Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Stałe komisje Rady Miejskiej w Dukli,
kadencja 2018-2023

Podczas I sesji Rady Miejskiej w Dukli, która odbyła się 22 listopada 2018 roku nowo wybrani radni  ustalili składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Dukli, które zostały podjęte uchwałą nr I/3/18 Rady Miejskiej w Dukli. Składy przedstawiają się następująco:

 1. Komisja Rewizyjna
 • Ewa Przystasz – przewodniczący
 • Ewa Dubiel – z-ca przewodniczącego
 • Bogdan Drozd – członek

 

 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • Bogdan Maciejewski - przewodniczący
 • Bogdan Drozd – z-ca przewodniczącego
 • Bogusław Karkoszka – członek

 

 1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Środowiska
 • Roman Drajewicz – przewodniczący
 • Paweł Kuffner – z-ca przewodniczącego
 • Ewa Szymko - członek
 • Bohdan Gocz - członek
 • Ewa Przystasz – członek
 • Adam Faustus – członek

 

 1. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
 • Magdalena Krukar – przewodniczący
 • Justyna Zimny–Frużyńska – z-ca przewodniczącego
 • Teresa Belcik – członek
 • Mariusz Folcik - członek
 • Piotr Węgrzyn – członek

 

 1. Komisja Budżetu i Finansów
 • Bogusław Karkoszka – przewodniczący
 • Roman Drajewicz – z-ca przewodniczącego
 • Ewa Szymko – członek
 • Paweł Kuffner - członek
 • Ewa Dubiel - członek
 • Bohdan Gocz - członek
 • Justyna Zimny-Fruzyńska - członek
 • Adam Faustus - członek
 • Mariusz Folcik - członek
 • Piotr Węgrzyn - członek
 • Magdalena Krukar - członek
 • Teresa Belcik – członek
 • Bogdan Maciejewski - członek

kbr

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.