Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Utworzenie transgranicznych centrów wymiany Kulturalnej


Tytuł projektu:  Utworzenie transgranicznych centrów wymiany Kulturalnej

Wartość projektu: całkowita wraz z partnerem słowackim: 1 116 626,02€, dofinansowanie:
875 640,58€, wkład partnerów proporcjonalnie do dofinansowania

Partner: Miasto Svidnik (Słowacja)

Termin realizacji projektu: 31.03. – 31.12.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

31 marca 2014r. pomiędzy Gminą Dukla, a Instytucją Zarządzającą została zawarta umowa o dofinansowanie projektu Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 2013. W ramach tego projektu Gmina Dukla jako Partner Wiodący wykonała adaptację budynku po byłej Spółdzielni Inwalidów w Dukli przy ul. Trakt Węgierski na potrzeby Ośrodka Kultury w Dukli, natomiast partner Słowacki – Miasto Svidnik wykonał remont Domu Kultury w swoim mieście. Całkowita wartość projektu wynosi 1 116 626,02 EUR, wysokość dofinansowania nie więcej niż 875 640,58 EUR. Prace na obiekcie w Dukli jak i w Svidniku trwały niespełna 10 miesięcy i zostały zakończone w 2014r. i polegały one w przypadku Dukli: na przebudowie rozbudowie i nadbudowie starych istniejących obiektów i zmianie sposobu ich przeznaczenia. Prace polegały na dokonaniu wyburzeń na istniejącym budynku tj, demontaż dachu , instalacji wewnętrznych , stolarki okiennej, a następnie wykonaniu stropu nad parterem wykonaniu ścian II kondygnacji, następnie konstrukcji i pokrycia dachu. Wykonano izolacje i wzmocniono fundamenty, wykonano elewację budynku. Wewnątrz wykonano wszystkie nowe instalacje tj. wod-kan., elektryczna, c.o., klimatyzacja( w części) , gazową oraz tynki wewnętrzne. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiowa oraz wykonano prace wykończeniowe jak ułożenie posadzek i podłóg, malowanie ścian oraz zamontowano armaturę sanitarną. Wokół budynku wykonano płytkę odbojową i utwardzono kostką plac przed budynkiem. Projekt nie obejmował zakupów wyposażenia. W wyniku prowadzonych robot powstał dwu kondygnacyjny budynek w którym swoją dzielność kulturalną będzie prowadził Ośrodek Kultury w Dukli.

          Po stronie partnera Słowackiego Miasta Svidnik zakres prac był podobny, jednak nie obejmował wyburzeń i przebudowy a jedynie gruntowny remont, który polegał na wykonaniu docieplenia budynku wraz z elewacją, wymianie wewnętrznych instalacji tj. elektrycznej , c.o., wodnej, wentylacji i klimatyzacji ( w części kinowej) , remoncie Sali kinowej z wymiana oświetlenia foteli i sufitów- elementów akustycznych, wymiany części podłóg, barierek, malowaniu , remoncie sanitariatów. Efekty prac można dostrzec na załączonej dokumentacji zdjęciowej 

          W ramach II etapu projektu zaplanowano zorganizowanie u obydwu partnerów po dwie imprezy kulturalne promujące współpracę polsko-słowacka. W związku z tym , ze okres realizacji projektu został skrócony do 10 miejscy 2 imprezy miały miejsce w trakcie realizacji zakresu rzeczowego i zorganizowane zostały w plenerze. I tak po stronie Polskiej 5 lipca 2014 odbyła się w Dukli impreza plenerowa z udziałem gości ze Słowacji przewidziana w ramach projektu. Przybyli zaproszeni goście ze Svidnika oraz zespoły taneczne. W dniu 17.08.2014 odbyła się impreza plenerowa w Svidniku z udziałem gości z Polski przewidziana w ramach projektu. Przybyli zaproszeni goście z Polski oraz zespoły taneczne, TOŁHAJE z Łęk Dukielskich i ŁĘCZANIE z Łęk Dukielskich. W ramach projektu pokryto koszty związane z wyżywieniem , zakwaterowaniem, zakupiono banery reklamowe na organizowaną imprezę.

          W dniu 12.12.2014 r. w Dukli, a 22.12.2014 w Svidniku odbyła się 2 impreza kulturalna realizowana w ramach II etapu - uroczyste otwarcie przebudowanego w ramach projektu obiektu, w imprezach uczestniczyli zaproszeni zarówno goście z Polski jak i goście ze strony Partnera Miasta Svidnik. W trakcie otwarcia wystąpiły zespoły muzyczne ze Słowacji jak i z Polski które uświetniały imprezę.

Po zakończeniu prac budowlanych i uzyskaniu stosownych pozwoleń obiekt Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej został przekazany od 1 kwietnia 2015 na podstawie umowy z dnia 23 marca 2015 do użytkowania przez Ośrodek Kultury w Dukli. W centrum obywać się będą imprezy o charakterze kulturalnym zarówno o zasięgu międzynarodowym ze szczególnym naciskiem na imprezy Polsko-Słowackie oraz lokalnych związanych z kultywowaniem tradycji pogranicza.2017-03-02
Admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.