Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Betlejemskie Światło Pokoju


W tym roku  21 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerki z  Dukli  odebrał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.

Od kilku lat tradycją stało się przekazywanie symbolicznego Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy 6 DH Iskra z Dukli burmistrzowi Dukli. W tym roku, ze względu na panujące choroby wirusowe  jedna harcerka z Dukli z phm Justyną Zimny przekazały światło z kościoła OO. Kapucynów w Krośnie wraz z życzeniami świątecznymi dla burmistrza i mieszkańców gminy Dukla.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane na wigilijnym stole. Akcje zapoczątkowały w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu. Były to działania charytatywne przede wszystkim  na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej harcerzy i skautów akcja objęła prawie całą Europę. Rokrocznie  Światło przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najbardziej odległych zakątków kontynentu.

W Polsce od 1991 roku akcje prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa polskiego. Odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na łysej Polanie w Tatrach. Po uroczystej mszy św. odprawianej w kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie schroniska górskiego ZHP „Głodówka” trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przejmują: prezydent RP, premier, marszałek Sejmu RP i prymas Polski.

Krystyna Boczar-Różewicz

2023-12-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.