Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Konkurs na Rymowankę


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30), popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych przy wykorzystaniu treści i przekazu kampanii prewencyjnych KRUS odbywających się w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. 

Kompletne zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 22.03.2024 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres oddziału regionalnego KRUS, lub złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w którym ubezpieczeniu podlega rodzic/ opiekun prawny dziecka.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Szczegóły Konkursu w jego Regulaminie dostępnym na stronie www.gov.pl/web/krus lub w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

2024-02-16

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.