Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Informacja o terminie składania wniosków na okres 2017/2018

1. ŚWIADCZENIE  WYCHOWAWCZE „500+”

Od 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego tzw.500 + na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 października 2017r. i trwa do 30 września 2018r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2017r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4 lub drogą elektroniczną. Wnioski są dostępne w siedzibie MOPS.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r.  ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz  wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 31 października 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko wynosi 800 zł na osobę w rodzinie , a w przypadku gdy członkiem jest dziecko niepełnosprawne 1 200 zł na osobę w rodzinie. Przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci w rodzinie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Rokiem bazowym , z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego ( katalog dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Od 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 listopada 2017r. i trwa do 31 października  2018r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia  2017r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4 lub drogą elektroniczną. Wnioski są dostępne w siedzibie MOPS.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie do  dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2018r.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych wynoszą 674 zł na osobę w rodzinie , a w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne 764 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym , z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego ( katalog dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Od 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 października 2017r. i trwa do 30 września 2018r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2017r osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4 lub drogą elektroniczną. Wnioski są dostępne w siedzibie MOPS.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego  złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września  do 30 września 2017r.  ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz  wypłata świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego  złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2017r. do dnia 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego  złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada  2017r. do dnia 30 listopada 2017r. ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2018r.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego  wynoszą 725 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym , z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego ( katalog dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA TZW. "DOCHODÓW UTRACONYCH I UZYSKANYCH".

Dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także uzyskiwany z pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie dochodem utraconym jeżeli w okresie  3 miesięcy osoba, której dochód dotyczył zatrudni się u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy czy zamawiającego  dzieło lub ponownie rozpocznie działalność gospodarczą.

Wszelkie informacje na temat świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego –składania wniosków  wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane w siedzibie Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, ul. Kościuszki 4 lub pod numerami telefonów: 13 43 29 142, 13 43 29 143

Przyjmowanie wniosków w poniedziałki od 7.00-15.00, od wtorku do piątku od godz.7.30 -15.00

Wniosek za pośrednictwem Internetu będzie można  złożyć za pomocą następujących kanałów:

1. Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (http://empatia.mrpips.gov.pl)

2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej –ePUAP (http://epuap.gov.pl)

 

 Dyrektor MOPS

 Bielec Małgorzata

2017-08-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.