Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Tam gdzie chadzali wojowie


29 lipca br. otwarta została ścieżka przyrodniczo-historyczna „Tam gdzie chadzali wojowie” na Grodzisku w Wietrznie. Ścieżka o długości 3 km  łączy ciekawe miejsca pod względem przyrodniczym i historycznym na Grodzisku. W ramach realizacji projektu została wytyczona ścieżka, wykonane rzeźby  trzech wojów, trzy tablice informacyjno-edukacyjne, trzy ławki drewniane i 15 tabliczek do oznakowania ścieżki z płaskorzeźbą liści czosnku niedźwiedziego, baner informujący o prezentacji produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych. W czasie imprezy otwarcia ścieżki uczestnicy odwiedzali stoiska prezentujące produkty lokalne, regionalne i tradycyjne i mieli możliwość  degustacji: wyrobów z ZM Jasiołka z Dukli,  serów z Ekologicznego Gospodarstwa Figa z Mszany, ekologicznych miodów z Gospodarstwa Pszczelarskiego Ekobałon z Niżnej Łąki, a także produktów zielarskich i jadła prosto ze wsi: swojskiego chleby, proziaków, powideł, a także mogli zobaczyć jak przygotować kosmetyki np. kremy z naturalnych surowców. Ścieżka rozpoczyna się w miejscu piknikowym, gdzie została postawiona jedna rzeźba woja, ławka i tablica. Kolejna postać woja, tablica informacyjna, ławeczka zostały postawione około pół km od miejsca piknikowego na Dzwonnickiej . Postać trzeciego woja, tablica i ławeczka zostały postawione przy wiacie, jest to najbardziej wysunięta na północ część ścieżki. Ścieżka oznakowana jest tabliczkami z płaskorzeźbą czosnku niedźwiedziego, rośliny chronionej licznie występującej w lesie na Grodzisku. Oficjalne otwarcie ścieżki nastąpiło przez przecięcie wstęgi przez zastępcę burmistrza Dukli Elżbietę Wróbel, sekretarz Gminy Dukla Halinę Cycak, prezesa Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” Janinę Gołąbek, radnego Rady Miejskiej w Dukli  Zenona Leńczyka i Krystynę Boczar-Różewicz koordynatora projektu. Wszyscy uczestnicy spotkania przeszli wytyczoną ścieżką, a miejscu piknikowym gdzie odbywała się prezentacja i degustacja produktów lokalnych i regionalnych odbywały się również pokazy przygotowywania różnych produktów.

Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ścieżki historyczno-przyrodniczej „Tam gdzie chadzali wojowie”, szczególnie dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli Michałowi Szopie, a także wszystkim którzy przybyli na otwarcie ścieżki: członkom Rady LGD „Kraina Nafty”, harcerzom z 6 Drużyny Harcerskiej Iskra  z Dukli, mieszkańcom Wietrzna i przypadkowym turystom, którzy znaleźli się na ścieżce.

 Ścieżka powstała w ramach realizacji projektu pt. Otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej „Tam gdzie chadzali wojowie” na Grodzisku w Wietrznie, prezentacja produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych gminy Dukla sfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Ścieżka zaprasza do spacerów, mam nadzieję, że będą korzystały z niej także szkoły w ramach edukacji przyrodniczo-historycznej.

Zdjęcia z otwarcia ścieżki przyrodniczo-turystycznej Wietrzno Grodzisko

2017-08-04
Krystyna Boczar-Różewicz

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.