Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 8 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 1800 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2016 rok.
 6. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za 2016 rok.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi (druk nr 267),
  • b) zmiany uchwały własnej dotyczącej utworzenia i nadania statutu dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli (druk nr 268),
  • c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 4.606.911,00 zł (druk nr 269),
  • d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 270).
  • e) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2018 (druk nr 271),
  • f) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2018 (druk nr 272).
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 10. Oświadczenia i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji

8 sierpnia 2017 r. (wtorek) godz. 1600  pokój nr 211

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

2017-07-31

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.