Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o LXXXI sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz.12.40 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla za 2023 rok (druk nr 555),
  b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na rok 2024 (druk nr 556),
  c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na rok 2024 (druk nr 557),
  d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na rok 2024 (druk nr 558),
  e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na rok 2024 (druk nr 559),
  f) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na rok 2024 (druk nr 560).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji. 

wspólne posiedzenie Komisji
28 grudnia 2023 r. (czwartek) godz.12.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2023-12-27

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.