Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o LXXX sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz.9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok ( druk nr 548),
  b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla na lata 2024-2038 ( druk nr 549),
  c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 550),
  d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2023-2037 (druk nr 551),
  e) ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (druk nr 552),
  f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (druk nr 553).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji 11  grudnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 8.00 sala konferencyjna nr 304

 

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2023-12-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.