Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dukla


W ramach realizacji zadania pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Dukla”, zrealizowano:

 1. Budowę nowego oświetlenia:
 2. a) ulicznego w m-ci Głojsce przy drodze powiatowej – etap III
 3. b) ulicznego w Dukli, dr. boczna od ul. Mickiewicza – etap II
 4. c) c) ulicznego wraz z oświetleniem parkingów w m-ci Dukla przy ul. Bernardyńskiej – etap II
 5. d) ulicznego w m-ci Zyndranowa – etap IV
 6. e) ulicznego w m-ci Iwla, droga do cmentarza – etap II
 7. f) ulicznego w m-ci Równe ul. Długa
 8. g) ulicznego w m-ci Wietrzno przy drodze powiatowej od skrzyż. Łęki Dukielskie w kierunku Dukli
 9. h) ulicznego w m-ci Tylawa – etap II (dz. nr 112)
 10. i) ulicznego w m-ci Nadole – etap II
 11. j) ulicznego w m-ci Jasionka-Zapłocie – etap II
 12. k) ulicznego w m-ci Jasionka Przylasek
 13. l) ulicznego w m-ci Iwla w kier. Teodorówki i za mostem
 14. m) ulicznego w m-ci Teodorówka dz. 1342-1372
 15. n) ulicznego w m-ci Teodorówka (dr. na wzgórze)
 16. o) ulicznego w m-ci Łęki Dukielskie – dz. nr 2172 i dz. nr 2532
 17. p)ulicznego w m-ci Łęki Dukielskie (Zapłocia)
 18. q) ulicznego w m-ci Łęki Dukielskie przy drodze w kier. cmentarza rzym.-kat.
 19. r) boiska ORLIK w Łękach Dukielskich

Koszt budowy nowych odcinków to 1 889 270, 15 zł brutto (w tabeli wyszczególniono koszt poszczególnej inwestycji).

 1. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dukla polegającej na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED wraz z osprzętem w miejscowościach: Barwinek, Cergowa, Chyrowa, Dukla, Głojsce, Iwla, Jasionka, Lipowica, Łęki Dukielskie, Mszana, Nadole, Nowa Wieś, Olchowiec, Równe, Teodorówka, Trzciana, Tylawa, Wietrzno, Zawadka Rymanowska, Zboiska, Zyndranowa.

Koszt modernizacji (wymiany lamp sodowych na lampy LED) to 1 664 457,71 zł  brutto. Podczas modernizacji istniejącego oświetlenia wymieniono 1094 lampy w wyżej wymienionych miejscowościach.

Generalny wykonawca  inwestycji to  EUROPEL Sp. z o.o. z siedzibą: 38-420 Korczyna;  ul. Spółdzielcza 4, kierownik budowyTomasz Guzik, kierownik robót Dariusz Kukuliński, inspektor nadzoru inwestorskiego - Marek Gonet (umowa na kwotę 73 800,00 zł brutto). Odbiór inwestycji odbywał się w terminie 18.09.2023 -20.09.2023.

Tabela nr 1. Koszty budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Dukla.

 

Miejscowość

Wartość umowna

Wartość powykonawcza

Różnica

1

Głojsce

44 473,77 zł

44 473,77 zł

-   zł

2

Dukla boczna od Mickiewicza

83 912,84 zł

83 912,84 zł

-   zł

3

Dukla Parking

120 182,45 zł

120 182,45 zł

-   zł

4

Zyndranowa

130 305,11 zł

130 305,11 zł

-   zł

5

Iwla - Droga do cmentarza

84 216,37 zł

84 216,37 zł

-   zł

6

Równe - Długa

173 648,73 zł

173 648,73 zł

-   zł

7

Wietrzno

211 262,45 zł

211 262,45 zł

-   zł

8

Tylawa

35 775,07 zł

35 775,07 zł

-   zł

9

Nadole

156 904,83 zł

156 904,83 zł

-   zł

10

Jasionka Zapłocie

146 661,22 zł

146 661,22 zł

-   zł

11

Jasionka Przylasek

133 586,88 zł

133 586,88 zł

-   zł

12

Iwla w kier. Teodorówki

131 343,48 zł

131 343,48 zł

-   zł

13

Teodorówka

58 726,99 zł

51 642,34 zł

-         7 084,65 zł

14

Teodorówka wzgórze

91 442,39 zł

91 442,39 zł

-   zł

15

Łęki Dukielskie (2179, 2532)

50 306,85 zł

50 306,85 zł

-   zł

16

Łęki Dukielskie Zapłocia

118 997,70 zł

118 997,70 zł

-   zł

17

Łęki Dukielskie Cmentarz

44 572,62 zł

44 572,62 zł

-   zł

18

Łęki Dukielskie Boisko ORLIK

80 035,05 zł

80 035,05 zł

-   zł

 

Suma

1 896 354,80 zł

1 889 270,15 zł

7 084,65 zł

       

-   zł

 

Modernizacja

1 657 373,06 zł

1 664 457,71 zł

7 084,65 zł

       

-   zł

 

Całość

3 553 727,86 zł

3 553 727,86 zł

-   zł

 

Całkowity koszt inwestycji to 3 553 727,86 zł brutto, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosło 3 198 355,07 zł brutto, wkład własny gminy Dukla to 355 372,79 zł brutto.

Krystyna Boczar-Różewicz

2024-01-27

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.