Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

XXIII Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli


W 27. rocznicę pielgrzymki papieskiej i kanonizacji

Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, organizowany jest w hołdzie św. Janowi Pawłowi II z okazji Jego wizyty na dukielskiej i krośnieńskiej ziemi nieprzerwanie od 2000 roku. 

Przegląd rozpoczął się występem Huberta Piękosia ucznia V klasy SP w Moderówce, laureata i uczestnika wielu konkursów na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, który zaśpiewał „Barkę” ulubioną pieśń św. Jana Pawła II.

W tym roku w przeglądzie wzięło udział cztery chóry. Jako pierwszy zaprezentował się Chór „Chorus” z Korczyny pod dyrygencją Stanisława Szostaka. Chór powstał 1937 roku i działa przy parafii pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara  i Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie. Jako drugi wystąpił chór „Impresja” z Łączek Jagiellońskich, który powstał w 2011 r. przy parafii św. Andrzeja. Instruktorem i dyrygentem chóru jest pani Aleksandra Fiołek – Matuszewska. Następnie wystąpił  „Koloryt” z Rymanowa.  Chór powstał w 2012 r. , a w jego skład weszli chórzyści z chórów „Wawrzyniec” z Rymanowa i „Źródło” z Rymanowa Zdroju. Dyrygentem chóru jest dr Iwona Tylka. Przegląd zakończył występ Parafialnego Chóru „Canto Divino” z Krościenka Wyżnego. Chór powstał  w 2011 r.  Jest to  chór czterogłosowy – mieszany. Od 2015 roku dyrygentką chóru jest  Monika Glazar - Jurczak.

Publiczność brawami nagrodziła wszystkie wystąpienia. Burmistrz Dukli Krystyna Andruch podziękowała młodemu soliście i chórom, które przyjęły zaproszenie do Dukli. Starosta krośnieński Jan Pelczar w swoim wystąpieniu  nawiązał do wydarzeń sprzed 27 lat, do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli i Krośnie. Przekazał gratulacje i podziękowania Ojcu Gwardianowi, władzom gminy Dukla oraz wszystkim chórom, które przyjęły zaproszenie i wystąpiły podczas  przeglądu.

Dyrygenci i kierownicy chórów otrzymali pamiątkowe statuetki i bukiety kwiatów, które wręczali burmistrz Dukli Krystyna Andruch, starosta Jan Pelczar i kustosz sanktuarium Fabian Wikiera. Organizatorami przeglądu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla, Ośrodek Kultury oraz Klasztor Ojców Bernardynów.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...

2024-06-04
Krystyna Boczar-Różewicz
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.