Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

ZAPYTANIE OFERTOWE


dotyczące realizacji zamówienia pn. „Renowacja zabytkowej elewacji kościoła, dzwonnicy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Celem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich przy dolnych ścianach kościoła i dzwonnicy oraz murowanych i metalowych częściach ogrodzenia mających za zadanie ochronę zabytku jako obiektu dziedzictwa kulturowego.

Poniżej znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

klauzula-RODO

wykaz robót

wykaz osób

przedmiar robót

dokumentacja

decyzja konserwatorska

2024-07-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.