Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Nowy przepust w Teodorówce


Przebudowa przepustu drogowego dwuotworowego na drodze gminnej nr 14513 R w miejscowości Teodorówka została zakończona, 23 października br. inwestycja została odebrana przez inwestora -  Gminę Dukla. Wykonawcą robót zgodnie z umową przetargową była  Firma Formes Sp. z o.o. z Zielonek. Zakres realizowanej inwestycji objął rozbiórkę istniejącej konstrukcji przepustu dwuotworowego z kręgów betonowych o śr. 100 cm  i wybudowaniu nowego funkcjonalnego i bezpiecznego obiektu o konstrukcji ramowej wraz z dojazdami.

Wartość realizowanej inwestycji wynosi brutto: 369.341,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Teodorówce.

2017-10-27
Janina Cypara fot. Piotr Świder
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.