ustawy przez poszczególne formy opieki rozumieć należy:

  Żłobek - będzie sprawował opiekę na d dziećmi od ukończenia 20 tyg. życia  do 3 lat. Żłobki mogą być prowadzone przez gminy jako gminne jednostki budżetowe lub przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. stowarzyszenia zwykłe). Wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce ustali założyciel  żłobka. Opieka w tej placówce ma trwać maksymalnie 10 godz. dziennie, z możliwością wydłużenia  tego czasu za dodatkowa opłatą. Jeden opiekun będzie mógł zajmować sie maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Opiekunem może zostać osoba: posiadająca dyplom pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wych. przedszkolnego lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

  Klub dziecięcy - to placówka przeznaczona do opieki nad dziećmi od ukończenia 1 roku do 3 lat, w wyjątkowych przypadkach do lat 4. Czas opieki nad dziećmi nie może przekraczać 5 godz. dziennie, a kwalifikacje osób prowadzących taka placówkę są identyczne z tymi jakie wymagane są przy żłobkach.

  Opiekunowie dzienni - będą mogli sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjątkowo do lat 4). Będą nimi osoby fizyczne, zatrudniane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Opiekun sprawować będzie opiekę nad dzieckiem w swoim domu lub mieszkaniu albo lokalu udostępnionym przez gminę.

  Kandydaci zostaną wyłonieni w drodze konkursu, ogłoszonego przez gminę. Opiekun dzienny ma być zatrudniany na podstawie umowy, w której określone będą jego obowiązki, czas, miejsce sprawowania opieki oraz wysokość wynagrodzenia. Przed rozpoczęciem pracy powinien odbyć 160-godzinne szkolenie, jeśli nie posiada odpowiednich kwalifikacji. Opiekun ma się zajmować, w zależności od wielkości lokalu, maksymalnie pięciorgiem dzieci, a gdy w grupie znajdzie się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki, nad  trojgiem dzieci.

  Niania - będzie mogła sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia (maks. do 4 lat). Będzie zatrudniona bezpośrednio przez rodzinę, natomiast z budżetu państwa będzie opłacana za nią składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest to, że oboje rodzice dziecka (lub rodzic, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) pracują (także na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej). W przypadku, gdy niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywać będą rodzice. Osoba, z którą zawarto umowę, będzie musiała zostać zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Osobom zainteresowanym tematem, informacji w tym zakresie udziela Sekretarz Gminy Dukla pokój nr 13 tel. 134329104.

  Mirosław Matyka
  Sekretarz Gminy Dukla

  2011-04-08

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcie pana Marka Dziadosza, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca marca 2011.

  Panu Markowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2011-04-08

  SKS "DUKLA" w Amatorskiej PlusLidze

  "Podejmij wezwanie" - pod takim hasłem ruszyła II edycja Amatorskiej PlusLigi. Amatorska PlusLigi to projekt realizowany przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej, w którym uczestniczyć mogą wyłącznie klienci sieci Plus. Do rozgrywek w tej lidze w całej Polsce zgłosiło się 390 drużyn w tym Siatkarski Klub Sportowy "Dukla".

  Na przełomie marca i kwietnia drużyny startujące w kategorii Open spotykają się w halach sportowych ośmiu miast Polski, aby z etapu eliminacji wyłonić po osiem drużyn z każdego miasta, które utworzą ligę. Po zmaganiach na szczeblu regionalnym w czerwcu rozegrane zostaną dwa półfinały: w Poznaniu i Warszawie. Zwycięska drużyna II edycji Amatorskiej PlusLigi zostanie wyłoniona w wielkim finale, który rozegrany będzie 9 lipca br. w hali Ergo Arena w Gdańsku jako przedmecz finału Ligi Światowej.

  W meczach podkarpackich eliminacyjni, które odbywają od 26 marca do 3 kwietnia br. w hali sportowej przy Gimnazjum im Jana Pawła II w Tyczynie bierze udział 30 amatorskich drużyn. Faza eliminacyjna grana jest systemem grupowym, do dwóch wygranych setów (do 25 punktów) i do 15 punktów w tie break. Grupa "E", w której znalazły się zespoły: SKS "Dukla", Raniżów, Bobofruty, Izol-Mont swoje mecze eliminacyjne rozegrała 27 marca br. Zawodnicy Siatkarskiego Klubu Sportowego "Dukla" po bardzo emocjonujących spotkaniach stojących na dobrym poziomie pokonali wszystkich swoich rywali grupowych i zajęli I miejsce w swojej grupie przechodząc do następnej fazy ? rozgrywek ligowych. Kolejny etap rozgrywek odbędzie się w maju.

  Wyniki spotkań eliminacyjnych

  SKS Dukla - Izol-Mont 2 : 1 (19/25, 25/23, 15/9)
  SKS Dukla - Bobofruty 2 : 0 (25/16, 25/16)
  SKS Dukla - Raniżów 2 : 1 (27/25, 25/12, 15/1)
  Jako bonus siatkarze SKS Dukla otrzymali od sponsora rozgrywek tj. operatora sieci Plus koszulki sportowe z nazwa zespołu.

  Patronatami medialnymi rozgrywek zostali: Sport.pl, "Gazeta Wyborcza" i Radio Złote Przeboje.

  Gratulujemy naszym zawodnikom i życzymy udanych występów w dalszej fazie rozgrywek.

  Na zdjęciu zwycięscy eliminacyjnej grupy "E" zespół "SKS Dukla"  Maciej Chłap, Damian Wiernusz, Paweł Michalak, Artur Śliwiński, Krzysztof Sikora, Konrad Piróg, Marcin Milan, Dominik Piróg, Michał Okarma.
  2011-04-06

  Motocykliści u świętego Jana z Dukli  3 kwietnia br., na Pustelni św. Jana z Dukli odprawiona została msza św. w intencji rozpoczynającego sie sezonu motocyklowego przez o. Tadeusza z klasztoru OO. Bernardynów w Dukli. Na uroczystość przybyło około 700 motocyklistów wraz z rodzinami i znajomymi. Uroczystość otwarcia zakończyła się skromnym poczęstunkiem. Przygotowaniem którego zajęli się pracownicy Urzędu Gminy Dukla i Ośrodka Kultury w Dukli. Na zakończenie większość z przybyłych na rozpoczęcie udała się na dukielski rynek, gdzie przybył również burmistrz gminy Dukla Marek Górak. Inicjatorem spotkanie był, podobnie jak w latach poprzednich Tomasz Czajkowski.

  Zdjęcia z uroczystości znajdują się w naszej galerii...

  kbr

  2011-04-05

  Dobry Bóg tak chciał...  2 kwietnia br. w szóstą rocznicę śmierci Papieża Polaka Jana Pawła II Oddział Krośnieński PTTK zorganizował jak w latach poprzednich spotkanie na szczycie góry Cergowej., którą ks. Karol Wojtyła przemierzał kilkakrotnie w swoich wędrówkach po Beskidzie Niskim. O godzinie 21.00 odprawiona została msza św. przez o. Tadeusza Pobiedzińskiego z klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie i brata Marka z klasztoru OO. Kapucynów. Poprzedziło ją odśpiewanie "Barki", ukochanej pieśni naszego Papieża. Podczas kazania o. Pobiedziński przypomniał związki Ojca Świętego z ludźmi gór. 16 października 1978 roku, kiedy został wybrany przez konklawe papieżem nasza rodaczka, himalaistka Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest. Na spotkaniu z Wandą Rutkiewicz Jan Paweł II wypowiedział słynne słowa: Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko.

  Po mszy św. , dokładnie w godzinę śmierci Ojca Świętego o 21.37 zapłonęło ognisko. W uroczystości uczestniczyło około 180 osób.

  Zdjęcia z uroczystości znajdują się w naszej galerii...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2011-04-04

  Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego w Beskidzie Niskim 2011  3 kwietnia (niedziela) br. na Pustelni św. Jana z Dukli w Trzcianie odbędzie się "Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego w Beskidzie Niskim 2011".

  Program przewiduje:

  12.00 - 13.00 - przyjazd uczestników
  13.00 - uroczysta msza św.
  14.00 - poczęstunek uczestników zlotu
  15.30 - 16.00 przejazd na dukielski Rynek , pamiątkowe zdjęcia

  Serdecznie zapraszamy
  Tomasz Czajkowski

  2011-04-02

  Narodowy Spis Powszechny

  Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Polski Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Osoby przekazujące dane w ramach spisu muszą udzielać ścisłych i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie informacje będą poufne. Podlegać będą szczególnej ochronie tajemnicą statystyczną.

  Do przeprowadzenia wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r.

  W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które nie skorzystały z możliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu internetowego zostaną udostępnione na stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do 16 czerwca 2011r.

  Przepisy zawarte w ustawie przewidują, że spis przeprowadzony będzie na terytorium Polski w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24.

  Spis obejmie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami oraz osoby niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

  Przekazywanie danych

  Osoby przekazujące dane w ramach spisu muszą udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Jednak wyłącznie na zasadzie dobrowolności mogą być zbierane od osób fizycznych dane dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym, wyznania - przynależności wyznaniowej, a także liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych.

  Natomiast pozyskane z systemów informacyjnych administracji publicznej dane dotyczące niepełnosprawności mogą być uzupełniane na zasadzie dobrowolności w trakcie przeprowadzania badania reprezentacyjnego z udziałem osoby objętej spisem.

  W ramach prac spisowych prezes Głównego Urzędu Statystycznego tworzy i prowadzi bazę danych spisu. Do bazy włącza się dane przekazane m.in. przez podmioty prowadzące systemy informacyjne administracji publicznej, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz osoby objęte spisem: za pośrednictwem internetu, drogą wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez ankietera statystycznego i drogą wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.

  Więcej można przeczytać na stronie GUS

  Opracował JK na podstawie informacji z GUS

  2011-04-01

  Sukcesy w tenisie stołowym  26 marca 2011r.uczystnicy ŚDS w Cergowej reprezentowali gminę Dukla w składzie: Halina Turek, Dariusz Mańka i Wiesław Książkiewicz w Powiatowej Olimpiadzie Tenisa Stołowego. Odbyła się ona w miejscowości Rogi. Podopieczni ŚDS w Cergowej, reprezentujący gminę Dukla w kat. Osoby Niepełnosprawne, zajęli następujące miejsca:

  Halina Turek - 1. miejsce,
  Dariusz Mańka - 1. miejsce,
  Wiesław Książkiewicz - 3. miejsce.

  Zawodnicy, którzy zajęli 1. i 2. miejsca zakwalifikowali się do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim.

  Jacek Orliński

  2011-04-01

  Odnawialne źródła energii  29 marca w Urzędzie Gminy w Dukli odbyło się szkolenie na temat odnawialnych źródeł energii. Można było się dowiedzieć o rodzajach upraw energetycznych, najważniejszych zagadnieniach związanych z uprawą wierzby energetycznej, urządzeniach do przetwarzania masy energetycznej i rynku biomasy w województwie podkarpackim. Organizatorem szkolenia byli: Powiatowy Zespół Doradców w Krośnie i Gmina Dukla, a szkolenie prowadził pracownik PODR w Boguchwale Hubert Ćwik.

  kbr

  2011-04-01

  Płatności bezpośrednie 2011

  Wnioski można składać także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków tj. do 10 czerwca 2011 r., jednak za każdy dzień opóźnienia odliczany jest 1% płatności.

  Od tego roku wprowadzono możliwość wypełniania wniosków przez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dostęp do formularza uzyskuje się po nadaniu loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji przez kierownika biura powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedzibę rolnika. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jak co roku, świadczyć będzie usługi w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności. Przez cały okres przyjmowania wniosków rolnicy będą mogli korzystać z usług w Powiatowym Zespole Doradców w Krośnie jak również w punkcie gminnym w Dukli. Więcej informacji pod nr tel. 13 43 24 539

  kbr

  2011-03-31

  Modlitwy dziękczynne w dukielskim sanktuarium

  2 kwietnia w 6 rocznicę śmierci Jana Pawła II odbędzie się msza święta o godzinie 18.30. Będzie to msza święta dziękczynna za beatyfikację papieża Polaka.

  W sanktuarium każdego 16 dnia miesiąca były odprawiane msze św. w tej intencji. Pierwszą taką wspólną modlitwę w 2008 roku poprowadził nowo konsekrowany biskup Marian Rojek. W drugi dzień Wielkanocy o 10.30 odprawiona zostanie msza święta za wszystkich czcicieli świętego Jana z Dukli. Będzie ją sprawował ksiądz biskup Marian Rojek. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja będzie czuwanie przed beatyfikacją. Zgodnie z rozporządzeniem arcybiskupa Michalika odbędzie się w 3 miastach papieskich Przemyślu, Krośnie i Dukli. 1 maja o godz. 15.00 odprawiona zostanie msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Gerarda Bernackiego z Katowic. 5 maja odbędzie się msza święta uroczysta z faktu wizytacji parafii świętego Jana z Dukli przez biskupa Mariana Rojka. Będzie to również drugi dzień modlitwy za archidiecezję przemyską.

  Stanisław Kalita
  2011-03-30

  Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Równem zwycięzcami konkursu "Ignacy Łukasiewicz - życie i dzieło"  16 marca 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Równem w składzie: Justyna Bek, Dorota Penar, Marcin Bogacz wzięli udział w kolejnej edycji powiatowego konkursu pod hasłem "Ignacy Łukasiewicz - życie i dzieło" i tak jak w roku ubiegłym okazali się liderami i zajęli 1.miejsce. Organizatorem spotkania był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza, a patronował mu Prezydent Miasta Krosna. W zmaganiach miejsca na podium wzięło udział 9 szkół z naszego powiatu.

  Konkurs jak zwykle składał się z dwóch części - pierwsza polegała na przygotowaniu prezentacji poświęconej życiu i działalności polskiego Prometeusza - Ignacego Łukasiewicza. Uczniowie do zadania tego podeszli z niebywałym zaangażowaniem i pod opieką p. Anety Cyran i Beaty Bek nakręcili wspaniały film pt. "Ignacy Łukasiewicz - opowieść o prawdziwym człowieku". Zdjęcia do filmu powstawały, dzięki uprzejmości radnego Gminy Dukla pana Bohdana Gocza, na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce oraz w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Ponadto ujęcia kręcone były w ZSP w Równem i na cmentarzu w Zręcinie. Scenariusz filmu napisała pani Beata Bek, za zdjęcia i montaż odpowiedzialny był natomiast Marcin Bogacz. W filmie udział wzięli uczniowie naszej szkoły:

  Ignacy Łukasiewicz - Maksymilian Długosz
  Narrator 1 - Justyna Bek
  Narrator 2 - Dorota Penat
  Narrator 3 - Marcin Bogacz
  Honorata - Justyna Bek
  Przyjaciółka Honoraty - Klaudia Wiśniewska
  Jan Zeh - Marcin Bogacz
  Tytus Trzecieski - Szymon Kochan
  Miłkowski - właściciel Gorlic - Krystian Bukowczyk
  Piotr Mikolasch - Krystian Bukowczyk
  Matka Ignacego - Klaudia Wiśniewska
  Ojciec Ignacego - Marcin Bogacz
  Rodzeństwo Ignacego - Arkadiusz Chowaniec, Dominik Bałon, Aleksandra Bogaczyk, Karolina Borek

  W filmie wykorzystano materiały z książki Józefa Zbigniewa Sozańskiego "Ignacy Łukasiewicz - życie, dzieło i pamięć".

  Oczywiście nie tylko film decydował o zwycięstwie w konkursie, bowiem druga jego część dotyczyła znajomości życia i działalności naszego Wielkiego Polaka. Zespół z Równego nie dał jednak szans przeciwnikom i zdobywając największą ilość punktów z części teoretycznej zajął 1. miejsce.

  Aneta Cyran

  2011-03-24

  Siedemdziesięciu siedmiu uczestników w eliminacjach  19 marca 2011 r. w Hali Sportowej  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli odbyły się eliminacje Gminnej Olimpiady Tenisa Stołowego. Największym zainteresowaniem wykazały się grupy dziecięce i młodzieżowe, łącznie  w zawodach startowało 77  uczestników.  Do dalszego powiatowego etapu kwalifikacje uzyskały dwa pierwsze miejsca w każdej kategorii. Turniej przebiegał bardzo sprawnie, rozgrywki odbywały się na 8 stołach. Klasyfikacja końcowa turnieju : Kategoria 1998 i młodsi ( 27 uczestników ) :

  1. 1. miejsce Szymon Piróg, 2.Szymon Stasiak
  Kategoria 1998 i młodsi ( 9 uczestniczek ):
  1. miejsce Maja Pernal, 2. Patrycja Winiarska
  Kategoria 1995-97 ( 23 uczestników ):
  1. miejsce Tomasz Krężalek, 2. Karol Moszczyński
  Kategoria 1995-97 ( 6 uczestniczek ) :
  1. 1. miejsce Sylwia Głód, 2. Katarzyna Inglot
  Kategoria 1992-94 ( 2 uczestników ) :
  1. 1. miejsce Marek Zięba, 2. Piotr Lorenc
  Kategoria 1967-1991 ( 5 uczestników ):
  1. 1. miejsce Jacek Penar, 2. Jacek Burczyk
  Kategoria 1966 i starsi ( 2 uczestników ):
  1. 1. miejsce Waldemar Konieczko, 2. Stanisław. Kubit
  Kategoria Niepełnosprawni ( 2 uczestników ):
  1. miejsce Dariusz Mańka, 2. Wiesław Książkiewicz
  Kategoria Niepełnosprawni ( 1 uczestniczka ):
  1. 1. miejsce Halina Turek
  Sędzią głównym rozgrywek był Jan Dembiczak, a statuetki i dyplomy zwycięzcom wręczał Michał Szopa dyrektor MOSiR w Dukli.

  kbr

  Więcej zdjęć w galerii...

  2011-03-23

  Szkolenie dla rolników

  PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
  W BOGUCHWALE
  POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W KROŚNIE

  zaprasza na szkolenie rolnicze nt: "Uprawa roślin energetycznych"

  1. Rodzaje upraw energetycznych - warunki glebowo-klimatyczne
  2. Najważniejsze zagadnienia związane z uprawą wierzby energetycznej:
   • przygotowanie gleby do nasadzeń,
   • dobór odpowiedniego genotypu do rodzaju gleby,
   • system nasadzeń plantacji,
   • ochrona plantacji.
  3. Urządzenia do przetwarzania roślin energetycznych
  4. Rynek biomasy w województwie podkarpackim

  które odbędzie się dnia 29 marca 2011r. (wtorek) ogodz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dukli.

  2011-03-22

  W nowych murach

  Od 31 stycznia br. 120 przedszkolaków rozpoczęło edukację w nowym, będącym po kapitalnym remoncie budynku starej szkoły i z nowym wyposażeniem dostosowanym do wieku dzieci.
  W środę 16 marca br. odbyło sie oficjalne otwarcie przedszkola w nowym budynku. Uroczystość otworzył i przywitał przybyłych gości dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Jerzy Pęcak. Głos zabrała także wicedyrektor ZS nr 1 Lucyna Gumienny i zastępująca ją obecnie Krystyna Michna. Burmistrz gminy Marek Górak pogratulował dzieciom nowego przedszkola i życzył aby się w nim dobrze czuły. Wręczył wicedyrektor Lucynie Gumienny list gratulacyjny. Dzieci otrzymały od burmistrza kosz pełen łakoci. Nauczycielki przygotowały wraz z dziećmi część artystyczną, która była najważniejszym punktem programu, potem nastąpiło poświecenie pomieszczeń przedszkola przez ks. proboszcza Stanisława Siarę i uroczyste przecięcie wstęgi.
  Nowe przedszkole to miejsce przyjazne i bezpieczne dla dzieci. Mamy nadzieję, że będą tu chętnie codziennie przychodziły, tu spotkają przyjaciół, tu zaczną realizować swoje dziecięce marzenia.

  Więcej zdjęć w naszej galerii.

  kbr

  2011-03-18

  Rywalizowali w narciarstwie alpejskim

  3 marca br. odbyła się na stacji narciarskiej Chyrowa -Ski 2. edycja międzynarodowych zawodów w narciarstwie alpejskim pomiędzy Oldboy Opalyi (Węgry) i Oldboy Dukla (Polska). Zawody rozegrano w III kategoriach i wzięło w nich udział 15 zawodników, w tym 8 z Węgier. Organizatorami zawodów byli Oldboy Dukla, pod przewodnictwem Leszka Bąka. Sędziowali Waldemar Olszewski i Łukasz Tłuściak

  Wyniki w poszczególnych kategoriach:

  KATEGORIA OPEN

  • I. miejsce - Wacław Głód (Polska) łączny czas 2 przejazdów - 64,14 s
  • II. miejsce - Andrzej Zieliński (Polska) łączny czas 2 przejazdów - 64,67 s
  • III. miejsce - Balint Szucs (Węgry) łączny czas 2 przejazdów - 65,54 s

  KATEGORIA OLDBOY WĘGRY

  • I. miejsce - Balint Szucs łączny czas 2 przejazdów - 65,54 s
  • II. miejsce - Geza Bazula łączny czas 2 przejazdów - 77,14 s
  • III. miejsce - Ferenc Erdelyi łączny czas 2 przejazdów - 84,64 s

  KATEGORIA OLDBOY POLSKA

  • I. miejsce - Wacław Głód łączny czas 2 przejazdów - 64,14 s
  • II. miejsce - Andrzej Zieliński łączny czas 2 przejazdów - 64,67 s
  • III. miejsce - Jerzy Pietruszka łączny czas 2 przejazdów - 66,76 s
  2011-03-17

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 21 marca 2011r. /poniedziałek/ o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli VI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla (druk nr 30),
   • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 (druk nr 31),
   • c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dukla na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 32),
   • d) udzielenia pomocy rzeczowej w 2011 r. Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (druk nr 33),
   • e) udzielenia pomocy rzeczowej w 2011 r. w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie: budowa chodników w ciągu drogi krajowej Nr 9 E-371 Radom-Barwinek w miejscowościach: Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa i Barwinek (druk nr 34),
   • f) przyjęcia "Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu Gminy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Dukla (druk nr 35),
   • g) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Dukla za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (druk nr 36),
   • h) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (druk nr 37),
   • i) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Dukla (druk nr 38).
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Wspólne posiedzenie Komisji 21 marca 2011 r. /poniedziałek/ godz. 8.00

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Andrzej Dziedzic

  2011-03-14

  Gminne Eliminacje Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego  1.CEL

  • upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin,
  • aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu ,
  • integracja osób niepełnosprawnych z całym środowiskiem sportowym,
  • popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu, możliwej do uprawiania w każdych warunkach,
  • likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.

  2. UCZESTNICY

  Uczestniczyć mogą wszyscy chętni niezrzeszeni od trzech lat w sekcjach tenisa stołowego , klubach sportowych.

  3. ORGANIZATORZY

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
  • UKS TKKF Dukla

  4. TERMIN I MIEJSCE

  • 19 marzec 2011 r.
  • hala sportowa- MOSiR , godz. 9.00

  5. SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA

  • zawody przeprowadzane będą w grupach indywidualnych wg. przepisów PZTS, systemem pucharowym lub każdy z każdym decyzję dotyczącą wyboru systemu podejmuje organizator przed zawodami.
  • współzawodnictwo rozgrywane będzie w sześciu grupach wiekowych dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn;
  do 13 latrocznik 1998 i młodsi
  od 14 do 16 lat1995 - 1997
  od 17 do 19 lat1992 - 1994
  od 20 do 44 lat1967 - 1991
  45 lat i powyżej1966 i starsi
  • osoby niepełnosprawne bez względu na wiek
  • do eliminacji wyższego szczebla, aż do finału wojewódzkiego przechodzą zdobywcy I i II miejsca w poszczególnych kategoriach.

  6. NAGRODY

  Przewiduje się nagrody w postaci dyplomów i pucharów za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych kategoriach wiekowych.

  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • obowiązkowy strój sportowy, zamienne obuwie sportowe z białą podeszwą

  Zgłoszenia z podziałem na kategorie wiekowe w terminie do 18 marca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli ul. Armii Krajowej 1A tel. 134330335, 691087355 lub w formie elektronicznej pod adresem mosir@dukla.pl

  Karta zgłoszeniowa

  Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczna interpretacje postanowień niniejszego regulaminu.

  2011-03-11

  DUKLA I OKOLICE OKIEM KAMERY - KONKURS FILMOWY

  1. Celem konkursu jest propagowanie walorów gminy Dukla. Integracja środowiska lokalnego. Promowanie aktywnej postawy mieszkańców. Rozwijanie w teorii i praktyce różnorodnych zainteresowań związanych z filmem: literackich, aktorskich czy operatorskich. Tworzenie różnych form filmowych.
  2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Dukli.
  3. Zgłoszenie filmu w dowolnej formie i technologii (film fabularny, teledysk, animacja, dokument itp), w którym motywem przewodnim będą walory przyrodnicze, architektoniczne lub inne Gminy Dukla.
  4. Aby zgłosić film do konkursu należy dostarczyć najpóźniej do 20 maja 2011roku: a) kopię filmu na kasecie VHS (PAL) lub w formie cyfrowej na płycie CD (w jednym z formatów: divx, mpeg, swf, real video, quick time, videoCD) lub DVD, - w przypadku uczniów podać szkołę, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego autora. Autor filmu musi być mieszkańcem Gminy Dukla. b) Czas trwania filmu nie mniej niż 10 i nie więcej niż 60 minut. c) Filmy należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres: Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4 , 38-450 Dukla d) Do konkursu można zgłosić dwa filmy. e) Zgłaszający zgadza sie na pokaz swojego obrazu podczas różnych imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury f) Filmów zgłoszonych do konkursu organizator nie zwraca.
  5. Kategorie wiekowe a) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum b) Szkoły średnie i dorośli W kategorii wiekowej a) szkoły podstawowe i gimnazja nagrody rzeczowe natomiast w kategorii b) szkoły średnie i dorośli nagrody finansowe.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 27 maja 2011r.
  7. Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce.
  8. Wszystkie zgłoszone filmy konkursowe pozostają w archiwum organizatora konkursu.
  9. Organizator może odmówić przyjęcia filmu konkursowego lub wycofać go z konkursu, jeżeli zostanie zidentyfikowane jakiekolwiek uchybienia wobec w/w regulaminu.
  10. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.


  Ośrodek Kultury w Dukli
  38-450 Dukla
  ul. Kościuszki 4
  tel.13 4330025
  e-mail: osrodekkultury@dukla.pl

  2011-03-10

  Apel o pomoc  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli prosi o wsparcie finansowe dla rodziny Państwa Rosaliny i Jarosława Barnaś zamieszkałych w Tylawie, poszkodowanych w wyniku pożaru domu, który uległ całkowitemu spaleniu. Pomoc finansową prosimy przekazywać na niżej podany adres:

  PKPS - Zarząd Okręgowy Krosno
  Numer konta:

  10 1020 2964 0000 6102 0003 3878

  z dopiskiem: Pogorzelcy z Tylawy - Rosalina i Jarosław Barnaś

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli prosi o wsparcie finansowe dla rodziny Państwa Zofii i Janusza Głód zamieszkałych w Cergowej, poszkodowanych w wyniku pożaru domu, który uległ całkowitemu spaleniu. Pomoc finansową prosimy przekazywać na niżej podany adres:

  PKPS - Zarząd Okręgowy Krosno
  Numer konta:

  10 1020 2964 0000 6102 0003 3878

  z dopiskiem: Pogorzelcy z Cergowej - Zofia i Janusz Głód.

  2011-03-09

  Informacja dla mieszkańców

  W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 i trudnościami w odnalezieniu właściwych adresów przez rachmistrzy spisowych, przypomina się o obowiązku oznaczania nieruchomości właściwym, nadanym numerem porządkowym. Obowiązek umieszczenia we właściwym miejscu numeru nadanego danej nieruchomości wynika z przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432 )

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego oznaczenia nieruchomości, proszę o kontakt z Urzędem Gminy Dukla- pokój Nr 6 (parter) lub telefoniczny kontakt na numer: 13/ 4329113

  Irena Szumlas
  inspektor

  2011-03-09

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  CHCESZ ZWIĘKSZYĆ SWOJE KOMPETENCJE JĘZYKOWE
  I ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE
  NA STANOWISKU SPECJALISTA HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO?

  Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zaprasza osoby pracujące ? kobiety i mężczyzn na dofinansowane szkolenia oferowane w ramach  projektu ?Specjalista handlu międzynarodowego ? II edycja?, obejmujące:

  1. 100 godzinny kurs języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego zakończony międzynarodowym egzaminem.
  2. Techniki sprzedaży - 16 godzinne warsztaty.
  3. Negocjacje handlowe - 16 godzinne warsztaty.
  4. Handel zagraniczny - 16 godzinne warsztaty.
  Każdy uczestnik będzie zobligowany do uczestniczenia we wszystkich ww. szkoleniach. Atuty naszych szkoleń:
  1. Warsztaty organizowane będą w weekendy a kurs językowy będzie się odbywał dwa razy w tygodniu popołudniami po godzinach pracy uczestników,  tak aby zajęcia nie kolidowały z obowiązkami związanymi z pracą zawodową.
  2. Warsztaty prowadzone będą metodą aktywną by uczestnicy jak najefektywniej mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej.
  3. Uczestnicy mają możliwość uzyskać renomowany  międzynarodowy certyfikat językowy, którego posiadanie wzmacnia pozycję na rynku pracy.
  4. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną i doświadczoną kadrę.
  Ponadto atrakcyjność szkoleń podnoszą niskie koszty - osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane będą do wniesienia opłaty w wysokości 10% wartości szkolenia, która wynosi 266,70  zł.

  REKRUTACJA NA SZKOLENIA PROWADZONA  JEST W  OKRESIE OD 1 D0 25 MARCA2011 R.

  Proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach: I etap - złożenie do 25 marca br. wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. II etap - przystąpienie do językowego testu kontrolnego, który odbędzie się po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.

  Beneficjenci Ostateczni na etapie rekrutacji muszą spełniać następujące kryteria:
  1. Zamieszkiwać  na Podkarpaciu i mieć zameldowanie  na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego lub na terenie miasta Krosna.
  2. Posiadać status osoby zatrudnionej  w przedsiębiorstwie branży handlowo ? usługowej.
  3. Posługiwać się jednym  z trzech języków obcych (angielski, niemiecki lub rosyjski) na poziomie wyższym niż podstawowy.
  Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej projektu  www.specjalista.pigkrosno.pl oraz w biurze projektu. Istnieje możliwość zorganizowania grupy szkoleniowej również poza Krosnem w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób.

  Biuro projektu: ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno Biuro projektu czynne codziennie od 8.00 do 16.00. W okresie rekrutacji we wtorki i czwartki od 8.00 do 18.00.

  Kontakt: Ewa Lech, Elżbieta Zajdel, tel. 134323447/134369590; e-mail: e.lech@pigkrosno.pl; e.zajdel@pigkrosno.pl

  2011-03-09

  O Puchar Burmistrza  5 marca 2011r. na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy Dukla. Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli. Sędziowali: Artur Paczkowski i Jan Dembiczak.

  Do turnieju przystąpiło 7 drużyn: Równe, WOSiR Równe, Teodorówka Jacki, Dukla Jacki, Dresovia Dukla, SKS Dukla, SKS Dukla II. Turniej był rozgrywany systemem "drabinkowym" do dwóch przegranych. Atutem tego systemu była możliwość zagrania w finale pomimo jednej porażki zespołu, dopiero druga porażka eliminowała go z dalszej gry o czołowe miejsca. Warto zaznaczyć, że ten system prowadzenia rozgrywek był praktykowany po raz pierwszy historii tego turnieju. Faworytami imprezy były drużyny SKS Dukla, które regularnie trenują na obiektach MOSiR pomimo tego drużyna z Równego była bliska pokonania SKS Dukla II. W walce o trzecie miejsce spotkały sie drużyny SKS Dukla II i Równe. Pierwszy set SKS Dukla II wygrał 25:22. W drugim secie zdecydowanie wygrała drużyna z Równego 25:17. W trzecim secie drużyna z Równego wygrywała 5:1 i wydawało się, że nic już im nic nie przeszkodzi w zwycięstwie. Wtedy trener SKS Dukla II Robert Rąpała wziął czas dla swojej drużyny i od tego momentu gra potoczyła się inaczej. Ostatecznie trzeci set z wynikiem 15: 10 i cały mecz wygrał SKS Dukla II. Finał był bardzo interesujący i stał na wysokim poziomie. A zmierzyły się w nim dwie drużyny z Dukli SKS Dukla I i SKS Dukla II. Z wynikiem 2:1 wygrał SKS Dukla I. Klasyfikacja końcowa przedstawia sie następująco: SKS Dukla I - 1. miejsce, SKS Dukla II - 2., Równe - 3., "Dresovia" Dukla - 4., WOSiR Równe - 5., "Jacki" Dukla - 6., "Jacki" Teodorówka - 7.. W składzie zwycięskiej drużyny SKS Dukla I byli: Konrad Piróg, Dominik Piróg, Paweł Michalak, Szczepan Jakieła, Marcin Milan,m Michał Okarma, Robert Rąpała.

  Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, a te które zajęły miejsca od 1-3 dodatkowo otrzymały statuetki, piłki i medale, które wręczali wiceburmistrz gminy Dukla Andrzej Bytnar i dyrektor MOSiR w Dukli Michał Szopa. Najlepszym zawodnikiem Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Dukla okazał się Marcin Milan, który otrzymał puchar ufundowany przez dyrektora MOSiR Dukla. Sponsorem pozostałych nagród byli MOSiR Dukla i burmistrz Gminy Dukla.

  kbr  2011-03-08

  Medale dla rodziców  Złote i srebrne medale "Za zasługi dla obronności kraju" otrzymali rodzice, których trzech lub więcej synów pełniło bądź pełni wzorowo służbę wojskową.

  Z tej okazji Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Jaśle zorganizowały, w dniu 2 lutego, uroczystość na którą zaproszono honorowych gości mianowanych do wręczenia medali przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej. Gospodarzami uroczystości byli starosta krośnieński Jan Juszczak i płk dyplomowany Witold Przybyła, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. W spotkaniu udział wzięli przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, wicestarosta Andrzej Guzik, Elżbietę Łukacijewską reprezentowała Małgorzata Szybiak, komendanci policji i straży oraz wójtowie i burmistrzowie z gmin powiatu krośnieńskiego. Starosta Jan Juszczak zwracając się do rodziców podziękował im za trud i poświęcenie jaki włożyli w wychowanie swoich synów na wzorowych żołnierzy i Polaków. - Dzisiejszy dzień jest szczególny dla osób, które chcemy uhonorować ? mówił. Ofiarowali oni swój najcenniejszy dar w osobach swoich dzieci ojczyźnie. W imieniu władz powiatu składam Państwu serdeczne podziękowania i słowa uznania. Jesteście wzorem i przykładem dla innych.

  Medale, kwiaty i listy gratulacyjne wręczali starosta Jan Juszczak, płk Witold Przybyła, mjr Andrzej Nykiel oraz wójtowie i burmistrzowie gmin z których żołnierze pochodzą.  Decyzją Szefa WSzW w Rzeszowie Tytułem Honorowym "Wiarus Podkarpackiego Wojska" wyróżniono Janusza Koniecznego - wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzeja Krężałka - przewodniczącego Rady Powiatu, Marka Góraka - burmistrza gminy Dukla, Kazimierza Gładysza - byłego Komendanta PSP w Krośnie. Płk W. Przybyła uhonorował również starostę Jana Juszczaka za szczególne działania i wspieranie Narodowych Sił Zbrojnych. Uroczystość uświetnił występ zespołu "Kadencja" z gimnazjum w Świerzowej Polskiej.

  Ewa Bukowiecka
  Rzecznik prasowy
  Starostwa Powiatowego
  w Krośnie

  Wykaz osób, które otrzymały medal Złoty medal "Za zasługi dla obronności kraju"

  Gmina Chorkówka

  Jan Kluk

  Srebrny medal "Za zasługi dla obronności kraju"

  Gmina Chorkówka
  Ewa Guzik
  Leokadia Kludacz

  Gmina Dukla

  Halina i Marek Bałon
  Lucyna i Marian Cysarz
  Barbara Głód

  Gmina Wojaszówka

  Helena Duda
  Aleksandra i Janusz Świszcz Gmina Jedlicze Jan Krychta Stanisława i Zygmunt Wojnar

  Gmina Korczyna

  Stanisława i Adam Grochmal
  Wanda Półchłopek
  Zofia Wajda
  Maria i Antoni Winiarscy

  Gmina Rymanów

  Teresa i Czesław Buczek
  Krystyna i Józef Niemczyk
  Paweł Ziemiański

  Gmina Miejsce Piastowe

  Stefania Gadzała
  Zofia Wilk

  2011-03-07

  Komunikat Podkarpackiej Izby Rolniczej

  W związku z wyborami do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej zarządzonymi na 3 kwietnia 2011 r., Zarząd Izby informuje, że w dniach od 18 do 25 marca br. zostanie wyłożony w siedzibie gminy(miasta) spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach. W związku z tym Zarząd Izby apeluje do wszystkich zainteresowanych wyborami do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej o to by sprawdzili czy zostali ujęci w przygotowanym przez gminę (miasto) spisie wyborców. Zarząd przypomina, że każdy rolnik uprawniony do głosowania , a pominięty w sporządzonym spisie może wnieś w tej sprawie zażalenie do organu który sporządził spis. Zażalenie powinno zostać rozpatrzone w ciągu trzech dni od daty jego wniesienia. Od decyzji nie uwzględniającej zażalenie przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu trzech dni.

  Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej
  Stanisław Bartman

  2011-03-07

  Produkty Ekologiczne z Dukielszczyzny w Norymberdze

  W minionym tygodniu zakończyły się Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach i Vivaness w Norymberdze. Było to największe i zarazem najważniejsze wydarzenie branży ekologicznej roku 2011 w Europie. W 10 halach ponad 2500 wystawców z całego świata miało okazję zaprezentować swoje produkty oraz możliwości współpracy. Międzynarodowe targi to również najlepsza okazja by zaprezentować nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Na tegorocznej imprezie odbyły się premierowe pokazy ponad 800 nowości.

  Polskę reprezentowało między innymi kilka dynamicznie rozwijających się firm działających w Stowarzyszeniu Polska Ekologia- Biofuturo Trade, Eko Mega Młyny Wodne, Ekoprodukt, Hyperica Natura oraz Jasiołka. Oryginalne i atrakcyjne stoisko Stowarzyszenia, które cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzili m. in. Konsul Generalna w Monachium Elżbieta Sobótka, Podsekretarz Stanu Tadeusz Nalewajk oraz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar - wszyscy zwiedzający mieli okazję spróbowania polskich produktów ekologicznych.

  Wędliny, nabiał, przetwory z warzyw, produkty ze zbóż, ciastka pieczywo oraz herbaty cieszyły się uznaniem wszystkich gości, którzy podkreślali ich wyjątkowy smak i aromat, niespotykany w innych regionach świata. Ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających polskie stoiska cieszyły się produkty mleczne i nabiał. Z dumą zaprezentowano ekologiczne wyroby kilku polskich mleczarni oraz producentów (Magda Szaflary, OSM Jasienica Rosielna, OSM Nowy Targ oraz OSM Nowy Sącz, Gospodarstwo Ekologiczne Figa).
  Dodatkową atrakcją stoiska były liczne degustacje tradycyjnych polskich wyrobów m.in. świeżo pieczonego chleba, pierogów oraz bigosu. Podczas targów polscy producenci przeprowadzili szereg owocnych rozmów i nawiązali wiele cennych kontaktów. Wysoka jakość polskich produktów oraz ich atrakcyjna cena to duża szansa na zwiększenie importu, oraz zaistnienia polskich przetwórców i dystrybutorów na światowym rynku. Zagraniczne firmy postrzegają nasz kraj jako coraz lepiej rozwijający się rynek produktów ekologicznych.
  Tegoroczne targi BioFach można z całą pewnością podsumować jako wielki sukces organizatorów oraz wszystkich wystawców. Wydarzenia tego typu potwierdzają bardzo dobrą kondycję branży ekologicznej i rosnącego nią zainteresowania. Spotkania na międzynarodowej imprezie mają znaczący wpływ na zacieśnianie się więzi i rozwój długofalowej współpracy pomiędzy rolnikami, przetwórcami oraz dystrybutorami z całego świata.

  Zarząd Stowarzyszenia Polska Ekologia składa podziękowanie Burmistrzowi Gminy Dukla p. Markowi Górakowi za wsparcie promocji produktów z Dukielszczyzny, marki z regionu czystego ekologicznie na największych, europejskich Międzynarodowych Targach Ekologicznych BioFach Norymberga 2011.
  Ogromne podziękowania należą się także p. Marii Walczak, która przekazała ponad 200 zdjęć z regionu, promujących Podkarpacie w prezentacjach multimedialnych na konferencjach i stoiskach targowych.
  Kolejne podziękowania składamy również p. Dorocie Kazimierczuk-Walaszek oraz Oldze Lalić-Krowickiej za przekazanie ikon i książek, które stanowiły upominki dla delegacji handlowych odwiedzających stoisko.

  Opracował: Kamil Krowicki
  spec. ds. promocji
  Stowarzyszenia Polska Ekologia.
  WWW.POLSKAEKOLOGIA.ORG

  2011-03-03

  "Złote Gody" par małżeńskich z gminy Dukla

  We wtorek 1 marca br. burmistrz gminy Dukla Marek Górak i przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic wręczyli medale za długoletnie pozycie małżeńskie 38. parom z gminy Dukla.

  Uroczystość "Złotych Godów" rozpoczęto mszą świętą w kościele farnym w Dukli, którą odprawiali ks. Stanisław Siara i ks. Stanisław Kogut. Ceremonia wręczenia Jubilatom medali przez burmistrza gminy Dukla Marka Góraka i przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Andrzeja Dziedzica, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła sie w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli. Każda para małżeńska otrzymała życzenia i medal. Po uroczystości medalowej ceremonii wzniesiono toast za zdrowie, pomyślność i szczęście par małżeńskich, które przeżyły z sobą pięćdziesiąt i więcej lat. Jubilatom odśpiewano " Sto lat " . Zespół "Szarotka" działający przy Ośrodku Kultury w Dukli swoim występem uświetnił uroczystości jubileuszowe. A wspólny obiad zakończył uroczystości.

  Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie: Janina i Władysław Baranowie z Lipowicy, Helena i Marian Bekowie z Wietrzna, Janina i Alfred Belczykowie z Teodorówki, Elżbieta i Stanisław Belczykowie z Cergowej, Władysława i Henryk Bocheńscy z Dukli, Helena i Wilhelm Bogaczowie z Równego, Rozalia i Baldwin Bożętkowie z Głojsc, Czesława i Józef Chłapowie z Jasionki, Krystyna i Stanisław Chłapowie z Jasionki, Stanisława i Józef Czajowie z Łęk Dukielskich, Maria i Adam Drozdowie z Cergowej, Danuta i Feliks Dróbkowie z Równego, Genowefa i Julian Durałowie z Głojsc, Maria i Stanisław Farbańcowie z Jasionki, Anastazja i Teodor Feszowie z Barwinka, Anna i Jan Gabłowie z Tylawy, Janina i Albin Głodowie z Cergowej, Halina i Stanisław Gromkowie z Teodorówki, Maria i Jan Kalitowie z Iwli, Irena i Stanisław Karolakowie z Dukli, Henryka i Edward Kędrowie z Łęk Dukielskich, Helena i Franciszek Kogutowie z Cergowej, Helena i Stanisław Kopcowie z Mszany, Janina i Fryderyk Korzeniowie z Teodorówki, Zofia i Jan Muchowie z Łęk Dukielskich, Czesława i Tadeusz Muchowie z Iwli, Jadwiga i Stanisław Nawroccy z Wietrzna, Wanda i Zygmunt Patlowie z Równego, Anna i Ferdynand Sabatowie z Nadola, Bronisława i Leopold Sobotowie z Tylawy, Paulina i Błażej Szczurkowie z lwli, Janina i Władysław Szczurkowie z Jasionki, Amalia i Bronisław Szpakowie z Równego, Helena i Marian Szydłowie z Wietrzna, Michalina i Edward Twardzikowie z Trzciany, Stanisława i Tadeusz Wierdakowie z Łęk Dukielskich, Czesława i Teodor Woźniakowie z Głojsc, Janina i Stanisław Wróblowie z Jasionki, Krystyna i Alojzy Żurowscy z Nadola.

  Z okazji Złotych Godów życzymy wszystkim Jubilatom, aby nadal szli przez życie z dobrocią w sercu. Bądźcie szczęśliwi i miejcie wokół siebie ludzi, których kochacie. Życzymy pociechy z dzieci, wnuków, prawnuków oraz wszystkiego co daje szczęście.

  Krystyna Boczar-Różewicz  2011-03-03

  Dobre wyniki krośnieńskiej submisji drewna cennego

  Osiemnaście firm z Austrii, Estonii, Niemiec, Polski i Słowacji wzięło udział w XII Submisji Drewna Cennego organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Jej finał miał miejsce w ostatni piątek lutego w siedzibie Nadleśnictwa Brzozów. Sprzedano 96% z puli 1380 metrów sześciennych najbardziej poszukiwanego surowca drzewnego, uzyskując bardzo dobrą średnią cenę 1199 złotych za jeden metr sześcienny.

  Po otwarciu kopert z ofertami komisja przetargowa przystąpiła do pracy, zaś goście i gospodarze przetargu udali się na objazd terenowy; zwiedzili historyczną kaplicę "U św. Michała" w Bliznem, gdzie wysłuchali opowieści historycznych dr. Mariusza Kaznowskiego, dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzozowie. Zwiedzili też zakład przetwórstwa drewna DREWGER w Jasienicy Rosielnej, funkcjonujący jako firma rodzinna i specjalizujący się w produkcji podłóg i parkietów. Była to świetna okazja do prześledzenia drogi, jaką drewno okrągłe pokonuje, nim spełni swą ważną funkcję jako podłoga.

  Po kilku godzinach pracy komisja mogła ogłosić werdykt, który, sądząc po wypowiedziach uczestników, wszystkich satysfakcjonował.

  Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyło się drewno jaworowe, którego sprzedano 213 metrów sześciennych za średnią cenę 2393 złote. Nie padły w tym roku rekordy cenowe, ale kwota ponad 24 tys. złotych zaoferowana przez niemiecką firmę za jedną z kłód jaworowych o cechach drewna rezonansowego uznana została za wielki sukces. Ta cenna sztuka pochodziła z Nadleśnictwa Baligród.

  Z kolei największą pulę surowca wygrała firma Balti Spoon z Estonii. Jej przedstawiciel, Edmund Smolarek, nie krył zadowolenia.

  - Uczestniczę w przetargach na drewno w całej Europie, ale do Brzozowa mam szczególny sentyment; przyjeżdżam tu co roku i zawsze mogę liczyć na to, że znajdę sporo interesującego mnie surowca - mówił przedsiębiorca z Estonii.

  Każdy z 10 gatunków drewna wystawionych do sprzedaży okazał się atrakcyjny dla kupców; wysokie ceny oferowano za dęba i czereśnię, nabywcę znalazło też osiem kubików lipy i dwanaście kubików wiązu.

  - Wyniki submisji uznać można za bardzo dobre; jesteśmy usatysfakcjonowani uzyskaną ceną średnią - powiedział Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. - mam nadzieję, że również nabywcy drewna będą zadowoleni, gdyż zakupili najcenniejszy surowiec, jaki w tym roku możemy zaoferować do sprzedaży. Jego zgromadzenie na czterech składach to ogromny wysiłek organizacyjny, który w efekcie wszystkim się opłaca.

  Krośnieńska submisja jeszcze kilka lat temu była jednym z dwóch tego typu przetargów w Polsce, obecnie zaś ten sposób sprzedaży surowca cennego przejęły również regionalne dyrekcje w Katowicach, Krakowie, Lublinie i Wrocławiu. Jest to bardzo rynkowa forma sprzedaży, pozwalająca jednocześnie na dokładne oglądanie surowca przez nabywców. Mają oni aż tydzień czasu na to, by mogli dokładnie ocenić każdą sztukę pod kątem przydatności do przerobu oraz zaoferować własną cenę jej zakupu.

  Edward Marszałek
  rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

  2011-03-02

  Rachmistrze wyruszyli w teren

  W dniach od 1 do 17 marca 2011r. w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r.

  W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegać będzie na dokładnym zaznajomieniu się z całym przydzielonym mu obwodem oraz weryfikacji wykazów adresów zamieszkanych budynków przygotowanych wcześniej przez służby statystyki publicznej oraz urzędy gmin. Rachmistrz będzie się posługiwał mapą obwodu, na której zaznaczono budynki do weryfikacji - sprawdzi aktualność i poprawność adresów oraz dopisze adresy budynków istniejących, których brak jest w wykazie i na mapie, ewentualnie usunie nieistniejące budynki. Wykazy adresów budynków oraz mapa będą zaimplementowane na przenośnym urządzeniu elektronicznym.

  W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które nie skorzystały z możliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 1 kwietnia 2011r. formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu internetowego zostaną udostępnione na stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do 16 czerwca 2011r.

  Opracował JK na podstawie informacji z GUS

  2011-03-01

  Najpopularniejsi i najlepsi wybrani

  24 lutego br. w nowej hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli odbył się X Jubileuszowy Finał Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego w 2010.

  Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy powiatu krośnieńskiego w 2010 roku organizuje podobnie jak we wcześniejszych latach Starostwo Powiatowe w Krośnie przy współpracy dziesięciu gmin powiatu krośnieńskiego ziemskiego i redakcji tygodnika "Nowe Podkarpacie". Wśród nominowanych najwięcej jest piłkarzy - 9, 5 biathlonistów, 3 lekkoatletów, 2 narciarki biegowe, 2 tenisistów stołowych oraz po jednym przedstawicielu kolarstwa górskiego i strzelectwa, a także marszer (wyścigi psich zaprzęgów). Jeden z kandydatów - Piotr Smolak - uprawia kilka dyscyplin m.in. narciarstwo biegowe, kolarstwo długie, triathlon oraz biegi na długich dystansach, w tym maratony. Ze względu na to, że regulamin dopuszcza zawodników mieszkających w poszczególnych gminach, a reprezentujących kluby nawet w innym regionie Polski, wśród kandydatów do miana najpopularniejszego sportowca znalazł się Sławomir Peszko, gwiazda Lecha Poznań, zgłoszony przez władze samorządowe gminy Jedlicze. Gmina Dukla pamiętała także o wychowanku Przełęczy-Dukla Kamilu Walaszczyku. Obecnie to lider i kapitan II - ligowej Resovii. Wśród nominowanych znalazła się Ewelina Marcisz, która w tym sezonie startuje w Pucharze Świata i podnosi umiejętności u boku Justyny Kowalczyk.

  Wśród trenerów, czterech związanych jest z piłką nożną, a trzech z tenisem stołowym. Pozostałych dwóch szkoli z narciarstwa i ringo oraz z biathlonu i piłki nożnej. W sumie w plebiscycie uczestniczą reprezentanci 29 klubów.

  Najwięcej głosów w poszczególnych kategoriach i tytuł:

  Najpopularniejszego Działacza Powiatu Krośnieńskiego za rok 2010 otrzymał Paweł Malinowski - główny sponsor III ligowej drużyny LUKS Partyzant Mal Bud Targowiska,

  Najpopularniejszego Trenera Powiatu Krośnieńskiego otrzymał Mirosław Kalita - trener piłki nożnej III ligowej drużyny LUKS Partyzant Mal Bud Targowiska,

  Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Krośnieńskiego otrzymali:

  1. Sławomir Peszko - piłkarz, lider Lecha -Poznań, od stycznia br. gra w FC Koeln
  2. Łukasz Zych - zawodnik III ligowej drużyny LUKS Partyzant Mal Bud Targowiska
  3. Mateusz Krawczyk - bramkarz III ligowej drużyny LUKS Partyzant Mal Bud Targowiska
  4. Radosław Durał - mistrz Polski Family Cup, zawodnik MTB Rymanów
  5. Kamil Walaszczyk - lider Resovii, Zawodnik Roku 2009, wychowanek Przełęczy -Dukla, obecnie staraja się o niego kluby pierwszoligowe jak Arka-Gdynia, czy Korona-Kielce.

  Kapituła X Jubileuszowego Plebiscytu przyznała tytuł Najlepszego Sportowca Roku 2010:

  1. 1. Ewelinie Marcisz - złotej medalistce juniorów na 5 km, brązowej medalistce seniorek na 5 km, reprezentantce Polski w Pucharze Świata w Oslo 2011 roku,
  2. 2. Sławomirowi Peszko- piłkarzowi, liderowi Lecha -Poznań, od stycznia br. grającemu w FC Koeln
  3. 3. Kamilowi Walaszczykowi - liderowi Resovii, Zawodnikowi Roku 2009, wychowankowi Przełęczy -Dukla, obecnie starają się o niego kluby pierwszoligowe jak Arka-Gdynia, czy Korona-Kielce.
  4. 4. Filipowi Muszyński - lekkoatlecie z klubu LUKS Burza-Rogi, biegaczowi przełajowemu
  5. 5. Patrykowi Jakiele - zawodnikowi IKN Górnik - Iwonicz Zdrój, brązowemu medaliście Mistrzostw Polski.

  Laureaci zostali uhonorowani statuetkami autorstwa Andrzeja Samborowskiego - Zajdla, artysty rzeźbiarza, absolwenta krakowskiej ASP i prezentami sponsorowanymi przez PKO. BP w Krośnie i Starostwo Powiatowe w Krośnie.

  Nagrodę specjalną Starosty Krośnieńskiego otrzymał Jerzy Kaleta - za organizację przez 12 lat turniejów rodzinnych w tenisie stołowym i piłce siatkowej i Kazimierz Krężałek wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za pomysł organizacji plebiscytu.

  Jubileuszowy X Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego w 2010 uświetniły występy artystyczne: Gabrysi i Oli Matyka, zespołu tanecznego Gabi z Ośrodka Kultury w Dukli, zespołu tanecznego z Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, występ pary tanecznej i orkiestry dętej z Targowisk.

  Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali gospodarze Plebiscytu: starosta krośnieński Jan Juszczak i burmistrz gminy Dukla Marek Górak, który powiedział:

  Jubileusze mają to do siebie, że zapadają na dłużej w pamięci, byłbym nieskromny gdybym powiedział, że na X Jubileuszowy Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego 2010 wybudowaliśmy halę sportową. Specjalnie jednak nie oznakowaliśmy dojazdu na halę, aby zaproszeni goście mogli zobaczyć, gdzie znajduje się pierwsze pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią boisko na Podkarpaciu. Na którym juz od kilku tygodni trwają treningi drużyn z Podkarpacia i nie tylko.

  Więcej zdjęć z plebiscytu w galerii wydarzeń.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2011-02-25

  Konkurs tańca

  Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału w XIII GMINNYM KONKURSIE TAŃCA DUKLA 2011

  Wszyscy chętni mogą wystąpić w trzech kategoriach:

  - solista
  - para taneczna
  - zespół(3-8 osób)

  - Każdy uczestnik przygotowuje jeden układ taneczny
  - Organizator na podstawie ilości zgłoszeń wyłoni poszczególne kategorie
  - Powstanie odpowiedniej kategorii jest uzależnione od ilości uczestników
  - Organizator ostatecznie kwalifikuje prezentacje do odpowiedniej kategorii
  - Zgłoszenia należy przesyłać na kartach zgłoszenia do dnia 10 maja 2011r.

  Konkurs odbędzie się w sali kina ?Promień? w dniu 28 kwietnia 13 maja 2011r.

  ZAPRASZAMY !!!

  2011-02-22

  Wielki Finał X Plebiscytu

  Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla Zapraszają na FINAŁ X Plebiscytu Na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego w 2010 roku, który odbędzie się 24 lutego 2011 roku o godz. 17.00 w Hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

  W programie:
  - wyróżnienia laureatów
  - pokazy sportowe
  - występy taneczne, wokalne i wiele innych atrakcji
  Patronat medialny: tygodnik "Nowe Podkarpacie", "Nasz Powiat", Telewizja "Obiektyw"
  Wstęp wolny

  Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy powiatu krośnieńskiego w 2010 roku tradycyjnie organizuje Starostwo Powiatowe w Krośnie przy współpracy dziesięciu gmin powiatu krośnieńskiego ziemskiego i redakcji tygodnika "Nowe Podkarpacie".
  Wśród nominowanych najwięcej jest piłkarzy - 9, a ponadto 5 biathlonistów, 3 lekkoatletów, 2 narciarki biegowe, 2 tenisistów stołowych oraz po jednym przedstawicielu kolarstwa górskiego i strzelectwa, a także marszer (wyścigi psich zaprzęgów). Natomiast jeden z kandydatów - Piotr Smolak - uprawia kilka dyscyplin m.in. narciarstwo biegowe, kolarstwo długie, triathlon oraz biegi na długich dystansach, w tym maratony. Ze względu na to, że regulamin dopuszcza zawodników mieszkających w poszczególnych gminach, a reprezentujących kluby nawet w innym regionie Polski, wśród kandydatów do miana najpopularniejszego sportowca znalazł się Sławomir Peszko, gwiazda Lecha Poznań, zgłoszony przez władze samorządowe gminy Jedlicze. Gmina Dukla pamiętała także o wychowanku Przełęczy Kamilu Walaszczyku. Obecnie to lider i kapitan II - ligowej Resovii. Władze Korczyny szczycą się m.in. Eweliną Marcisz, która w tym sezonie startuje w Pucharze Świata i podnosi umiejętności u boku Justyny Kowalczyk. Przed rokiem władze Iwonicza-Zdroju zgłosiły olimpijczyka z Vancouver - biathlonistę Łukasza Szczurka.
  W gronie trenerów, czterech związanych jest z piłką nożną, a trzech z tenisem stołowym. Pozostałych dwóch szkoli z narciarstwa i ringo oraz z biathlonu i piłki nożnej.
  W sumie w plebiscycie uczestniczą reprezentanci 29 klubów!
  Podobnie jak w poprzednich trzech latach, Czytelnicy "Nowego Podkarpacia" wybiorą pięciu najpopularniejszych sportowców oraz trenera i działacza. Natomiast kapituła plebiscytu wybierze pięciu najlepszych sportowców spośród wszystkich kandydatów. Laureaci zostaną uhonorowani statuetkami autorstwa Andrzeja Samborowskiego - Zajdla, artysty rzeźbiarza, absolwenta krakowskiej ASP.

  2011-02-21

  Śpiewali utwory z lat 60., 70. i 80.

  8 lutego 2011 roku w Równem odbył się Powiatowy Przegląd Piosenki pod hasłem "Ocalmy od zapomnienia". Organizatorem i pomysłodawcą konkursu była pani Marzena Rygiel - nauczyciel muzyki w Zespole Szkół Publicznych w Równem. Imprezę patronatem objęło Starostwo Powiatowe w Krośnie i ufundowało nagrody.
  Uczestnicy mieli za zadanie przygotować i wykonać utwory pochodzące z lat 60. 70. lub 80. Celem konkursu było przypomnienie i popularyzowanie polskich piosenek, które największe trumfy święciły w minionym - XX wieku. Do rywalizacji przystąpiła ogromna, jak na pierwszy przegląd ilość wykonawców, bo na scenie rówieńskiego Domu Ludowego pojawiło się aż 70 uczniów z 20 szkół naszego powiatu. Rywalizowali oni w następujących kategoriach: klasy I - III SP, klasy IV - VI SP, klasy I - III Gimnazjum oraz klasy I - III szkół ponadgimnazjalnych. Imprezę prowadziła absolwentka ZSP w Równem i niejednokrotna zwyciężczyni podobnych przeglądów - Ania Rygiel. Rolę operatora dźwięku znakomicie pełnił natomiast uczeń klasy III gimnazjum - Marcin Bogacz. Chwile te na stałe utrwalili w naszej pamięci, robiąc cudowne fotografie pani Beata Bek i pan Grzegorz Lijana. Konkurs uświetnił swoją obecnością wicestarosta powiatu krośnieńskiego Andrzej Guzik, któremu tematyka muzyczna wykonywanych utworów bardzo przypadła do gustu. W lożach jurorskich zasiedli natomiast: p. Grażyna Ostrowska, p. Małgorzata Walaszczyk - Faryj oraz p. Radosław Zięba. Nagrodzono następujących wykonawców w poszczególnych kategoriach konkursowych:

  Kategoria I - klasy I - III SP
  1. miejsce - Patrycja Ozimina - Sieniawa, 2. Alicja Menet - Iwonicz, 3. Emilia Zając
  Kategoria II - klasy IV - VI SP
  1. miejsce - Michał Kondyjowski - Sieniawa, 2. Aleksandra Lidwin - Potok, 3. Wiktoria Urban - Łężany, wyróżnienia - Aleksandra Bogaczyk - Równe, Wiktoria Polak - Łężany, Weronika Wiernasz
  Kategoria III - klasy I - III gimnazjum
  1. miejsce - Paulina Patla - Lubatówka, 2. Joanna Buryła - SSM - Krosno , 3. Magdalena Klimkiewicz i Karol Jakieła - Lubatowa, wyróżnienia I stopnia - Natalia Ślusarczyk - Targowiska i Karolina Cetnarska - Rymanów, wyróżnienia II stopnia - Agnieszka Brzana - Lubatówka, Anna Kogut - Iwla
  Kategoria IV - klasy I - III Szkół ponadgimnazjalnych
  1. miejsce - Katarzyna Chorzępa - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym
  Grand Prix - Natalia Niedziela -Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu.

  Organizatorzy konkursu serdeczne podziękowania kierują do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia go, a w szczególności do burmistrza gminy Dukla Marka Góraka, który wspomógł nas przy zakupie wspaniałych nagród, sołtysa wsi Równe - pana Mariusza Folcika, który udostępnił salę Domu Ludowego oraz pani dyrektor Katarzynie Reczkowskiej - Buryła za pomoc i życzliwość przy przygotowaniu konkursu. Mamy nadzieję, że impreza ta z biegiem czasu stanie się jednym z ważniejszych wydarzeń muzycznych w powiecie krośnieńskim, już teraz z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje.

  Aneta Cyran

  2011-02-18

  Będą reprezentować gminę Dukla  Zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" Klaudia Łajdanowicz ze Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich i Damian Madej z Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli będą reprezentować gminę Dukla w eliminacjach na poziomie powiatowym.

  10 lutego br. w Urzędzie Gminy Dukla odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Eliminacje odbywały sie w dwóch grupach: I - szkoły podstawowe i II - gimnazja. Uczestniczyło w nich 5 uczniów ze szkół podstawowych z: Łęk Dukielskich, Tylawy i Dukli i 11 uczniów z gimnazjów z: Łęk Dukielskich, Dukli, Jasionki, Tylawy i Wietrzna. Nad przebiegiem eliminacji czuwało jury w składzie: mł. bryg. Marek Fejkiel ? przewodniczący, mł. bryg. Ireneusz Długosz ? sekretarz, obaj z Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Członkami jury byli także druhowie: Wiktor Madej - Komendant Gminny OSP w Dukli, Andrzej Ukleja - prezes Zarządu Oddziału Gminnego Witold Puz - sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego i Wacław Sporniak - wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego. Organizatorem turnieju był burmistrz gminy Dukla Marek Górak wraz z Miejsko-Gminnym Zarządem OSP RP w Dukli. Oni też zatroszczyli sie o poczęstunek dla uczestników eliminacji.

  Zwycięzcami eliminacji (pisemnej i ustnej) zostali:

  Grupa I - szkoły podstawowe:

  1.miejsce - Klaudia Łajdanowicz (SP Łęki Dukielskie), 2. Mateusz Skrzęta (Szkoła Podstawowa Dukla), 3. Krystian Piątek ( Szkoła Podstawowa Tylawa)

  Grupa II - gimnazja:

  1.miejsce - Damian Madej (Gimnazjum w Dukli), 2. Mateusz Belczyk (Gimnazjum Łęki Dukielskie), 3. Miron Marchewka (Gimnazjum Łęki Dukielskie). Laureaci pierwszych miejsc w obu grupach eliminacyjnych będą reprezentowali gminę Dukla w rozgrywkach na poziomie powiatowym. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców i dyplomy dla uczestników turnieju wręczali wiceburmistrz gminy Dukla Andrzej Bytnar i członkowie jury. Zwycięzcom, uczestnikom i nauczycielom przygotowującym uczniów do eliminacji gratulujemy.

  kbr

  2011-02-11

  XIX Światowy Dzień Chorego w dukielskim sanktuarium

  Ojcowie Bernardyni serdecznie zapraszają wszystkich chorych i cierpiących 11 lutego do wspólnej modlitwy.

  Przebieg tego szczególnego dnia:
  14:00 - spowiedź i wystawienie Najświętszego Sakramentu
  15:00 - Msza Święta w intencji chorych.
  Po Mszy Świętej specjalne błogosławieństwo chorych na wzór z Lourdes

  Ojcowie Bernardyni serdecznie zapraszają.

  2011-02-09

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Konrada Zimy, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca.

  Panu Konradowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2011-02-09

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 17 lutego 2011r. /czwartek/ o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli V sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) określenia wzoru umowy przekazania prowadzenia Gimnazjum w Wietrznie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno "Wiatr" w Wietrznie (druk nr 21),
   • b) określenia wzoru umowy przekazania prowadzenia Gimnazjum w Głojscach Stowarzyszeniu "Wspólna szkoła" w Głojscach (druk nr 22),
   • c) określenia wzoru umowy przekazania prowadzenia Gimnazjum w Iwli Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli "Perfectus" w Iwli (druk nr 23),
   • d) ustalenia obwodu Gimnazjum w Iwli prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli "Perfectus" w Iwli (druk nr 24),
   • e) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych (druk nr 25),
   • f) zmiany uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla (druk nr 26),
   • g) zasad rejestracji i znakowania psów na terenie Gminy Dukla (druk nr 27),
   • h) uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2011 rok (druk nr 28),
   • i) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dukla (druk nr 29).
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Wspólne posiedzenie Komisji 11 lutego 2011 r./piątek/ godz.9.00

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Andrzej Dziedzic

  2011-02-07

  Modlitwa za prowincję Bernardynów

  Od 1997 roku, decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II w Święto Ofiarowania Pańskiego, przeżywamy w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego.

  W dukielskim sanktuarium 2 lutego odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Niemca z Ukrainy. Dzisiaj święto Ofiarowania Pańskiego, święto szczególnego spotkania Boga i człowieka. Jezus Chrystus wchodzi do świątyni naszych serc. Jezus przychodzi również tutaj aby rozświetlić drogę spotkania z Bogiem. Nie bójcie się wziąć do swoich serc Jezusa i Maryi mówił w homilii bp Niemiec. W słowach skierowanych do wiernych podkreślił rolę świętego Jana z Dukli, wielkiego świętego tej ziemi, patrona Lwowa, Dukli, patrona kresów wschodnich. Podziękował ojcom Bernardynom za wieloletnie posługiwanie wiernym. W kronice klasztornej ks. biskup zapisał następujące słowa: Jestem wdzięczny Panu Bogu w Trójcy świętej Jedynemu i Najświętszej Dziewicy Maryi i wszystkim świętym za dziedzictwo wiary zasiane w sercach ludu Bożego tej ziemi przez promieniowanie świętości świętego Jana z Dukli i jego współbraci ojców Bernardynów. Szczególnie dziękujemy Bogu za łaski udzielone ludowi Bożemu żyjącemu na Ukrainie oraz za posługę ojców Bernardynów w prowincji świętego Michała Archanioła. Jak podkreślił o. Krystian Olszewski modlono się w sposób szczególny za prowincję Bernardynów w ramach 20 rocznicy odrodzenia struktur kościelnych na Ukrainie. 11 lutego w dukielskim sanktuarium o godzinie 15 odbędzie się msza święta za chorych. Ojcowie Bernardyni serdecznie zapraszają.

  Stanisław Kalita

  2011-02-07

  Ogłoszenie

  Serdecznie zapraszam mieszkańców DUKLI na Zebranie Ogólne Mieszkańców, które odbędzie się dnia 14 lutego 2010 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 w sali narad Urzędu Gminy w Dukli.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Uchwalenie porządku zebrania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dukla.
  5. Dyskusja.
  6. Zakończenie zebrania.

  Przewodniczący Zarządu Osiedla
  Zenon Leńczyk
  2011-02-04

  Dla wszystkich lepiej

  Przedszkole Gminne w nowej siedzibie

  Od 31 stycznia 2011 roku Gminne Przedszkole w Dukli ma nową siedzibę w budynku wyremontowanej części Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Kościuszki. Dzięki temu rodzice mają dogodny dojazd do przedszkola, a dzieci dostęp do sali gimnastycznej i placu zabaw.

  W czerwcu ubiegłego roku powstał plan kapitalnego remontu budynku starej szkoły i przeniesienia do niego Przedszkola Gminnego. Prace remontowo-adaptacyjne ruszyły już we wrześniu. Wykonano wymiany podłóg, położono nowe tynki, docieplono stropy. Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i armaturę sanitarną dostosowaną do wieku dzieci, stolarkę wewnętrzną, instalację elektryczną, c.o., instalację p.poż. (montaż klapy oddymiającej). Powstał aneks kuchenny z windą towarową, zakupiono nowe wyposażenie sal lekcyjnych oraz szatni. Wykonano połączenia ze szkołą umożliwiające korzystanie dzieciom z małej sali gimnastycznej i bezpośredniego dojścia na plac zabaw. Przy budynku wykonano parking, a obejście wyłożono kostką brukową. Powstała sala telewizyjna oraz kącik zabaw przy świetlicy. Koszty adaptacji i remontu to ponad 500 tys. z budżetu gminy Dukla.

  kbr  2011-02-03

  Spotkanie z Izabelą Zatorską w Wietrznie

  "RUCH = ZDROWIE" - pod takim hasłem w Domu Ludowym w Wietrznie odbyło się spotkanie z Izabelą Zatorską, wicemistrzynią świata i mistrzynią Europy w biegach górskich. Biegaczka przyjechała na zaproszenie Krystyny Boczar-Różewicz, specjalistki do spraw promocji w Gminie Dukla.

  Mistrzyni opowiedziała zebranym o swojej przygodzie ze sportem. - Mam 48 lat. Trenuję biegi od 15 roku życia. Jako młoda dziewczyna trafiłam na dobrych trenerów - wspominała Izabela Zatorska. - Dzięki sportowi zwiedziłam prawie cały świat. Byłam w Chinach, Japonii, Afryce, Ameryce Północnej, Alasce. Poznałam ciekawych ludzi i ich zwyczaje.

  Kilka lat temu w Nigerii przeżyła bardzo ciężki wypadek. Samochód którym jechała na zawody zjechał z drogi i wpadł w przepaść. - Miałam złamane dwa kręgi piersiowe, cztery żebra, obojczyk, przebite płuco i wstrząs mózgu - wymieniała liczne obrażenia Zatorska.. Mimo tak poważnego stanu dopiero po trzech dniach wróciła rejsowym samolotem do kraju. Lekarze twierdzili, że na powrót do wyczynowego biegania nie ma szans. Jednak siła charakteru i miłość do biegania sprawiły, że mistrzyni znów sięga po najwyższe laury. Wygrywa z dużo młodszymi rywalkami i zdobywa kolejne medale.

  Izabela Zatorska w czasie spotkania w Wietrznie podkreślała jak ważny jest w życiu ruch i rekreacja. - Ćwiczyć można w każdym wieku - zachęcała. - Nie ma znaczenia czy ma się 30 czy 60 lat. Według biegaczki każda forma aktywności ruchowej, a zwłaszcza bieganie służy zdrowiu. - Bieg to naturalny ruch naszego ciała, dlatego trzeba jak najczęściej go wykonywać. Nie wolno się zrażać dziwnymi spojrzeniami czy uwagami innych osób. Warto zadbać o siebie i swoją kondycję - przekonywała. Mistrzyni zademonstrowała kilka prostych ćwiczeń. Pokazała jak poprawnie wykonywać wymachy rąk i nóg, skłony, skakać na skakance czy rzucać piłką lekarską. Zachęcała również do chodzenia z kijkami nordic walking. Według niej jest to świetna forma aktywnego wypoczynku dla każdego, niezależnie od wieku, kondycji czy tuszy.

  ad

  2011-02-02

  Ferie z Ośrodkiem Kultury  Ferie zimowe z Ośrodkiem Kultury w Dukli stały się już tradycją. Od 17 do 27 stycznia w sali kina "Promień" odbywały się zajęcia dla dzieci zorganizowane przez pracowników Ośrodka Kultury. Ponad 30 uczestników z wielkim zaangażowaniem brało udział w różnego rodzaju zajęciach zarówno rekreacyjnych jak i sportowych (turniej darta). Półmetek ferii wyznaczyło ognisko. Dzieci ten dzień spędziły w parku, gdzie po zabawach na śniegu zajadały sie pieczoną kiełbasą. Niewątpliwie największą frajdą był całodzienny wyjazd na lodowisko i basen, uwieńczony kalorycznym deserem w McDonaldzie. Wszystko odbywało się w wyjątkowej atmosferze radości i zabawy, a co najważniejsze pod czujnym okiem dorosłych. Jak się można domyślać na zakończenie ferii, wszyscy przy herbatce i pizzy wspominali wspólnie spędzony czas. Uczestnicy odebrali dyplomy za uczestnictwo w zajęciach oraz nagrody zdobyte w turniejach. Ośrodek Kultury dziękuje pani Magdalenie Krówce i Annie Stępień za pomoc podczas wyjazdów z dziećmi. Zapraszamy za rok.

  Norbert Uliasz

  2011-02-01

  Pięćdziesiąt dzieci w Konkursie

  22 stycznia br. w jeszcze nie w pełni odremontowanym Domu Ludowym w Tylawie odbył sie Konkurs Tradycji Bożonarodzeniowej. Obejmował on: kolędy, pastorałki, wiersze, przyśpiewki i powiedzonka dawne i współczesne tematycznie związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Organizatorem konkursu było sołectwo Tylawa. Wzięło w nim udział pięćdziesięcioro dzieci z Tylawy w trzech kategoriach wiekowych. W skład jury weszli: ks. proboszcz Janusz Dudziak, Anna Jodłowska i Iwona Buriak. A oto zwycięscy poszczególnych kategorii:

  Kat. I do 6 lat:
  Oskar i Aleksandra Gęborys i Nikola Hudyk

  Kat. II szkoła podstawowa
  Magdalena Domin z II klasy

  Kat. III. Gimnazjum
  Damian Bauer z II klasy

  Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy. Wzięło w nim udział pięćdziesięcioro dzieci z Tylawy w trzech kategoriach wiekowych.

  Grzegorz Jadach
  sołtys Tylawy

  2011-01-29

  Informacja o projekcie

  Zakończono realizację jednej z największych inwestycji Gminy Dukla ostatnich latach - budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe. Prace w terenie trwały 1,5 roku. Na zadanie pozyskano środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, oś priorytetowa nr oś IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat A - oczyszczanie ścieków. Projekt "Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukla - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe o wartości 6 775 437,26 zł (wartość z umowy po ostatnim aneksie), z tego wydatki kwalifikowane 6 177 600,77 zł w tym dofinansowanie 4 398 319 zł. Planowana długość sieci ( w tym wskaźniki produktu wynosiła 21, 596 - oraz dodatkowo ok. 4,2 km przykanalików za które płaci Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji. Rzeczowa realizacja zadania została zamknięta 15 listopada 2010r. -został podpisany protokół odbioru końcowego i złożony został wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego.
  Z Gminą Krosno zostały ustalone warunki odbioru ścieków (w tym cena odbieranych ścieków), dokonano montażu opomiarowania ścieków. Obecnie trwają prace polegające na dokonaniu wpięć do sieci mieszkańców, montażu wodomierzy oraz zawieranie umów na odbiór ścieków - co jest ostatnim działaniem pozwalającym na korzystanie przez mieszkańców m. Równe z sieci kanalizacyjnej. Administratorem wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest Dukielska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o.

  Piotr Świder

  2011-01-28

  Dziękczynienie za 20 lat Kościoła na Ukrainie w sanktuarium dukielskim

  20 stycznia w dukielskim sanktuarium św. Jana z Dukli, razem z Kościołem Rzymsko-Katolickim na Ukrainie dziękowaliśmy Panu Bogu za odtworzenie struktur diecezjalnych Kościoła rzymsko - katolickiego na Ukrainie oraz dziękowaliśmy za dar daty beatyfikacji Jana Pawła wyznaczonej przez Ojca Św. Benedykta XVI na 1 maja tego roku.

  Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej.

  Na wstępie zebranych powitał gwardian klasztoru dukielskiego i zarazem kustosz relikwii św. Jana o. Krystian Olszewski. W gronie gości znaleźli się m.in. ks. Andrzej, proboszcz z Równego na Ukrainie, który przybył wraz z ks. biskupem, p. senator Alicja Zając, której mąż skutecznie zabiegał o uratowanie pustelni św. Jana oraz chór z Łęk Dukielskich, który zawsze pielgrzymuje na uroczystości do Lwowa.

  W słowie wstępnym ks. bp Marcjan podkreślił wagę ingerencji Bożej w naszą rzeczywistość i pośrednictwa ludzi i świętych w realizacji Bożych planów.

  W homilii wygłoszonej przez ks. bpa mogliśmy poznać całą - w niejednym fragmencie na ludzki rozum niezrozumiałą - historię przed i w czasie odtwarzania struktur Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie. W tym wymiarze duchowym szczególnie podkreślił kaznodzieja rolę Jana Pawła II oraz św. Jana z Dukli.

  W modlitwie wiernych polecaliśmy Panu Bogu - za wstawiennictwem św. Jana z Dukli - m.in. Ojca Św. oraz wyrażaliśmy Mu naszą wdzięczność za ogłoszenie daty beatyfikacji Jana Pawła II, kościoły chrześcijańskie na Wschodzie, prześladowanych w obronie wiary, cały episkopat Ukrainy, wśród których jest czterech współbraci zakonnych, seminaria zakonne i księży profesorów, prowincję św. Michała Archanioła w Żytomierzu i wszystkich współbraci zakonnych posługujących na Ukrainie, polecaliśmy także osobę chorego ks. kardynała Mariana Jaworskiego, prosiliśmy o łaskę dobrych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych na Ukrainie, w intencji o którą prosił ks. abp Mieczysław Mokrzycki, o przyjazd Ojca Świętego do Lwowa w przyszłym roku na Kongres Eucharystyczny katolików i grekokatolików we wrześniu, sprawę odtworzenia figury św. Jana z Dukli we Lwowie przed klasztorem bernardyńskim z faktu zbliżającej się rocznicy 600. lecia Jego urodzin.

  Po Mszy św. ks. bp odmówił litanię do św. Jana, a następnie nastąpiło ucałowanie relikwii świętego. W oprawie muzycznej liturgii udział wzięła parafialna schola oraz chór z Łęk Dukielskich.

  Na zakończenie w salce klasztornej miało miejsce spotkanie opłatkowe, wspólne kolędowanie, a także śpiew pieśni ukraińskich. Tutaj ciężko było chórowi z Łęk Dukielskich dorównać ks. biskupowi, ale kilkuletnie doświadczenie w kontaktach z Ukrainą swoje robi. Było to bardzo duchowo pięknie i rodzinnie przeżyte spotkanie.

  Krótkich wypowiedzi udzieli na tym spotkaniu: ks. Andrzej Palusiński z Równego oraz pani senator Alicja Zając.

  Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do tak pięknego przeżycia duchowego tego dnia.

  Tekst i foto: Henryk Kyc

  2011-01-27

  Na półmetku rozgrywek

  Dobiegła końca I runda rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki Zrzeszenia LZS. Duklę reprezentują w nich zawodnicy Siatkarskiego Klubu Sportowego "DUKLA". W swoim ostatnim spotkaniu I rundy rozgrywek siatkarze SKS Dukla ulegli drużynie "Mechanik" Krosno 3-0, która to zajęła I miejsce na półmetku rozgrywek. O klasie rywala niech świadczy fakt, iż zawodnicy "Mechanika" w ciągu pierwszej rundy rozgrywek wygrali wszystkie spotkania, tracąc tylko jednego seta. Zawodnicy SKS DUKLA w ciągu całej I rundy odnieśli sześć zwycięstw i doznali dwóch porażek, zdobyli 18 punktów. Osiągnięte wyniki pozwoliły im na półmetku rozgrywek uplasować się na II miejscu w tabeli.

  Wyniki spotkań I rundy:

  Przybówka - SKS Dukla 3-2
  SKS Dukla - Iwonicz-Zdrój 3?1
  SKS Dukla - Chorkówka 3-0
  Targowiska - SKS Dukla 2-3
  SKS Dukla - Wrocanka 3-0
  Świerzowa - SKS Dukla 0-3
  SKS Dukla - Krościenko 3-0
  Krosno - SKS Dukla 3-0

  Tabela Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki po I rundzie rozgrywek

  Na zdjęciu:
  U góry od lewej: Robert Rąpała , Konrad Piróg , Szczepan Jakieła, Rafał Sikora, Maciej Chłap, Jerzy Górka, Zenon Leńczyk ? prezes klubu.

  U dołu od lewej: Krzysztof Sikora, Paweł Michalak, Rafał Sikora, Dominik Piróg, Marcin Milan.

  Tekst i foto /ZeL/

  2011-01-25

  Nowy Zarząd wybrany

  22 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli. W czasie zebrania sprawozdanie z działalności OSP przedstawił dotychczasowy Naczelnik OSP w Dukli Zenon Kostyra.

  W 2010 roku jednostka straży z Dukli wyjeżdżała 70 razy do działań ratowniczo-technicznych. W tym 12 razy wyjeżdżano na akcje przeciwpowodziowe do Sandomierza i Gorzyc, gdzie ratowano dobytek i życie ludzkie.

  Na zebraniu Naczelnik OSP Zenon Kostyra złożył rezygnację z dotychczas pełnionej już od 20 lat funkcji i został przyjęty w poczet członków honorowych OSP. Otrzymał podziękowanie i pamiątkowy dyplom za 35 letnią pracę w straży, w tym 20 lat był Naczelnikiem. Podczas zebrania odznaczeni zostali za wysługę lat wszyscy druhowie z OSP Dukla oraz członkowie honorowi i wspierający. Odznaczenia wręczali przedstawiciele Zarządu Gminnego i z Zrzeszenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Krośnie. A odznakami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych brązowymi, srebrnymi i złotymi zostali uhonorowani członkowie młodzieżowej drużyny przy OSP w Dukli.

  W czasie zebrania został wybrany nowy Zarząd, w skład którego weszli druhowie: Wiktor Madej - prezes, Marek Górak - wiceprezes, Jacek Ukleja - naczelnik, Andrzej Szczęsny - zastępca naczelnika, Łukasz Jankowski - skarbnik, Arkadiusz Mormol - sekretarz, Wojciech Ukleja - gospodarz, Witold Pietruszka - kronikarz.

  W skład Komisji Rewizyjnej weszli druhowie: Jerzy Pęcak - przewodniczący, Zdzisław Cyran i Zenon Kostyra - członkowie.
  Ustępującemu Naczelnikowi Zenonowi Kostyrze gratulujemy i życzymy zasłużonego wypoczynku, nowemu Zarządowi gratulujemy wyboru.

  kbr  2011-01-25

  Podziękowanie dla Pawła Krajmasa

  ..."Jest coś wyjątkowego w regionalizmie, pasji i poświęceniu dla promocji Dukli w Polsce i za granicą. Paweł Krajmas i jego ekipa są przykładem jak ciężka praca i zaangażowanie wpływają na powstanie Wyjątkowego i Prawdziwego Produktu. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę zaprezentować Widzom Dzień Dobry TVN dzieło jedyne w swoim rodzaju.

  Z wyrazami szacunku Grzegorz Łapanowski.

  p.s. Wielkie ukłony dla p. Marii Rosół za dobro , uśmiech i Wielkie Serce!"...


  Grzesiek "Łapa" Łapanowski ma ambitny cel: jest nim edukacja kulinarna. Chce przekonać widzów, jak ważne są poszczególne etapy przygotowywania potraw, począwszy do świadomego wyboru składników, poprzez ich odpowiednie zestawienie, właściwą obróbkę, aż do zaskakującego, bliskiego doskonałości efektu końcowego. W każdym odcinku Grzegorz przedstawi trzy propozycje dań. W pierwszej części programu będzie to prezentacja produktu-klucza w jego podstawowej formie. Prowadzący skupi się na walorach odżywczych produktu, jego wartościach zdrowotnych i podstawowym smaku. W drugiej części sprawdzi przepis pochodzący ze starej polskiej książki kucharskiej (Monatowa, Ćwierczakiewiczowa) jednak, zamiast używać niezdrowych metod przyrządzania potraw promowanych w zamierzchłych czasach przez kucharzy, zaproponuje zdrowsze rozwiązanie. Puentą programu będzie przygotowanie kreacji Grzegorza inspirowanej produktem-kluczem.

  Grzegorz Łapanowski - kulinarny patriota i sympatyk orientalnych smaków w jednym. Adept nauk politycznych, socjologii oraz bezpieczeństwa żywności. W życiu zajmuje się głównie jedzeniem. Dusi i pasteryzuje bez względu na porę i okoliczności. Gotuje na ekranie Kuchni.tv, a także w Dzień Dobry TVN. Pracował w kilkunastu restauracjach, ale wciąż traktuje kuchnię bardziej jako zamiłowanie niż pracę. Swoje umiejętności rozwijał w Akademii Kurta Schellera. Ma hopla na punkcie zrównoważonego rozwoju i zdrowej żywności. Jest działaczem Slow Foodu, EFTE oraz Koalicji na rzecz Polski Wolnej od GMO. Był wolontariuszem Banku Żywności, prowadzi zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, koordynował powstawanie książki kucharskiej eFTe cookbook. Uwielbia jazdę na rolkach i targi warzywne o wschodzie słońca.

  Ĺšródło: www.cyfraplus.pl

  K. Krowicki
  2011-01-20

  Stu trzydziestu wykonawców wzięło udział w Przeglądzie

  14 stycznia br. odbył się w Ośrodku Kultury w Dukli IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Przegląd cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodych wykonawców. Wzięło w nim udział 130 wykonawców, którzy wykonali 100 prezentacji w pięciu kategoriach konkursowych.
  Komisja konkursowa w składzie: Krystyna Stańkowska - przewodnicząca, Iwona Belcik i Anna Masternak po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji konkursowych postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych.

  Kategoria I (3,5 - 6 lat) nagrody i tytuł laureata otrzymali wszyscy uczestnicy, a było ich 27.

  Kategoria II (I-III klasy szkoły podstawowej):
  1. miejsce - Jakub Głód - Dukla,2. - Rędowicz Emanuela - Dukla i Sebastian Dubiel - Głojsce, Patryk Zima - Dukla i Karol Wajs (BP)

  Wyróżnienia otrzymują:
  Adriana Skrzęta - Jasionka, Aleksandra Dyszkowska - Dukla, Wiktoria Chajec - Dukla, Julia Tyc - Dukla, Kinga Pilip - Dukla

  Kategoria III (IV - VI klasa szkoły podstawowej):
  1. miejsce - Kamila Kula - Jasionka, 2. - Dziadowicz Weronika - Wietrzno i Julia Dereniowska - Dukla, 3. - Nina Kogut - Dukla (BZ) i Dominika Sikora

  Wyróżnienia otrzymują:
  Małgorzata Stojak - Dukla, Karolina Borek - Równe, Justyna Dubiel - Iwla

  Kategoria IV (gimnazja):

  1. miejsce - Barbara Szczurek - Jasionka, Karolina Jastrząb - Wietrzno

  Wyróżnienia otrzymują:
  Klaudia Wiśniewska - Równe, , Adriana Stepek - Dukla

  Kategoria V(szkoły ponadgimnazjalne, dorośli): 1. miejsce - Zespół Instrumentalno - Wokalny (A.Józefczyk, D. Khan, M. Kochan, S. Kosior, A. i G. Matyka - Dukla, 2. Julia Ocias i Mateusz Sroka - Dukla

  Wszyscy Uczestnicy Przeglądu zostali przez organizatorów poczęstowani drożdżówkami i herbatą. Laureatom i uczestnikom gratulujemy.

  Norbert Uliasz

  Jak powstaje ekologiczna kiełbasa?  Zapraszamy do obejrzenia programu "Jak powstaje ekologiczna kiełbasa", który emitowany był w TVN 16 stycznia br. w TVN w programie Dzień dobry TVN o godz. 15.00 . Z programu dowiadujemy sie między innymi, że Zakład Mięsny "Jasiołka" z Dukli jest jednym z trzech w kraju producentów wędlin ekologicznych wyróżnionych przez prowadzącego audycję.

  Obejrzyj na stronie dziendobrytvn.plejada.pl...

  2011-01-18

  Między Ziemią a Niebem

  TVP1 zaprasza do obejrzenia programu "Między Ziemią a Niebem". W programie będzie mowa o pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1997 roku, także o pielgrzymce do Dukli.

  Kliknij aby przejść do strony TVP i obejrzeć film...
  2011-01-14

  Zbierali dla chorych dzieci  9 stycznia 2011 roku w Dukli wolontariusze w Dukli już po raz drugi zbierali datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Sztab Orkiestry znajdował się w Zespole Szkół nr 2 Dukli, a wolontariuszami byli uczniowie dukielskiego liceum.

  Trzydzieści trzy osoby z ogromnym zapałem zbierało pieniądze na nowoczesny sprzęt dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Oprócz niedzielnej zbiórki pieniędzy, w szkole została zorganizowana aukcja niezwykłych przedmiotów. Pieniądze uzyskane z licytacji zasiliły także konto Orkiestry. Uczestnictwo w zbiórce XIX Finału dało młodzieży dużo zadowolenia i poczucie uczestnictwa w wielkiej idei, która pociąga przede wszystkim ludzi młodych. Ogółem zebrano około 6401,27 zł zarówno w walucie polskiej jak i zagranicznej oraz precjoza w postaci złotych obrączek i pierścionków.

  Szef Sztabu XIX Finału WOŚP
  Bogusława Michalik- Trojan

  2011-01-12

  XI Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Muzeum Historycznym w Dukli  7 stycznia 2011 roku w Muzeum Historycznym w Dukli odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej wraz z prezentacją szopek oraz wręczeniem nagród laureatom Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.

  W konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 21 grudnia 2010 roku udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz podopieczni ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu krośnieńskiego oraz ze Słowacji z rejonu Svidnika i Stropkova. Łącznie nadesłano 106 prac (w kategorii szkół podstawowych 59 prac, w kategorii gimnazjów 21, a w kategorii szkół średnich 22, z Domów Pomocy Społecznej 4 prace). Na wystawie zaprezentowane są wszystkie szopki, które wzięły udział w konkursie, zgrupowane w obrębie poszczególnych kategorii. Prace nagrodzone wyeksponowano oddzielnie.

  Międzynarodowe Jury pod przewodnictwem Michała BujdoĹĄa ze Stropkova wyłoniło 33 laureatów konkursu, jednak wszystkie prace zostały bardzo wysoko ocenione. Jurorzy konkursu podkreślali estetykę wykonania, wkład pracy i fantastyczne pomysły.

  Na podkreślenie zasługuje nagroda specjalna dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dukli, którzy w ramach Koła Ekologicznego już po raz kolejny wykonali bardzo ciekawą, zauważoną przez jury szopkę.

  Każdego roku szopki są różnorodnie konstruowane, bajecznie kolorowe, dopracowane w szczegółach, zadziwiają sposobem wykonania i łączenia ze sobą surowców. Do wykonania szopek obok tradycyjnych materiałów jak: drewno, papier, tektura, modelina, masa solna, wata, słoma czy trzcina, gałęzie, szyszki, mech, staniol, użyto też makaron, pierniki, ciastka, metal, szkło, gips i wiele innych ciekawych dodatków.

  Goście wernisażu mogli wysłuchać kolęd śpiewanych przez zespół Makovica ze Svidnika oraz obejrzeć występy dzieci ze Szkoły Podstawowej we Wrocance i jednej z laureatek konkursu Natalii Skubel z Rymanowa. Dodatkową atrakcją spotkania była wystawa pierników Marii Molčányiovej "Mafki" - piernikarki z Ladomirovej na Słowacji.

  Laureaci Konkursu

  SŁOWACJA

  Szkoły Podstawowe:

  I miejsce - Dominika Balážová (Kračúnovce) oraz Veronika Vatehová (Stropkov):
  II miejsce - Miriam Potičná (Cernina), Elena Bujdošová (Stropkov) oraz Frederika Šlangová (Stropkov):
  III miejsce - Jaroslava DercovĂĄ (SvidnĂ­k) oraz Barbara HricovĂĄ (Stropkov)

  Szkoły Średnie

  I miejsce - Martina RiĹĄkovĂĄ (SvidnĂ­k)

  Domy Pomocy Społecznej

  I miejsce - Peter Keselica (SvidnĂ­k) oraz praca zbiorowa z DSS Stropkov

  POLSKA

  Szkoły Podstawowe:

  I miejsce - Weronika Gaj (Wojaszówka)
  II miejsce - Natalia Hedesz (Odrzykoń) oraz Karol Różycki (Korczyna)
  III miejsce - Natalia Skubel (Rymanów)

  Wyróżnienie - Mateusz Budzisz (Dukla), Dominika Welcer (Równe) oraz Milena Żebracka (Iwonicz)

  Gimnazja:

  I miejsce - Barbara Jakubasz (Przybówka) oraz Anna Bajorek (Zręcin)
  II miejsce - Maciej Skubel (Rymanów) oraz Adriana Kozubal (Zręcin)
  III miejsce - Jagoda Stefanik (Zręcin)

  Wyróżnienie - Tomasz Wdowiarz (Rogi), Anna Jakimczuk (Dukla) oraz Edyta Zych (Korczyna)

  Szkoły Średnie:

  I miejsce - Piotr Uliasz (Miejsce Piastowe)
  II miejsce - Bartłomiej Gadzała (Jedlicze) oraz Monika Jakieła (Dukla)
  III miejsce - Iwona Majer (Iwonicz)

  Wyróżnienie - Paulina Fejdasz (Miejsce Piastowe)

  Nagroda specjalna: Szopka Huculska - Koło Ekologiczne LO Dukla (Patryk Jakubczyk, Jędrzej Szczurek, Konrad Sikora, Iwona Puchalik, Dorota Kordyś, Natalia Cyran, Renata Szczepanik, Aleksandra Ziemba, Natalia Sikora, Monika Jakieła, Dominika Szczepanik pod opieką Marii Walczak)

  Domy Pomocy Społecznej:

  I miejsce - Tadeusz Zając (Cergowa) oraz Ryszard Szczepanik i Tadeusz Tabin (Iwonicz)

  Wystawa będzie czynna do 2 lutego 2011r.

  Muzeum Historyczne w Dukli

  2011-01-12

  Kolejne nagrody dla Uczestników ŚDS Cergowa  Dnia 07. 01. 2011 r. w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Na konkurs nadesłano 106 prac, z z pośród nich Jury wyłoniło 33 laureatów. Wszystkie prace zasługiwały na bardzo wysokie oceny. Jurorzy uwzględniali estetykę wykonania, wkład pracy i oryginalne pomysły oraz ekologiczne materiały. Tym bardziej pragniemy pochwalić się I nagrodą naszego uczestnika Tadeusza Zająca z Zawadki, który swoją szopkę wykonał w pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej. Wykonanej pracy Tadeuszowi osobiście pogratulował Radny Sejmiku woj. Podkarpackiego p. Władysław Turek.

  Do sukcesów naszych uczestników można zaliczyć także I miejsce Zenona Zająca oraz II miejsce Romana Kroka w IV Gminnym Konkursie na "Najpiękniejszy Stroik Świąteczny" za prace wykonane w pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej oraz II miejsce, które zdobyła praca zbiorowa wykonana w pracowni rękodzielniczej. Jest nam niezmiernie miło, iż trud i zaangażowanie naszych podopiecznych jaki włożyli w wykonanie prac konkursowych, znalazły uznanie w oczach jury. Życzymy im wielu dalszych sukcesów i nagród w 2011 r.

  K. Krowicki

  2011-01-12

  Uroczyste rozdanie nagród

  22 grudnia 2010 r. w Środowiskowym Domu Samopomoc w Cergowej odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom "Konkursu na najładniejszą kartkę o tematyce bożonarodzeniowej", zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej i Sanatorium "Górnik" w Iwoniczu Zdroju. W spotkaniu wzięli udział burmistrz gminy Dukla - Marek Górak, ks. Dziekan Stanisław Siara, kierownik ŚDS w Izdebkach -Pani Beata Jastrzębska, kierownik ŚDS w Mielcu - Pan Krzysztof Kosiewski oraz przedstawiciele ŚDS z Bliznego, Izdebek i Mielca wraz ze swoimi opiekunami.
  Kierownik ŚDS w Cergowej przywitała wszystkich zebranych, a uczestnicy ŚDS w Cergowej wykonali jasełka pt. "Jest taki dzień". Nagrody laureatom Konkursu wręczyli przedstawicielka Sanatorium "Górnik", burmistrz gminy Dukla i kierownik ŚDS w Cergowej. Nagrody otrzymali:
  Tomasz Chęć z ŚDS w Bliznem, Jolanta Nycz z ŚDS w Izdebkach, Agata Wolanin z ŚDS w Bliznem oraz Anna Indyk z ŚDS w Mielcu. Nagrodą główną w Konkursie, której zdobywcą został Tomasz Chęć, jest 10- dniowy pobyt w Sanatorium "Górnik" w Iwoniczu Zdroju wraz z opiekunem.
  Uczestnicy spotkania złożyli sobie świąteczne życzenia i spożyli wigilijne potrawy oraz oglądali wystawę prac nadesłanych na Konkurs.
  Wspólne spotkanie w wigilijnym nastroju dostarczyło wielu wzruszeń uczestnikom oraz pozytywnie wpłynęło na wzajemną integrację i wymianę doświadczeń twórczych.

  Kierownik ŚDS w Cergowej
  Bogumiła Dymek - Urynowicz

  2011-01-12

  Pastorałko nieś się biała  9 stycznia br. w sali kina "Promień" w Ośrodku Kultury w Dukli mieszkańcy Dukli i okolicy obejrzeli jasełka w wykonaniu uczniów III b Zespołu Szkół nr 1 w Dukli. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wczuwali się w swoje role, a wszystko pod czujnym okiem wychowawczyni Józefy Sawczuk-Winnickiej. Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich. Treścią przedstawień jest historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Za ich twórcę uważany jest św. Franciszek z Asyżu. W pierwszej połowie XVIII w. biskupi polscy zakazali wystawiania jasełek w kościołach ze względu na przenikające do treści przedstawień scen i postaci o charakterze ludycznym. Wtedy to pod murami kościołów zaczęli kolędować z szopkami żacy, czeladnicy, co dało początek wędrownym teatrzykom ludowym o świeckim charakterze. Teksty jasełkowe, najczęściej gwarowe, były w większości anonimowe. Znanym opracowaniem literackim jasełek jest Betlejem polskie Lucjana Rydla.

  A wracając do jasełek w wykonaniu uczniów III b należą się im gratulacje, a wychowawczyni podziękowanie, że stara się przekazać swoim uczniom nasze tradycje, bo jak mówią czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2011-01-11

  IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w sali kina Promień w Dukli

  Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza do udziału w IV Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 14 stycznia 2011 w sali kina ?Promień? w Dukli

  Regulamin konkursu znajdziecie Państwo tutaj...

  2011-01-10

  Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Łękach Dukielskich

  6 stycznia 2011 roku 19 zespołów z Powiatu Krośnieńskiego oraz gościnnie zespół "Makovica" ze Śvidnika, spotkało się na II Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" w Łękach Dukielskich.

  Wśród gości, którzy przybyli na Przegląd byli: przewodniczący rady powiatu p. Andrzej Krężałek, dyrektorzy Ośrodków Kultury z Chorkówki p. Bogusław Pacek, Miejsca Piastowego p. Janusz Węgrzyn, Rymanowa Zdroju p. Danuta Litarowicz, radna powiatowa p. Grażyna Skolarczyk, Dyrektor Podduklanskeho Osvetoweho Strediska w Śvidniku p. Maria Pajzinkova, dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli p. Waldemar Półchłopek.

  Przegląd rozpoczął się uroczystą Mszą św. w intencji organizatorów i zespołów sprawowaną przez o. Tadeusza z klasztoru dukielskiego oraz ks. prob. Alojzego Szweda. Oprawę muzyczną liturgii słowa oraz czytania sprawowali członkowie Stowarzyszenia, Ewangelię odczytał ks. Roman Jagiełło, proboszcz parafii polsko-katolickiej w Łękach Dukielskich.

  Po Mszy św. tradycyjnie "przewodnictwo" przejęła p. Grażyna Ostrowska - kierownik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie, która jak zwykle bardzo sprawnie i w przewidzianym czasie poprowadziła Przegląd. Wystąpiło tym razem 20 zespołów - w tym goście ze Śvidnika na Słowacji. A rozpoczęli gospodarze, Zespół Folklorystyczny "Łęczanie" i młodzieżowy "Łęczanie" z Łęk Dukielskich. Później prezentowały się: Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Rogowice" z Rogów, Zespół Śpiewaczy "Zalaski" z Zalesia, Zespół Śpiewaczy z Wrocanki, Zespół Śpiewaczy "Odrzykonianki" z Odrzykonia, Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy "Szarotka" z Dukli, Zespół śpiewaczy "Makovica" ze Śvidnika /Słowacja, "Lubatowianie" z Lubatowej", "Młodzi Lubatowianie" , "Mali Lubatowianie" , Zespół Śpiewaczy "Seniorzy" ze Świerzowej, Zespół Śpiewaczy "Nadzieja" ze Zręcina, Zespól Śpiewaczy "Wietrznianie" z Wietrzna, Zespół teatralno-obrzędowy "Równianie" z Równego, Zespół Śpiewaczy "Jutrzenka" z Kopytowej, Zespół Śpiewaczy "Chorkowianie" z Chorkówki, Zespół Śpiewaczy "Bobrzanie" z Bóbrki, Zespół śpiewaczy z Rymanowa-Posada Dolna.

  Na zakończenie wszystkie zespoły otrzymały statuetki kolędnika z gwiazdą oraz z wygrawerowaną tabliczką pamiątkową ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. Wręczał je szefom zespołów p. A. Krężałek, który skierował również wiele ciepłych słów pod adresem zespołów i organizatorów.

  Zwieńczeniem tego wieczoru była wspólna 250 osobowa kolacja i wspólne śpiewania w sali widowiskowej. Co warto zaznaczyć, pięknie udekorowanej na Sylwestra i dzięki uprzejmości p. dyr. Krystyny Delimaty pozostawiona na przyjęcie gości Przeglądu Kolęd.

  "No i znów obietnica, że spotykamy się za rok. Bo warto, bo pięknie, bo rodzinnie?"

  Organizatorzy serdecznie dziękują księżom, Mieszkańcom Łęk Dukielskich, gościom i zespołom za wspólne kultywowanie tradycji Bożego Narodzenia zawartej w pięknie polskiej kolędy i pastorałki.

  2011-01-10

  Ogłoszenie o naborze - MOSiR Dukla

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli

  Czytaj ogłoszenie...

  Pobierz kwestionariusz...

  2011-01-04

  "Pastorałko nieś sie biała.....

  Uczniowie klasy III b ZS nr 1 w Dukli serdecznie zapraszają na radosne trwanie w świętowaniu Bożego Narodzenia.

  Jasełka przedstawione zostaną 9 stycznia 2011 roku tj. w niedzielę o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury w Dukli

  Józefa Winnicka-Sawczuk
  Wychowawczyni kl. IIIb

  2010-12-30

  Podziękowanie dla MGOPS Dukla

  Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej pragną złożyć serdeczne podziękowania Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dukli za wspaniałe prezenty świąteczne, które otrzymali podczas Wigilii w ŚDS.
  Pragniemy także podziękować za całoroczną współpracę i rożne formy pomocy oraz serce, które okazują nam na co dzień p. Kierownik i pracownicy MGOPS.
  Składamy Serdeczne Życzenia Szczęśliwego Nowego 2011 Roku oraz wielu uśmiechów, radości i sukcesów zawodowych.
  W imieniu wszystkich Uczestników ŚDS Cergowa- Roman Krok.

  2010-12-30

  XI edycja Barbórkowych Zawodów Strzeleckich

  Liceum z Dukli w pierwszej dziesiątce

  10 grudnia 2010 r. grupa uczniów i troje nauczycieli uczestniczyła w zawodach strzeleckich, które odbyły się na obiektach "Naftówki". Spośród uczniów naszej szkoły najlepiej zaprezentowała się Monika Jakieła z wynikiem 50 pkt. W rywalizacji wspierali ją uczniowie klasy I LO (profil mundurowy), którzy mimo iż debiutowali w zawodach stanęli na wysokości zadania i uzyskali wynik, który pozwolił drużynie awansować do pierwszej dziesiątki turnieju.
  Końcowa klasyfikacja zespołowa szkół ponadgimnazjalnych w strzelaniu z karabinka pneumatycznego Kpn 10 o Puchar Starosty Krośnieńskiego przedstawia się następująco / pierwsza dziesiątka/:
  ZSP Nr 5 w Krośnie - 205 pkt. - 1. miejsce, II LO w Krośnie -190 pkt. - 2., ZSP Nr 4 w Krośnie -181 pkt. - 3., ZSP Nr 3 w Krośnie -178 pkt. - 4., LO Jedlicze - 176 pkt. - 5., MZSP Miejsce Piastowe - 163 pkt. - 6., ZSP Nr 1 Krosno - 163 pkt. - 7., ZS Jedlicze - 143 pkt. - 8., KLO Krosno - 133 pkt. - 9., LO Dukla - 119 pkt. -10.
  Nauczyciele strzelali z karabinka sportowego (kula) z odległości 50 metrów do tarczy olimpijskiej. Najlepiej zaprezentowała się Małgorzata Kusiak, która z wynikiem 78 pkt. zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji kobiet, a jej rezultat niewiele odbiegł od najlepszego wyniku osiągniętego w rywalizacji mężczyzn, gdzie zwycięzca zdobył 84 pkt. Miejsce na podium zajęła również Anna Lis, dzięki temu podium wśród kobiet zostało zdominowane przez ZS nr2 z Dukli, a nauczycielki przywiozły do szkoły dwa medale - złoty i brązowy.
  Końcowa klasyfikacja indywidualna kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Krosna / pierwsza trójka/:
  Małgorzata Kusiak ( ZS nr2 Dukla) - 1. miejsce, Magdalena Krukar (MZS nr5 - Krosno) - 2., Anna Lis ( ZS nr2 Dukla) - 3.
  Oprócz dwóch wymienionych nauczycielek w zawodach startował również Krzysztof Belczyk. Jego wynik - 56 pkt., przyczynił się do zajęcia wysokiego 6. miejsca przez ZS nr 2 w Dukli, w końcowej klasyfikacji zespołowej nauczycieli o Puchar Prezydenta Miasta Krosna.

  2010-12-24

  Śladami Maryi

  Czyli historia ludzkości od Adama i Ewy do narodzin Jezusa

  W niedzielne popołudnie 19 grudnia br. w Ośrodku Kultury w Dukli tradycyjnie już od kilku lat odbył się uroczysty Wieczór Wigilijny. Mimo, iż aura nie była sprzyjająca, szalała zamieć, sala kina "Promień" była pełna. Zespół "Szarotka" od kilku lat przygotowujący świąteczne inscenizacje, w tym roku przygotował nowe widowisko teatralne pt. "Śladami Maryi". Przesłaniem widowiska była historia ludzkości, ich zalet i słabości- od pierwszych rodziców Adama i Ewy do narodzin Jezusa. Artyści znakomicie wcielali się w swoje role i grali z wielkim zaangażowaniem. Autorką scenariusza i reżyserem jest Małgorzata Walaszczyk -Faryj, której jak zawsze bardzo pilnie pomagali członkowie Zespołu "Szarotka".

  Po spektaklu burmistrz gminy Dukla uroczyście złożył wszystkim życzenia świąteczne i podzielił sie opłatkiem. Potem przyszedł czas na wspólne kolędowanie, podczas którego wszystkich przybyłych na spektakl Ośrodek Kultury ugościł pierogami z grzybami, wigilijnym barszczem oraz ciastem. Wytworzyło to iście rodzinną atmosferę. I tak nasyceni pod każdym względem widzowie ze świątecznym przesłaniem udali sie do domów.

  kbr

  2010-12-23

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 29 grudnia 2010r. /środa/ o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli IV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • a) rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Iwli /druk nr 11/,
   • b) rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Głojscach /druk nr 12/,
   • c) rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie/druk nr 13/,
   • d) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Iwli Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli
   • "Perfektus" w Iwli /druk nr 14/,
   • e) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Głojscach Stowarzyszeniu Wspólna Szkoła
   • w Głojscach /druk nr 15/,
   • f) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Wietrznie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi
   • Wietrzno "Wiatr" w Wietrznie /druk nr 16/,
   • g) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność
   • mienia komunalnego Gminy Dukla /druk nr 17/,
   • h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   • i Narkotykowych na rok 2011 /druk nr 18/,
   • i) zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Dukli /druk nr 19/,
   • j) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok /druk nr 20/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Andrzej Dziedzic

  2010-12-22

  Złoty laur dla Olgi Lalić-Krowickiej

  Dnia 8 października 2010 w Belgradzie rozpoczął się ósmy Międzynarodowy Festiwal Humoru i Satyry "Satyra Fest 2010", w którym brało udział wielu pisarzy z Serbii, Czarnogóry, Bośni, Macedonii, Rumunii, Polski. Organizatorem imprezy, która odbyła się pod hasłem: "mam czas i piszę krótko", było stowarzyszenie aforystów w Belgradzie pod patronatem Serbskiego Ministerstwa Diaspory. Wieczór rozpoczął i powitał uczestników oraz gości Przewodniczący Rady Festiwalu, Miodrag JakĹĄić, Sekretarz Stanu w Ministerstwie serbskiej diaspory, który powiedział, że "ze wszystkich Festiwali Belgradzkich, "Satyra Fest" zawiera najwięcej ducha i pozytywnej energii". W tym roku główny jurorzy oraz organizator utworzyli nową nagrodę "Złote laury" dla tłumaczy oraz artystów, którzy propagują serbską satyrę oraz kulturę w świecie. Zwyciężczynią m.in. została Olga Lalić-Krowicka z Polski. Przekłada ona serbską literaturę piękną na język polski i odwrotnie oraz publikuje ją na łamach ogólnopolskich i bałkańskich czasopism. "Satyra Fest" został zakończony w dniu 10.10 w Polskiej Ambasadzie w Belgradzie, gdzie spotkali się jeszcze raz goście festiwalu, których przywitał Polski Konsul w Serbii Aleksander Czecko. Z tej okazji, Aleksandar Čotrić, były wiceminister serbskiego ministerstwa diaspory w rządzie serbskim oraz obecny poseł w parlamencie serbskim, zaznaczył m.in. że Olga Lalić-Krowicka dzięki swojemu bezinteresownemu wysiłkowi zrobiła wiele dla propagowania serbskiej kultury w świecie (i nie tylko serbskiej, ale także polskiej i chorwackiej itd.) przekładając literaturę piękną oraz aforyzmy na język Stanisława Jerzego Leca. Wiemy, że Olga Lalić-Krowicka otrzymała także ponad 20 nagród literackich w różnych państwach słowiańskich mi. I miejsce w ogólnopolskim konkursie z udziałem poetów polonijnych "O Laur Ignacego Łukasiewicza", Krosno, 2004; Główną "Nagrodę Fundacji Spartak" Melnik, Bułgaria, 2006; I nagrodę za krótkie opowiadanie czasopisma "Akt", Valjevo, Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 2007r, Serbia 2009; przez ostatnie lata otrzymała kilkakrotnie wyróżnienia na jednym z ważniejszych międzynarodowych konkursach literackich w Serbii "Ĺ umadijske Metafore", II miejsce za poezję miłosną, Ivanjica, Serbia, 2008 etc., "Laury czasopisma Nadwisłocze", 2008 etc. Publikowała na łamach ponad 200 czasopism, portalach, dziennikach ogólnopolskich, bałkańskich i europejskich. Przełożyła ponad 20 zbiorów poezji i prozy autorów z Polski, Chorwacji, Serbii, Słowenii etc. Na swojej stronie słowiańskiej www.poezija.com.pl umieściła ponad 500 wierszy i aforyzmów przełożonych z różnych języków słowiańskich. Wydała koło 10 zbiorów autorskich prozy i poezji. Publikowała na łamach ponad 40 antologii i almanachach. Zajmuje się także pisaniem recenzji, prozy etc. O "Satyrze Fest" było nagłośnione w bardzo znanych serbskich mediach, m.in. "Novosti", "Blic", "B92" etc.

  Mieszka w Dukli, współpracuje z uczniami tutejszego liceum, promuje ich twórczość literacką na łamach różnych czasopism. Wielokrotnie też uczniowie wystawiali sztuki teatralne wg. scenariuszy Jej autorstwa. Olga jest kobietą piękną , mądrą, otwartą o wrażliwej duszy, chętną do BEZINTERESOWNEJ pomocy.

  Mam zaszczyt wspólnie z moimi uczniami pogratulować Naszej Wspaniałej Poetce pani OLDZE LALIĆ-KROWICKIEJ nagrody Złotego Lauru z życzeniami wielu następnych.

  Maria Walczak

  2010-12-22

  NAGRODA GŁÓWNA DLA ZESPOŁU "GABI"  Młodzieżowe teatry, zespoły muzyczne oraz grupy taneczne średniego i większego formatu, wystąpiły 24 listopada na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. W XVIII Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych MINI ART, wzięło udział w sumie 320 dzieci i młodzieży ze szkół i ośrodków kultury województwa podkarpackiego.

  Komisja Artystyczna w składzie: przewodniczący: Henryk Wichniewicz członkowie: Małgorzata Machnik, Wojciech Krężałek po obejrzeniu kilkunastu zespołów postanowiła w kategorii zespołów tanecznych, nagrodę główną przyznać grupie tanecznej "GABI" z Dukli, wyróżnienie dla zespołu "WOLT" z RDK Rzeszów oraz dla grupy "GEST" z Grabownicy Starzeńskiej.

  NU

  2010-12-20

  70 prac wpłynęło na konkurs  14 grudnia br. komisja konkursowa oceniła prace złożone na IV Gminny Konkurs "Najpiękniejszy Stroik Świąteczny". Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Dukli. W tym roku do konkursu zgłoszono 70 prac, z czego 30 to szopki bożonarodzeniowe. Wszystkie prace wykonane były misternie, powstały bardzo piękne rękodzieła.

  Prace będzie można podziwiać w budynku kina do 21 grudnia 2010 r. Kilka prac zostało nominowanych do IX MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH, organizowanego pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krośnie i Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli. Dziękujemy wszystkim "twórcom", opiekunom i nauczycielom za włożoną pracę i trud. A oto wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach.

  Kat. Szkoła Podstawowa - stroik

  Aneta Faber - Jasionka i Julia Solińska - Dukla - 1. miejsce, Milena Bień - Jasionka - 2., Maciej Buczyński - Łęki Dukielskie - 3. , Kinga Wierdak - Łęki Dukielske - wyróznienie

  Kat. Szkoła Podstawowa - szopka

  Patrycja Marszał - Głojsce i Dominika Welcer - Równe - 1. miejsce, Adrian Gruszka - Głojsce - 2., Wiktoria Chajec - Dukla i Mateusz Budzisz - Dukla - 3., wyróżnienia otrzymali: Dominik Zawada - Dukla, Martyna Twardzik - Dukla, Martyna Misiołek - Dukla, Michał Marszał - Wietrzno

  Kat. Gimnazjum - szopka

  Sylwia Klimkiewicz - Dukla i Anna Jakimczuk - Dukla - 1. miejsce

  Kat. Gimnazjum - stroik

  Michał Uliaszyk - Równe - 1. miejsce, Justyna Bek - Równe ? 2., Magdalena Węgrzyn - Łęki Dukielskie i Dorota Penar - Równe - 3., wyróżnienia otrzymali: Patrycja Buczek - Dukla, Izabela Patla - Dukla, Magdalena Sikora - Jasionka

  Kat. Dorośli - stroik

  Zenon Zając - ŚDS Cergowa - 1. miejsce, Roman Krok - ŚDS Cergowa i Praca zbiorowa - ŚDS Cergowa - 2.

  Kat. Dorośli - szopka

  Tadeusz Zając - ŚDS - 1. miejsce

  Poniżej wyróżnione prace:


  ZENON ZAJĄC - ŚDS CERGOWA - PRACOWNIA STOLARSKO-RZEĹšBIARSKA


  ANNA JAKIMCZUK - II GIMNAZJUM DUKLA


  DOMINIKA WELCER - SP RÓWNE

  2010-12-17

  Msza święta za zmarłych tragicznie

  W czwartek 9 grudnia w dukielskim sanktuarium odbyła się msza święta za tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem. Przewodniczył jej ks. Jan z Miejsca Piastowego- Michalita. Gwardian klasztoru przypomniał zasługi Stanisława Zająca dla lokalnej społeczności, szczególnie jego zaangażowanie w ratowanie Puszczy.

  Stanisław Kalita
  2010-12-14

  Konkurs na najładniejszą kartkę rozstrzygnięty  9 grudnia 2010 r. został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą kartkę o tematyce bożonarodzeniowej, zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej i Sanatorium "Górnik" w Iwoniczu Zdroju. Konkurs adresowany był do wszystkich uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego. Technika prac dowolna, a temat miał być związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Każdy uczestnik mógł zaprezentować tylko jedną pracę.

  Celem konkursu było:
  - pogłębienie wiedzy o tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
  - kształtowanie umiejętności plastycznych;
  - rozwijanie upodobań artystycznych;
  - integracja twórcza uczestników ŚDS.

  Na konkurs wpłynęło 179 prace z 34 ośrodków. Komisja konkursowa w składzie: Krystyna Różewicz - przewodnicząca, Maria Fornal - członek, Joanna Szczurek - członek do oceny przyjęła 139 prac i stwierdziła w nich poprawne ujęcie tematu. Kilka prac przedstawia wysoki poziom. Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: Tomasz Chęć z ŚDS w Bliznem - 1. miejsce, Laura Okulska z ŚDS w Tarnobrzegu - 2. , Joanna Nycz z ŚDS w Izdebkach - 3., Agata Wolanin z ŚDS w Bliznem - wyróżnienie, Edyta Prokop i Agnieszka Frydrych z ŚDS w Wodiczce ? wyróżnienie, Danuta Soprych z ŚDS w Dębicy - wyróżnienie, Agnieszka Jurkiewicz z ŚDS z Jarosławia - wyróżnienie.

  Nagrodę specjalną Kierownika ŚDS w Cergowej otrzymała praca Anny Indyk z ŚDS w Mielcu.

  Nagrodzone prace

  Pierwsze miejsce  Drugie miejsce  Trzecie miejsce  kbr

  2010-12-13

  Informacja Burmistrza Gminy Dukla

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  na stanowisko
  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli

  Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Michał Szopa zamieszkały w miejscowości Wietrzno.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Pan Michał Szopa spełnił wymagania niezbędne i dodatkowe oraz wykazał się największą wiedzą, umiejętnościami i innymi kompetencjami adekwatnymi do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku Dyrektora MOSiR-u w Dukli.

  Dukla, dnia 10 grudnia 2010 roku

  Burmistrz
  Marek Górak

  2010-12-10

  Ogłoszenie

  Serdecznie zapraszam mieszkańców DUKLI na Zebranie Ogólne Mieszkańców, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2010 roku (piątek) o godzinie 18.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dukli.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Uchwalenie porządku zebrania.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków zarządu osiedla.
  6. Wybór komisji skrutacyjnej.
  7. Wybór członków zarządu osiedla na VI kadencję.
  8. Dyskusja.
  9. Zakończenie zebrania.

  Przewodniczący Zarządu Osiedla
  Zenon Leńczyk

  2010-12-08

  Burmistrz i radni zaprzysiężeni

  1 grudnia 2010 r. w Muzeum Historycznym -Pałac w Dukli odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Dukli. Obrady otworzył zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli poprzedniej kadencji Artur Paczkowski. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej p. Teresa Kamińska wręczyła nowym radnym zaświadczenia, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu odbył się wybór przewodniczącego Rady i jego zastępców w głosowaniu tajnym.

  Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dukli został Andrzej Dziedzic, jego zastępcami: Jan Dembiczak z Dukli i Agnieszka Dembiczak z Wietrzna. Nowo wybrany przewodniczący Rady poprowadził dalej obrady. Na pierwszej sesji Rady VI kadencji podjęto także uchwały dotyczące składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Dukli.

  Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dziedzic zamknął pierwszą sesję i otworzył drugą. Na drugiej sesji Rady przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej p. Teresa Kamińska wręczyła zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Gminy Dukla Markowi Górakowi, po czym burmistrz złożył ślubowanie. Burmistrz wręczył nowo wybranemu przewodniczącemu Zarządu Osiedla w Dukli Zenonowi Leńczykowi i nowo wybranym gospodarzom sołectw zaświadczenie o ich wyborze na VI kadencję. Po czym sesja została zamknięta.

  Oprawę wokalną uroczystym sesjom zrobiły uczennice Społecznej Szkoły Muzycznej w Krośnie: Aleksandra Kurcoń i Joanna Buryło.

  Więcej zdjęć w galerii bieżących wydarzeń.

  kbr

  2010-12-06

  Sezon narciarski 2010/2011 w Chyrowej rozpoczęty!  4 grudnia br. odbyło się w Chyrowej otwarcie zimowego sezonu narciarskiego. Na stoku nie zabrakło oczywiście miłośników ?białego szaleństwa?, którzy przez kilka miesięcy z niecierpliwością i ogromnym zapałem oczekiwali na ten uroczysty dzień. Warunki narciarskie w tym dniu były idealne, słońce i delikatny mrozik to marzenie każdego narciarza.

  Szczegółowe informacje na temat aktualnych warunków na stoku, cennika oraz długości tras i wyciągów można uzyskać na stronie internetowej www.chyrowaski.pl

  2010-12-06

  "Z Kijem do Niedźwiedzia" - zaproszenie na bieg narciarski

  Tegoroczny V Bieg Narciarski Szlakiem Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej odbędzie się w dniu 8 stycznia 2011 roku na trasie z Woli Michowej do Wetliny. Zawodnicy pobiegną na dwóch dystansach: 18 km (z metą w Majdanie) i 41 km ( meta w Wetlinie). Patronat nad imprezą przyjął Edward Balwierczak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

  Start przewidziano sprzed pensjonatu "Kira" w Woli Michowej o godzinie 9.30, zaś meta zorganizowana będzie na składnicy LP w Wetlinie. Uroczystość zakończenia biegu odbędzie się tym razem w remizie OSP w Wetlinie.

  Na trasie biegnącej torowiskiem Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej zostaną przygotowane trzy punkty żywieniowo - kontrolne: Balnica (8km), Majdan (18km) i Przysłup (30km). Wpisowe dla dorosłych wynosi 35zł, dla młodzieży uczącej się (do lat 18) - 15zł.

  Przewidziano atrakcyjne nagrody, a pamiątkowy medal otrzyma każdy uczestnik imprezy. Tradycyjnie też ufundowana zastanie nagroda dla najlepszego leśnika biegu.

  Zgłoszenia uczestnictwa można nadsyłać do 5 stycznia 2010 r. na adres : e-mail bieg@komancza.info lub pocztą tradycyjną na adres: Piotr Ostrowski, 38-608 Wetlina 73

  Szczegóły regulaminu i karta zgłoszeniowa dostępna na www.komancza.info. Dla osób, które chcą wcześniej potrenować bieganie na nartach czynne będą trasy biegowe w Woli Michowej (Ośrodek Turystyki Górskiej Latarnia Wagabundy - pętla długości 3,2km) i Wetlinie (przy Pensjonacie "Leśny Dwór" - pętla długości 2,5 km). Można na tych trasach biegać przez cały sezon zimowy, korzystając z opieki instruktorów narciarstwa biegowego PZN.

  Edward Marszałek
  rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

  2010-12-03

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 10 grudnia 2010 r. / piątek / o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli III sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy Dukla (druk nr 4),
   • b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla (druk nr 5),
   • c) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty (druk nr 6),
   • d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 7),
   • e) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operację pn. "Organizacja pikniku rodzinnego" (druk nr 8),
   • f) zmiany w uchwale własnej dotyczącej nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Jaśliska mienia komunalnego Gminy Dukla (druk nr 9).
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Andrzej Dziedzic

  2010-12-03

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcia pana Tadeusza Wierdaka i pana Adama Brzany, które najbardziej przypadły do gustu redakcji galerii i zostały wyróżnione jako zdjęcie miesiąca października i listopada.  Panu Adamowi i panu Tadeuszowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-12-02

  Internetowy Manager Punktów Adresowych

  Od listopada bieżącego roku Gmina Dukla, jako pierwsza w województwie podkarpackim wdrożyła program do prowadzenia ewidencji punktów adresowych oraz nazewnictwa i przebiegu osi ulic. Moduł zapewnia jednoczesny dostęp do bazy punktów adresowych wielu użytkownikom ze zróżnicowanymi prawami dostępu oraz umożliwia generowanie dokumentów związanych z bieżącym prowadzeniem bazy punktów adresowych.
  Ogólnie dostępna jest warstwa umożliwiająca każdemu odszukanie lokalizacji nieruchomości pod adresem: http://dukla.punktyadresowe.pl/

  Irena Szumlas

  2010-11-29

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 1 grudnia 2010 r. /środa/ o godz. 11:00 w sali koncertowej Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wręczenie zaświadczeń radnym.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  5. Wybór Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej /druk nr 1 i 2/.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dukli /druk nr 3/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej V Kadencji
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-11-26

  Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze

  BURMISTRZ
  GMINY DUKLA
  ogłasza nabór
  na kierownicze stanowisko urzędnicze
  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli

  Pełna treść ogłoszenia

  2010-11-23

  Droga w Mszanie  Powiat Krośnieński zakończył inwestycję związaną z odbudową drogi powiatowej Chyrowa-Mszana-Tylawa na długości 6750 m. Jest to bardzo ważna droga, która stanowi alternatywę dla drogi krajowej nr 9. Jest łącznikiem między drogą krajową w Tylawie, a drogą wojewódzką w Iwli. Wydarzenia sprzed kilku miesięcy pokazały, że objazd przez Mszanę jest potrzebny.

  Przypomnijmy. W czerwcu br. w wyniku powodzi oberwana została część drogi krajowej prowadzącej na Słowację i południe Europy, wówczas przejazd możliwy był właśnie tą drogą. Niestety natężenie ruchu, głównie samochodów ciężarowych i TIR-ów spowodowało degradację nawierzchni drogi.

  Dzięki staraniom starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka i burmistrza gminy Dukla Marka Góraka udało się pozyskać dotację z MSWiA w kwocie 3 mln zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Po przetargu okazało się, że są oszczędności ponieważ koszt odbudowy drogi Chyrowa-Mszana-Tylawa wyniesie 2. 569 tys. zł . Wówczas na wniosek starosty i za zgodą ministerstwa pozostałe środki przeznaczono na remont nawierzchni drogi powiatowej Iwla-Polany-Huta Polańska w miejscowości Chyrowa. 17 listopada odbyło się oficjalne otwarcie dróg wraz z symbolicznym przecięciem wstęgi w Iwli i Mszanie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele powiatu krośnieńskiego starosta Jan Juszczak, dyrektor-etatowy członek zarządu Jan Pelczar, władze gminy burmistrz Marek Górak, zastępca burmistrza Andrzej Bytnar, radni powiatowi i gminni, sołtysi, księża, przedstawiciele wykonawcy robót oraz mieszkańcy. Sołtys Mszany, Ewa Kaczmarska-Więckowska w imieniu całej społeczności lokalnej złożyła podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji, w szczególności staroście i burmistrzowi. Formą podziękowania była część artystyczna specjalnie przygotowana dla gości przez młodzież z Mszany. Przed licznie przybyłą publicznością zaprezentował się kabaret "Mszańskie dziewczyny i on" oraz zespół taneczny "Master S".

  Na zakończenie spotkania starosta Jan Juszczak powiedział: W tej kadencji staraliśmy się przede wszystkim pozyskiwać środki zewnętrzne, bez których wiele inwestycji nie udałoby się zrealizować. Gdy powstało osuwisko na drodze krajowej pojawił się pomysł, by wspólnie z burmistrzem Dukli poszukać środków finansowych na przebudowę dawno nie remontowanej drogi w Mszanie- przypomniał. Prowadziliśmy rozmowy w Rzeszowie, dwukrotnie jeździłem do Warszawy i udało się. Jest to dla mnie wielka radość widząc dziś Państwa zadowolenie, bo naszą misją jest służyć ludziom-podkreślił starosta. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem burmistrza Marka Góraka i radnych tej kadencji za zrozumienie i wsparcie. Mieszkańcom życzę aby ta droga służyła przez wiele lat. Do życzeń dołączył się również burmistrz Marek Górak, który na zakończenie pogratulował mieszkańcom Mszany udanej inwestycji.

  Ewa Bukowiecka
  2010-11-18

  Informacja o sposobie głosowania  Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej na terenie Gminy Dukla wyborcy głosują następująco:

  1) w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego - na jednego kandydata (karta niebieska)

  2) w wyborach do Rady Powiatu - na jednego kandydata (karta żółta);

  3) w wyborach do Rady Miejskiej w Dukli w Okręgu Wyborczym w Dukli na jednego, dwóch lub trzech kandydatów, w Równem i Łękach Dukielskich na dwóch lub jednego kandydata, w pozostałych okręgach na jednego kandydata (karta biała);

  4) w wyborach burmistrza - na jednego kandydata (karta różowa);
  2010-11-18

  10 lat Zespołu Równianie

  13 listopada br. , z okazji 10. lecia istnienia Zespołu Równianie w Równem w domu ludowym odbyła się VIII Biesiada Równeńska. Imprezę otwarła i przybyłych gości przywitała Grażyna Kłap - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Równem, inicjatorka powstania zespołu. W biesiadzie uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz gminy Dukla Marek Górak, skarbnik gminy Dukla Elżbieta Wróbel, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Zbigniew Uliasz, ks. Zdzisław Długosz, ks. Marian Szumigraj - proboszcz parafii w Równem, Władysław Dązbasz - prezes Stowarzyszenia Równianie, radny Rady Miejskiej w Dukli Jan Marszał, sołtyska wsi Irena Bogaczyk. Wystąpiły gościnnie zespoły: Wietrtznianie, Łęczanie i Haczowianie. Burmistrz gminy Dukla ufundował statuetkę z okazji dziesięciolecia działalności artystycznej Zespołowi Równianie, którą przekazał na ręce p. Grażyny Kłap. Jubilaci wystąpili z przedstawieniem "Dwa światy" w nowych strojach z regionu krośnieńskiego. Ich zakup został sfinansowany przez KGW w Równem, a toczki nieodpłatnie wykonała p. Janina Szczepanik - wieloletnia członkini Koła i Zespołu.
  Zespół Równianie działa od października 2000 roku. Teksty i scenariusze pisane sa wierszem i gwarą. Ich autorkami są nauczycielki z równieńskiej szkoły: Beata Bek, Krystyna Patla oraz Zofia Wajda. One też zajmują się choreografią i scenerią, a w niektórych spektaklach występują jako aktorki. Pierwszy przygotowany przez nich obrzęd to kiszenie kapusty. Kolejne to równeńskie wesele, opowieść strażacka, , opowieść żniwna. Do zespołu należą osoby starsze, młodzież i dzieci. Celem Zespołu jest nie tylko pielęgnowanie i przekazywanie tradycji naszych pradziadów, ale także branie z nich wzorców.

  Krystyna Boczar-Różewicz  2010-11-16

  Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

  Na podstawie art. 25-28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

  Burmistrz Gminy Dukla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Szczegóły...
  2010-11-15

  Sezon łowiecki rozpoczęty

  7 listopada 2010 roku uroczysta mszą św. Hubertowską Koło Łowieckie "Rogacz" z Dukli rozpoczęło sezon łowiecki 2010/1011 i 65. lecie Koła. Msza św. była odprawiana przez o. Dobromiła Godzika w intencji myśliwych i ich rodzin oraz tych, którzy odeszli już na zawsze. Była już czterdziestą mszą z kolei odprawiana na Pustelni. Jak co roku młodzież dukielskiego liceum, działająca w Lidze Ochrony Przyrody przygotowała program artystyczny pod opieką Marii Walczak. Tym razem była to sztuka Konrada Sikory, ucznia LO w Dukli "Na łowy". Aktorami byli uczennice Ola Ziemba i Natalia Cyran i autor sztuki. Uczennice wykonały także ekologiczne bukieciki z liści, które po mszy św. wręczyły myśliwym. Pani Maria ofiarowała Kołu na ręce pana Zdzisława Dudzica zdjęcie upolowanego przez siebie aparatem fotograficznym rogacza. Msza św. zakończyła się myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór.

  kbr

  2010-11-15

  Otwarcie obiektów sportowych w Dukli

  Program uroczystości

  • 10:00 - 11:00 Msza Św. pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny.
  • 11:15 Początek uroczystości w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Armii Krajowej 1.
  • 11:15 - 11:25 Powitanie gości.
  • 11:25 - 11:30 Otwarcie obiektu przez burmistrza.
  • 11:30 - 11:45 Program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 2.
  • 11:45 - 12:00 Wystąpienia zaproszonych gości.
  • 12:00 - 12:15 Poświęcenie obiektów Zespołu Szkół nr 2.
  • 12:15 Obiad i zwiedzanie obiektów.

  Uroczystość odbędzie się w dniu 16 listopada o godz. 11:15 w obiektach przy ulicy Armii Krajowej 1. Uroczystość poprzedzona będzie mszą w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli odprawioną przez Jego Eminencję arcybiskupa Józefa Michalika.

  2010-11-14

  Podziękowanie ambasadora

  Sz. Pan Marek Górak
  Burmistrz miasta Dukla

  Szanowny Panie Burmistrzu

  Składając wyrazy szacunku pragnę przekazać na ręce Pana serdeczne podziękowania za pomoc, gościnność miasta Dukla i zaangażowanie przedstawicieli Urzędu Miasta w organizację zwiedzenia przez naszą delegację Cmentarza Wojennego i przeprowadzenia ceremonii oddania hołdu poległym, złożenia kwiatów na grobie zbiorowym o numerze 45, gdzie pochowana jest nasza rodaczka - Pani Ałtynszasz Nurgażynowa.

  Dzięki naszej współpracy udało się wzmocnić dwustronne kontakty, bliżej zapoznać przedstawicieli miasta Dukla ze współczesnym Kazachstanem, możliwościami współpracy na przyszłość.

  Jednocześnie zostałem wzbogacony wiedzą o możliwościach i rozwoju miasta Dukla, jego bogatej historii, walorach kulturowych i turystycznych.

  Przebieg spotkań, otwartość i aktywne zaangażowanie władz i przedstawicieli miasta zasługują na szczególne podkreślenie. Proszę przekazać wyrazy szacunku i podziękowania współpracownikom z Urzędu oraz współorganizatorom przedsięwzięcia. Wyrażam również nadzieję na dalszą owocną współpracę.

  Korzystając z okazji, życzę Panu, współpracownikom z Urzędu oraz mieszkańcom historycznego miasta Dukla wszelkiego dobrobytu i dalszego rozwoju.

  z poważaniem
  Ambasador Aleksiej Wołkow

  2010-11-14

  Ambasador Kazachstanu w Dukli

  5 listopada br. odwiedziła Duklę delegacja z Kazachstanu z ambasadorem Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej Aleksejem Wołkowem. Ambasadorowi towarzyszyła małżonka Gulnara Wołkowa, Gulbanu Ukietajkyzy - reżyser, radca-minister Margułan Baimukhan i Jarosław Bałasz konsul honorowy Kazachstanu w Krakowie. Delegacja spotkała sie z władzami gminy reprezentowanymi przez z-cę burmistrza gminy Dukla Andrzeja Bytnara i sekretarza gminy Dukla Mirosława Matykę i pracownikiem Urzędu Gminy w Dukli Stanisławą Fornal, która prowadzi formalności związane z ewidencją pochowanych na cmentarzu.

  Celem wizyty było odwiedzenie Cmentarza Wojennego w Dukli i złożenie kwiatów na grobie zbiorowym o numerze 45, gdzie pochowana jest Kazaszka - Ałtynszasz Nurgażynowa, bohaterka drugiej wojny światowej, odznaczona pośmiertnie tytułem Bohatera Związku Radzieckiego. Podporucznik gwardii Nurgażynowa zginęła w czasie operacji karpacko-dukielskiej 2 października 1944 roku.

  kbr  2010-11-09

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 12 listopada 2010r. /piątek/ o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" /druk nr 372/,
   • b) określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu /druk nr 373/,
   • c) ustalenia opłat za niektóre świadczenia w prowadzonych przez Gminę Dukla przedszkolach publicznych /druk nr 374/,
   • d) zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę wydatków określonych w uchwale budżetowej gminy na rok 2010 /druk nr 375/,
   • e) zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Zyndranowa" /druk nr 376/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-11-05

  SKS "Dukla" zwycięzca turnieju

  30 października 2010 r. w gościnnej hali sportowej ZSP w Jaśliskach odbył się II Turniej Żeńskiej Piłki Siatkowej zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny, Siatkarski Klub Sportowy "DUKLA" przy udziale Ośrodka Kultury Dukla oraz Zespołu Szkół w Jaśliskach. Pomysłodawcami tego turnieju byli Robert Rąpała i Zenon Leńczyk.
  W turnieju wzięły udział drużyny: ZSP nr 2 z Dukli, "PERŁA" Wietrzno, UKS Równe, "JACKI" Dukla, "ZORZA" Jaśliska oraz SKS Dukla. Turniej rozegrany został w dwóch grupach systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Zaplanowano 9 spotkań.
  Rozgrywki przebiegały w miłej, sportowej atmosferze. Dziewczyny pokazały niezłą siatkówkę, były aktywne i skuteczne w ataku i obronie. Emocji nie brakowało ani wśród zawodniczek, a tym bardziej wśród trenerów i opiekunów zagrzewających swe podopieczne do walki. W trakcie całego turnieju wszyscy uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek ufundowany przez firmę "ZIKO" oraz napoje dostarczone przez "Nasz Sklep" Pani Podlaszczak z Nadola. Środki medyczne zapewniła apteka "URTICA" Pani Jolanty Krajmas.
  W roli sędziów głównych turnieju wystąpili Jan Dembiczak oraz Artur Paczkowski. Natomiast w rolę sędziów pomocniczych wcielili się siatkarze Siatkarskiego Klubu Sportowego "DUKLA": Maciej Chłap, Konrad Piróg, Dominik Piróg, Tomasz Kowalski, Damian Wiernusz i Krzysztof Sikora jako sędzia punktowy. Nad oprawą muzyczną czuwał libero SKS "Dukla" Marcin Milan.

  Wyniki spotkań finałowych:

  • - w meczu o miejsca V - VI "PERŁA" Wietrzno pokonała UKS Równe 2 : 0,
  • - w spotkaniu o miejsca III - IV "Zorza" Jaśliska pokonała ZS nr 2 Dukla 2:0,
  • - w meczu o miejsce I - II SKS "DUKLA" pokonał "JACKI" Dukla 2:1.

  Po ciężkich, całodziennych zmaganiach najlepszą drużyną turnieju okazała się reprezentacja Siatkarskiego Klubu Sportowego "DUKLA", trenująca na co dzień pod czujnym okiem instruktora siatkówki Roberta Rąpały.

  Klasyfikacja końcowa:

  1. miejsce - SKS "DUKLA"
  2. miejsce - "JACKI" Dukla
  3. miejsce - "ZORZA" Jaśliska
  4. miejsce - ZS nr 2 Dukla
  5. miejsce - "PERŁA" Wietrzno
  6. miejsce - UKS Równe

  Nagrody, puchary i dyplomy ufundowane przez sponsorów: PKO BP O/ I Dukla, PKO BO O/I Brzozów, Ośrodek Kultury Dukla i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny wręczali: Maria Kaczor - wójt gminy Jaśliska, Adam Dańczak - dyrektor ZSP w Jaśliskach, Rafał Opałka - dyrektor PKO BP O/Brzozów, Dariusz Olbrycht - przedstawiciel PKO BP O/Dukla, Zenon Leńczyk - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny.
  W imieniu organizatorów gratulujemy wszystkim drużynom, a w szczególności zwycięzcom.
  Dziękujemy zawodnikom, trenerom, obsłudze sędziowskiej za przybycie i dostarczenie niezapomnianych wrażeń sportowych. Dziękujemy sponsorom i darczyńcom.
  Podziękowania składamy również dla Pani Wójt Gminy Jaśliska Marii Kaczor oraz Dyrektora ZSP w Jaśliskach Pana Adama Dańczaka - za przybycie i udostępnienie obiektów.
  Zapraszamy na kolejne turnieje siatkarskie!

  Zenon Leńczyk  2010-11-05

  90% dofinansowania na zakup i instalację zestawów solarnych

  Gmina DUKLA przystąpiła do prac nad wnioskiem o 90% dofinansowanie gospodarstw domowych z Gminy DUKLA w zakupie i instalacji zestawów solarnych do produkcji ciepłej wody.

  Pierwszy etap działań związanych ze zdobyciem dofinansowania na kolektory słoneczne, to zebranie ankiet od mieszkańców z deklaracją uczestnictwa w projekcie. Etap ten zostanie zakończony 30 LISTOPADA 2010r.
  Na stronie www.dukla.pl będą zamieszczane informacje o kolejnych etapach związanych z oceną wniosku. Przewiduje się, że informację o przyjęciu projektu do realizacji Gmina otrzyma w trzecim kwartale 2011 roku.
  Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to 2012 rok.
  Inwestycja będzie realizowana tylko w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i dokonania wpłat udziału własnego przez mieszkańców gminy.
  Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców gminy DUKLA posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wyrażających zgodę na udostępnienie nieruchomości na etapie przygotowania i realizacji inwestycji. Projekt nie dotyczy firm i instytucji.
  Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest wypełniona i podpisana ankieta dostarczona do Urzędu Gminy w Dukli pokój numer 9.
  W związku z rozpoczęciem prac nad wnioskiem przez Gminę Dukla prosimy o bezzwłoczne składanie wypełnionych zgłoszeń do 30 listopada 2010 r. w godzinach pracy Urzędu.
  Po tym terminie chętni wpisywani będą na listę rezerwową.

  2010-11-04

  Podziękowanie

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoją szczerą obecnością, życzliwością oraz wsparciem finansowym związanym z zakupem pamiątek misyjnych, przyczynili sie do przeprowadzenia Dnia Misyjnego w szkole.

  Uzbierano i przekazano na misje kwotę 1707,40zł (jeden tysiąc siedemset złotych , czterdzieści groszy).

  Przykładowo:
  Jeden zastrzyk ratujący życie dziecka odwodnionego kosztuje 40 groszy.

  Józefa Winnicka-Sawczuk
  nauczycielka w Zespole szkół nr 1 w Dukli

  2010-11-03

  Dzień misyjny w szkole w Dukli

  Spotkanie z misjonarką Jolantą w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

  28 października br. w Szkole Podstawowej w Dukli odbyło sie niecodzienne spotkanie z misjonarką, siostrą Jolantą Burdak ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie.

  Spotkanie otworzył dyrektor szkoły Jerzy Pęcak, przywitał siostrę Jolantę, dzieci z klas od pierwszej do trzeciej i nauczycieli. Siostra zaprezentowała dzieciom "Podróże misyjne po świecie". Pokazała jak żyje się w Afryce, były slajdy i komentarz do każdego prezentowanego zdjęcia. Dzieci słuchały z zapartym tchem. W Zambii w Afryce dzieci do szkoły mają bardzo daleko, często muszą pracować przy budowie domów (lepianek). Nosić wodę w dzbanach lub nosidłach do domów, a wszystko na bosaka, bo nie mają butów. Rany na stopach powodują zakażenie, prowadzące czasami do gangreny. Zdjęcia pokazujące dzieci z wydętymi brzuszkami z głodu, były wstrząsające. Małym dzieciom z głodu często odbarwiają się i rozprostowują włosy. W tym samym dniu odbyło sie spotkanie z dziećmi z klas od czwartej do szóstej. Siostra Jolanta przywiozła ozdoby z Tanzanii i biżuterię z Indii, wykonane przez tubylców. Zorganizowany został kiermasz, można było kupić maskę z afrykańskiego drewna, figurki z hebanu. Pozyskane z kiermaszu pieniądze zostaną przeznaczone na szpital dzieci chorych na AIDS w Zambii.

  Nie obyło sie bez zabaw dla dzieci, były konkursy: czerpania wody, noszenia woreczków na głowie. Dzieci ambitnie podchodziły do każdej konkurencji.

  Byłam na misjach w Kurytybie i Sao Paulo w Brazylii, nasze Zgromadzenie ma tam wspólnoty - powiedziała siostra Jolanta. Po całym dniu pracy w slumsach, z chorymi dziećmi, czy cierpiącymi dorosłymi miało się wyrzuty sumienia, że w Zgromadzeniu czekał nas posiłek. Tam gdzie byłam, dzieci jadły często jeden posiłek dziennie. Prowadziłam również katechizację - dodała siostra.

  Nie obyło sie bez zabaw dla dzieci, były konkursy: czerpania wody, noszenia woreczków na głowie. Wszystkie dzieci chciały brać udział w konkursach. Kiermasz odbywał sie w holu szkoły, dzieci i mieszkańcy Dukli i okolic wsparli tę szlachetną akcję kupując ozdoby i pamiątki przywiezione przez siostrę Jolantę. To dobrze wydane pieniądze, zapewnią godną śmierć chorym na AIDS dzieciom, być może uratują czyjeś życie.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2010-11-02

  Strażacka konferencja w Chorkówce.

  Nowe samochody pożarnicze oficjalnie trafiły na wyposażenie jednostek OSP.

  W dniu 20.10.2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt "Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gmin Chorkówka, Dukla i Wojaszówka w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych" oraz promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
  Organizatorami konferencji były: Gmina Dukla, która była liderem projektu oraz Chorkówka i Wojaszówka, przy współudziale jednostek OSP: Szczepańcowa, Równe i Odrzykoń. Otwarcia konferencji, powitania gości i jej uczestników dokonał Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, który pełnił jednocześnie rolę gospodarza, współgospodarzami spotkania byli: Burmistrz Miasta i Gminy Dukla Marek Górak oraz Wójt Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie i Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Janusz Konieczny, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Józef Szajna, Komendant Miejski PSP w Krośnie bryg. Krzysztof Korzec, Dyrektor Biura Terenowego Związku OSP RP w Krośnie Tadeusz Sieniawski, były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Krośnie płk poż. w st. spocz. Tadeusz Kubit, były z-ca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Krośnie st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie nadkom. Paweł Owiński oraz Dyrektor GOK w Chorkówce Bogusław Pacek. Ponadto w konferencji udział wzięli radni Rad Gmin z Dukli, Chorkówki i Wojaszówki oraz druhowie strażacy z jednostek OSP w Szczepańcowej, Równem i Odrzykoniu.
  W trakcie spotkania Wioletta Klimek z Urzędu Gminy w Chorkówce dokonała prezentacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Ponadto omówiła projekt partnerski, w ramach którego 3 jednostki OSP z terenu Gmin: Chorkówka (OSP Szczepańcowa), Dukla (OSP Równe) i Wojaszówka (OSP Odrzykoń), funkcjonujące w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zostały wyposażone w nowe, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem uterenowionym 4×4 na podwoziu MAN. Wartość projektu wyniosła ogółem: 2.275.579,36 zł, w tym 1.933.205,45 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013.
  Z kolei wszyscy uczestnicy konferencji zebrali się na placu przed budynkiem GOK, gdzie ustawiono nowe pojazdy pożarnicze. Gospodarze gmin, a więc Burmistrz Dukli oraz Wójtowie Gmin Chorkówka i Wojaszówka wręczyli kluczyki do nowo zakupionych pojazdów i przekazali dowody rejestracyjne Prezesom i Naczelnikom obdarowanych jednostek OSP.
  Po tej ceremonii nastąpiła prezentacja możliwości taktyczno-technicznych oraz wyposażenia nowo zakupionych pojazdów. Faktycznie samochody prezentowały się bardzo pięknie i wzbudziły wielkie zainteresowanie i podziw zebranych na placu osób. Dalszą część konferencji kontynuowano w sali GOK. Głos zabrał Prezes OSP w Szczepańcowej Kazimierz Gładysz, który omówił parametry taktyczno-techniczne nowych pojazdów pożarniczych, ich walory użytkowe a także wygłosił referat pt. "Rodzaje zagrożeń i rola Ochotniczych Straży Pożarnych w ich zapobieganiu i zwalczaniu". Ponadto w imieniu strażaków z jednostek OSP, które otrzymały samochody pożarnicze przekazał serdeczne słowa podziękowania tym wszystkim, którzy swym działaniem i decyzjami przyczynili się do powodzenia przedmiotowego projektu. Następnie głos zabrali znamienici goście tej konferencji, a to: Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP Janusz Konieczny, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Józef Szajna, Wójt Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk, komendant Miejski PSP w Krośnie bryg. Krzysztof Korzec, którzy byli jednomyślni w wysokiej ocenie zrealizowanego projektu i osiągniętego końcowego efektu rzeczowego. Część oficjalną konferencji zakończył Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki i podziękował wszystkim uczestnikom za liczy w niej udział. Końcowym akcentem tego miłego spotkania był wspólny posiłek.

  Prezes OSP Szczepańcowa
  Kazimierz Gładysz  2010-10-28

  Zawiadomienie o zebraniu

  Zebranie ogólne mieszkańców Osiedla Dukla w sprawie aktualizacji planu odnowy miejscowości Dukla odbędzie się 28 października o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dukli.

  Zapraszamy
  Zarząd Osiedla Dukla

  2010-10-27

  "Persona" Konrada Sikory

  6 października br. w dukielskim muzeum odbyła się promocja zbioru dramatów "Persona" Konrada Sikory i kameralna wystawa prac Joanny Smoli, duklanki obecnie mieszkającej poza Duklą.

  Przybyłych licznie gości powitał gospodarz muzeum dyrektor Waldemar Półchłopek. Młodego dramaturga zaprezentowała poetka Olga Lalic-Krowicka. Ona zaprezentowała także dorobek autorki wystawianych prac i odczytała jej opowiadanie. W promocję włączyli się licealiści, koleżanki i koledzy Konrada Sikory. Natalia George i Ola Ziemba odczytały poemat "Rozmowa dwóch". Autor odczytał treny, napisane w ostatnich dniach po tragicznej śmierci koleżanki z Zawadki Rymanowskiej.

  Konrad Sikora jest uczniem III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Dukli im. św. Jana z Dukli, mieszka w Zawadce Rymanowskiej. Jest stypendystą naukowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dziedzinie botaniki i entomologii., współpracuje z nauczycielem biologii panią Marią Walczak, która jest jego opiekunem naukowym. Zajmuje się obserwacja i badaniem pszczół i roślin. Redaguje broszury tematyczne.

  Debiutował w 2008 roku sztuką "Jak się narodził Chrystus, czyli Jasełka", która była czterokrotnie wystawiana w Warszawie w ramach zbiórki pieniędzy na remont cerkwi. W październiku 2008 roku wystawił dramat "Sprzecznicę dramę długą". Współpracuje z dziećmi i z młodzieżą z Zawadki Rymanowskiej. Pisze dramaty, wiersze i ballady, a także rozważania okolicznościowe nabożeństw katolickich. Swoje debiutanckie prace opublikował na łamach "Nadwisłocza" oraz "Radostowy", a także w antologii "Lament smoleńsko-katyński".

  2010-10-27

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 29 października 2010r. /piątek/ o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z LVIII i LIX sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli (druk nr 357),
   • b) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dukli (druk nr 358),
   • c) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr 359),
   • d) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych (druk nr 360),
   • e) zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Dukla" (druk nr 361),
   • f) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego (druk nr 362),
   • g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla (druk nr 363),
   • h) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty (druk nr 364),
   • i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 365),
   • j) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wsi Jasionka (druk nr 366 "a" i "b"),
   • k) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wsi Łęki Dukielskie (druk nr 367 "a" i "b"),
   • l) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wsi Myszkowskie(druk nr 368 "a" i "b"),
   • m) zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę wydatków określonych w uchwale budżetowej gminy na rok 2011 (druk nr 369),
   • n) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dukla (druk nr 370),
   • o) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok (druk nr 371).
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-10-26

  Spotkanie z misjonarkami.

  29 października 2010 roku o godzinie 9.00 i 10.00 odbędzie się spotkanie z siostrami klaweriankami misjonarkami z okazji Dnia Misyjnego w Szkole Podstawowej w Dukli W programie: - filmy o tematyce misyjnej - prelekcje o pracy misjonarek - kiermasz ozdób wykonanych w krajach objętych misją sióstr klawerianek. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na utrzymanie szpitala misyjnego dzieci chorych na AIDS.
  2010-10-25

  Konkursowa Jazda Samochodowa na terenie gminy Dukla

  W dniu 24 października br. Automobilklub Małopolski Krosno organizuje na terenie Gminy Dukla "22 Rajd Podkarpacki" pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Dukla Marka Góraka. Impreza samochodowa odbędzie się na poddukielskich trasach, gdzie przygotowano dla zawodników 3 próby sprawnościowe, przejeżdżane 3-krotnie. Jedna z prób zostanie przeprowadzona na parkingu obok cmentarza w Dukli. Cała trasa to niecałe 100 km, natomiast długość prób 9 km. Początek zawodów o godz.10.00 na dukielskim rynku.

  2010-10-22

  W rocznicę wyboru na Papieża

  W sobotę 16 października w 32. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża odprawiona została uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Mariana Rojka.

  Przed mszą św. wystąpiły dzieci z klasy III b Szkoły Podstawowej w Dukli w programie słowno-muzycznym pt. "Jan Paweł II - wspomnienie". Ks. biskup dziękował im za trud przygotowania i wielkie zaangażowanie. Podczas kazania przypomniał nam, jaki to wielki skarb pozostawił Sługa Boży Jana Paweł II w swoim nauczaniu. Zachęcił abyśmy na wzór "ewangelicznej kobiety" prosili i kołatali do Miłosiernego Boga, aby nas miał w swojej opiece. Msza odprawiana była w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II, a zakończyło ja odśpiewanie Arki.

  Po mszy świętej ks. bp Marian wraz z sekretarzem Gminy Dukla Mirosławem Matyką wręczyli nagrody laureatom IV Ogólnopolskiego Konkursu im. św. Jana z Dukli. Organizatorem konkursu była Gmina Dukla i OO. Bernardyni. Rozdanie poprzedziło krótkie wystąpienie przewodniczącej komisji konkursowej Olgi Lalic-Krowickiej. Przypomniała ona o tematyce i celu konkursu, o zaangażowaniu w niego wielu osób z całej Polski.. Podczas wręczania nagród uczniowie z LO im. św. Jana z Dukli w Dukli czytali nagrodzone wiersze. Ks. bp Marian pochwalił "za pisanie nie do szuflady", ale przede wszystkim za odwagę dzielenia się z innymi tym, co się napisało. Życzył wszystkim odwagi w dzieleniu się swoją wiarą z innymi.

  Laureaci konkursu:
  Kat. ogólnopolska:

  - dorośli:
  1. m - Elżbieta Galoch z Turka (woj. wielkopolskie) za zestaw wierszy
  2. m - Julita Nieznalska z Gąsawy (woj. Kujawsko-pomorskie) za zestaw wierszy i Anna Paliszewska z Wieliczki za wiersz św. Jan z Dukli
  3. m Małgorzata Polańska z Sanoka za wiersz : Na puszczy św. Jana

  - młodzież 12-18 lat:
  1. m Katarzyna Wiktoria Polak za wiersz - Figura św. Jana z Dukli i Paulina Kukurka z Nowosielec za wiersz - Widzący niewidzący

  Kat. Regionalna

  - dorośli:
  1.m Augustyna Nawracaj z Dukli za zestaw wierszy

  - młodzież 12-18 roku:
  1. m Weronika Boczar z Teodorówki ( Gimnazjum w Dukli ) za wiersz - Nasz Jan Paweł II i Damian Grodziński z Jaślisk ( Gimnazjum w Jaśliskach ) za wiersz - Świętość

  - dzieci do 12 roku:
  1. m Katarzyna Lorenc z Jaślisk ( ZSP w Jaśliskach) za wiersz - Tajemniczy człowiek puszczy i Norbert Faliszek z Posady Jaśliskiej ( ZSP w Jaśliskach ) za wiersz - Nasz rodak  2010-10-21

  Ćwiczebne uruchomienie systemów alarmowych Obrony Cywilnej

  W dniu 22 października br. odbędzie się wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania. W związku z tym w godz. 17 - 18 odbędzie się ćwiczebne uruchomienie syren dźwiękowych:

  godz.17 - alarm powietrzny
  godz.17.20 - alarm o skażeniach
  godz.17.40 - odwołanie alarmów

  Tabela sygnałów alarmowych...

  2010-10-20

  Strażacy w akcji

  Ćwiczebna ewakuacja szkoły w Iwli

  Dym na korytarzu, otwierają się klasy i dzieci pod opieką nauczycieli opuszczają szkołę. Da się zauważyć pośpiech, ale nie panikę. Rozlega się dźwięk syreny strażackiej. Rozpoczęły się ćwiczenia - ewakuacja szkoły w Iwli 15.10.2010 roku. Pierwsza pojawia się jednostka OSP z Dukli. Strażacy w pośpiechu wyskakują z wozu pożarniczego, lokalizują miejsce pożaru rozwijają węże. Dojeżdża jednostka OSP Równe, nowo zakupionym wozem strażackim. Strażacy wyskakują z wozu podbiegają do dowodzącego i wykonują polecenia. W aparatach tlenowych wchodzą do budynku szkoły. Nikt nie wie co oni tam robią. Nagle pojawiają się z poszkodowanym na noszach. Poszkodowanym okazał się manekin, którego stan wymagał udzielenia pomocy przez zastosowanie sztucznego oddychania i masażu serca. Nasi strażacy spisali się na medal. Wielu obserwatorów nie mogło wyjść z podziwu jak strażacy potrafią poruszać się po nie znanym terenie przy tak ograniczonej widoczności przez sztuczny dym. Zapytani uśmiechają się "...e takie warunki to pestka. Tu było łatwo. Jak na prawdę się pali to nie widać dłoni jak wyciągniesz rękę , a nie wiesz co cię czeka dalej".
  Obserwatorami akcji był z-ca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie bryg. mgr inż. Jan Szmyd. Tadeusz Sieniawski Członek Prezydium Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Biura Terenowego w Krośnie. Burmistrz Gminy Dukli - Marek Górak. Mariusz Kozak i Ireneusz Długosz z Wydziału Operacyjno Szkoleniowego PSP w Krośnie.
  Na zakończenie dokonano przeglądu wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Dukla oraz wręczono listy gratulacyjne premiera Donalda Tuska za udział w akcjach podczas powodzi, w których brali udział także nasi strażacy.

  Witold Puz

  2010-10-19

  W 22 minuty i 44 sekundy na górę Cergową

  16 października br. odbył się XI Bieg Górski na Cergową (716 m n. p. m). Celem biegu jest promocja Beskidu Niskiego i popularyzacja biegów górskich, a także upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. Organizatorem 11. edycji był Ośrodek Kultury w Dukli, Gmina Dukla i Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Dukli.

  W biegu głównym wzięło udział 48 zawodników, a w towarzyszących ulicznych biegach dla dzieci i młodzieży 110 zawodników. Pogoda w tym roku sprzyjała zawodnikom, poranne mgły opadły szybko i słoneczko powitało biegaczy w Dukli. Najlepszym zawodnikiem, tegorocznego biegu został Andrzej Długosz z Rytra z czasem 21.44 min, najlepszą zawodniczką Izabela Zatorska z Wrocanki z czasem 27.59 min. Fundatorem nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej dla kobiet i mężczyzn była Gmina Dukla. Ośrodek Kultury ufundował nagrody rzeczowe, puchary i pamiątkowe dyplomy. Elektroniczny pomiar czasu wykonała firma TIMEPRO. Nagrody zwycięzcom w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży i w klasyfikacji generalnej wręczał burmistrz gminy Dukla Marek Górak

  Ośrodek Kultury i Gmina Dukla dziękują za pomoc w realizacji biegu dukielskiej jednostce policji, pogotowiu ratunkowemu, grupie GOPR Bieszczady oraz zawsze chętnym do pomocy strażakom z Iwli.

  Wyniki zawodów.

  kbr

  2010-10-18

  SKS "Dukla" zdobywcą Pucharu

  X Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego

  W sobotę 2 października 2010r. w halach sportowych Gimnazjum w Zręcinie oraz Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej odbył się jubileuszowy X Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego - Kazimierza Krężałka.

  W turnieju uczestniczyły drużyny reprezentujące miejscowości: Dukla, Chorkówka, Iwonicz, Krościenko Wyżne, Świerzowa oraz Łężany. Zespoły uczestniczące w turnieju zostały podzielone na dwie grupy. W drugiej fazie rozgrywek drużyny z pierwszych miejsc zagrały mecz o pierwsze i drugie miejsce a drużyny z drugich miejsc półfinałów o trzecie i czwarte miejsce.

  Zespół z Dukli reprezentowany przez Siatkarski Klub Sportowy "DUKLA" w pierwszej fazie turnieju pokonał zespoły ze Świerzowej i Chorkówki po 2:0. W pojedynku finałowym o pierwsze miejsce siatkarze SKS Dukla spotkali się z drużyną z Krościenka Wyżnego, pokonując ich również w stosunku 2:0.

  Ostatecznie zdobywcami Pucharu Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego okazali się siatkarze ze Sportowego Klubu Siatkarskiego "DUKLA". Drugie miejsce zajęła drużyna LZS "Wisłok" Krościenko Wyżne. Na trzecim miejscu uplasował się "Beskid GOSiR" Iwonicz - Zdrój.

  Dobra postawa dukielskich siatkarzy cieszy samych zawodników jak i działaczy Siatkarskiego Klubu Sportowego "DUKLA". Jest to dobry prognostyk przed zaczynającymi się rozgrywkami Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki Zrzeszenia LZS. Siatkarski team z Dukli wystąpił w składzie; Jerzy Górka, Rafał Sikora, Robert Rąpała, Tomasz Kowalski, Kamil Wiernusz, Konrad Piróg, Dominik Piróg i Maciej Chłap.

  Swój pierwszy w tym sezonie ligowy mecz siatkarze SKS "DUKLA" rozegrają 22 października o godzinie 18.00. na wyjeździe z mistrzem ALS poprzedniego sezonu LZS Przybówką. Natomiast przed własną publicznością na sali sportowej Gimnazjum w Iwli naszych siatkarzy można będzie oglądać 29 października (piątek) o godz.18.00 podczas spotkania z "Beskidem GOSiR" Iwonicz - Zdrój.

  Wszystkich sympatyków siatkówki już dziś zapraszamy na to wydarzenie. Zachęcamy również do odwiedzin na stronie internetowej www.sksdukla.fora.pl

  /Foto i tekst ZeL/

  Na zdjęciu: Zwycięzcy X Turnieju Piłki Siatkowej
  Rafał Sikora, Robert Rąpała, Tomasz Krowicki, Kamil i Damian Wiernusz, Konrad Piróg, Dominik Piróg, Maciej Chłap, wraz z Kazimierzem Krężałkiem- Przewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego (u góry po prawej) oraz Zenonem Lenczykiem - Prezesem SKS "DUKLA"

  2010-10-18

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Grzegorza Legi, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca września.

  Panu Grzegorzowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-10-08

  Od 36. lat u siebie

  6 października mija 36 rocznica sprowadzenia relikwii świętego Jana z Dukli do swojego rodzinnego miasteczka. Do 1946 roku znajdowały się w kościele OO. Bernardynów we Lwowie. Po wojnie w 1946 roku zostały przewiezione do klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie, a następnie trafiły do dukielskiego klasztoru. Z inicjatywą sprowadzenia relikwii do Dukli wystąpił ówczesny prowincjał OO. Bernardynów o. Florentyn Piwosz, a gwardianem dukielskiego klasztoru był w tym czasie o. Mariusz Lepianka. Uroczystościom, które trwały dwa dni przewodniczyli biskupi: Stanisław Jakiel, Bolesław Taborski i Tadeusz Błaszkiewicz.

  Stanisław Kalita

  2010-10-07

  66. rocznica Operacji Karpacko-Dukielskiej

  5 października 2010 r. w Dukli, Nowosielcach i Zarszynie oddano hołd poległym w jednej z najkrwawszych bitew II wojny światowej, zwanej operacją karpacko - dukielską. W tym roku obchody rozpoczęły się w Nowosielcach i Zarszynie. Druga część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojennym w Dukli. Przybyłych na obchody gości: kombatantów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, Polski, Czech i Słowacji powitał gospodarz gminy, burmistrz Marek Górak. Powiat Krośnieński reprezentowali wicestarosta Andrzej Guzik i skarbnik Krystyna Kasza. W imieniu Zarządu Związku Kombatantów RP głos zabrał mjr Wacław Pietrzak. Przypominając o tamtych dramatycznych wydarzeniach, podkreślił, że pamięć o tych bohaterach, którzy walczyli i ginęli za Ojczyznę zawsze pozostanie wieczna. Po wysłuchaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej w wykonaniu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, delegacje władz państwowych i samorządowych oraz kombatanckich złożyły wieńce na Cmentarzu Wojennym, gdzie spoczywają polegli podczas walk w Karpatach jesienią 1944 r. Następnie wiązanki kwiatów złożono pod Krzyżem Pojednania na placu Ojców Bernardynów i odmówiono wspólną modlitwę.
  Dzień później, 6 października uroczyste obchody operacji karpacko - dukielskiej odbyły się na Słowacji.

  Operacja karpacko - dukielska zwana też dukielsko - preszowską trwała od 8 września do 30 listopada 1944 roku. Zginęło tam lub zostało rannych 123 000 żołnierzy sowieckich, 6500 Czechów i Słowaków i ponad 60000 Niemców. Operację zaliczana jest do najkrwawszych bitew II wojny światowej na ziemiach polskich, a jedno z miejsc walk w pobliżu Chyrowej nazwano "Doliną Śmierci".

  Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Krośnie
  Ewa Bukowiecka

  Fot. Juliusz Stola

  2010-10-06

  Zaproszenie do udziału w projekcie

  CHCESZ ZWIĘKSZYĆ SWOJE KOMPETENCJE JĘZYKOWE I ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE NA STANOWISKU SPECJALISTA HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO?

  Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zaprasza osoby pracujące na dofinansowane szkolenia oferowane w ramach projektu "Specjalista handlu międzynarodowego - II edycja"

  Więcej szczegółów w formacie PDF.

  2010-10-04

  Starostwo Powiatowe informuje

  W związku z realizowaną inwestycją pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1996R Chyrowa-Mszana-Tylawa" oraz koniecznością wykonania nawierzchni jezdni całą szerokością jezdni na długości łącznej 6.750 mb, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż z uwagi na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa fronu robót oraz użytkowników drogi, w dniach od 5 października do 20 października 2010 r. w godzinach 8:00 do 16:30 wyłączone będą z ruchu odcinki przedmiotowej drogi.

  Ruch kołowy będzie kierowany przez osoby uprawnione do kierowania ruchem, dojazd do posesji będzie umożliwiony w miarę postępu robót.

  Ruch objazdowy z m. Tylawa do m. Chyrowa drogą krajową nr 9 Radom - Barwinek przez m. Dukla, droga wojewódzką nr 993 Gorlice - Dukla do m. Iwla, drogą powiatową 1911R Iwla-Polany-Huta Polańska. Ruch objazdowy z m. Chyrowa do m. Tylawa będzie się odbywał w kierunku odwrotnym.

  Przepraszamy za planowane ograniczenia w ruchu.
  2010-10-01

  Z życia sanktuarium  3 października o godzinie 10.30 odprawiona zostanie msza święta za onkologię lubelską o św. Janie patronie onkologii lubelskiej. Przewodniczyć jej będzie ks. bp Mieczysław Cisło z Lublina.

  3 października o godzinie 17.00 odprawiona zostanie uroczysta msza święta o świętym Franciszku. Przewodniczyć jej będzie ks. bp Gerard Bernacki z Katowic. Po mszy świętej nabożeństwo Transitus czyli przejście.

  16 października o godzinie 17.00 odbędzie się msza święta w rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża.Nabożeństwo odprawi ks. bp Marian Rojek z Przemyśla.

  21 października odprawiona zostanie msza święta o godzinie 17.00 z okazji rocznicy inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Liturgię będzie sprawował ks. bp Marcjan Trofimiak z Ukrainy.

  Stanisław Kalita

  2010-09-30

  Zmiana godzin pracy Urzędu Pocztowego w Dukli  CP ORJ w Krośnie informuje, że od dnia 1 października 2010 roku nastąpi zmiana godzin urzędowania Urzędu Pocztowego w Dukli.

  Urząd czynny będzie:

  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00.
  W soboty i niedziele nieczynne.
  2010-09-24

  Z Sanoka do Sanoka przez Słowację  W dniach 17 - 19 września 2010r. odbył się Międzynarodowy Szosowy Maraton Kolarski Velo Carpathica. Organizatorem imprezy było Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów w Ustrzykach Dolnych, a projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu współpracy transgranicznej. Trasa maratonu rozpoczynała się i kończyła w Sanoku, a wiodła przez Komańczę, Radoszyce i na Słowację przez Palotę, Medzilaborce do Barwinka. Stąd przez Tylawę i Jaśliska do Sanoka.

  Na terenie naszej gminy w Tylawie zorganizowano punkt żywieniowy. W maratonie wzięło udział 63 osoby z całej Polski. Amatorskie maratony i rajdy na stałe zaczęły wpisywać się w krajobraz Beskidu Niskiego.

  mim

  2010-09-22

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 28 września 2010 r. / wtorek / o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej..
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zmian w uchwale własnej dot. budżetu Gminy Dukla na 2010 rok,
   • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok,
   • c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu GKiM w Dukli Sp. z o.o.,
   • d) ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych .
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-09-21

  Dukielscy gimnazjaliści w Urzędzie Gminy Dukla  17 września br. Urząd Gminy Dukla odwiedzili wraz z opiekunami – Anną i Januszem Lis – uczniowie trzecich klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. Tematem głównym spotkania były zawody wykonywane w urzędzie, o których szczegółowo opowiedzieli z-ca burmistrza Andrzej Bytnar, sekretarz gminy Mirosław Matyka, specjalista d.s. BHP Dorota Kurdyła, oraz informatyk Daniel Biały. Pojawiły się również liczne pytania ze strony uczniów, na które przedstawiciele Urzędu Gminy Dukla chętnie odpowiadali.

  js

  2010-09-17

  Studenci Uniwersytetu Warszawskiego w Urzędzie Gminy Dukla  13 września br. Urząd Gminy Dukla odwiedzili studenci Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na czele z dr hab. profesorem UW Pawłem Swaniewiczem. Celem wizyty było zapoznanie się ze sprawami związanymi z podziałem Gminy Dukla. Studentów interesowały sprawy dotyczące procesu tworzenia nowej gminy na terenie naszego kraju, wszelkie procedury, jakie musiały być zachowane, jak wyglądało tworzenie nowej jednostki samorządu terytorialnego w praktyce.

  Odpowiedzi na nurtujące pytania studentów udzielał Wiceburmistrz Andrzej Bytnar, Skarbnk Elżbieta Wróbel, Sekretarz Mirosław Matyka.

  2010-09-16

  Oficjalne otwarcie ZS nr 2  Najważniejszy w każdym działaniu jest początek

  10 września 2010 o godz. 12.00 miało miejsce oficjalne otwarcie Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. W uroczystościach wzięli udział m.in. Ks. Dziekan Stanisław Siara, O. Gwardian Krystian Olszewski, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro, Senator Stanisław Piotrowicz, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak z pracownikami Urzędu, radni powiatowi, Dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli Waldemar Półchłopek, przedstawiciele sektora bankowego z Dukli, Prezes GKiM w Dukli Artur Wszołek, mjr SG Jan Grochowski, dyrektorzy szkół z terenu gminy Dukla, radni samorządu dukielskiego.

  Uroczystości rozpoczęły się wniesieniem pocztu sztandarowego. Przybyłych gości przywitał dyrektor ZS nr 2 Jan Drajewicz natomiast oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, który przez 8 lat sprawował nadzór nad pracami przy budowie obiektu szkolnego.

  Ks. Stanisław Siara i o. Gwardian Krystian Olszewski poświecili krzyże, które zostały wręczone delegacjom poszczególnych klas i wniesione do sal lekcyjnych.

  Zaproszeni goście, w trakcie przemówienia, podzielili się swoimi przemyśleniami, które skupiały się wokół słów Platona „Najważniejszy w każdym działaniu jest początek”. Mówili o wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu wartości narodowych i tradycji, o wartości krzyża, który stał się w ostatnim czasie motywem debat politycznych i społecznych.  Więcej zdjęć znajdziecie Państwo w naszej galerii...

  2010-09-14

  Zakończono realizację projektu: Dokończenie budowy Zespołu Szkól w Dukli.  Zakończono realizację projektu: Dokończenie budowy Zespołu Szkól w Dukli. W nowo wybudowanym obiekcie, będzie mieściło się gimnazjum i liceum Dukielskie. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego2007-2013 os V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna. Wartość projektu 4 668 062 zł , wysokość dofinansowania 2 619 081 zł. W dniu 10 września 2010r. nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010/2011, w którym naukę podjęło 314 uczniów.

  2010-09-14

  W podziękowaniu za zebrane plony  W kościele OO. Bernardynów w Dukli 05.09.2010r. odbyły się Dożynki Powiatu Krośnieńskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną przez ks.bpa Marcjana Trofimiak, ks. dziekana Stanisława Siarę, o. gwardiana Krystiana Olszewskiego, ks. prałata Waldemara Janigę i ks. prałata Edwarda Szajnę. Kazanie wygłoszone przez ks. biskupa skupiało się na ciężkiej pracy rolnika, którego wzywał do nieustannego dziękowania Bogu za plony ziemi. Przyniesione dary, chleb, wieńce dożynkowe będące owocem pracy rolnika zostały pobłogosławione na zakończenie mszy św.

  Z uwagi na niesprzyjającą pogodę prezentacja wieńców dożynkowych, poszczególnych gmin, odbyła się nie jak planowano na placu przy Muzeum Historycznym w Dukli lecz w kościele OO. Bernardynów.

  Dożynki powiatowe tradycyjnie rozpoczął starosta krośnieński Jan Juszczak. Starostami dożynek byli Danuta Majka mieszkanka Pałacówki i Jan Włodyka, właściciel gospodarstwa rolnego z Teodorówka, którzy na ręce starosty krośnieńskiego złożyli chleb z prośbą o jego sprawiedliwe dzielenie wśród mieszkańców powiatu.

  Każda z delegacji gminnych, w tradycyjnych strojach, miała za zadanie ośpiewanie przygotowanego wieńca dożynkowego. Pierwsi zaprezentowali się gospodarze dożynek- Gmina Dukla, którą z wieńcem dożynkowym reprezentował zespół " Szarotki" prowadzony przez Małgorzatę Walaszczyk-Faryj. Starostami gminnymi byli Grażyna Kłap i Witold Krówka, którzy na ręce Burmistrza Gminy Dukla Marka Góraka i ks. bpa Marcjana Trofimiaka złożyli chleb. Każda kolejna gmina prezentująca swój wieniec dożynkowy wręczała chleb swojemu wójtowi bądź burmistrzowi.

  Na zakończenie prezentacji starosta krośnieński przekazał delegacjom gminnym listy gratulacyjne i symboliczne nagrody na tzw. wstążki do wieńca.

  Najbardziej zasłużeni rolnicy powiatu krośnieńskiego zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami. W gminie Dukli byli to: Danuta Majka z Pałacówki, Jan Włodyka z Teodorówka, Jerzy Olbrycht z Dukli i Wiesław Paszek z Cergowej.

  Uroczysty obiad dla uczestników dożynek odbył się przy Muzeum Historycznym w Dukli. Przy biesiadnych stołach zasiedli gospodarze dożynek i reprezentacje wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego. Wspólnemu biesiadowaniu towarzyszyły pieśni dożynkowe, które wg tradycji stale wtórowały rolnikom podczas Święta Plonów.

  Tradycji dożynkowych stało się zadość.

  Tekst: Barbara Pudło  Więcej zdjęć znajdziecie Państowo w naszej GARERII

  2010-09-10

  Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

  Czytaj całość...
  2010-09-09

  KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

  Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
  Obszar: Województwo podkarpackie

  Komunikat na I dobę

  Ważność:
  od godz. 08:00 dnia 09.09.2010
  do godz. 08:00 dnia 10.09.2010

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze/1
  Orientacyjny przebieg: Po południu możliwe burze.

  Komunikat na II dobę

  Ważność:
  od godz. 08:00 dnia 10.09.2010
  do godz. 08:00 dnia 11.09.2010

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze/1
  Orientacyjny przebieg: Po południu możliwe burze.

  Dyżurny synoptyk: Andrzej Wołkowycki
  Data wydania: godz. 13:29 dnia 08.09.2010
  2010-09-09

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie sierpnia

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Konrada Zimy, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca sierpnia.

  Panu Konradowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-09-06

  KOREKTA OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNEGO Nr 410 z dnia 01.09.2010

  Data i godzina wydania: 01.09.2010 - godz. 15:00
  Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Kraków

  KOREKTA OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNEGO Nr 410 z dnia 01.09.2010

  Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

  Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

  Ważność: od godz. 15:00 dnia 01.09.2010 do godz. 09:00 dnia 02.09.2010

  Obszar: Województwo podkarpackie

  Przebieg: W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi w dalszym ciągu intensywnymi opadami deszczu na dopływach Wisłoki, Wisłoka oraz Sanu spodziewany jest wzrost poziomu wody i przekroczenie stanów ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych.

  W górnym biegu Wisłoki, Wisłoka i Sanu, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich i lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych.

  Na Wiśle wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

  Prawdopodobieństwo przekroczenia stanów alarmowych wynosi 80%.

  W przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach nieobwałowanych prawdopodobieństwo wystąpienia wody z koryta wynosi 90%. W przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach nieobwałowanych nie przewidujemy przelania się wody przez koronę wałów.

  Uwagi: W miarę rozwoju sytuacji hydrologicznej ostrzeżenie będzie aktualizowane.

  Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech
  2010-09-02

  OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

  Data i godzina wydania: 01.09.2010 - godz. 15:34
  Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Krakowie

  ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 105 wydanego dnia 30.08.2010 o godz. 14:02

  Zjawisko: Intensywne opady deszczu

  Stopień zagrożenia: 2

  Ważność: od godz. 20:00 dnia 01.09.2010 do godz. 08:00 dnia 02.09.2010

  Obszar: Województwo podkarpackie

  Przebieg: W nocy 1/2.09.2010 (środa/czwartek) nadal występować będą umiarkowane i silne opady deszczu. Prognozowana suma opadów: od 20 do 30mm/12h.

  Skutki: Podtopienia; uszkodzenia dróg i budynków; trudności komunikacyjne.

  Uwagi: Zmiana dotyczy okresu występowania zjawiska.

  Opracował synoptyk dyżurny IMGW Grzegorz Baca, dnia 2010-09-01 15:34
  2010-09-02

  Przekroczenie stanu ostrzegawczego na rzece Wisłok

  W zwiazku z przekroczeniem stanu ostrzgawczego na rzece Wisłok /wodowskaz Krosno/ oraz jego dopływach /rzeki Morwawa i Stobnica/ a takze przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Pielnica i prognozowanymi dalszymi nocnymi opadami deszczu / 20-30 mm/ proszę o podjęcie działań związanych ze stałym monitorowaniem sytuacji hydrologiczej na rzekach na terenie powiatów oraz utrzymanie w gotowosci systemu do reagowania na zagrożenie.

  Z poważaniem
  Dyżurny Operacyjny WCZK
  Krzysztof Trala
  2010-09-02

  W nowych murach szkolnych

  1 września 2010 roku gimnazjaliści ( z Gimnazjum w Dukli) i licealiści ( z LO Dukla) rozpoczną nowy rok szkolny w nowych murach szkolnych. Zespół Szkół nr 2, tak bowiem nazywa się nowo wybudowana szkoła zostanie oficjalnie otwarty 10 września br. o godz. 12.00.

  Program uroczystego otwarcia szkoły:  • 1. Wprowadzenie pocztu sztandarowego.
  • 2. Powitanie gości.
  • 3. Otwarcie obiektu przez burmistrza.
  • 4. Program artystyczny.
  • 5. Poświęcenie krzyży do klas - ks. dziekan i gwardian.
  • 6. Przekazanie krzyży delegacjom klas z wychowawcami.
  • 7. Przekazanie sztandaru przez absolwentów Liceum.
  • 8. Wystąpienia gości.
  • 9. Wniesienie krzyży przez delegacje do sal lekcyjnych.
  • 10. Zaproszenie do obejrzenia szkoły i poczęstunek.


  Dyrektorzy Zespołu Szkół nr 2

  Jan Drajewicz - od 1 września 2010 r. dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. Jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 25 lat pracuje jako nauczyciel, od wielu lat jest nauczycielem dyplomowanym. W latach 1985-2002 pracował w szkole Podstawowej i Gimnazjum w Głojscach, w latach 2002-2007 był dyrektorem Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. Od 2007 roku do 31 sierpnia br. dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Dukli. Ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania instytucją oświatową w zreformownym systemie edukacji na Uniwersytecie Rzeszowskim, Informatyki w szkole na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i przygotowania do kształcenia na odległość na UMCS w Lublinie. Organizował 11 edycji Euroregionalnego Zlotu Turystycznego. W latach 1998 - 2002 radny Powiatu Krosnieńskiego.

  Arkadiusz Twardzik - od 1 września 2010 r. wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie Wydział Pedagogiczny. Pracował w Szkole Podstawowej nr 10 w Krośnie, Gimnazjum nr 2 w Krośnie, Szkole Podstawowej w Dukli, w Zespole Szkół Publicznych w Wietrznie. Tam też od 1.09.2007 r. do 31 sierpnia 2010 był dyrektorem. Od 15 lat jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki w szkole na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i zarządzania w oświacie na WSIiZ w Rzeszowie.

  kbr

  2010-09-01

  Ostrzeżenie hydrologiczne

  Data i godzina wydania: 01.09.2010 - godz. 08:00
  Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Kraków

  OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 410

  Zagrożenie: przekroczenie stanu ostrzegawczego

  Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

  Ważność: od godz. 08:00 dnia 01.09.2010 do godz. 08:00 dnia 02.09.2010

  Obszar: Województwo podkarpackie

  Przebieg: W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach Wisłoki, Wisłoka oraz Sanu, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych.

  Na Wiśle wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

  Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech
  2010-09-01

  Magurycz w Zawadce Rymanowskiej  17 nagrobków kamiennych z łemkowskiego cmentarza w Zawadce Rymanowskiej zostało uratowanych. Część z nich wyciągnięta została z ziemi, wyczyszczona, odremontowana i poskładana. Niektóre trzeba było kleić. Są i takie, którym brakuje żeliwnego, bądź części kamiennego krzyża. Trudu uratowania kamiennych nagrobków podjęło się Stowarzyszenie Magurycz i mieszkańcy Zawadki Rymanowskiej.

  Cmentarzy w Zawadce Rymanowskiej jest dwa, jeden przy cerkwi, drugi na górce powyżej gospodarstwa państwa Szamańskich. A pochówków nie ma tu już od końca drugiej wojny światowej, ze względu na planowany w Trzcianie zbiornik wodny. To właśnie na cmentarzu na górce pracowało ponad tydzień około 10 osób członków bądź sympatyków Stowarzyszenia Magurycz. Stowarzyszenie wspólnie z działającym w Zawadce Rymanowskiej Stowarzyszeniem Karpatka i mieszkańcami wsi podjęli się trudu odremontowania cmentarza. Cmentarz od przeszło 15 lat jest ogrodzony. Był zarośnięty, nagrobki poprzewracane, niektóre "wrośnięte" w ziemię. Najpierw mieszkańcy zrzeszeni w stowarzyszeniu Karpatka oczyścili cmentarz z krzaków i zarośli, później wkroczył Szymon Modrzejewski z ekipą tj. członkami Stowarzyszenia, bądź młodymi ludźmi zainteresowanymi sztuką ludową i ochroną dziedzictwa kulturowego, którzy pracują społecznie na cmentarzach i przy kapliczkach (m.in. pionując, czyszcząc, klejąc oraz zabezpieczając krzyże i nagrobki).

  Stowarzyszenie skupia około 30 osób, ale nie tylko nasi członkowie tu pracują. Organizujemy obozy, w których uczestniczą młodzi ludzie, w większości kobiety i bezinteresownie pracują na cmentarzach - mówi Szymon Modrzejewski, prezes Stowarzyszenia Magurycz. Kobiety są dokładniejsze i niezastąpione przy pracach lżejszych jak czyszczenie kamienia, kitowanie, uzupełnianie ubytków oraz malowanie żeliwnych krzyży - dodaje. Pieniądze na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem otrzymali od Krajowego Ośrodka Badania i Dokumentacji Zabytków, to nie w pełni pokrywa wydatki. Niestety w tym roku, mimo starań i złożonych wniosków do Fundacji Kronnenberga i programu Rita, wiecej pieniędzy nie otrzymali.

  Szymon Modrzejewski już 24 lata remontuje cmentarze na terenach Polski południowo-wschodniej w Beskidzie Niskim, Bieszczadach oraz Roztoczu. Obóz w Zawadce Rymanowskiej jest dla niego już 53. Ideą Stowarzyszenia Magurycz jest ocalanie pejzażu kulturowego Karpat, a także zachęta do odkrywania historii miejsc, gdzie żyli ludzie różnych wyznań i kultur. Praca wykonana przez Stowarzyszenia Magurycz i Karpatkę jak również mieszkańców wsi zainspirowanych przez sołtyskę Janinę Kacprzyk to ocalenie dziedzictwa kulturowego Zawadki Rymanowskiej jaką jest cmentarz, dawnych mieszkańców wsi.

  Krystyna Boczar-Rózewicz

  2010-08-31

  630 lat praw miejskich

  Z okazji 630 lecia nadania praw miejskich Dukli Gmina Dukla przygotowała okolicznościowy medal. Medal jest do nabycia w Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a, tel. 13 43 356 16.

  2010-08-27

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 31 sierpnia 2010 r. / wtorek / o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z LV i LVI sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) nadania nazwy ulicy oraz zmiany konfiguracji niektórych ulic w mieście Dukla /druk nr 332/,
   • b) Statutu Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli /druk nr 333/,
   • c) zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami /druk nr 334/,
   • d) stwierdzenia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Burmistrza Gminy Dukla Marka Góraka /druk nr 335/,
   • e) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 5.000.000 zł /druk nr 336/,
   • f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2010 /druk nr 337/,
   • g) nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Jaśliska mienia komunalnego Gminy Dukla /druk nr 338/,
   • h) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Głojscach Stowarzyszeniu Wspólna Szkoła w Głojscach /druk nr 339/,
   • i) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Iwli Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli „Perfektus” w Iwli /druk nr 340/,
   • j) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Wietrznie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” /druk nr 341/,
   • k) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tylawa w gminie Dukla /druk nr 342/,
   • l) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barwinek w Gminie Dukla / druk nr 343/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-08-23

  Szczepienie lisów

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie informuje o planowanej w terminie 01-10 września 20l0r. akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  Szczepienie to obejmie swoim zasięgiem cały teren województwa podkarpackiego. W związku z powyższym uprzejmie proszę o jak najszersze poinformowanie mieszkańców o planowanej akcji szczepienia lisów. Szczepionka przeciw wściekliźnie zrzucana będzie z samolotów na terenie lasów, pól, pastwisk i nieużytków rolnych. Szczepionka umieszczona jest w brązowych kostkach o wymiarach zbliżonych do pudełka zapałek. Nie należy ich podnosić ani dotykać.

  Przynęty które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy. Dla zachowania ostrożności, po przypadkowym zetknięciu ais ze szczepionką (otwarte rany, jama ustna, oczy, nos) trzeba dokładnie przemyć te miejsca wodą z mydłem i zgłosić się do najbliższej przychodni. W okresie trzech tygodni po wyłożeniu szczepionki nie należy wypuszczać psów na tereny objęte akcją (dotyczy to również psów myśliwskich).
  2010-08-23

  Lepsze zarządzanie i obsługa klientów

  Gmina Dukla jest jedną z 12 gmin województwa podkarpackiego, która wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2008. Wdrażanie systemu było całkowicie bezpłatne dla tych jednostek samorządowych. Sfinansowane zostało przez Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. A zajęło urzędom około jednego roku.

  Na uroczystej gali w rzeszowskim hotelu ICAM prestiżowy certyfikat ISO 9001:2008 odebrał dla Urzędu Gminy Dukla Sekretarz Gminy Dukla Mirosław Matyka. ISO to obecnie miernik poziomu organizacji urzędu, ale także prestiż i potwierdzenie spełnienia w zakresie obsługi klientów standardów międzynarodowych. Wdrażane procedury przyczyniają się nie tylko do poprawy obsługi klienta, ale także do wzrostu kompetencji urzędników, poprawy obsługi klienta i poprawienie sprawności obsługi klienta. Zainteresowanie wdrożeniem systemu ISO 9001:2008 było ogromne, jednak ze względu na ograniczone fundusze, wybrano te samorządu, które podjęły szybka decyzję i najszybciej uporały się z procedurą zgłoszeniową.

  kbr  2010-08-21

  Plon niesiemy plon

  15 sierpnia br. odbyły się dożynki wiejskie w Mszanie. Rozpoczęcie świętowania nastąpiło w kościele, gdzie na mszy św. dziękczynnej nastąpiło poświęceniu wieńca dożynkowego. Stąd korowód dożynkowy przeszedł na plac koło domu ludowego, gdzie odbywały się główne uroczystości dożynkowe.

  Zespół Pieśni i Tańca „Przewrotniacy” z Przewrotnego k. Rzeszowa zainaugurował występy artystyczne. Henryk Wójtowicz członek zespołu powiedział: Zespół działa już od 19 lat, ja tańczę od 5 lat. W repertuarze mamy tańce krośnieńskie, przeworskie, gorlickie, Podleskie i przede wszystkim rzeszowskie. Kierownikiem zespołu jest pani Halina Marszał , a p. Henryk Marszał jest kierownikiem kapeli. Działamy przy OSP w Głogowie Małopolskim, a kontaktować można się z nami poprzez nasz Ośrodek Kultury. Zespół bisował kilkakrotnie, a brawom nie było końca. Publiczność bawiła się świetnie także przy występach Zespołu Tańca Towarzyskiego „Tytan” z Rzeszowa i rodzimego mszańskiego zespołu „Master’s”. Wystąpił kabaret „Mszańskie Dziewczyny i On”. Furorę zrobił męski zespół akrobatyczny z Jasła, który mimo iż przyjechał z dużym opóźnieniem miał liczną publiczność.

  Dożynki zakończyły się wspólna zabawą.

  kbr

  2010-08-20

  Kurs instruktora piłki nożnej  Kurs instruktora piłki nożnej organizowany jest przez PWSZ w Krośnie w ramach projektu "Podnoszę swoje kwalifikacje i wpływam na wzrost poziomu turystyki na Podkarpaciu - organizacja szkoleń zawodowych z zakresu sektora turystyki, sportu i rekreacji" .

  Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • dorosłe osoby pracujące, (nie prowadzące działalności gospodarczej),
 • zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,
 • posiadające wykształcenie co najmniej średnie,
 • legitymujące się dobrym stanem zdrowia.

  Rekrutacja przebiegała będzie w dwóch etapach:

 • I etap - złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów rekrutacyjnych,
 • II etap - polegał będzie na przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności technicznych - uproszczona wersja testu Ksiondy, Szczechowicza (podania, żonglerka, strzały i dośrodkowania).
  II etap odbędzie się 30 sierpnia 2010 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, sala nr 2 o godz. 16.15.
  Wymagany dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty)!

  Program ogólny kursu:
 • Teoria i metodyka piłki nożnej,
 • Historia piłki nożnej,
 • Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia,
 • Organizacja zawodów i turniejów,
 • Technika wykonania i metodyka nauczania poszczególnych elementów gry.

  Co oferujemy?

 • bezpłatny kurs instruktora sportu piłki nożnej,
 • 150 godzin zajęć dydaktycznych,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • ubezpieczenie NNW.

  Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • kserokopia dowodu osobistego lub zaświadczenie o czasowym zameldowaniu na terenie woj. podkarpackiego,
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie woj. podkarpackiego,
 • oświadczenie o zatrudnieniu,
 • ksero świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego,
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Zgłoszenia będą przyjmowane od 16 do 27 sierpnia 2010 r., w godzinach od 8.00 do 16.00.

  KONTAKT:

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Rynek 1
  38-400 Krosno
  Pokój nr 4
  tel.: 13 43 755 18
  e-mail: projekty@pwsz.krosno.pl

  Wymagany komplet dokumentów!!!

  Osoby ostatecznie zakwalifikowane do projektu zobowiązane będą dostarczyć odpis świadectwa lub dyplomu, zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie lekarskie wystawione wyłącznie przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w kursie instruktora sportu.

  Po ukończeniu kursu i pozytywnie zdanym egzaminie, każdy uczestnik otrzyma legitymację instruktora sportu.
  Zajęcia odbywać się będą w budynkach PWSZ w Krośnie.
  Szkolenie zorganizowane zostanie w 12 osobowej grupie.

  Planowany termin realizacji kursu: wrzesień - grudzień 2010 r.

  Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania:

  Regulamin rekrutacji (*.doc)
  Formularz zgłoszeniowy (*.doc)
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (*.doc)
  Oświadczenie o zatrudnieniu (*.doc)

  2010-08-18
 • Ostrzeżenia meteorologiczne

  OSTRZEŻENIE O SILNYCH BURZACH Z GRADEM

  W związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, w zlewni Wisłoki, Wisłoka i Sanu, a także na innych mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa możliwy nagły, gwałtowny wzrost poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

  Czytaj pełną treść ostrzeżenia...

  OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 394

  W związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, w zlewni Wisłoki, Wisłoka i Sanu, a także na innych mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa możliwy nagły, gwałtowny wzrost poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

  Czytaj pełną treść ostrzeżenia...
  2010-08-16

  Powszechny Spis Rolny

  W dniach od 1 września do 31 października zostanie przeprowadzony w całej Polsce Powszechny Spis Rolny. Od 9 do 23 sierpnia br. zostanie przeprowadzony obchód przedspisowy, w trakcie którego rachmistrze spisowi, przekażą informacje o spisie i wręczą list Prezesa GUS zapraszający do udziału w spisie. Wszystkich mieszkańców naszej gminy prosimy o udzielenie pełnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadawane przez rachmistrzów pytania. Wszystkie zebrane informacje dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2010 oraz objęte są tajemnicą statystyczną.

  Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.spis.gov.pl
  2010-08-09

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Grzegorza Legi, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca lipca.

  Panu Grzegorzowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-08-08

  Wesele wesel

  Wesele Wesel - XVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw
  30 lipca br. członkowie Stowarzyszenia Wesele Wesel, skupiające małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe, spotkali się z Burmistrzem Gminy Dukla na Pustelni św. Jana.


  Głównym celem Stowarzyszenia jest ochrona i promocja zdrowia poprzez popularyzację trzeźwości w społeczeństwie, w szczególności głoszenie idei wesel bezalkoholowych, troskę o prawidłowy rozwój i wychowanie młodego pokolenia.
  Co roku członkowie stowarzyszenia organizują zjazdy małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe. W bieżącym roku XVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw odbyło się w Miejscu Piastowym w terminie 29.VII -1.VIII. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób. W programie była modlitwa, konferencje, warsztaty, wycieczki, bal prowadzony przez wodzirejów i Zespół Michael, konkursy dla dzieci.
  Uczestnicy spotkania odwiedzili w Gminie Dukla Klasztor OO. Bernardynów i Pustelnię św. Jana, gdzie mieli okazje spotkać się z Burmistrzem Markiem Górakiem, który przybliżył rodzinom historię Ziemi Dukielskiej. Opowiedział o jej walorach przyrodniczych, architektonicznych, historycznych, infrastrukturalnych.
  O świętym Janie z Dukli, miejscach kultu religijnego na Dukielszczyźnie mówił do zebranych zakonnik z klasztoru OO. Bernardynów z Dukli.
  Spotkaniu na Puszczy towarzyszyła również dyskusja. Pytań nasuwało się sporo a czasu było niewiele. Członkowie Stowarzyszenia zainteresowani byli naszym terenem. Przyjechali z różnych części Polski. Interesował ich szlak węgierski, farma wiatrowa, pytali o plany na dalszy rozwój Gminy Dukla. Poruszone zostały tematy trzeźwości w społeczeństwie i wychowania młodego pokolenia. Na zakończenie Burmistrz wręczył rodzinom pamiątkowe publikacje o walorach naszej gminy.
  Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa w kościółku na Pustelni.

  BPudło
  Fot. Jakub Rajchel  2010-08-05

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  Spotkanie jest skierowane do rolników i domowników rolników zainteresowanych rozpoczęciem działalności nierolniczej i pozyskaniem środków finansowych w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
  2010-08-04

  Pieniądze dla rolników prowadzących dodatkową działalność gospodarczą  Trzeba mieć dobry pomysł na inwestycje w przedsięwzięcia, które pozwalają uzyskiwać dodatkowe dochody z działalności innej niż rolnicza, poprawnie przygotować wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami i złożyć go w „swoim” Oddziale Regionalnym ARiMR. Tak w skrócie wygląda procedura ubiegania się o pomoc na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” finansowane z PROW 2007–2013. Wsparcie z tego „działania” przysługuje tym rolnikom lub ich domownikom, którzy już prowadzą działalność nierolniczą oraz także tym wszystkim, którzy chcą taką działalność dopiero rozpocząć na terenach wiejskich. Tegoroczny nabór wniosków o wsparcie z tego działania rozpocznie się 24 sierpnia.

  Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”, jest niezwykle szeroki. Obejmuje on pomoc na świadczenie różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Sfinansować można również działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki. Pieniądze z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” można przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą objęte są działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. Środki z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” mogą być wykorzystane na działalność aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich np. poprzez inwestycje w organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi. Pomoc, którą otrzymuje rolnik w formie refundacji, może wynieść do 100 tys. zł i pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

  Więcej informacji: na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji. Można też skorzystać z bezpłatnej infolinii: 0 800 380 084 - czynnej przez 7 dni w tygodniu w godz. 7- 21.
  2010-08-04

  1 sierpnia – 66 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  W tym roku mija kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego postanowiły ponowić ubiegłoroczne akcje nadania obchodom rocznicy charakteru ogólnopolskiego.
  W ten sposób chcemy przypomnieć Polakom, że Powstanie Warszawskie było ostatnią próbą ocalenia kraju przed zastąpieniem jednej okupacji- niemieckiej przez druga -sowiecką.
  Pragniemy, by 1 sierpnia o godz. 17.00 na minutę zamarł ruch w całym kraju.
  Dla podkreślenia rangi wydarzenia, jakim był wybuch Powstania, prosimy o wywieszenie tego dnia flag narodowych na urzędach i w miejscach publicznych.


  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie

  2010-07-29

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 30 lipca 2010 r. / piątek / o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2010 /druk nr 327/,
   • b) wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Dukla, a Województwem Podkarpackim umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (poprzednia nazwa projektu SEKAP) zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 /druk nr 328/.
  3. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-07-24

  Odnowione pomniki  Ze środków Wojewody Podkarpackiego wykonana została renowacja pomnika żołnierza na Cmentarzu wojennym w Dukli, płyta przed pomnikiem i część kamiennych tablic z godłami i numerami mogił.

  Odnowiono również ze środków gminy Dukla obelisk stojący na skwerku pomiędzy ulicami Trakt Węgierski i 3. Maja. Obelisk był postawiony w 1966roku z okazji 1000 lecia państwa polskiego.

  kbr

  2010-07-23

  VI edycja Spotkań Folklorystycznych pn. „Zachować dla przyszłych pokoleń” w Łękach Dukielskich. 18 lipca 2010  VI edycja Spotkań Folklorystycznych już poza nami. Święto muzyki, tradycji i folkloru zgromadziło w piękną, słoneczną niedzielę tysiące ludzi - z Polski i z zagranicy.

  Spotkania Folklorystyczne zostały zrealizowane dzięki pomocy finansowej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Krośnie, Gminy Dukla, Wojewódzkkiego Domu Kultury w Rzeszowie i naszych prywatnych darczyńców: p. Niekowalów - Materiały budowlane skład w Kobylanach, p. Stanisława Kuźniara - Firma BIUROSERWIS w Krośnie przy ul. Składowej, pp. Zofii i Stanisława Jasłowskich - Hurtownia ZOSTAŃ w Krośnie przy ul. Podkarpackiej , p. Łucjana Waśko - prezesa zarządu Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarskiej SOPEX w Krośnie przy ul Składowej 2, p. Andrzeja Krężałka - KHS w Krośnie oraz p. Łukasza Delimaty z firmy DELI z Rymanowa. Spotkania z wdziękiem i humorem poprowadziła p. Justyna Wierdak

  Jak co roku, tak też i podczas VI edycji mieliśmy bardzo liczne Szanownych Gości:

  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego p. Bogdana Rzońcę
  Wicestarostę krośnieńskiego p. Andrzeja Guzika
  Przewodniczący Rady Powiatu p. Kazimierza Krężałka
  Członka Zarządy Powiatu p. Jana Pelczara
  Burmistrza Gminy Dukla p. Marka Góraka z małżonką
  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli p. Zbigniewa Uliasza z małżonką
  Dyrektora Ośrodka Kultury w Dukli p. Wiesław Jakimczuk
  Dyrektora Ośrodka Kultury w Strzyżowie p. Jadwigę Skowron
  p. Agnieszkę Łokaj z WDK w Rzeszowie
  pp. Zofię i Stanisława Jasłowskich - właścicieli hurtowni ZOSTAŃ w Krośnie
  p. Barbarę i Mariana Niekowal - Materiały budowlane skład w Kobylanach
  p. Marka Olejnika - radny XVII dzielnicy Budapesztu
  p. Ilonę Olejnik - dyrektorkę szkoły z XVII dzielnicy Budapesztu wraz z opiekunami dzieci występujących podczas Spotkań
  p. Walerego Tracza - Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Łanowicach, opiekuna zespołu Łanowiczanie wraz zespołem
  Radnego p. Władysława, Stanisława Węgrzyna
  Sołtysa p. Tomasza Węgrzyna
  Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich p. Krystynę Delimatę z małżonkiem
  Adam Pilnego - lekarza, wraz z małżonką
  Andrzeja Krężałka z małżonką, który kolejny rok pomaga nam w zabezpieczeniu finansowym Spotkań
  Komendanta OSP p. Tadeusza Wierdaka z małżonką
  Proboszcza parafii rzymsko-katolickiej ks. Alojzego Szweda
  Proboszcza parafii polsko-katolickiej ks. Romana Jagiełło

  Gościliśmy wspaniałe, różnorodne w swym bogactwie tradycji zespoły ludowe:

  Zespół pieśni i tańca "Bobrzanie" z Bóbrki, Zespół folklorystyczny "Łęczanie" z Łęk Dukielskich, Zespół Śpiewu Ludowego "Strzyżowianie"ze Strzyżowa, Kapela ludowa "Graboszczanie" z Grabownicy, Zespół dziecięcy "Hulajdusze z ulicu Diadal" z Budapesztu /Węgry/, Zespół pieśni i tańca "Kłosowianie" ze Strzyżowa, Zespół "Lanowiczanie" z Łanowic /Ukraina/, Zespół pieśni i tańca "Lesianie" z Kupna

  Piękno ludowe zawarte w rękodzielnictwie prezentowali ludowi twórcy: Koło Rękodzieła Artystycznego ze Strzyżowa, p. Jan Jucha z Rogów, p. Justyna Woźniak, p. Urszula Marchewka, p. Maria Suwała, Magda z Krosna i Ania ze Zboisk.

  Pyszności regionu strzyżowskiego przygotowały i nimi częstowały niezwykle urocze panie po równie wdzięczną nazwą: "Baby Glinickie". Obiecały, że gdy ich tylko zaprosimy, bardzo chętnie przyjadą za rok i jeszcze nam zaśpiewają.

  Jak zwykle popularnością cieszyła się loteria fantowa, gdzie główne nagrody ufundowali: faks - firma BIUROSERVICE w Krosnie i kuchenkę mikrofalową firma DELI z Rymanowa. Ewenementem było w losowaniu to, że obie główne nagrody "zgarnęła" pani z Makowisk. No, ale jak się kupuje 30 losów....

  W tym roku liczba gości odwiedzających nasze muzeum wsi była rekordowa! Ta piękna inicjatywa członków naszego Stowarzyszenia to przysłowiowy "strzał w dziesiątkę". A eksponatów ciągle przybywa...

  No, a potem była - jak zwykle - piękna zabawa. I nikt nie zważał na to, że podłoga jest już dawno za mała. Tańczono więc także wokół niej.

  O wszystkim "opowiedzą" te setki fotografii.

  I do zobaczenia za rok.

  Wkrótce zostanie wykonany folder z VI edycji Spotkań.

  Galeria zdjęć dostępna na www.stowlekidukielskie.dukla.org

  2010-07-23

  Polskie nazwiska na niemieckim cmentarzu w Vechelde

  Para małżeńska z Vechelde (okolice Braunschweig - Niemcy) szuka krewnych pochowanych w tamtej okolicy Polaków. Wiele lat poświęcił Kurt Steffens na poszukiwanie grobu swojego ojca, który poległ podczas II wojny światowej na terenie Rosji oraz grobu ojca swojego przyjaciela Ernsta Frobose, poległego w czasie operacji karpacko-dukielskiej w okolicach Łysej Góry. W poszukiwaniach pomocą służyli mu mieszkańcy okolicznych miejscowości.

  Dziś Kurt wraz z małżonką Elke chce pomóc mieszkańcom Europy wschodniej w poszukiwaniu grobów krewnych, którzy zginęli podczas wojny lub tuż po jej zakończeniu w okręgu Braunschweig. W swojej miejscowości Vechelde zainteresowali się starym cmentarzem z 19 kamiennymi krzyżami i z pomocą miejscowego historyka Bernharda Woltersa wyjaśnili zagadkę łączącą się z tymi grobami. Poszukiwania w archiwum w Braunschweig i Peine wykazały, że są to nazwiska robotników przymusowych i więźniów politycznych uwolnionych w 1945 roku, zmarłych z głodu , wycieńczenia lub w wyniku zapalenia płuc w amerykańskim lub brytyjskim lazarecie znajdującym się w tej okolicy. Potwierdzają ten fakt również nieliczni świadkowie owych wydarzeń.

  Dzięki parafianom miejscowego kościoła ewangelickiego, którzy opiekują się cmentarzem do odczytania na kamiennych krzyżach jest 42 nazwiska. Listy zmarłych otrzymane z archiwów w Braunschweig i Peine zawierają skromne dane. Pomyłki w pisowni mogą być wynikiem błędnego tłumaczenia z języka ojczystego zmarłych.

  Państwo Steffens, którzy dwukrotnie odwiedzili Duklę i okolice, chcą poprzez swoje działania pomóc w odnalezieniu być może żyjących jeszcze krewnych pochowanych na tamtejszym cmentarzu ludzi i wyrazić tym samym wdzięczność mieszkańcom naszych okolic za pomoc w poszukiwaniu grobów ich krewnych i znajomych.

  A oto nazwiska Polaków pochowanych na cmentarzu w Vechelde z datą urodzenia i śmierci:  Krystyna Dombeck

  2010-07-22

  Ogłoszenie o konkursie

  Burmistrz Gminy Dukla ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli ul. Armii Krajowej 1.

  Czytaj pełną treść ogłoszenia...
  2010-07-20

  Na uroczystościach odpustowych w Dukli  10 i 11 lipca br. odbywały się uroczystości odpustowe w sanktuarium św. Jana z Dukli. W sobotę 10 lipca na Puszczy św. Jana z Dukli mszę św. odpustową odprawił biskup Marian Rojek. W uroczystościach odpustowych uczestniczyli przedstawiciele Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej z dyrektorem Centrum Panią dr hab. nauk med. Elżbietą Starosławską. Ojcowie bernardyni z Dukli na ręce pani dyrektor przekazali dla Centrum obraz św. Jana z Dukli, którego imieniem ma być nazwane.

  W niedzielę 11 lipca został odprawiona msza św. odpustowa koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kardynała Mariana Jaworskiego ze Lwowa. Ks. kardynał jest świadkiem umierania Jana Pawła II, udzieli Mu Sakramentu Namaszczenia Chorych dzień przed śmiercią. Kazanie wygłosił ks. bp. Gerard Biernacki. Przyjazd ks. kardynała Mariana Jaworskiego wiązał się także z obchodami 60 lecia Jego kapłaństwa. Po mszy św. ks. kardynał poświecił dwa obrazy przedstawiające św. Jana. Jeden z obrazów zostanie przekazany do Lwowa , do kościoła na Malechowie. Autorem tego obrazu jest siostra Kinga z klasztoru sióstr bernardynek w Zakliczynie. Drugi obraz namalowany w Przemyślu trafi do nowego kościoła w Kalnicy koło Wetliny. Z okazji Jubileuszu 60 lecia kapłaństwa oficjalne życzenia ks. kardynałowi Marianowi Jaworskiemu składali Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, który wręczył mu także nadany przez Kapitułę medal "Zasłużony dla Dukielszczyzny", Wicemarszałek województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca i Starosta Krośnieński Jan Juszczak.

  Tekst: kbr, fot. Juliusz Stola  2010-07-15

  Święty Jan z Dukli Patronem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

  17 lipca 2010 r. odbędzie się w Lublinie uroczystość nadania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia św. Jana z Dukli oraz przekazanie Relikwii Patrona dla kaplicy szpitalnej Centrum.

  W czasie mszy św. koncelebrowanej - pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego odczytana zostanie proklamacja o nadaniu imienia św. Jana z Dukli Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Nastąpi także uroczyste przekazanie Relikwii św. Jana z Dukli przez oo. Bz Dukli i przemówienie Prowincjała o. dr Czesława Gnieckiego z Krakowa.

  kbr

  2010-07-14

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 16 lipca 2010 r. / piątek / o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z LIII i LIV sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Dukli (druk nr 321),
   • b) utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli (druk nr 322),
   • c) zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Lipowica” (druk nr 323),
   • d) zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Nowa Wieś” (druk nr 324).
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-07-12

  Program odpustu ku czci św. Jana  10 lipca 2010 - Na Puszczy św. Jana z Dukli

  godz. 9:00 - Msza święta pod przewodnictwem o. Stanisława Górnego z Kalwarii Zebrzydowskiej (po Mszy świętej nabożeństwo Drogi Krzyżowej)

  godz. 11 00 - Msza święta pontyfikalna pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. abpa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego i Przewodniczącego Episkopatu Polski

  Po Mszy Świętej nabożeństwo do św. Jana z Dukli, a następnie procesja z relikwiami do klasztoru.

  W Klasztorze w Dukli:

  godz. 18 00 - Nieszpory

  godz. 18 30 - Msza Święta

  11 lipca 2010 - Sanktuarium św. Jana w Dukli

  godz. 7:30 - Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Gerarda Bernackiego z Katowic

  godz. 11:00 - Msza święta Pontyfikalna pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kardynała Mariana Jaworskiego z Lwowa

  godz. 15:00 - Msza święta z kazaniem

  godz. 18:30 - Msza święta z kazaniem

  18 lipca 2010 - Przy Złotej Studzience

  godz. 15:00 - Msza święta pontyfikalna pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa

  2010-07-11

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Michała Jasińskiego, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca marca.

  Panu Michałowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-07-09

  Laureaci wyłonieni

  Rozstrzygniecie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. św. Jana z Dukli

  Komisja IV. Ogólnopolskiego Konkursu im. św. Jana z Dukli w składzie: Olga Lalic-Krowicka - przewodnicząca, Halina Cycak - członek, Krystyna Boczar-Różewicz - członek i o. Dobromił Godzik - po ocenie 61 prac 21 osób, które napłynęły na konkurs przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach. Celem konkursu jest propagowanie kultu św. Jana oraz wielkiego wkładu w historię Papieża Jana Pawła II

  Komisja przyznała następującym osobom w poszczególnych kategoriach nagrody książkowe i dyplomy:

  Kategoria ogólnopolska:

  Kategoria ogólnopolska -dorośli

  1. miejsce - Elżbieta Goloch z Turka (woj. wielkopolskie)za zestaw wierszy
  2. miejsce - Julita Nieznalska z Gąsawy (woj. kujawsko- pomorskie) za zestaw wierszy i Anna Paliszewska z Wieliczki za wiersz - Św. Jan z Dukli
  3. miejsce - Małgorzata Polańska z Sanoka za wiersz - Na puszczy św. Jana
  Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia, które otrzymali:

  • Krzysztof Kokot z Nowego Targu za zestaw wierszy
  • Jurata Bogna Serafińska z Warszawy za wiersz - Oczekiwanie
  • Regina Nachacz z Rzeszowa za wiersz - Róża smoleńska
  Kategoria ogólnopolska - młodzież 12-18 lat
  1. miejsce -Katarzyna Wiktoria Polak za wiersz - Figura św. Jana z Dukli i Paulina Kukurka z Nowosielec za wiersz - Widzący niewidzący
  Kategoria regionalna:

  Kategoria regionalna - dorośli:
  1. miejsce- Augustyna Nawracaj z Dukli za zestaw wierszy
  Kategoria regionalna - młodzież 12-18 lat
  1. miejsce - Weronika Boczar z Teodorówki (Gimnazjum w Dukli) za wiersz - Nasz Jan Paweł II i Damian Grodzieński z Jaślisk (Gimnazjum w Jaśliskach) za wiersz - Świętość
  Kategoria regionalna dzieci do 12 lat:
  1. miejsce - Katarzyna Lorenc z Jaślisk (ZSP w Jaśliskach) za wiersz - Tajemniczy człowiek puszczy i Norbert Faliszek z Posady jaśliskiej (ZSP w Jaśliskach) za wiersz - Nasz rodak

  Laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy. Wszystkie nagrodzone wiersze będą sukcesywnie publikowane w naszym miesięczniku. Oficjalne podsumowanie konkursu odbędzie się w Dukli w Sanktuarium św. Jana z Dukli 16 października ( sobota)br.. Szczegółowy program zaprezentujemy na stronie internetowej www.dukla.pl w Aktualnościach.

  kbr

  2010-07-09

  Kapituła przyznała dwa medale

  Od 2004 roku stało się już tradycją, że podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli w czasie corocznie obchodzonych Dni Dukli wręczane są medale "Zasłużony dla Dukielszczyzny". Medale nadawane są za wybitne zasługi osobom, które swoją działalnością szczególnie zasłużyły się miastu i gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Otrzymują je osoby za wybitne osiągnięcia w kategoriach: Samorządowiec, Społecznik, Kultura, Sport, Edukacja, Osobowość.

  Pierwszy raz w 2004 roku medale przyznał Burmistrz Gminy Dukla, w latach następnych przyznawane są przez Kapitułę. Do tej pory Kapituła, w skład której wchodzą osoby wyróżnione medalem, uhonorowała 41 osób. W tym roku spośród siedmiu nominowanych Kapituła na posiedzeniu 28 czerwca br. wyróżniła dwie osoby w kategoriach:

  Osobowość:

  Ks. kardynał Marian Jaworski urodzony we Lwowie. Tu uzyskał w 1945 r. świadectwo dojrzałości i został przyjęty do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego. W 1950 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po rocznej pracy w charakterze wikariusza, został skierowany na dalsze studia na Wydziale Teologicznym UJ, a następnie podjął studia na Wydziale Filozoficznym KUL. Prowadził wykłady w kilku seminariach diecezjalnych i zakonnych. Przez 8 lat pełnił obowiązki dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie.
  W 1991 r. został mianowany arcybiskupem i metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego. Do godności kardynalskiej został wyniesiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 2001 r. Ks. kardynał, wielokrotnie nawiązywał w swoich publicznych wystąpieniach do postaci św. Jana z Dukli i zachęcał do pielgrzymowania do Jego sanktuarium. Jako Metropolita Lwowski wprowadził w katedrze uroczyste obchody ku czci. św. Jan a Kościołowi w miejscowości Stary Dobrotwór nadał Jego tytuł. W kalendarzu liturgicznym Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie wprowadził obowiązkowe wspomnienie Patrona Dukli. Na Ukrainie rozsławia i promuje naszego Świętego Patrona i Miasto Dukla.

  Samorządowiec:

  Jan Gosztyła- urodzony w Iwli, zamieszkały w Dukli. Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej w 1968 roku uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego. Pracował na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych na terenie obecnego woj. podkarpackiego w Hucie Stalowa Wola, Hydroinżynierii Rzeszów, Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie, Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Jaśle(jako zastępca dyrektora ds. technicznych), Igloopolu Dębica- Oddział w Dukli. W latach 1990-98 jako zastępca Burmistrza Gminy Dukla. Jako samorządowiec wykazał wiele troski o gminę Dukla. Całe swoje doświadczenie życiowe oraz ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zaangażował w rozwój gminy. Pod jego nadzorem zbudowano m.in. grawitacyjne ujęcie wody pitnej dla Dukli z potoków Chyrowskich, oczyszczalnie ścieków, składowisko odpadów komunalnych. Ponadto pod jego nadzorem rozpoczęto rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Dukli i budowę kanalizacji sanitarnej w Cergowej i Nadolu. W tym czasie powstały domy ludowe w Równem i Jasionce, szkoła w Tylawie, sala gimnastyczna w Iwli i Łękach Dukielskich. Wyrazem kultu św. Jana z Dukli była budowa drogi do Pustelni św. Jana w Trzcianie, przygotowanie Dukli na wizytę Ojca Św. Jana Pawła II oraz budowa zespołu pomnikowego "Krzyż pojednania" w Dukli.

  Wręczenie medalu Janowi Gosztyle poprzedził koncert duetu na fortepian i skrzypce Doroty Skibickiej dyrektora Szkoły Muzycznej w Krośnie i Karoliny Wolańskiej uczennicy. Wykonały utwory: melodię Ignacego Paderewskiego, mazurek G-moll Fryderyka Chopina, wokalizę Sergiusza Rachmaninowa i obertas Henryka Wieniawskiego. W związku z obchodami 630- lecia nadania praw miejskich Dukli p. Jadwiga Morawska wygłosiła prelekcję nt. lokacji naszego miasta pt. "630 lat nadania praw miejskich Dukli" . Wręczenie medalu ks. kardynałowi Marianowi Jaworskiemu nastąpi po uroczystej sumie odpustowej w sanktuarium św. Jana z Dukli w niedzielę 11 lipca.

  Wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli z okazji 630 lat nadania naszemu miastu praw miejskich serdecznie dziękujemy. Szczególnie Paniom Dorocie Skibickiej i Karolinie Wolańskiej za uświetnienie uroczystości wspaniałym koncertem, Pani Morawskiej za znakomita prelekcję nt. lokacji naszego miasta.  kbr

  2010-07-09

  Piknikowy nastrój w Cergowej

  27 czerwca br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej odbył się piknik integracyjny z okazji 5-tej rocznicy powstania Ośrodka.

  Pani Bogumiła Dymek-Urynowicz, kierownik Ośrodka powitała zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego- Andrzej Guzik, Zastępca Burmistrza Gminy Dukla- Andrzej Bytnar, ks. Dziekan Stanisław Siara, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli- Zbigniew Uliasz, Radny Powiatu Krośnieńskiego- Krzysztof Zawada, radni i sołtysi gminy Dukla, na czele z sołtysem wsi Cergowa Czesławem Nowakiem. Zaproszenie na obchody 5. lecia naszego Ośrodka przyjęli również nasi przyjaciele z Środowiskowych Domów Samopomocy z Leska, Bliznego i Izdebek. Wśród uczestników pikniku nie zabrakło również mieszkańców Gminy Dukla i Gmin ościennych.

  Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych, kierownik Ośrodka przedstawiła historię i osiągnięcia placówki za okres minionych 5 lat i zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Część artystyczną przygotowali uczestnicy ŚDS z Cergowej, Bliznego, Leska oraz zespoły prowadzone przez Ośrodek Kultury w Dukli. W trakcie imprezy dostępne były: zabawy i konkursy dla dzieci, stoisko fryzur i makijażu, loteria fantowa, pomiar wagi i ciśnienia, pokaz tresury psa i sprzętu straży granicznej, degustacja produktów regionalnych i potraw z grilla, stoisko z lodami, pokaz wyrobów uczestników ŚDS i lokalnych rękodzielników.

  Projekt pt. "Organizacja pikniku rodzinnego" był współfinansowany ze środków pomocowych w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej składa podziękowania wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które przyczyniły się do zrealizowania pikniku oraz wpłynęły na uatrakcyjnienie jego programu.

  red

  2010-07-08

  Dam z siebie wszystko  Dariusz Szwast 1 czerwca br. zaczął w Gdańsku bieg dla swojego synka Kacperka. Przebiegł ponad 750 km z północy na południe Polski. Przez Elbląg, Ostródę, Ciechanów, Warszawę, Pionki, Sandomierz, Rzeszów, Krosno, Duklę dotarł do Głojsc 4 lipca do dziadków Kacpra. Biegł, aby pomóc w zebraniu środków na leczenie i rehabilitację synka, który urodził się w lutym 2009 roku bez części lewego przedramienia i lewej dłoni. W Dukli i rodzinnych Głojscach przygotowano dla niego ciepłe przyjęcie.

  Całe wydarzenie odbywało się pod hasłem "Biegnę dla Kacpra". A wszystko po to aby umożliwić synkowi prawidłowy rozwój fizyczny Przygotowania zajęły mu dziesięć miesięcy, sam bieg ponad miesiąc. To było ponad miesiąc zmagań z samym sobą, swoimi słabościami, to były litry wylanego potu. Nigdy jeszcze nie wylałem tyle potu trenując bieganie - powiedział Dariusz Szwast. W ciągu tygodnia pokonywał prawie 170 km, a cała trasa została podzielona na 20-30 km odcinki. Obciążenia tygodniowe były ponad dwukrotnie większe od przygotowań treningowych. Ostatnim odcinkiem był dystans z Krosna do rodzinnych Głojsc. Na tej trasie bardzo serdecznie przyjęła Dariusza Dukla. Tu peleton biegnących powiększył się do około 60 osób. W Dukli witany był przez mieszkańców i burmistrza Marka Góraka. Z rąk burmistrza otrzymał czek, na którym co roku będzie wpisywana kwota na wsparcie leczenia i rehabilitacji Kacpra. Dariusz Szwast dziękował bardzo wszystkim, którzy go wspierają, dziękował mieszkańcom gminy Dukla i burmistrzowi. W czasie biegu z Dukli do Głojsc peleton spontanicznie powiększał się. A w rodzinnych Głojscach tłum rodaków, rodzina i żona z synkiem Kacperkiem czekali na niego. Wzruszenie odbierało mu głos. Dziękował wszystkim Darczyńcom i tym co pomogli mu zorganizować całą akcję, szczególnie p. Beacie Sadowskiej z TVN, która odcinek z Krosna do Dukli pokonała razem z nim. Dam z siebie wszystko, aby nasz synek mógł zdrowo się rozwijać, być bardziej sprawny i samodzielny - powiedział na zakończenie. Mieszkańcy Głojsc przygotowali się na przyjecie Darka, którego zna już cała Polska, była nawet część artystyczna przygotowana przez rodaczki.

  Poza udziałem w projekcie "Biegnę dla Kacpra" dla Kacperka istotna jest przede wszystkim pomoc finansowa. Darowizny dla Kacperka można wpłacać na poniższe konto Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".

  nr konta
  75 1240 1037 1111 0010 0957 3199
  tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Szwast Kacper nr 8648


  Istnieje także możliwość wsparcia Kacpra kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym.

  Tekst i zdjęcia: Krystyna Boczar-Różewicz  2010-07-07

  Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego

  Pod taką nazwą Urząd Marszałkowski oraz Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego zorganizowali już drugą edycję konkursu, mającą na celu promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, pracujących na rzecz społeczności lokalnej. 30 czerwca 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród najlepszym sołtysom. Laureatami zostali: Jan Lis sołtys wsi Zgłobień, gm. Boguchwała – I miejsce, Edward Warzocha sołtys wsi Raniżów, gm. Raniżów – II miejsce, Krystyna Chmura sołtys wsi Pustków, gm. Dębica – III miejsce. W konkursie brał udział również sołtys wsi Łęki Dukielskie Tomasz Węgrzyn, zgłoszony przez Burmistrza Gminy Dukla, którego kandydaturę poparli radni i sołtysi gminy Dukla na sesji Rady Miejskiej w Dukli w maju br. Mimo, iż dorobek naszego kandydata jest niemniejszy niż laureatów, kapituła konkursu doceniła sołtysów pełniących te funkcje wiele kadencji. Tomasz Węgrzyn otrzymał dyplom za udział w konkursie Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego.
  2010-07-07

  Mina przeciwpancerna na szlaku turystycznym

  Podczas szacowania szkód wyrządzonych przez ulewne deszcze na szlakach i drogach leśnych, Tomasz Smoleń, podleśniczy z leśnictwa Bukowica (Nadleśnictwo Rymanów) natknął się na minę przeciwpancerną. Co prawda ze ściółki wystawał tylko jej fragment, ale dla miejscowego leśnika to znajomy kształt, gdyż na tym terenie regularnie są odnajdywane wojenne "pamiątki". Leśnicy oznakowali miejsce, w którym znajduje się mina, o znalezisku poinformowali Komisariat Policji w Sanoku, a ten z kolei saperów.

  - Nie tak dawno znad potoku Dobór, saperzy usuwali 26 pocisków artyleryjskich, a spod Przełęczy Szklarskiej, granaty moździerzowe - mówi Maciej Szpiech, inżynier nadzoru w Nadleśnictwa Rymanów. - Tym razem sprawa jest poważniejsza, bo mina znajduje się na uczęszczanym szlaku turystycznym.

  Leśnicy apelują do turystów wędrujących żółtym szlakiem z Wisłoka w kierunku na Tokarnię (778 m. n.p.m.) w paśmie Bukowicy, o zachowanie szczególnej ostrożności. W najbliższym czasie planowana jest operacja usunięcia miny przez patrol saperski.

  Edward Marszałek
  Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

  2010-07-07

  Z życia sanktuarium  Przebywając na prywatnych rekolekcjach w dukielskim sanktuarium biskup Jan Śrutwa 24 czerwca br. wygłosił homilię. Przypomniał postacie św. Jana Chrzciciela, św. Jana z Dukli i Jana Pawła II, pielgrzyma tego miejsca. Mówił o dwóch wymiarach, w których człowiek żyje, doczesnym i wiecznym. Jak postępować i żyć wskazali nam poprzez swoje życie Jan Paweł II i święty Jan z Dukli. Podkreślił rolę cierpienia w życiu człowieka. Przytoczył także słowa znanego filozofa Leszka Kołakowskiego, który został zapytany czy wierzy, że istnieje siła, której gołym okiem nie widać. Wielki filozof odparł: nie tylko, że wierzę ale wiem, że Bóg istnieje. W Eucharystii modlono się za archidiecezję przemyską i zawiadujących nią biskupów rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II oraz jak w każdy czwartek za czcicieli świętego Jana z Dukli.

  Kustosz Krystian Olszewski podziękował ks. biskupowi za dar obecności w progach bernardyńskich.

  Pielgrzymowały do Dukli

  29 czerwca br. dukielskie sanktuarium św. Jana z Dukli odwiedziły dzieci z Sambora na Ukrainie. Dzieci prowadzone są przez siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Pielgrzymowały do Dukli aby pomodlić się przy relikwiach patrona Lwowa i Dukli. Z radością oglądały swoich biskupów na zdjęciach w kruchcie dukielskiego klasztoru: arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, bp. Leona Małego, bp. Mariana Buczka. Dzieci wspomagają misje święte i opiekują się grobowcem Bernardynów w Samborze. Do 1959 roku Bernardyni pracowali w Samborze.

  S. Kalita

  2010-07-06

  Aby pomóc synkowi przebiegnie z Gdańska do Głojsc

  Dla swojego synka Kacpra przebiegnie 750 km z północy na południe Polski. Dariusz Szwasta wyruszył 1 czerwca z Gdańska. Przez Warszawę, Rzeszów, Krosno dotrze do Głojsc do dziadków Kacpra gdzie zakończy swój bieg 4 lipca. Biegnie, aby pomóc w zebraniu środków na leczenie i rehabilitacje synka, który urodził się w lutym 2009 roku bez części lewego przedramienia i lewej dłoni. Całe wydarzenie odbywa się pod hasłem " Biegnę dla Kacpra" i ma celu zebranie środków finansowych na protezę dla chłopca umożliwiająca mu prawidłowy rozwój fizyczny. Bieg został podzielony na odcinki 20 i 30 km. Ostatnim etapem będzie dystans z Krosna do Głojsc 4 lipca br. Na trasie do biegnącego Dariusza Szwasta mogą dołączyć się chętni.

  Więcej informacji na stronie www.kacperkowy-skwerek.pl

  Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcamy do udzielania wsparcia Kacperkowi. Można pomóc poprzez wpłacenie darowizny na konto Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

  Adres strony Kacperka w Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" www.dzieciom.pl/8648

  Wpłaty z tytułu darowizny należy kierować na konto:
  Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
  nr konta:
  75 1240 1037 1111 0010 0957 3199
  tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Szwast Kacper

  bp

  2010-07-02

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 3 lipca 2010 r. /sobota/ o godz.1300 w sali konferencyjnej Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli LIV uroczystą sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Koncert muzyki klasycznej.
  3. Prelekcja na temat lokacji miasta Dukli zatytułowana "630 Lat Nadania Praw Miejskich Dukli".
  4. Wręczenie medali " Zasłużony dla Dukielszczyzny".
  5. Wystąpienia uczestników sesji.
  6. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-07-02

  Dzień Rodzinny w ZSP w Tylawie  14 czerwca 2010 r w Zespole Szkół Publicznych w Tylawie odbyło się uroczyste zakończenie drugiego etapu projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

  Uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni R. Morawskiej przedstawili inscenizację utworu Marii Kownackiej "Za co kochamy nasze mamy?" przygotowaną z okazji Dnia Rodziny. W utworze wykorzystano teatrzyk kukiełkowy oraz pacynki, które szkoła otrzymała jako pomoce dydaktyczne rozwijające zdolności i umiejętności uczniów w zakresie inteligencji językowej. W pokazie umiejętności uczestniczyli: dyrektor szkoły Aleksander Kosior, nauczyciele, rodzice, dziadkowie, uczniowie klasy II, III oraz oddziału przedszkolnego i pięciolatków, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną trzecią edycję realizowanego projektu. Dzięki projektowi, najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogli rozwijać naturalne zdolności i umiejętności w specjalnie zorganizowanych Ośrodkach Zainteresowań Dziecięcych. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali w nagrodę mini pacynki, będące pamiątką uczestnictwa w programie " Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

  Zajęcia pierwszaków dobiegły końca, szkoda, bo świetnie wspólnie bawiliśmy się. Życzymy naszym młodszym kolegom, którzy w przyszłym roku szkolnym będą realizować trzeci etap projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", równie interesujących, ciekawych i rozwijających zajęć.

  2010-06-28

  Spartakiada w Zagórzu  23. 06. 2010 r. w Tarnawie Dolnej odbyła się XII Spartakiada Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Organizatorem Imprezy był ŚDS w Zagórzu, a gospodarzem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej. Naszą gminę reprezentował Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej. Jego uczestnik Wiesław Książkiewicz zdobył 6 miejsce w konkurencji strzał piłką do bramki. Pomimo, iż zawody sportowe wymagają rywalizacji, cała impreza była świetną zabawą dla wszystkich uczestników ŚDS oraz doskonałą okazją do wzajemnych spotkań.

  2010-06-28

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 29 czerwca 2010 r. /wtorek/ o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z L, LI i LII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zawarcia porozumienia o przekazaniu przez Powiat Krośnieński Gminie Dukla do realizacji zadania własnego, polegającego na prowadzeniu szkół ponadgimnazjalnych /druk nr 313/,
   • b) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.532.707,22 zł /druk nr 314/,
   • c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 844.235,74 zł /druk nr 315/,
   • d) zmian w uchwale własnej dotyczącej budżetu Gminy Dukla na 2010 rok /druk nr 316/,
   • e) zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę wydatków określonych w uchwale budżetowej gminy na rok 2010 /druk nr 317/,
   • f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok /druk nr 318/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-06-28

  Dukla wśród sześciu najlepszych w województwie  22 czerwca br. na uroczystym podsumowaniu Podkarpackiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2010 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak odebrał dyplom i puchar za zajęcie 1. miejsca przez gminę Dukla. Indywidualne wyróżnienie otrzymał p. Stanisław Paszek prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF Dukla, prowadzący sekcję tenisa stołowego.

  Podkarpacki Sportowy Turniej Miast i Gmin 2010 został zorganizowany po raz pierwszy w ramach "Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich". Wzięło w nim udział 36 miast i gmin Województwa Podkarpackiego. Wśród tych gmin ze względu na uchybienia regulaminowe nie sklasyfikowano 16 miast i gmin. Łącznie w salach sportowych, boiskach i stadionach w rywalizacji sportowej uczestniczyło około 200 tysięcy osób.

  Samorządy wykorzystały tę inicjatywę do promocji zdrowego stylu życia i organizowania skryningowych badań profilaktycznych. W Turnieju tym nie było zwycięzców i pokonanych, lecz zwyciężyli wszyscy, którzy organizowali to przedsięwzięcie i w nim uczestniczyli.

  Organizatorem Podkarpackiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2010 było Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury fizycznej w Rzeszowie, zaś protektorat honorowy nad Turniejem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński.

  Wyniki Turnieju opracowane na tle ilości środków finansowych przeznaczonych na kulturę fizyczną oraz liczby osób startujących w dniach 26.05.2010r. - 01.06.2010r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca są następujące:

  I miejsce zajęły miasta i gminy:
  Rakietnica, Bircza, Kamień, Dukla, Sokołów Małopolski, Kolbuszowa, Przemyśl.

  II miejsce zajęły miasta i gminy:
  Zarzecze, Nozdrzec, Jarosław.

  III miejsce zajęły miasta i gminy:
  Frysztak, Sanok.

  kbr  2010-06-25

  NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W 2010 ROKU

  Lista kandydatów wytypowanych na rachmistrza spisowego dla Gminy Dukla:

  1. Elżbieta Pustułka
  2. Renata Dragan
  3. Barbara Haduch
  4. Katarzyna Markuszka
  5. Alicja Szczurek
  6. Mariola Wierdak
  7. Anna Szczęsny
  8. Katarzyna Mazur -Chajec
  9. Renata Korzec
  10. Katarzyna Marczyńska
  11. Rafał Rachfalski
  12. Katarzyna Fornal
  13. Daniel Walczak
  14. Wioletta Frydrych- Bąk
  2010-06-22

  Rajd rowerowy

  Od 25-30 czerwca br. odbędzie się Studencki Rajd Rowerowy Szlakiem Architektury Drewnianej Beskidu Niskiego. Planowane jest pokonanie 350 km na trasie od Moszczańca do Grabia. Baza rajdu w Chyrowej. Relacje z rajdu na www.pwsz.krosno.pl

  kbr
  2010-06-22

  Ogłoszenie

  Zarząd Koła Łowieckiego "ZACISZE" w Krośnie informuje mieszkańców, że w sezonie łowieckim 2010/2011 szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez w/w koło zajmować się będzie Jan Seńczak zam. Polany 31, tel. 13 4414293. Dotyczy miejscowości Chyrowa i Olchowiec.

  Bartosz Szczepanik
  2010-06-22

  Wykazali się wiedzą o Dukli  16 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Dukli odbył się finał Turnieju Wiedzy o Dukli klas drugich. Wzięło w nim udział 11 zwycięzców eliminacji pisemnych. Organizatorem tegorocznych eliminacji była p. Renata Cieśla - wychowawczyni klasy IIa i p. Renata Jakieła wychowawczyni klasy IIc. Dzieci wykazały się wiedzą ze znajomości historii Dukli i dukielskich zabytków.

  Komisja w składzie Stanisław Kalita, Renata Cieśla i Krystyna Boczar-Różewicz miała trudne zadanie , bowiem wszystkie dzieci były znakomicie przygotowane. Na podium stanęli: Aleksandra Belczyk - 1. miejsce, Tobiasz Belcik - 2., Emanuela Rędowicz - 3. Pozostałe dzieci otrzymały wyróżnienia: Filip Dereniowski, Kamil Dudzik, Weronika Kolanko, Gabriel Parzygnat, Adrianna Piątek, Natalia Toropiła, Jakub Wais, Marcin Witowski.

  Zwycięzcom, uczestnikom i organizatorkom turnieju gratulujemy. Ta wiedza o Dukli zaprocentuje zapewnie w przyszłości.

  kbr

  2010-06-18

  Międzynarodowy Wyścig Kolarski „ Solidarności” i Olimpijczyków  Od 30 czerwca do 4 lipca 2010 na trasie z Łodzi do Jarosławia organizowany będzie 21-szy Międzynarodowy Wyścig Kolarski. Międzynarodowa Unia Kolarska zalicza ten wyścig do pierwszej kategorii wyścigów europejskich.

  3 lipca br. rozegrany będzie 5-ty etap wyścigu z Jasła do Krosna. Trasa tego etapu będzie przebiegała przez Gminę Dukla( Myszkowskie- Łęki Dukielskie- Wietrzno). Informujemy mieszkańców o utrudnieniach w ruchu drogowym na powyższym odcinku i apelujemy o usuniecie zagrożeń, jakie mogą stwarzać np. pozostawione bez opieki zwierzęta.

  Więcej informacji: www.wyscig.com.pl

  bpudło

  2010-06-18

  Najlepsi informatycy pośród gimnazjalistów  24 maja 2010 r. odbył się finał II Gminnego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum o nagrodę Burmistrza Gminy Dukla. W tegorocznej edycji konkursu rywalizowali uczniowie dwóch szkół z Równego i z Dukli. Konkurs składał się z części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru) i praktycznej. Celami konkursu były:

  - rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką;
  - zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu oraz możliwość wykorzystania umiejętności z zakresu informatyki w praktyce;
  - rozwijanie korelacji międzyprzedmiotowych;
  - poszukiwanie utalentowanej młodzieży i zapewnienie możliwości rywalizacji w wybranej dziedzinie wiedzy.

  Materiały pomocnicze (przykładowe pytania z odpowiedziami, regulaminy, pomoce) były umieszczone na stronie internetowej dukielskiego gimnazjum. Konkurs przygotowali J. Drobiniak, M. Drobiniak, M. Twardzik, S. Kalita.

  Zwycięzcami konkursu zostali:

  Szczepanik Maksymilian - ZSP Równe - 53 pkt.
  Marcin Bogacz - ZSP Równe - 49 pkt.
  Jakub Drobiniak - ZSP Dukla - 48 pkt.
  Michał Knap - ZSP Równe - 47 pkt.

  16 czerwca br. dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe wręczył zwycięzcom burmistrz gminy Dukla Marek Górak.

  Sukces nie przyszedł sam, zwycięzcy konkursu bardzo solidnie pracowali przez bieżący rok szkolny, brali udział w innych konkursach np. w ogólnopolskim DialNet Masters (w pierwszym etapie zajmując 6 miejsce w województwie). Sześciu uczniów ukończyło kurs IT Essentials: PC Hardware and Software Cisco Networking Academy zdając 10 trudnych egzaminów. Takie efekty udało się uzyskać dzięki pracowniom komputerowym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Najlepszym gratulujemy.

  Stanisław Kalita

  2010-06-18

  W tym roku poziom ligi był wyrównany

  10 czerwca br. w hali ZSP w Łękach Dukielskich zakończyła rozgrywki Szkolna Liga Tenisa Stołowego. Ta cykliczna impreza z kilkunastoletnią tradycją, organizowana przez dukielski Ośrodek Kultury, promuje zdrowy styl życia oraz tenis stołowy. Do rozgrywek sezonu 2009/2010 przystąpiły trzy drużyny z zespołów szkół publicznych: Iwli, Łękach Dukielskich i Dukli. Jesienią 2009 roku rozegrano dwie rundy spotkań, kolejne dwie w maju i czerwcu br. Poziom ligi był dość wyrównany o czym świadczy końcowa punktacja.

  Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna reprezentująca ZSP w Dukli - 197 pkt., drugie ZSP Łęki Dukielskie - 192 pkt., trzecie ZSP Iwla - 173 pkt. Organizatorzy ufundowali nagrody w postaci pucharów i dyplomów oraz nagrody finansowe w wysokości: za 1. miejsce 500 zł., 2. - 300 zł., 3. - 200 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. Ligę prowadził instruktor sportu i rekreacji Ośrodka Kultury w Dukli Jan Dembiczak, przy pomocy p. Beaty Węgrzyn nauczycielki wychowania fizycznego ZSP w Łękach Dukielskich. Organizatorzy dziękują dyrekcji ZSP w Łękach Dukielskich za gościnność i nieodpłatne udostępnienie bazy sportowej szkoły do przeprowadzenia rozgrywek, jak również innych zawodów.

  wij

  2010-06-17

  Śpiewali i deklamowali

  Konkurs Piosenki Religijnej i Poezji odbył się już w tym roku po raz osiemnasty. Co rok cieszy się większą frekwencją. Komisja konkursowa w składzie: Krystyna Stańkowska, Anna Masternak, Małgorzata Walaszczyk - Faryj, Norbert Uliasz po wysłuchaniu 86 prezentacji konkursowych, postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia; PIOSENKA

  Kategoria I Przedszkolaki:

  Emilia Zając - Równe - 1. miejsce
  Milena Kogut i Wiktoria Jakieła - Dukla - 2.
  Wiktoria Jakieła - Dukla - 2.
  Karolina Rymar - Dukla - 3.
  Małgorzata Szczurek - Dukla - wyróżnienie

  KATEGORIA II

  Nina Kogut i Jakub Głód - 1. miejsce - Dukla
  Julia Woźniak - Głojsce - 2.
  Gabriela Szczurek i Izabela Paszek - Dukla - 3.
  Wyrónienie: Aleksandra Krowicka (Dukla), Sabina Borek(Dukla), Wiktoria Chajec (Dukla), Woźniak Laura (Głojsce), Aleksandra Bogaczyk (Równe), Karolina Borek (Równe)

  KATEGORIA III

  Katarzyna Murdzek - Jasionka - 1. miejsce
  Julia Dereniowska (Zawadka Rymanowska) - 2.
  Wyróżnienie: Patrycja Majer (Zawadka Rymanowska)

  KATEGORIA IV

  Natalia Frydryk - Iwla - 1. miejsce
  Karolina Jastrząb - Wietrzno - 2.
  Barbara Sczurek - Jasionka - 3.
  Wyróznienie: Karolina Szczurek (Jasionka)

  KATEGORIA V

  Wioletta Madej - Dukla, Anna Witek , Anna Magdziak - ŚDS - 1. miejsce
  Halina Goresz, Monika Jakieła - ŚDS, Teresa Szczurek - 2.
  Wyróznienie; Justyna Stanosz - Głojsce

  DUETY:

  Natalia i Wioletta Frydryk (Iwla) - 1. miejsce
  Paulina Bossekota i Weronika Dziadowicz (Wietrzno) - 2.

  ZESPOŁY:

  Zespół Wokalny z łęk Dukielskich - 1. miejsce

  Zespół Wokalny z łęk Dukielskich - 2. miejsce

  WIERSZ

  KATEGORIA I

  Simona Robótka - 1. miejsce
  Wyróżnienie: Aleksandra Poradyło
  KATEGORIA II

  Klaudia Łajdanowicz - Łęki Dukielskie - 1. miejsce
  Sylwia Smolak - Dukla - 2.
  Wyróznienie: Waldemar Czupiński -Iwla

  KATEGORIA III

  Weronika Mazurek - Jasionka - 1. miejsce
  Tomasz Lorenc - Jasionka - 2.

  KATEGORIA IV

  Elizabeth Nasri - Jasionka - 1. miejsce

  KATEGORIA V

  Maciej Pelczar i Wiesław Książkiewicz - 1. Miejsce


  Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.

  Małgorzata Walaszczyk-Faryj

  2010-06-17

  Przedstaw kandydaturę do wyróżnienia „Zasłużony dla Dukielszczyzny”

  Wyróżnienie "Zasłużony dla Dukielszczyzny" nadawane jest za wybitne zasługi osobom, które za swoja działalność szczególnie zasłużyły się miastu i Gminie Dukla, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

  Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę w skład, której wchodzą wszystkie osoby wyróżnione medalem "Zasłużony dla Dukielszczyzny".

  Kandydatów do otrzymania wyróżnienia mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne, organizacje pozarządowe. Wnioski należy składać wyłącznie Burmistrzowi Gminy Dukla.

  Regulamin wyróżnienia "Zasłużony dla Dukielszczyzny" stanowi załącznik numer 1 do Zarządzenia Nr 43/08 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 16 czerwca 2008r.

  Wyróżnienie "Zasłużony dla Dukielszczyzny" nadawane jest za wybitne zasługi osobom, które za swoja działalność szczególnie zasłużyły się miastu i Gminie Dukla, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

  Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę w skład, której wchodzą wszystkie osoby wyróżnione medalem "Zasłużony dla Dukielszczyzny".

  Kandydatów do otrzymania wyróżnienia mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne, organizacje pozarządowe. Wnioski należy składać wyłącznie Burmistrzowi Gminy Dukla.Wnioski proszę skaładać w Urzędzie Gminy Dukla w pokoju nr 9 do 25 czerwca 2010r.

  Zarządzenia Nr 43/08 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 16 czerwca 2008r do pobrania tutaj...

  2010-06-16

  Prezentacja z Równego bezkonkurencyjna

  10 czerwca 2010 r. w sali kina "Promień" Ośrodka Kultury w Dukli odbyły się prezentacje VIII Gminnego Przeglądu Dorobku Kulturalnego Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Do konkursu zostało zgłoszonych 5 zespołów m.in. ZSP z Równego, Wietrzna, Iwli, Jasionki i Dukli. Szkół w gminie jest 8 i jak widać nie wszystkie miały się czym pochwalić... Na deskach naszej małej sceny wystąpiło 143 uczestników. Coroczne wspólne spotkania są wspaniałą okazją do zaprezentowania przez uczniów naszej gminy umiejętności, zdolności aktorskich, wokalnych, recytatorskich tanecznych, a także tego wszystkiego co przygotowali w swoich szkołach w ciągu bieżącego roku. Konkurs jest też sprawdzianem i miarą oceniającą zaangażowanie opiekunów, wychowawców i nauczycieli w życie codzienne szkoły. Prezentacja przygotowana przez nauczycielki: Beatę Bek, Krystynę Patlę, E. Cyran z ZSP w Równem, była bezkonkurencyjna. Przygotowana na wysokim poziomie i z wielką klasą. Podobnie jak widowisko przygotowane przez nauczycielki Annę Staroń i Beatę Stepek z ZSP w Jasionce.

  Jury w składzie: Barbara Pudło - przewodnicząca, Małgorzata Walaszczyk - Faryj i Norbert Uliasz postanowili przyznać nagrody i wyróżnienia szkołom: ZSP w Równem - 1. miejsce, ZSP w Jasionce - 2. miejsce i wyróżnienia dla szkół z Wietrzna, Iwli i Dukli.

  Norbert Uliasz

  2010-06-16

  Śpiewali dla Jana Pawła II  Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli to impreza mająca na celu uczczenie pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli i rocznicy kanonizacji najsławniejszego z duklan św. Jana. To także rozwijanie zainteresowań muzyką sakralną, popularyzowanie kultu św. Jana z Dukli, a także podkreślenie znaczenia muzyki kościelnej i cerkiewnej jako wielkiego dorobku dziedzictwa narodowego.

  Pierwszy przegląd odbył się w 2000 roku. W tym roku w przeglądzie wzięły udział chóry: "Chorus" z Korczyny, "Wawrzyniec" z Rymanowa, "Rotunda" z Budapesztu, "Żródło" z Rymanowa Zdroju, "Karmel" ze Stropkova, i "Cantate" z Iwonicza. Już po raz jedenasty cudowne śpiewanie napełniło dukielski kościół i popłynęło prosto do Adresata.

  Jako pierwszy wystąpił chór "Chorus" z Korczyny, a swój występ poświęcił również, senatorowi RP Stanisławowi Zającowi, który zginął tragicznie w katastrofie prezydenckiego samolotu 10 kwietnia br.. Cały przegląd poświęcony był także dla zmarłego dyrygenta chóru Hosanna z Iwonicza Zdroju, Macieja Bardowskiego. Na zakończenie głos zabrali Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak, Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak i gospodarz klasztoru w dukli o. gwardian Olszewski. Dziękowali chórom, publiczności i zaproszali na następny rok. Dyrygentom i kierownikom chórów organizatorzy wręczyli kwiaty i pamiątkowe statuetki.

  Organizatorem przeglądu jest już od 11. Lat Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla i klasztor OO. Bernardynów w Dukli. Dziękujemy.  2010-06-15

  Siatkarze z Dukli na II miejscu

  W sobotę, 29 maja 2010 r. w Brzozowie odbył się Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Turniej ten organizowany jest corocznie na zakończenie rozgrywek Krośnieńskiej i Brzozowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Do udziału w turnieju zostały zaproszone po dwie najlepsze drużyny z Ligi Krośnieńskiej i Ligi Brzozowskiej. Powiat Krośnieński reprezentowany był przez siatkarzy z Dukli i Krościenka Wyżnego. Powiat Brzozowski reprezentowały drużyny z STS Siatkarz Humniska i SM TEAM Brzozów.

  Forma zawodów miała charakter towarzyski, choć wyniki meczy świadczyły o czymś wręcz przeciwnym. Mecze rozgrywane do dwóch wygranych setów kończyły się dopiero w tiebreaku. W konfrontacji powiatowej bezapelacyjnie lepszymi okazały się zespoły Powiatu Krośnieńskiego. Ostatecznie w turnieju zwyciężył zespół z Krościenka Wyżnego, nasi zawodnicy zajęli drugie miejsce. Zawodników z Dukli do turnieju przygotował i prowadził instruktor sportu i zawodnik w jednej osobie Robert Rąpała.

  Turniej w obecności przedstawicieli obu starostw oraz radnych obu powiatów przebiegał w miłej i sportowej atmosferze. Na zakończenie turnieju wszystkim uczestnikom zostały wręczone okolicznościowe puchary.

  Na zdjęciu drużyna z Dukli

  Od lewej: Zenon Leńczyk - kierownik drużyny, Artur Paczkowski, Damian Leśniak, Śliwiński Artur, Rafał Sikora, Damian Wierusz, Marcin Milan,
  u dołu: Krzysztof Sikora, Konrad Piróg, Maciej Chłap, Paweł Kowalski  Tekst i fot. /ZeL/

  2010-06-15

  OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

  Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Krakowie

  Zjawisko: Burze z gradem

  Stopień zagrożenia: 1

  Ważność: od godz. 08:00 dnia 14.06.2010 do godz. 21:00 dnia 14.06.2010

  Obszar: Województwo podkarpackie

  Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą 5-20 mm, lokalnie 20-40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h.

  Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe; szkody w uprawach rolnych; zagrożenie życia od uderzenia piorunów; utrudnienia na terenach zurbanizowanych; utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania.

  O zaistniałych zdarzeniach i podjętych czynnościach proszę na bieżąco informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  tel. (017)8671238,
  fax (017)8671855
  tel/fax 8671859,
  e-mail: sluzba.woj@rzeszow.uw.gov.pl

  2010-06-14

  Zaproszenie na XI Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych

  Starostwo Powiatowe w Krośnie
  Urząd Gminy w Dukli
  Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
  Ojcowie Bernardyni w Dukli

  Zapraszają na:

  XI Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych który odbędzie się 13 czerwca 2010 r. godz. 15.00 w kościele O.O. Bernardynów w Dukli

  W przeglądzie uczestniczą:
  1. Chór „Chorus” z Korczyny,
  2. Chór „Wawrzyniec” z Rymanowa,
  3. Chór „Rotunda” z Budapesztu (Węgry),
  4. Chór „Ĺšródło” z Rymanowa Zdroju,
  5. Chór „Karmel” ze Stropkova (Słowacja),
  6. Chór „Cantate” z Iwonicza

  2010-06-12

  14 czerwca będzie już przejezdna

  Trwają intensywne prace przy naprawianiu krajowej nr 9 w miejscowości Dukla. Droga przejezdna będzie od 14 czerwca 2010 i ruch w tym miejscu odbywał się będzie na zasadzie wahadłowej.

  Andrzej Bąk
  Punkt informacji drogowej
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  2010-06-11

  Ulewny deszcz  W piątek [04.06.2010] we wczesnych godzinach rannych przeszła przez Duklę i gminę wielka fala wody. Po ulewnych deszczach w nocy zostało zalanych wiele piwnic w domach mieszkalnych i instytucjach. Ucierpiało nowo budowane gimnazjum. Zerwane zostały mostki, przepusty, podmyte zostały drogi.

  W Urzędzie gminy pod przewodnictwem burmistrza Marka Góraka zebrał się sztab kryzysowy, który na bieżąco monitorował zaistniałą sytuację. Straż zabezpieczała kluczowe miejsca i interweniowała na bieżąco. Sporo interwencji było w Dukli, Wietrznie, Równem, Lipowicy, Cergowej. Podmyta została krajowa 9 powyżej tartaku. Dokładne szacowanie strat odbędzie się w najbliższym czasie.

  2010-06-10

  Zdjęcie miesiąca maja

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca. Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Rafała Banacha, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca kwietnia.

  Panu Rafałowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-06-02

  Uczcili pamięć poległych za Ojczyznę

  29 maja 2010 roku odbyła się czwarta pielgrzymka do "Krzyża Wdzięczności" w Iwli. Po mszy św., która została odprawiona przy Krzyżu na Łazach pod przewodnictwem ks. Stanisława Siary proboszcza dukielskiej fary i o. Krystiana Olszewskiego gwardiana zakonu ojców bernardynów w Dukli nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych. Jedna z tablic poświecona jest żołnierzom pochodzącym z Iwli, którzy zginęli w czasie I wojny światowej, wojny bolszewickiej i II wojny światowej. Druga cywilom, mieszkańcom Iwli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Fundatorem tablic i organizatorem całej uroczystości jest ks. Ryszard Szwast.

  Odsłonięcia tablicy dokonał p. Marek Galewicz syn byłego dyrektora szkoły w Iwli, ochotnika który zginął w czasie II wojny światowej. Rodzina nie zna miejsca jego pochówku. Syn zadecydował, że symbolicznym grobem ojca będzie pomnik na Łazach w Iwli. Odsłonięcia drugiej tablicy pamiątkowej, poświęconej mieszkańcom Iwli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej dokonali obecni mieszkańcy ( z rodzin tych, którzy zginęli) Iwli: p. Wanda Mamczarz i Stanisław Jurczyk. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy wsi Iwla, zaproszeni goście: burmistrz gminy Dukla Marek Górak, wdowa po senatorze RP Stanisławie Zającu Alicja Zając, poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca, Marek Galewicz - syn byłego dyrektora szkoły w Iwli, p. Pieniążek - przedstawiciel rodzin AK, których członkowie rodzin zginęli w czasie II wojny światowej i nie znają miejsca pochówku swoich bliskich, dyrektor Podkarpackiego Muzeum w Krośnie Jan Garncarski, dyrektor Muzeum Ikon w Bardejowie Franciszek Gutek, prof. Politechniki Warszawskiej Adam Sufliński, Bogusław Bek z Instytutu Pamięci Narodowej i wielu innych znamienitych gości. Przyjechali również goście z Włoch z zaprzyjaźnionej z ks. Ryszardem parafii Ghirano. Chór z kościoła im. Św. Cecylii w Sanoka śpiewem uświetnił uroczystość. A poczty sztandarowe straży z: Iwli, Głojsc, Dukli, Równego swoją obecnością nadały rangi uroczystości. Nastrój patriotyczny udzielił się wszystkim. Uroczystość miała jeszcze dodatkowy wymiar bowiem fudator tablic ks. Ryszard Szwast w niedzielę odchodził 30. lecie kapłaństwa.

  Wszystkim, którzy zaangażowali się i pomagali w organizacji uroczystości ks. Ryszard serdecznie dziękuje.

  kbr

  2010-06-01

  Najdłuższa i najliczniejsza sztafeta świata  26 maja o godz. 17.00 z Jastrzębia Zdroju ruszył "Kwietny Bieg 2010" . Biegacze w ciągu 15 dni, czyli do 10 czerwca 2010 roku obiegną całą Polskę. Bieg organizowany jest dla upamiętnienia 31. Rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Bieg zakończy się także w Jastrzębiu Zdroju. Bieg to zmaganie się z dystansem, z czasem, własna słabością. To wszystko biegacze składają w hołdzie Janowi Pawłowi II.

  28 maja sztafeta z gminy Dukla przebiegła przez miejscowości: Ropianka, Mszana, Tylawa w godz. od 21.45 do 21.42. Tam na moście sztafetę i chorągiew Kwietnego Biegu przejęli biegacze z gminy Jaśliska. Na sztafetę z gminy Krempna czekali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krośnie z p. Grażyną Ostrowską na czele. W przekazaniu chorągwi Kwietnego Biegu gminie Jaśliska uczestniczyli także burmistrz Gminy Dukla Marek Górak i wiceburmistrz Andrzej Bytnar. W biegu uczestniczył nasz maratończyk Adam Koś. Służby porządkowe zgodnie z planem zabezpieczeń wykonały swoja pracę na medal, przyczyniając się do sprawnego przebiegu sztafety na trasie.

  Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i w bieg serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia na trasie w przyszłym roku.

  kbr

  2010-05-28

  Niezapominajkowe kartki nagrodzone

  Jednym z działań realizowanych w ramach obchodów święta Polskiej Niezapominajki był konkurs dla młodzieży dukielskiego liceum na najlepiej wykonaną kartkę niezapominajkową. Listę laureatów oraz wyłonione w konkursie kartki prezentujemy poniżej. Od 16 maja 2010 kartki można oglądać na wystawie w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli.

  js


  1. miejsce - Khan Mohamad - kl. I LO - dwie kartki  2. miejsce - Pietrzak Olimpia - kl. I LO  3. miejsce - Puchalik Iwona - kl. II LO

  2010-05-27

  Pomimo wszystko ja stoję tutaj  Ryfka Gindin z domu Beer córka dukielskiego kupca Dawida Beera odwiedziła 20 maja 2010 roku miejsce swojego urodzenia - Duklę. Udało się jej przeżyć II wojnę światową. W 1948 roku na stałe wyjechała do Izraela, tam poznała swojego męża Mosze i szczęśliwie dożyła 80 roku życia. Spełniła swoje marzenie, przywiozła całą rodzinę do Dukli.

  Byłam z mężem w Dukli przeszło 25 lat temu, wtedy Dukla wyglądała ubogo, teraz to piękne miasto, jestem dumna z tego, że tu się urodziłam. Dzieci i wnuki przygotowały niespodziankę dla mamy i babci: koszulki dla całej rodziny z napisem Dukla po hebrajsku i imieniem osoby, dla której przeznaczona jest koszulka i plakat z napisem: Pomimo wszystko ja stoję tutaj na tym miejscu, gdzie się urodziłam 80 lat temu z mężem, dziećmi, wnukami i prawnukami (na zdjęciu).

  Jestem szczęśliwa, że mogłam pokazać Duklę mojej rodzinie, bo tak naprawdę noszę ją całe życie w sercu - powiedziała.

  Krystyna Boczar-Różewicz  2010-05-26

  Informacja w sprawie powodzi

  Informacja Wojewody Podkarpackiego w sprawie procedur administracyjnych dotyczących zasad odbudowy, rozbiórek i remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Czytaj pełną informację...
  2010-05-25

  Zarys dziejów dukielskiej poczty już w sprzedaży

  Zarys dziejów dukielskiej poczty autorstwa Pana Janusza Kubita to nowa pozycja książkowa, wydana przez Gminę Dukla jako czwarty tom Biblioteki Dukielskiej - serii wydawnictw historycznych poświeconych Dukli.

  Z książki możemy dowiedzieć się o historii poczty, historii poczty polskiej i szczegółowo o historii dukielskiej poczty. Poczta w Dukli została otwarta 1 kwietnia 1773 roku przez władze austriackie. Była to początkowo poczta zmilitaryzowana. Wcześniej na Podkarpaciu oficjalna, rządowa poczta nie istniała. Korespondencja była przekazywana przez kupców prowadzących liczne interesy głównie na Węgrzech. Dukielska poczta mimo wielu zakrętów historii przetrwała. Książka zawiera wzory pieczęci historycznych używanych w dukielskim Urzędzie Pocztowym i unikatowe fotografie. Z pewnością pomoże wielu Czytelnikom zrozumieć jak ważną była i jest instytucja poczty. Książka jest już w sprzedaży. Zachęcam do lektury.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2010-05-24

  Niezapominajkowa niedziela w Dukli  Podsumowanie działań z okazji święta Polskiej Niezapominajki i promocja książki o dukielskiej poczcie

  Niezapominajka,
  maleńka roślina
  co polskiego nieba
  błękit przypomina...


  (Bogusława Barczak-Iranek -Niezapominajka)

  Zaplanowane na placu przed dukielskim muzeum niedzielne uroczystości związane z obchodami Polskiej Niezapominajki przeniosły się ze względu na niesprzyjającą aurę do budynku. Deszcz nie pozwolił świętować na zewnątrz, ale wszystkie zaplanowane działania odbyły się. Wysłuchaniem życzeń redaktora Andrzeja Zalewskiego z Ekoradia, inicjatora tego święta w Polsce i deklamacją wiersza Niezapominajka autorstwa Marii Walczak przez licealistów: Andrzeja Krajewskiego w języku polskim, Krzysztofa Gabło w języku łemkowskim i Mikołaja Gocza w języku ukraińskim rozpoczęły obchody w Dukli.

  Nagrodzeni zostali zwycięzcy konkursów: wiedzy ekologicznej i piosenki ekologicznej. A nagrody: dyplomy i książki wręczali wiceburmistrz Andrzej Bytnar i inspektor w Urzędzie Gminy Halina Cycak organizator konkursów. O laureatach piszemy szczegółowo w artykule "Niezapominajkowe nagrody rozdane". Laureaci konkursu piosenki ekologicznej wystąpili dla przybyłej na uroczystość publiczności. O historii obchodów Polskiej Niezapominajki w dukielskim Liceum Ogólnokształcącym przypomniała Maria Walczak - inicjatorka tych obchodów w Dukli. Natomiast o tegorocznych podjętych przez gminę Dukla działaniach promujących święto Polskiej Niezapominajki opowiedziała Halina Cycak. Dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym "Niezapominajka - oczami dziecka" Laureaci to: Ernest Bytnar - 1. miejsce, Justyna Madej - 2., Karolina Madej - 3. Laureatom gratulujemy checi i wspaniałych pomysłów. Podsumowaniem pierwszej części było wystawienie sztuki autorstwa Konrada Sikory "Nie zapomnij o mnie". Aktorami byli licealiści z dukielskiego liceum.

  Jednym z działań promujących to święto

  obchodzone 15 maja w dzień św. Zofii, nazywane także Dniem Zakochanych było otwarcie wystawy kartek o tematyce niezapominajkowej "Niezapominajki z polskiej bajki" z kolekcji Edwarda Marszałka. Właściciel kolekcji uczestniczył w otwarciu wystawy. Te 70 kartek, które Państwo możecie oglądać w dukielskim muzeum to połowa mojej kolekcji, druga część jest na wystawie w Tarnobrzegu. Zbieram je od kilku miesięcy - powiedział Edward Marszałek. Wystawę kartek można oglądać w dukielskim muzeum aż do wakacji. Serdecznie zapraszamy.

  W niezapominajkową niedzielę

  W dukielskim muzeum odbyła się także promocja książki Janusza Kubita "Zarys historii dukielskiej poczty". Można powiedzieć, że wydanie książki przez gminę Dukla w 237 rocznicę powstania poczty w Dukli jest swoistego rodzaju niezapominajką dukielską. Na uroczystość przybyli burmistrz gminy Dukla Marek Górak, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Artur Paczkowski, radni Rady Miejskiej w Dukli, członek Zarządu Rady Powiatu Krośnieńskiego Krzysztof Zawada, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Jan Drajewicz. Przybyli goście szczególni pocztowcy z dyrektorem Oddziału Rejonowego Centrum Poczty w Krośnie Wojciechem Stelmachem i naczelnik Urzędu Pocztowego w Dukli Krystyną Sznajder i oczywiście autor książki Janusz Kubit z rodziną.

  Autor przybliżył uczestnikom spotkania historię powstania książki, nie zdradził jednak wszystkiego. Dość na tym, że praca nad książką trwała ponad 10 lat. Niezwykle pomocną literaturą była "Kronika Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Dukli (1944-1977)", spisana przez Kamila Trzcińskiego, byłego i wieloletniego naczelnika Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Dukli. Ważne jest, że praca nad książką zakończyła się sukcesem i wszyscy go autorowi gratulowali.

  Na uroczystości głos zabrał dyrektor Wojciech Stelmach, mówił o zmieniającej się funkcji Poczty Polskiej. Obiecał również, że niebawem Urząd Pocztowy w Dukli będzie czynny nie do godz. 16.00, a do godz. 20.00. A urzędy pocztowe będą miały obowiązek prowadzić kronikę. To słuszna decyzja dyrektora bowiem verba volant, scripta manet (słowa ulatują, pisma zostają). Prowadzenie takiej kroniki będzie o wiele prostsze, aniżeli w czasie kiedy to robił naczelnik Kamil Trzciński, bowiem mamy komputery, aparaty cyfrowe i wiele innych udogodnień.

  Na zakończenie głos zabrał burmistrz Marek Górak, który przypomniał, że Dukla obchodzi w 2010 roku 630 lat nadania praw miejskich. Na ten jubileusz został wydany medal okolicznościowy.

  Po krótkiej dyskusji zaproszeni goście nabyli promowaną książkę, okolicznościową kartkę przygotowaną przez Pocztę w Krośnie i podpisywali u autora. Poczta przygotowała specjalnie na tę okoliczność stempel, który można było otrzymać w muzeum w dniu promocji.

  Wszystkim którzy przyczynili się do zrealizowania działań z okazji święta Polskiej Niezapominajki serdecznie dziękuję. Dziękuję dyrektorowi Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli Waldemarowi Półchłopkowi za współpracę w organizacji całego przedsięwzięcia. Dyrektorowi Wojciechowi Stelmachowi i pocztowcom za pomoc w promocji książki „Zarys historii dukielskiej poczty”. Środowiskowemu Domu Samopomocy w Cergowej za przygotowanie pamiątek niezapominajkowych i znakomitych ciasteczek w formie niezapominajki. Dziękuję Pawłowi Krajmasowi z Zakładu Mięsnego Jasiołka w Dukli za prezentację swoich wyrobów i licealistom za uświetnienie niezapominajkowej imprezy.

  Fot. Juliusz Stola , tekst: Krystyna Boczar-Różewicz

  2010-05-21

  Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych

  Dzień Polskiej Niezapominajki jest to święto przyrody obchodzone 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. Polska Niezapominajka ma na celu budowę silnych i głębokich więzów z najbliższymi i szczere przyjaźnie z ludźmi z otoczenia, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody "małej" i "wielkiej Ojczyzny", przypomina o wartości jakie niosą ze sobą lokalne tradycje, wytwory ludzkiej myśli jakimi są np. perełki architektury zachowane w miasteczkach i wioskach.

  Akcję zapoczątkował w 2002 roku Andrzej Zalewski redaktor radiowej Jedynki prowadzący Ekoradio, trochę na przekór Walentynkom. Hasłem tegorocznego święta jest "Popieramy ojczyźnianą ekologię". Gmina Dukla wspólnie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego działających przy Kole Ekologicznym, podjęła działania w celu propagowania tego święta. Wśród wielu działań, prowadzonych przez gminę Dukla z okazji tego święta była organizacja konkursów piosenki ekologicznej i wiedzy ekologicznej.

  Komisja konkursu piosenki ekologicznej w składzie: Halina Cycak, Małgorzata Walaszczyk Faryj, Anna Masternak przyznała w poszczególnych kategoriach konkursowych następujące miejsca:

  W kategorii szkoły podstawowe- soliści grupa I-III:

  1. miejsce - Sabina Borek- SP Dukla - 1. miejsce -
  1.miejsce - Aleksandra Krowicka- SP Dukla
  2. miejsce - Aleksandra Bogaczyk - SP Równe

  W kategorii szkoły podstawowe - zespół grupa I-III

  1. miejsce - Julia i Laura Woźniak- SP Głojsce
  2. miejsce - Izabela Paszek, Sabina Borek i Aleksandra Krowicka- SP Dukla

  Wyróżnienie: Julia Pasterczyk, Julia Sztrumpf, Karina Buczek, Kornelia Magos- SP Dukla.

  W kategorii szkoły podstawowe - soliści grupa IV-VII

  1. miejsce - Jadwiga Zima- SP Równe
  2. miejsce - Sylwia Landa- SP Głojsce

  W kategorii gimnazja:

  Wyróżnienie - Palcar Dominika - Gimnazjum Tylawa.

  Komisja konkursu wiedzy ekologicznej w składzie: Halina Cycak, Maria Walczak, Bartosz Szczepanik, Artur Paczkowski dokonała oceny prac konkursowych i wyłoniła laureatów:

  W kategorii szkoły podstawowe:

  1. miejsce - Aleksandra Rachwał- Szkoła Podstawowa Jasionka
  2. miejsce - Paulina Mrówka - Szkoła Podstawowa w Tylawie
  3. miejsce - Justyna Madej - Szkoła Podstawowa w Tylawie

  W kategorii gimnazja:

  1. miejsce - Klaudia Bukowczyk - Gimnazjum w Równem
  2. miejsce - Michał Fiejdasz- Gimnazjum w Łękach Dukielskich
  3. miejsce - Małgorzata Bossekota- Gimnazjum w Wietrznie i Julia Pernal- Gimnazjum Dukla

  Nagrody zwycięzcom wręczali Halina Cycak inspektor w Urzędzie Gminy Dukla i zastępca burmistrza gminy Dukla Andrzej Bytnar na uroczystej gali Niezapominajki Polskiej, która odbyła się 16 maja 2010 r. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli. Laureatom i uczestnikom konkursów gratulujemy.

  Halina Cycak  2010-05-20

  Informacja  Informuje się właścicieli lasów, iż na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2010 - 2015 będą przeprowadzane prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Prace terenowe będą prowadzone przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut w każdym roku w okresie od 1 czerwca do 30 września. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

  Bartosz Szczepanik

  2010-05-19

  Przeszli bitewnym szlakiem

  Niezapominajkowe akcje w Polsce przypominają o wielkich Polakach, o ważnych wydarzeniach historycznych; przypominają o zabytkach, pięknej przyrodzie ojczystej. Od paru lat bardzo aktywnie w promowaniu święta Polskiej Niezapominajki uczestniczy dukielskie liceum. W tym roku gmina Dukla włączyła się aktywnie w promowanie tego święta.

  10 maja młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli i Zespołu Szkół w Jedliczu wraz z nauczycielką biologii Marią Walczak i geografii Małgorzatą Kuś uczestniczyła w Transgranicznym Rajdzie Niezapominajkowym śladami walk o Przełącz Dukielską od Kapiszowej na Słowacji do Olchowca w Polsce. Uczestnicy rajdu przeszli od Wyżnej Pisanej na Słowacji trasę na Baranie, stąd szlakiem żółtym do Olchowca. Młodzież uczciła pamięć tych którzy zginęli w operacji karpacko-dukielskiej poprzez niezapominajkowe wiązanki, które uczestnicy rajdu złożyli pod pomnikiem w Pisanej Wyżnej, w Dolinie Śmierci na czołgu, na szczycie góry Baranie i pod cerkwią grecko-katolicka w Olchowcu. W rajdzie wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy w Dukli: inspektorzy Halina Cycak i Bartosz Szczepanik i gł. sp. ds. promocji Krystyna Boczar-Różewicz.

  Wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek zakończył się rajd w Olchowcu. Mimo iż początkowo pogoda nie sprzyjała uczestnikom rajdu i na szczycie Baraniego była mgła, że nie można było podziwiać pięknych widoków z wieży widokowej, wszyscy byli z rajdu zadowoleni. Przeszli bitewnym szlakiem, podziwiali piękną beskidzką przyrodę i dziedzictwo kulturowe terenów pogranicza. A poza wszystkim nabrali ochoty na kolejne wycieczki piesze, co będzie dobre dla zdrowia i edukacji przyrodniczo-historycznej.

  Foto i tekst: kbr

  2010-05-18

  Zdjęcie miesiąca kwietnia

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca. Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Juliusza Stoli, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca kwietnia.

  Panu Juliuszowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-05-07

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 6 maja 2010 r. / czwartek/ o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli L sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Dukla /druk nr 305/,
   • b) ustalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Dukla /druk nr 306/,
   • c) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli /druk nr 307/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-05-04

  Wyniki etapu gminnego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wiatr, wypadek, ogień, woda- strażak zawsze rękę poda”

  Komisja oceniająca prace konkursowe:

  1. Maria Fornal- nauczyciel wychowania plastycznego w ZSP Dukla
  2. Krystyna Boczar Różewicz- specjalista ds. promocji UG Dukla
  3. Barbara Pudło- referent UG Dukla

  Gmina Dukla

  Do etapu powiatowego komisja konkursowa dokonała wyboru następujących prac:

  Grupa I (6-8 lat)

  1. Tomasz Frączek - ZSP Iwla
  2. Maciej Szwasta- ZSP Iwla
  3. Natalia Woźniak- ZSP Iwla
  4. Norbert Urbański- ZSP Iwla
  Grupa II (9-12 lat)
  1. Izabela Staroń- ZSP DUKLA
  2. Sylwia Smolak- ZSP Dukla
  3. Filip Jackowski- ZSP Iwla
  4. Dominika Zawada- ZSP Dukla
  5. Bartosz Jasiński- ZSP Dukla
  Grupa III (13-16lat)
  1. Magdalena Wołkowicz - ZSP Dukla
  2. Julia Pernal -ZSP Dukla
  3. Klaudia Szczurek- ZSP Dukla
  4. Marlena Lajdanowicz- ZSP Dukla
  5. Gabriela Matyka- ZSP Dukla

  Gmina Jaśliska

  Do etapu powiatowego komisja konkursowa dokonała wyboru następujących prac:

  Grupa I (6-8 lat)

  1. Adrian Szelast - ZSP Jaśliska
  2. Patryk Łątka - ZSP Jaśliska
  3. Julia Majdasz - ZSP Jaśliska
  4. Damian Farbaniec - ZSP Jaśliska
  5. Aleksandra Lorens - ZSP Jaśliska
  2010-04-30

  Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ws. szczepienia lisów na terenie Podkarpacia.

  W dniach od 6 – 16 maja 2010 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. W czasie jej trwania zostanie wyłożonych 322 660 dawek szczepionki. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej.

  Porcja szczepionki posiada kształt okrągłego plastra koloru brązowo – szarego. Blister (przynęta) wydający specyficzny zapach, zawiera w środku aluminiowo – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.

  W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt z rozłożoną szczepionką należy podkreślić, że:

  - przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest przeciwwskazane;

  - kontakt człowieka ze szczepionka ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;

  - w okresie trwania akcji i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.

  Wiesław Bek
  Rzecznik Prasowy
  Wojewody Podkarpackiego
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki
  2010-04-29

  2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

  To święto obchodzone jest w Polsce od 2004 roku, wprowadzone zostało ustawą z 20 lutego 2004 roku. To właśnie w tym dniu 1945 roku żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na Kolumnie Zwycięstwa (Siegessaule) znajdującej się w Parku Tiergarten w Berlinie. 2 maja w czasach Polski Ludowej ściągano flagi po pierwszym maju, aby nie wisiały 3 maja w Święto Konstytucji Mimo, że Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem państwowym, ten dzień nie jest wolny od pracy. Niechby zawisła biało-czerwona w oknach, balkonach, na domach, po prostu wszędzie. Tu moglibyśmy wziąć przykład ze Stanów Zjednoczonych, czy z Norwegii. Tam flaga jest wszędzie, z okazją, czy bez okazji.. Szkoda, że biało-czerwonych flag wywiesza się u nas tak mało.

  kbr

  2010-04-28

  Żałobna msza św za Stanisława Zająca

  Żałobną mszę św. w jasielskim kościele farnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny prowadzili biskup Adam Szal z Przemyśla oraz biskup diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski.

  Na pogrzeb przybyli m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wiceprezes PiS Marek Kuchciński. Byli przedstawiciele klubów parlamentarnych, władze samorządowe woj. podkarpackiego.

  W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli także przedstawiciele naszej gminy z burmistrzem Markiem Górakiem, zastępcą Andrzejem Bytnarem, prezesem Towarzystwa im. świętego Jana z Dukli Władysławem Turkiem. W koncelebrze brał udział gwardian dukielski Krystian Olszewski oraz ok. 150 kapłanów.

  Stanisław Zając był przewodniczącym klubu senackiego PiS, pełnił też funkcję przewodniczącego senackiej komisji obrony narodowej. W latach 1997 - 2001 był wicemarszałkiem Sejmu. Miał 60 lat.

  Dla Dukli okazał sporą pomoc w ratowaniu pustelni św. Jana z Dukli przed osuwiskiem.

  Stanisław Kalita

  2010-04-28

  Maria Kaczor - wójtem gminy Jaśliska

  Maria Kaczor została pierwszym wójtem wydzielonej z gminy Dukla gminy Jaśliska, utworzonej 1 stycznia 2010 roku, gminy reaktywowanej po 33 latach. W pierwszej turze wyborów głosowało na nią 350 osób, w drugiej 495, przy 54% frekwencji wyborczej. 23 kwietnia odbyło się zaprzysiężenie Marii Kaczor na wójta.. Swoją kadencję rozpocznie od przejęcia gminy od burmistrza gminy Dukla i zorganizowania prac w nowo utworzonej gminie.

  W wyborach powszechnych przeprowadzonych 28 marca 2010 roku społeczność lokalna wybrała piętnastoosobową Radę Gminy Jaśliska. Na wybór wójta czekano do 11 kwietnia. Było to dzień po tragedii samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Wyborów nie odwołano, odbyły się w powadze, głosowanie rozpoczęto minutą ciszy. W drugiej turze zmierzyli się Maria Kaczor i Ignacy Lorenc. Zwyciężyła Maria Kaczor. Zagłosowało na nią 495 osób przy 54% frekwencji wyborczej.

  Uroczysta pierwsza sesja gminy Jaśliska i zaprzysiężenie radnych odbyło się 23 kwietnia o godz. 15.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach. Dokonano także wyboru przewodniczącego rady gminy i jego zastępcy. Skład Rady Gminy Jasliska: Bolesław Magierowski - przewodniczący, Ryszard Chowaniec - zastępca przewodniczącego, Jan Farbaniec, Teresa Helena Mezglewska, Wojciech Strzelecki, Leszek Madej, Krzysztof Kostycz, Helena Madej, Piotr Cichoń, Bogusław Gwiżdż, Mariusz Farbaniec, Janusz Bogusław Dmytryszyn, Janusz Uram, Wacław Futyma, Jan Magierowski. Zaprzysiężona została również na wójta Maria Kaczor. Gościem uroczystej sesji była Elżbieta Łukacijewska posłanka RP z Platformy Obywatelskiej, a obecnie europosłanka w Komisji Europejskiej, Mirosław Karpyta Wojewoda Podkarpacki, radni Rady Miejskiej w Dukli z Zbigniewem Uliaszem przewodniczącym rady, burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, wielu zaproszonych gości i mieszkańcy nowoutworzonej gminy. Oprawę muzyczna przygotował chór szkolny prowadzony przez nauczycielkę muzyki i plastyki Edytę Wilczek.

  Pani wójt ma swój program, który zamierza zrealizować: Przy pomocy Rady Gminy będę dążyć do zdobywania pieniędzy dla gminy z funduszy pomocowych, zrobienia ujęcia wody w Szklarach, skanalizowania gminy, zorganizowania świetlic we wszystkich miejscowościach, utworzenia przedszkola, stołówki dla ubogich, usprawnienie pracy placówki służby zdrowia. Gmina ma tętnić życiem, a mieszkańcy muszą się aktywizować i dążyć do jej rozwoju.

  Radzie i wójtowi gratulujemy i życzymy realizacji wszystkich planów wspólnocie samorządowej.

  kbr  Pani Maria Kaczor - pochodzi z Jaślisk, od prawie 30 lat mieszka w Krośnie. Z wykształcenia jest ekonomistką. Pracowała na wielu stanowiskach m. in. Jako nadleśniczy administracyjny Nadleśnictwa Jaśliska, jako starszy księgowy w Grupie Remontowej w PGR w Szklarach, naczelnik wydziału handlu w Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Krośnie, główny księgowy budżetu województwa, zastępca w wydziale budżetowo-gospodarczym, a później dyrektor tego wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie, dyrektor Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Iwoniczu-Zdroju, księgowa w Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie. Od kilku lat prowadziła również biuro rachunkowe. Jest mamą, żoną i babcią.


  Poniżej zdjęcia z uroczystości  2010-04-26

  Polska biega

  Gorąco zachęcamy szkoły do zorganizowania w dniach od 7-9 maja biegu pod hasłem "Polska biega". Jest to największa w Polsce akcja promująca zdrowy, sportowy styl życia. Kilka lat temu pomysł zrodził się w głowach biegowych zapaleńców: Piotra Pacewicza, wicenaczelnego Gazety Wyborczej i Roberta Korzeniowskiego. Polska biega to akcja radosna. Chodzi o to, aby dobrze bawić się a przy tym uświadomić uczniom, że bieganie to sposób na dobry i zdrowy tryb życia.

  Więcej o akcji na www.polskabiega.pl

  2010-04-26

  Kolejny raz piosenka turystyczna i ekologiczna w Dukli  W dniach 23-24 kwietnia odbywała się w Ośrodku Kultury w Dukli XVI Wojewódzka Giełda Piosenki Turystyczne i Ekologicznej. Brała w niej udział młodzież z Szkolnych Kół PTSM z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu działania krośnieńskiego Oddziału PTSM.

  Organizatorami tej imprezy są od lat Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie, Ośrodek Kultury w Dukli i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli. Celem giełdy jest popularyzacja piosenek turystycznych w środowisku młodzieży szkolnej, poznanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii, kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych Beskidu Dukielskiego i Dukli, upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży szkolnej, promowanie problematyki ekologicznej i ochrony przyrody. A poprzez te działania kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, odpowiedzialności za siebie, swoja miejscowość i swój kraj.

  23 kwietnia odbywały się przesłuchania konkursowe zakończone koncertem laureatów. W sobotę 24 kwietnia nagrody laureatom rozdali Krystyna Boczar-Różewicz reprezentujaca Gminę Dukla i Jan Drajewicz reprezentujący Zespół Szkół w Dukli. Po rozdaniu nagród i występach laureatów uczestnicy wspólne zwiedzali Duklę z przewodnikiem Kazimierzem Patlą. Komisja konkursowa w składzie: Bogumiła Ganczarska, Bogdan Nakonieczny, Norbert Uliasz przyznała występującym artystom następujące miejsca w dwu kategoriach.


  Wyniki konkursu piosenki turystycznej:

  Gimnazja:

  Publiczne Gimnazjum w Brzyskach - 1. miejsce, Zespół Szkół w Myszkowie - 2.

  Szkoły ponadgimnazjalne:

  Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie - 1. miejsce, Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie - 2., Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu - 3., Liceum Ogólnokształcące w Lesku - 4.


  Wyniki konkursu piosenki ekologicznej:

  Gimnazja:

  Publiczne Gimnazjum w Brzyskach - 1. miejsce

  Szkoły ponadgimnazjalne:

  Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu - 1. miejsce, Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie - 2., Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie - 3., Liceum Ogólnokształcące w Lesku - 4.

  Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy. Sponsorom tj. Kuratorium Oświaty , Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gminie Krosno, Ośrodkowi Kultury w Dukli i Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Dukli dziękujemy za wspieranie takich wspaniałych imprez.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  Drukujemy tekst autorski zwycięzców piosenki ekologicznej.

  ŚCIEKI

  Wszystko płynie sobie płynie powiedziałeś Heraklicie
  I o rzekach mówiąc prawdy byłeś blisko.
  Dziś nam bardzo sens tych słów zmieniło życie
  Dzisiaj wiemy w naszych rzekach płynie wszystko.
  Ref.
  Mało cenzuralne, ścieki komunalne
  Puszki po konserwach, wędkarz cały w nerwach,
  Znalazł ktoś dopiero tlenu w wodzie zero,
  Na pociechę pociech trzy zduszone płocie.

  Czysta woda proszę bardzo leci wedle chęci
  Zwykły kran i woda płynie, woda czeka
  Lecz by można tak po prostu tylko kran odkręcić.
  Musi być gdzieś z czystą wodą czysta rzeka.
  Ref.......
  Zwykła woda wszędzie jest chyba nikt w to nie wątpi
  Że nie warto tyle starań wkładać i zabiegów,
  Ale wody nikt na ziemi przecież nie zastąpi.
  Więc zastanów się nad wodą gdzieś człowieku.
  Ref……
  Mało cenzuralne, ścieki komunalne
  Puszki po konserwach, wędkarz cały w nerwach,
  Kijanki, fenole, smary oraz olej
  Różne detergenty, szczupaaaak… szczupak całkiem śnięty.

  2010-04-26

  Paszporty

  Wychodząc na przeciw postulatom zgłaszanym przez klientów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w sobotę 24 kwietnia 2010 r. w godzinach od 800 do 1200, będzie można załatwić sprawy paszportowe we wszystkich Oddziałach Paszportów, tj. w siedzibie Urzędu w Rzeszowie oraz w Delegaturach PUW w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Dodatkowe informacje witej sprawie można uzyskać pod nr tel. (17) 867-10-34.

  Wiesław Bek
  Rzecznik Prasowy
  Wojewody Podkarpackiego
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki
  2010-04-23

  Sesja Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 27 kwietnia 2010 r. / wtorek / o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XLIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2009 rok /druk nr 300/,
   • przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2009 rok /druk nr 300/,
   • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Dukla z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2009 rok /druk nr 301/,
   • podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu /druk nr 302 /,
   • wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Gminy Dukla i Gminy Jaśliska w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego / druk nr 303 /,
   • ustalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Dukla /druk nr 304 /.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-04-22

  Niezapominajka zagościła w Dukli

  Niezapominajkowe akcje w Polsce przypominają o wielkich Polakach, o ważnych wydarzeniach historycznych; przypominają o zabytkach, pięknej przyrodzie ojczystej. Od paru lat bardzo aktywnie w promowaniu święta Polskiej Niezapominajki uczestniczy dukielskie liceum. W tym roku gmina Dukla włączyła się aktywnie w promowanie tego święta. Podjęto szereg działań m.in. konkursy: piosenki ekologicznej "Niezapominajkowej", wiedzy ekologicznej, fotograficzny, na kartkę "Niezapominajkową" z miłosnymi życzeniami, "Niezapominajkową Drogę Krzyżową na Górę Cergową, Transgraniczny Rajd Niezapominajkowy śladami walk o Przełącz Dukielską od Kapiszowej na Słowacji do Olchowca w Polsce, Transgraniczną Niezapominajkę, sadzenie "Niezapominajkowych" drzewek, zajęcia terenowe dla młodzieży z LO Dukla - starym traktem węgierskim.

  21 kwietnia br. grupa uczniów z nauczycielką z dukielskiego liceum Marią Walczak, burmistrzem gminy Dukla Markiem Górakiem, inspektorem w UG Dukla Haliną Cycak i głównym specjalistą do spraw promocji Krystyną Boczar-Różewicz uczestniczyli w Transgranicznej Niezapominajce. Złożyli wiązanki "Niezapominajkowe", wykonane przez dukielskich licealistów i zapalili znicze pod pomnikami pomordowanych Żydów w Błudnej, na Słowacji w Komarniku Niżnym na cmentarzu wojennym pod krzyżem i mauzoleum, w Dukli na cmentarzach wojennych, cmentarzu żydowskim, pod pomnikami Jana Pawła II i św. Jana z Dukli.

  "Niezapominajkowe" sadzenie drzewek odbyło się 21 kwietnia z okazji Światowego Dnia Ziemi na zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych w Dukli. Jest ono obchodzone 22 kwietnia pod hasłem "Różnorodność w nas - bioróżnorodność wokół nas" w tym roku po raz 20. w Polsce i po raz 40. na świecie. Uczestniczyli w nim m.in. przedszkolacy z Gminnego Przedszkola w Dukli wraz z wychowawczyniami, burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Zbigniew Uliasz, zastępca burmistrza Gminy Dukla Andrzej Bytnar, prezes Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Artur Wszołek, dyrektor LO Dukla Jan Drajewicz, Maria Walczak - inicjatorka obchodów Niezapominajkowych w Dukli, nauczycielka biologii w dukielskim liceum, uczniowie LO Dukla: Natalia Sikora, Renata Szczepanik, Iwona Puchalik, Konrad Sikora, Patryk Jakubczyk, Andrzej Krajewski, pracownicy Urzędu Gminy w Dukli, Halina Cycak, Bartosz Szczepanik, Krystyna Boczar-Różewicz.

  Przedszkolacy z zaciekawieniem słuchali na czym polegają obchody święta "Polskiej Niezapominajki"; dowiedzieli się, że oficjalnie obchodzone jest ono 15 maja w świętą Zofię. Okazało się, że wielu z nich ma ciocię czy babcię o tym imieniu. Zresztą, to bardzo piękne imię. Wszyscy chcieli uczestniczyć w sadzeniu drzewek, posadzili dwa i zobowiązali się ich doglądać. To bardzo ważne, że dzieci i młodzież uczestniczą w takich akcjach, bowiem za chwilę to oni będą odpowiedzialni za nasza przyrodę i będą podejmować ważne dla kraju decyzje. Aby nie powiedzieć patetycznie - będą rozstrzygać o losach naszej ojczyzny. A kto ma ich tego nauczyć? My dorośli. To bardzo odpowiedzialne zadanie jeśli chcemy, aby przyszłe pokolenia miały szansę zobaczyć piękną, polską przyrodę.

  Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji podjętych do tej pory zadań "Niezapominajkowych". szczególnie p. Marii Walczak i dukielskim licealistom działającym w Kole Ekologów.

  kbr

  2010-04-22

  Sukces uczniów z Równego

  24 marca 2010 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Równem: Klaudia Bukowczyk, Marcin Bogacz i Maksymilian Szczepanik zajęli 1. miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy pt. "Ignacy Łukaszewicz - życie i dzieło". Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukaszewicza., a patronował mu Prezydent Miasta Krosna.

  Konkurs składał się z dwóch części - pierwsza polegała na przygotowaniu prezentacji dotyczącej postaci tego słynnego Polaka. Uczniowie podeszli do zadania bardzo twórczo i pod opieką p. Beaty Bek i Anety Cyran nagrali na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce krótki film poświęcony życiu wielkiego wynalazcy. Druga część konkursu dotyczyła znajomości faktów z życia i działalności "Ojca Ignacego" i polegała na wypełnieniu testu składającego się z 45 pytań oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie dlaczego Ignacego Łukaszewicza nazywa się polskim Prometeuszem. Drużyna z Równego zdeklasowała rywali zdobywając 10 pkt. na 10 możliwych za prezentację oraz 42 pkt. na 45 możliwych z części pisemnej i z wynikiem 52 punktów zajęła 1. miejsce.

  Aneta Cyran
  nauczycielka ZSP w Równem
  2010-04-21

  Pamiętamy o Tobie Ojcze Święty...

  "Na początku powiał wiatr, wynieśli twoja trumnę z Bazyliki, Postawili przed ołtarzem, w niej ciało świątynia Boga, Na niej ewangeliarz, wiatr Nie ustawał. Stronice ewangeliarza otwierały się jak twoje Zycie: Przejrzyste i jasne jak księga życia. Nic Nie było zasłonięte. Życie i śmierć odbijały się jak w lustrze, Widoczne dla ludzi wszystkich kontynentów."

  9 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół Publicznych im. Marii i Michała Krukierków w Równem odbyła się uroczysta akademia poświęcona 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klas od 4. do 6. szkoły podstawowej i nauczycielkę p. Doroty Szczurek. Elementy dekoracji - symboliczna trumna z otwartym na niej Pismem Świętym wprowadzały zebranych w nastrój smutku i zadumy. Akademię rozpoczął diakon Rafał Kapuściński, który przypomniał wszystkim postać Papieża Polaka, Jego naukę. Uczennice w strojach papieskich prezentowały utwory poświęcone Janowi Pawłowi II. Muzykę Fryderyka Chopina, którą przygotowała p. Beata Bek, była tłem recytowanych utworów i pogłębiała patos i zadumę. Wzruszenie wywołały odtwarzane fragmenty homilii Jana Pawła II. Słowa Papieża robiły wielkie wrażenie, przypominały o tym, jak mamy postępować, jakimi wartościami kierować się w życiu, jakie postawy wybierać.

  Duże zainteresowanie wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły wywołał uczeń kl. I gimnazjum w stroju Jana Pawła II, który ich błogosławił. Akademię uświetniły pieśni ,,Barka" i ,, Abba Ojcze " wykonane przez chór szkolny pod batutą p. Beaty Habrat.

  Uczniowie naszej szkoły udowodnili, że chociaż 5 lat minęło od śmierci Papieża, to nadal jest On żywy w sercach i umysłach Polaków.

  Pani dyrektor Katarzyna Reczkowska - Buryła podziękowała za przygotowanie wzruszającej uroczystości, podkreśliła, że Jan Paweł II to Wielki Autorytet XXI w.

  Edyta Szczurek
  nauczycielka ZSP w Równem
  2010-04-20

  Msza św. żałobna  Ojciec. gwardian Zdzisław Olszewski rozpoczął mszę św. żałobną od przywitania wszystkich na nią przybyłych. Powiedział: Nasza dzisiejsza modlitwa włącza się w rekolekcje narodowe. Wspomniał niektóre osoby, które zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem. Ś.p. Lech Kaczyński w 2005 roku przysłał prośbę do naszego klasztoru o modlitwę za siebie i ojczyznę. Z kultem św. Jana związał się pośrednio bp Tadeusz Płoski. To jemu zawdzięczamy, że powołał parafię wojskową w Śremie i dla tej wojskowej parafii wystarał się o relikwie patrona archidiecezji przemyskiej. Napisał list do wojska, w którym przypomniał, że św. Jan jest również patronem rycerstwa polskiego. Najbardziej z Duklą był związany senator Stanisław Zając. Czynił wiele starań m.in. o ratowanie pustelni przed osuwiskiem. Byli w naszym miasteczku także Przemysław Gosiewski, Leszek Deptuła, Paweł Wypych. Módlmy się także za tych pomordowanych w lesie katyńskim w 1940 roku. Pamiętajmy, że nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych - zakończył o gwardian.

  Gromadzimy się w szczególnych okolicznościach, przeżywając w naszej ojczyźnie żałobę - tymi słowami rozpoczął homilię o. Dobromił Godzik. Modlimy się za tych, którzy zginęli. Jak powtarza się historia Katynia. 70 lat temu zostali zamordowani polscy oficerowie i żołnierze, polska inteligencja, polski kwiat. Kłamstwo tuszowane przez lata wyszło na jaw, bo nie możemy tracić prawdy. I jak ktoś powiedział, więcej w Katyniu leży polskich generałów niż na niejednym wojskowym cmentarzu. Jakże w dzisiejszym zakłamanym świecie potrzeba jest prawdy, której powinniśmy się uczyć z katyńskiego lasu. Ciebie Janie proszę wstaw się do Boga za naszą ojczyzną. Byśmy byli dla świata przykładem miłości, przebaczenia i pojednania. Prośmy u Boga o miłosierdzie za nasza ojczyznę, za tych, którzy oddali za nią życie i za tych, którzy zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Panie jakiej to trzeba wiary i siły aby dźwigać Twój krzyż. Jakiej to trzeba rezygnacji i oddania Tobie aby na tym krzyżu zawisnąć.

  Na zakończenie o Tadeusz Pobiedziński z Krosna zaprosił w czerwcu na koronację obrazu Matki Boskiej Murkowej.

  Stanisław Kalita

  2010-04-20

  Msza żałobna

  W czwartek 15 kwietnia w dukielskim sanktuarium odbyła się msza święta żałobna za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Msza była poprzedzona nieszporami do świętego Jana z Dukli. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy na czele z burmistrzem Markiem Górakiem, jego zastępcą Andrzejem Bytnarem, sekretarzem gminy Mirosławem Matyką oraz skarbnikiem Elżbietą Wróbel.. Obecni również byli dyrektor LO w Dukli Jan Drajewicz, prezes Towarzystwa im. świętego Jana z Dukli Władysław Turek oraz wierni. Mszę świętą koncelebrowali o. Tadeusz Pobiedziński z Krosna i gwardian Krystian Olszewski. Piękną i patriotyczną homilię wygłosił o. Dobromił Godzik. Szersza relacja w najbliższy poniedziałek.

  Stanisław Kalita

  2010-04-16

  Żałoba narodowa

  W dniu 15 kwietnia 2010r. w czwartek o godzinie 18:30 w Klasztorze OO. Bernardynów w Dukli odbędzie się msza żałobna poprzedzona nieszporami (początek o 18:00) o Świętym Janie za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.

  2010-04-12

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca. Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Michała Wójtowicza, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca marca.

  Panu Michałowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-04-12

  Niezapominajkowa Droga Krzyżowa dukielskich uczniów

  "A Cerowa patrzy i myśli co się tutaj dzieje"

  Niezapominajkowe akcje mają na celu przypominać o naszych wielkich Polakach, o tradycjach, zabytkach, kulturze i pięknej przyrodzie ojczystej.

  31 marca 2010 r. wszyscy uczniowie LO im. Świętego Jana z Dukli udali się wraz z nauczycielami na Górę Cergową ścieżką "Do Złotej Studzienki" na niecodzienną Drogę Krzyżową upamiętniającą 5. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

  Krzyż brzozowy i kwiaty niezapominajek wykonali uczniowie Koła Ekologów. Modlitwy i rozważania do każdej stacji drogi krzyżowej przygotowali uczniowie wraz z katechetą.

  Trud pokonania wejścia, modlitwa, zaduma, w pięknej scenerii góry Cergowej były ofiarowane w hołdzie Ojcu Świętemu. Pogoda była wymarzona, łanowo kwitnące wiosenne rośliny: fioletowy żywiec gruczołowy, białe śnieżyce wiosenne i niebieskie cebulice dwulistne dopełniały tę uroczystość. Woda źródlana od naszego patrona mająca szczególną moc przy Złotej Studzience umocniła nas w przekonaniu jak ważne jest to miejsce umiłowane przez Ojca Świętego i Świętego Jana.

  Uczniowie Koła Ekologów od 5 lat składają wiązanki własnoręcznie wykonanych niezapominajek przy pomniku Ojca Świętego.

  Katecheta o. Dobromił Godzik
  Opiekun Koła Ekologów Maria Walczak
  2010-04-12

  Wójt już wybrany

  11 kwietnia br. odbyła się w Jaśliskach druga tura wyborów na wójta. Frekwencja wyborcza wyniosła 54,37%. Wyborcy oddali 495 głosów na Marię Kaczor i 381 głosów na Ignacego Lorenca. Zatem wójt został wybrany i została nim Maria Kaczor.

  kbr
  2010-04-12

  Modlili się za tragicznie zmarłych

  11 kwietnia br. na Pustelni św. Jana z Dukli odprawiona została msza św. w intencji rozpoczynającego się sezonu motocyklowego. Ze względu na pogodę, a także na tragedię narodową przybyli na uroczystość motocykliści, ich rodziny i znajomi modlili się również za osoby tragicznie zmarłe w katastrofie samolotu prezydenckiego w pobliżu Katynia. Inicjatorem spotkania był Tomasz Czajkowski.

  kbr  Więcej zdjęć do pobrania tutaj...

  2010-04-12

  Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2010 w Beskidzie Niskim  Zapraszamy wszystkich motocykistów i milosników motocykli na rozpoczecie sezonu motocyklowego w Beskidzie Niskim. Spotkanie rozpocznie msza św. inaugurująca sezon motocyklowy 11 kwietnia 2010 o godz.13.00 w kaplicy na Pustelni św. Jana z Dukli.

  Organizatorzy: Miłośnicy Motocykli z Beskidu Niskiego
  kontakt: Tomasz Czajkowski tel.: 504094215
  2010-04-10

  Konkurs wielkanocny rozstrzygnięty

  Do tegorocznego konkursu " Pisanka, kraszanka, malowanka" mali artyści i dorośli przygotowali sie bardzo starannie. Poziom prac co rok rośnie, a ich piękno zachwyca. 110 prac plastycznych zgłoszonych do konkursu można podziwiać w holu kina promień. Komisja konkursowa miał nie lada problem w tym roku z wytypowaniem tych najlepszych, a oceniała w kategoriach: koszyk, stroik, palma, pisanka i w kategorii "inne". gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy ponownie w przyszłym roku.

  Komisja konkursu "PISANKA, KRASZANKA, MALOWANKA" w składzie: Krystyna - Boczar Różewicz (przew.), Nina Szczurek, Małgorzata Walaszczyk-Faryj, Wiesław Jakimczuk, Norbert Uliasz, po obejrzeniu 110 prac przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

  Kategoria koszyk

  I miejsce Miron Marchewka - Łęki Dukielskie
  II miejsce Marta Szymczyk, Ewelina Polak - Tylawa
  III miejsce Kinga Wróbel, Katarzyna Murdzek - Jasionka

  Kategoria stroik

  I miejsce Paulina Petryk - Dukla
  II miejsce Aleksandra Głód - Dukla
  II miejsce Marta Szczurek - Dukla
  III miejsce Michał Niezgoda - Świetlica Dukla
  III miejsce Gimnazjum - Dukla
  Wyróżnienia:
  Sylwia Woźniak - Głojsce
  Paulina Sudoł - Dukla
  Koło Plastyczne, kl. II - Równe
  Magdalena Trzebunia - Tylawa
  ŚDS Cergowa

  Kategoria pisanka:

  I miejsce Klaudia Zima - Tylawa
  II miejsce Mirella Kleczyńska - Tylawa
  III miejsce Maksymilian Stanosz - Dukla
  Wyróżnienie:
  ŚDS Cergowa

  Kategoria palma

  I miejsce Kamila Knap - Wietrzno
  II miejsce Kl. I SP ZSP - Równe
  III Paulina Petryk - Dukla
  III Anna Jakimczuk - Dukla
  Wyróżnienie:
  Klaudia Zima - Tylawa
  Orfeusz Betlej - Dukla Kategoria inne:

  I miejsce Natalia Nowak - Głojsce
  I miejsce Aleksandra Nowak - Głojsce
  II miejsce Kolo plastyczne kl.III - Równe
  III miejsce Magdalena Kurdyła
  III miejsce Adrian Łątka
  Wyróżnienie:
  kl. II Gimnazjum - Wietrzno
  Magdalena Łajdanowicz - Dukla
  Anna Kolanko - LO Dukla
  Olimpia Pietrzak - LO Dukla
  Grzegorz Marczak - Jaśliska
  Bartłomiej Lelko - Tylawa
  Urszula Gabło - Tylawa
  Sylwia Klimkiewicz - Dukla

  Norbert Uliasz

  2010-04-09

  Przedsiębiorco rozlicz się

  Wszystkie firmy z sektora rolno-spożywczego (jak młyny, ubojnie itp.) mają obowiązek płacić na tzw. fundusze promocji. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj...

  2010-04-09

  Dostawco bezpośredni!

  Informujemy, że producenci wprowadzający do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia, posiadający kwotę indywidualną (kwotę mleczną) dla sprzedaży bezpośredniej obowiązani są do przekazania właściwemu miejscowo Dyrektorowi Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w terminie od 1 kwietna 2010 r. do 14 maja 2010 r. informacji rocznej za rok kwotowy 2009/2010.
  2010-04-09

  Z życia sanktuarium

  5 kwietnia, w dzień Zmartwychwstania Pańskiego w dukielskim sanktuarium uroczystą sumę sprawował ks. biskup Marian Rojek. Dostojnego gościa powitał kustosz sanktuarium o. Krystian Olszewski. Przytoczył słowa metropolity przemyskiego Józefa Michalika, który podczas rezurekcji prosił o świadectwo żywej wiary. Modlimy się dzisiaj za czcicieli św. Jana z Dukli aby byli ludźmi kościoła, ludźmi żywej wiary, aby umieli po imieniu nazywać grzech i po imieniu opowiadać się za świętością. Pamiętamy w modlitwie o naszym arcybiskupie Józefie Michaliku, biskupie Adamie Szalu oraz o seniorze Ignacym Tokarczuku. Modlimy się również w czasie dzisiejszej uroczystości w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji sługi bożego Jana Pawła II, pielgrzyma tego miejsca oraz o kanonizację patrona polskich Bernardynów i patrona Warszawy Władysława z Gielniowa. Biskup Marian Rojek swoją homilię poświęcił tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Tak jak uczniowie idący do Emaus rozpoznali tajemnicę Chrystusa przy łamaniu chleba tak i my starajmy się poznawać Zmartwychwstałego. Również to sanktuarium zawiera w sobie tajemnicę świętości i życia świętego Jana. Zgłębiajmy te tajemnice i żyjmy nimi jak czynił to Jan Paweł II, powiedział ks. biskup.

  Stanisław Kalita

  2010-04-08

  Turniej siatkowy Łęki Dukielskie

  27 marca na hali sportowej ZSP W Łękach Dukielskich odbył się "Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy Dukla". W tegorocznym turnieju walczyło o najlepsze miejsca na podium 7 drużyn z naszej gminy - cztery drużyny z Dukli, dwie z Równego i jedna z Wietrzna. Drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki. Najlepsze nagrodzone zostały pucharami i nagrodami rzeczowymi.

  Wyniki:
  „Stowarzyszenie” Dukla – 1. miejsce, „Równe” – 2. , „Miśki” – 3., „Jacki” – 4.

  Norbert Uliasz

  2010-04-08

  Nowe władze Stowarzyszenia w Równem

  19.02.2010 w sali domu ludowego w Równem odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Miłośników Równego ,,Równianie” w Równem. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia złożył Władysław Dązbasz. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Zbigniew Uliasz. Po przedstawieniu historii Stowarzyszenia i działalności w latach 2003 – 2009 przeprowadzono wybory. W wyniku wyborów skład Zarządu przedstawia się następująco:

  Władysław Dązbasz - prezes
  Krystyna Patla - wiceprezes
  Zofia Wajda - sekretarz
  Jan Marszał - skarbnik
  Janina Bałon – członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna bez zmian.
  Zbigniew Uliasz - przewodniczący
  Halina Bałon i Beata Bek – członkowie

  kbr
  2010-04-08

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2010 roku

  Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, iż na stronach internetowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce "Informacje z zakresu polityki społecznej" oraz w gazecie lokalnej Nowiny z dnia 24 marca 2010 r. ukazała się informacja dotycząca ogłoszenia przez Wojewodę Podkarpackiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2010 roku.

  Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia, którą przekazujemy w załączeniu oraz powiadomienie wszystkich organizacji pozarządowych działających na Państwa terenie o konkursie.

  Tekst ogłoszenia o konkursie

  2010-03-29

  Święta w sanktuarium dukielskim

  W poniedziałek wielkanocny o 10.30 odbędzie się modlitwa za czcicieli świętego Jana z Dukli. Uroczystą sumę będzie sprawował bp Marian Rojek.

  W niedzielę Miłosierdzia Bożego dukielscy Bernardyni będą się modlić o miłosierdzie Boże dla wszystkich, którzy przybywają do tutejszego sanktuarium. Prawdopodobnie gościem będzie bp Marcjan Trofimiak z Ukrainy, ordynariusz diecezji łuckiej. Przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy (do 2009 r.). Przewodniczący Komisji ds. Liturgii i Sztuki Kościelnej episkopatu rzymskokatolickiego. W episkopacie rzymskokatolickim Ukrainy odpowiada za kontakty z władzami państwowymi. Dzięki niemu został odzyskany klasztor Bernardynów w Zbarażu.
  2010-03-29

  Dopłaty bezpośrednie dla rolników w 2010 roku  Od 15 marca do 17 maja br. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich.

  W tym roku można starać się o przyznanie następujących rodzajów płatności:

 • Jednolitą płatność obszarową (JPO)
 • Uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
  - płatności do powierzchni grupy upraw podstawowych,
  - płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęcej),
  - płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, niezwiązanej z produkcją,
  - płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa),
  - oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów),
  - przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich (OM),
  - płatność cukrową,
  - płatności do krów i owiec (wsparcie specjalne),
  - przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW na lata 2004-2006),
  - płatności rolno-środowiskowe (PROW na lata 2007-2013),
  - pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

  Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Dukli (ul. Kościuszki 4), jak co roku świadczyć będzie usługi w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności.

  GPDR czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

  2010-03-29
 • Dukla na pierwszy ogień

  23 marca br. Radio Rzeszów rozpoczęło cykl audycji Miasta Miasteczka Podkarpacia. Pierwszym miasteczkiem była Dukla.

  Audycja rozpoczęła się rozmową z burmistrzem gminy Dukla Markiem Górakiem. Składała się z 2 części: bloku przedpołudniowego, obejmującego historię Dukli, współczesność: inwestycje Dukli, gminy Dukla, plany na przyszłość, ważne wydarzenia 2010 roku, obchody 630 lecie nadania praw miejskich Dukli, produkty regionalne. Blok popołudniowy obejmował szeroko pojętą kulturę i sport. W czasie audycji do wyjazdowego studia, które mieściło się w starym magistracie (obecnie Ośrodek Kultury w Dukli) mieszkańcy Dukli przynosili zdjęcia starej Dukli i opowiadali co na nich się znajduje. Imponującą kolekcje zaprezentował p. Stanisław Lis, były dyrektor dukielskiego liceum. Zdjęcia przyniosły również: p. Krystyna Głód i p. Jadwiga Stola z Dukli, a także p. Grażyna Kłap z Równego. Nie obeszło się bez poczęstunku: p. Waldemar Maziejuk częstował serami kozimi, p. Grażyna Kłap proziakami. A wszystko to odbywało się przy śpiewie Zespołu "Łęczanie".

  Wszystkim, którzy uczestniczyli w audycji serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także Ośrodkowi Kultury za udostępnienie pomieszczenia i logistyczne wsparcie.

  Krystyna Boczar-Różewicz  2010-03-25

  1% podatku dla OSP Dukla

  Wszystkich, którzy nie rozliczyli sie jeszcze z podatku dochodwego informujemy, że istnieje mozliwość przekazania 1% podatku dla OSP Dukla.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem 1% podatku dla OSP Dukla

  2010-03-24

  Matematykę można pokochać

  Adrian Baran, skromny, zawsze skupiony, otwarty na wiedzę....Żądny wiedzy...Umysł bardzo ścisły, ale też nie gardzi historią czy gramatyką języka polskiego. Chciałby zwiedzić świat, zobaczyć morze i najwyższe góry. Ten wstęp potrafi zainteresować każdego czytelnika...

  Mowa jest o uczniu z klasy szóstej "a" Szkoły Podstawowej w Równem. Chłopiec jest bardzo dobrym uczniem ze średnią ocen powyżej pięć. Jego zdolności zauważyłam już w klasie czwartej. Pół roku wcześniej przyszedł do naszej szkoły z Żeglec. W klasie trzeciej w drugim półroczu otrzymał nagrodę z Międzynarodowego Konkursu Matematycznego " Kangur". Potem były już inne nagrody : MAT, Alfik czy " Kangur", zawsze zdobywał wysokie miejsca. W obecnym roku szkolnym, zachęciłam, by startował w konkursie matematyczno-przyrodniczym kuratora podkarpackiego, konkurs składał się z trzech etapów. Pomoc okazała nam pani Dorota Dołęgowska - nauczycielka przyrody. Na sukcesy nie czekaliśmy długo. Najpierw etap szkolny, potem Krosno, a następnie Rzeszów. Został czwartym laureatem tego konkursu, a 19 marca br. byliśmy na spotkaniu w Krośnie z wicekuratorem oświaty województwa podkarpackiego. Pani dyrektor ZSP w Równem Katarzyna Reczkowska - Buryła otrzymała list gratulacyjny, podobnie jego rodzice, Adrian dyplom laureata, a w nagrodę zwolniony został ze sprawdzianu klas szóstych po szkole podstawowej.

  ZSP w Iwli ogłosił I Międzyszkolny Konkurs Szkół Podstawowych "BankoMat" pod patronatem banku PKO BP Oddział w Dukli Iwla 2010. Znowu sukces. .Adrian zdobywa 1. miejsce w tym konkursie. Nic dodać, nic ująć... Zdolności matematyczne (ponadprzeciętne) ucznia pobudzają mnie do dalszej pracy na polu matematyki, którą też polubił chłopiec. Warto pracować z uczniem, który podziela moją sympatię do przedmiotu. Szkoda, że na takiego ucznia tak długo musiałam czekać...

  Dorota Szczurek
  nauczycielka matematyki ZSP w Równem

  2010-03-24

  Zagrają w Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego

  20 marca (sobota) br. w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich odbyły się Eliminacje Gminne do Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Uczestniczyć w imprezie mogli wszyscy chętni nie zrzeszeni w sekcjach tenisa stołowego oraz osoby niepełnosprawne. Do Podkarpackiej Olimpiady zakwalifikowali się zdobywcy pierwszych i drugich miejsc.

  Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania ZSP w Łękach Dukielskich a szczególnie Pani Beacie Węgrzyn za przychylność i niezastąpioną pomoc w przygotowaniu imprezy. Zawodnikom życzymy dalszych sukcesów!!!

  Wyniki eliminacji
  PODKARPACJIEJ OLIMPIADY TENISA STOLOWEGO
  Łęki Dukielskie 20 marzec 2010r.


  KATEGORIA - DO 13 LAT - dziewczyny
  Karolina Paradyło - 1. miejsce, Mirabela Lucarz - 2., Maja Pernal- 3.

  KATEGORIA - DO 13 LAT - chłopcy
  Tobiasz Gniady - 1. miejsce, Gracjan Żarnawski - 2., Daniel Szczurek- 3.

  KATEGORIA - 14-16 LAT - dziewczyny
  Klaudia Palcar- 1. miejsce, Sylwia Głód - 2., Katarzyna Inglot - 3.

  KATEGORIA - 14-16 lat - chłopcy
  Maksymilian Folcik - 1. miejsce, Maksymilian Szczepanik - 2., Michał Knap - 3.

  KATEGORIA - 17-19 LAT - dziewczyny
  Klaudia Bogaczyk - 1. miejsce

  KATEGORIA - 17 - 19 LAT - chłopcy
  Adrian Tarutin - 1. miejsce, Tomasz Gac - 2., Piotr Lorenc - 3.

  KATEGORIA - 20 - 40 LAT - kobiety
  Beata Węgrzyn - 1. miejsce, Alicja Pernal - 2.

  KATEGORIA - 20 - 40 LAT - mężczyźni
  Wacław Pernal - 1. miejsce, Bogusław Gac - 2.

  KATEGORIA - POWYŻEJ 40 LAT
  Marian Jakubik - 1. miejsce

  Norbert Uliasz  2010-03-23